Język polski /

Notatki z lektury ,,Konrad Wallenrod"

Notatki z lektury ,,Konrad Wallenrod"

 1
shannaa waveproar
11
Geneaa
Konrad wallenrod "aastał wydany w 1828 roku w Petersburgu. W tym caasie
Mickiewicz pracował jako uraganik car

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

41

Notatki z lektury ,,Konrad Wallenrod"

user profile picture

Zuzanna Śmiglewska

29 Followers
 

Język polski

 

2

Notatka

notatka zawiera najważniejsze informacje o lekturze jak i także zagadnienia do matury

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

1 shannaa waveproar 11 Geneaa Konrad wallenrod "aastał wydany w 1828 roku w Petersburgu. W tym caasie Mickiewicz pracował jako uraganik carski. Praygląda się funkcjonowaniu aparatu wTaday carskiej i jest świadkiem krwawego stłumienia powstania olekabrystów. Powieść ma stanowić podpowieda dla Polaków, w jaki sposób powinnismy walcave 2 2aborcą. 2 Metoda lisa i lwa metoda lisa opiera się przede wsaystkim na sprycie i praebiegTości. G-Tówny bonater jest lisem w momencie, gdy wstępuje do zakonu krayaackiego i 20staje jego mistraem. metoda Iwa odwołuje się do takich cech jak: odwaga,siTa, budzenie strachu wśród praeciwników. Bohater jest Iwem, gdy prowadai Krayzaków do praegranej walki. Litwini nie mają tak mocnej armii jak Niemcy, więc: nie mają szans w otwartej klatce, musaq analea'ć inną metodę. 2wycięstwo Litwinów w otwartej walce (metoda Iwa) jest niemożliwe. Działając podstępnie (metoda lisa), Walter Alf wyracka się mitości, rodainy, sacaęścia, ojcayany, naawiska. 3 czas i miejsce akcji Akcja roagrywa się w XIII/XIVw. (Średniowiecze) w Malborku, siedai bie aakonu krayaackiego. Przebieg akcji 1. Bohater jako dziecko a ostaje uprowadzony praca wojska krayaackie 2. Podczas wojny wraca na Litwę razem a Halbanem 3. Bierze Ślub 2 Aldoną 4. wojska krayżackie zagrażają Litwie. Walter praedostaje się do Krayżaków i pravjmuje imię jednego z nich. 5. Konrad doprowadza do klęski Krayaoków. 6. Konrad popeīnia samobójstwo Tragiam Konra da Wallenroda jako rycera i chrześcija- - wybor nin powinien być wierny narodowi, który go wychował. utrata saansy na wyawolenie narodu 6 skutek jako Litwin powinien walczyć...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

a wrogiem ojcayany 5 Wallenrodyam-postawa, którą cechuje uciekanie się do nieetycanych metod po to, by osiągnąć sacaytny cel. utrata honoru, zdrada charakterystyka Konrada wallenrod urodził się na Litwie nie ma rogaiców cierpliwie daay do celu jest w stanie poświęcić wiele ala ojcayany praebiegiy, małomówny, zamknięty w sobie /cechy bohatera wallenrod ycanego samotnik, indywidualista, wrażliwy ma kobietę swojego życia tajemnicay Konrad Wallenrod -patriota cay adrajca? Patriota doświadcaa roaterek wewnetranych wie, ze od jego decyzji zależy praysałość Litwy poświęca sacagście asobiste dia ojcayany 9 завадрат Aldona -bohaterka tragicana? Litwa: jeśli aostanie na Litwie, będzie tęsknić 20 mężem-nie będzie sacagśliwa zdrajca daiała niemoralnie, wykorzystuje wiedzę o aakonie, co daje mu praewagę postępuje wbrew etosowi rycerskiemu Wiesa: jeśli zostanie w wieży, poabawi się szansy na normalne avcie shalbans Wajdelota-kapłan niższego raędu w praedchrześcijańskiej Litwie; składali ofiary; zajmowali się wróżbami. Rola Halbana w utworze: jest opiekunem i wychowawcą Konrada-nie pozwala mu zapomnieć o jego pochoolaeniu. jest stradnikiem historii konrada -jako jedyny ana całą prawdę o bohaterae • kostium historyczny. i poetyka maski w „Konradzie wallenrodaie Mickiewica pisaąc o trudnej sytuacji Litwy, nękanej przez krayaaków, ukazuje owcaesną Polskę, która znajduje się pod zaborami. Widzimy aatem, ae średniowiecze jest jedynie pretekstem by porusayć problematykę współczesną, o ktdrej -ae waględu na cenaurę - nie można mówić otwarcie, taki zabieg naaywamy kostiumem history canym. Alvayjność utworu możliwa była dzięki wprowadzeniu przez poetę języka eaopowego-ukrywanie prawdziwego sensu wyraadw, adań, całej treści, symbolika postaci i wydarzeń. Poetyka maski polegała na przedstawieniu dualistycanej postawy głównego bohatera, wamocnionej podwójnym imieniem. Wyróżniki GatunkOWE W Konradaie wallenrodaie synkretyam rodaajowy, cayli swobodne praechodzenie elementów epickich w lirycane a jednoczesnym udrama+yaowaniem. epicki fragment-powieść wajdeloty lirycany element - piesn' a wieży dramatycany element -dialogi pomięday Aldoną i Halbanem obecność jednego lub kilku narratorów opowiadających historię a różnych punktów widzenia: opowiadanie wajdeloty, komentara odautorski silny subiektywiam opisu: komentara odautorski niejasność kompozycyjna celowo wprowadzająca atmosferę tajemnicaości losów bohatera: nie do końca wiadomo w jakich okolicznościach walter Alf stat się konradem Wallenrodem. brak chronologii wydarzen': dopiero w pieśni v poznajemy historię wielkiego mistraa aakonu umiejscowienie akcji w scenerii bliskiej romanty kom: akcja rozgrywa się w średniowiecau Stworzenie wizerunku bohatera romantycznego: bohater wallenrodycany wprowadzenie do utworu elementów tajemnicaości i groay: walka 2 Krayaakami, uciecaka Waltera 2 Litwy.

Język polski /

Notatki z lektury ,,Konrad Wallenrod"

Notatki z lektury ,,Konrad Wallenrod"

user profile picture

Zuzanna Śmiglewska

29 Followers
 

Język polski

 

2

Notatka

Notatki z lektury ,,Konrad Wallenrod"

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 1
shannaa waveproar
11
Geneaa
Konrad wallenrod "aastał wydany w 1828 roku w Petersburgu. W tym caasie
Mickiewicz pracował jako uraganik car

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

41

Komentarze (1)

T

Fajnee, będę się z tego uczyć, ale jeszcze tego nie mieliśmy. Pozdrawiam 👍👍

notatka zawiera najważniejsze informacje o lekturze jak i także zagadnienia do matury

Podobne notatki

2

"Konrad Wallenrod" Adam Mickiewicz

Know "Konrad Wallenrod" Adam Mickiewicz  thumbnail

727

 

4/5/3

2

„Konrad Wallenrod” Adam Mickiewicz

Know „Konrad Wallenrod” Adam Mickiewicz thumbnail

318

 

1/2/3

10

dziady cz.3

Know dziady cz.3 thumbnail

1189

 

2/3

Dziady cz. 3

Know Dziady cz. 3 thumbnail

1808

 

1/2/3

Więcej

1 shannaa waveproar 11 Geneaa Konrad wallenrod "aastał wydany w 1828 roku w Petersburgu. W tym caasie Mickiewicz pracował jako uraganik carski. Praygląda się funkcjonowaniu aparatu wTaday carskiej i jest świadkiem krwawego stłumienia powstania olekabrystów. Powieść ma stanowić podpowieda dla Polaków, w jaki sposób powinnismy walcave 2 2aborcą. 2 Metoda lisa i lwa metoda lisa opiera się przede wsaystkim na sprycie i praebiegTości. G-Tówny bonater jest lisem w momencie, gdy wstępuje do zakonu krayaackiego i 20staje jego mistraem. metoda Iwa odwołuje się do takich cech jak: odwaga,siTa, budzenie strachu wśród praeciwników. Bohater jest Iwem, gdy prowadai Krayzaków do praegranej walki. Litwini nie mają tak mocnej armii jak Niemcy, więc: nie mają szans w otwartej klatce, musaq analea'ć inną metodę. 2wycięstwo Litwinów w otwartej walce (metoda Iwa) jest niemożliwe. Działając podstępnie (metoda lisa), Walter Alf wyracka się mitości, rodainy, sacaęścia, ojcayany, naawiska. 3 czas i miejsce akcji Akcja roagrywa się w XIII/XIVw. (Średniowiecze) w Malborku, siedai bie aakonu krayaackiego. Przebieg akcji 1. Bohater jako dziecko a ostaje uprowadzony praca wojska krayaackie 2. Podczas wojny wraca na Litwę razem a Halbanem 3. Bierze Ślub 2 Aldoną 4. wojska krayżackie zagrażają Litwie. Walter praedostaje się do Krayżaków i pravjmuje imię jednego z nich. 5. Konrad doprowadza do klęski Krayaoków. 6. Konrad popeīnia samobójstwo Tragiam Konra da Wallenroda jako rycera i chrześcija- - wybor nin powinien być wierny narodowi, który go wychował. utrata saansy na wyawolenie narodu 6 skutek jako Litwin powinien walczyć...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

a wrogiem ojcayany 5 Wallenrodyam-postawa, którą cechuje uciekanie się do nieetycanych metod po to, by osiągnąć sacaytny cel. utrata honoru, zdrada charakterystyka Konrada wallenrod urodził się na Litwie nie ma rogaiców cierpliwie daay do celu jest w stanie poświęcić wiele ala ojcayany praebiegiy, małomówny, zamknięty w sobie /cechy bohatera wallenrod ycanego samotnik, indywidualista, wrażliwy ma kobietę swojego życia tajemnicay Konrad Wallenrod -patriota cay adrajca? Patriota doświadcaa roaterek wewnetranych wie, ze od jego decyzji zależy praysałość Litwy poświęca sacagście asobiste dia ojcayany 9 завадрат Aldona -bohaterka tragicana? Litwa: jeśli aostanie na Litwie, będzie tęsknić 20 mężem-nie będzie sacagśliwa zdrajca daiała niemoralnie, wykorzystuje wiedzę o aakonie, co daje mu praewagę postępuje wbrew etosowi rycerskiemu Wiesa: jeśli zostanie w wieży, poabawi się szansy na normalne avcie shalbans Wajdelota-kapłan niższego raędu w praedchrześcijańskiej Litwie; składali ofiary; zajmowali się wróżbami. Rola Halbana w utworze: jest opiekunem i wychowawcą Konrada-nie pozwala mu zapomnieć o jego pochoolaeniu. jest stradnikiem historii konrada -jako jedyny ana całą prawdę o bohaterae • kostium historyczny. i poetyka maski w „Konradzie wallenrodaie Mickiewica pisaąc o trudnej sytuacji Litwy, nękanej przez krayaaków, ukazuje owcaesną Polskę, która znajduje się pod zaborami. Widzimy aatem, ae średniowiecze jest jedynie pretekstem by porusayć problematykę współczesną, o ktdrej -ae waględu na cenaurę - nie można mówić otwarcie, taki zabieg naaywamy kostiumem history canym. Alvayjność utworu możliwa była dzięki wprowadzeniu przez poetę języka eaopowego-ukrywanie prawdziwego sensu wyraadw, adań, całej treści, symbolika postaci i wydarzeń. Poetyka maski polegała na przedstawieniu dualistycanej postawy głównego bohatera, wamocnionej podwójnym imieniem. Wyróżniki GatunkOWE W Konradaie wallenrodaie synkretyam rodaajowy, cayli swobodne praechodzenie elementów epickich w lirycane a jednoczesnym udrama+yaowaniem. epicki fragment-powieść wajdeloty lirycany element - piesn' a wieży dramatycany element -dialogi pomięday Aldoną i Halbanem obecność jednego lub kilku narratorów opowiadających historię a różnych punktów widzenia: opowiadanie wajdeloty, komentara odautorski silny subiektywiam opisu: komentara odautorski niejasność kompozycyjna celowo wprowadzająca atmosferę tajemnicaości losów bohatera: nie do końca wiadomo w jakich okolicznościach walter Alf stat się konradem Wallenrodem. brak chronologii wydarzen': dopiero w pieśni v poznajemy historię wielkiego mistraa aakonu umiejscowienie akcji w scenerii bliskiej romanty kom: akcja rozgrywa się w średniowiecau Stworzenie wizerunku bohatera romantycznego: bohater wallenrodycany wprowadzenie do utworu elementów tajemnicaości i groay: walka 2 Krayaakami, uciecaka Waltera 2 Litwy.