Język polski /

Pan Tadeusz

Pan Tadeusz

 @_notateczki
Pour Fraicuty
Tuotery
CZYLI, OSTATNI ZAJAZD NA LITWIE.
genera
Pan Tadeusz powstał podczas pobytu. Adama.
Mickiewicza
w
1834. C

Pan Tadeusz

user profile picture

Natalia Strzępek

25995 Followers

Udostępnij

Zapisz

2058

 

1/2/3

Notatka

Pan Tadeusz notatka

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

@_notateczki Pour Fraicuty Tuotery CZYLI, OSTATNI ZAJAZD NA LITWIE. genera Pan Tadeusz powstał podczas pobytu. Adama. Mickiewicza w 1834. Czytelnicy nieufnością, nie miat stać się dla Paryżu w latach 1832-1834, a wydany i krytycy odnieśli zrozumieli wielkości Mickiewicza. został w roku się z dużą aziera. Utwór sposobem na zapomnienie o KTótniach i bezustann- -ych oskarżeniach, jakimi obrzucali się emigranci.. Pisanie. Pana Tadeusza było również dla poety. pewnego rodzaju powrotem do kraju lat dziecięcych, do ojczyzny. czas i miejsce →na Litwie w dworku Soplicowie oraz w Dobrzynie, zamek Horeszków i karczma.. → rozpoczyna się latem 1811 r. (5.dni), kończy wiosną. 1812r. (2 ani) Pan Tadeusz jako epopeja rozbudowany utwor epicki, wierszowany pisany klasycznym trzynastozgłoskow.cem narrator jest wszechobecny, wszechwiedzący. i. obiektywny ujawnia się w inwokacji.. u Mickiewicza. ujawnia się dwóch narratorów wszechwiedzący " oraz narrator - uczestnik. wydarzeń ukazuje losy wybranej grupy bohaterów na te ważnych przełomowych dia catego narodu. wydarzeń. pojawiają się liczne realistyczne oraz poetyckie opisy, porównania homeryckie, mające na celu retardację rozwoju wydarzeń. opóźnienie, czyli i wzmożenie ciekawości czytelnika. szlachta Polska -jako główny bohater NAGNATERIA: Horeszko, Ewa Horeszko ARYSTOKRACJA: Hrabia : SZLACHTA ZIENIANSKA ludzie, którzy posiadają majątek ziemski: Soplica (sędzia, Jacek, Tadeusz). SZLACHTA URZĘDNICZA asesor (komendant policji), Rejent - urzędnik, wojski - ważny sądowy SZLACHTA, ZAŚCIANKOWA Maciej Dobrzyński, Bartek Prus, Maryna. · charakterystyka zalety ↳ patriotyzm ↳ tradycjonalizm gościnność ↳odwaga ↳religijność ↳przywiązanie do miejsca 4urodzenia : szlachty wady 4 warcholstwo, ↳SKTonność do bijatyk. procesowanie się. chciwość zachrannośc zazdrośc LO popęaliwoSC pijaństwo. bohaterowie TADEUSZ SOPLICA - ma 20 lat, powraca po petnym wykształceniu z Wilna do Jacka sędziego. Jego matka zmarta Soplicowa, syn Soplicy, bratanek kiedy byt maty, jest sympatyczny, ciekawy świata. ze wzruszeniem spogla da na swoje dawne. miejsce zamieszkania. Jest...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

maro doświadczony jeśli chodzi o sprawy mitosne, na co wskazują. zaloty. Telimeny, ktora bez trudu wykorzystuje jego naiwność. MITOśnik polskiego krajobrazu, uwielbia wszystko co rodzinne, dlatego odnajduje zainteresowanie choćby w polowaniu. Odważny żołnierz, jego przeznaczeniem jest nie tylko Ślub z. Zosią, ale także los żołnierza. Odznacza się. dużą sprawnością fizyczną. →SEDZIA SOPLICA - grówny gospodar Soplicowa, sprawiedliwy. Dworek udekorowar portretami znanych żołnierzy, abaT o szlachtę, dążył do. tego, aby nic im nie brakowało. Byt patriota, o czym świadczy urządzenie dworku. Zakochany byt w córce. Wojskiego - Marcie, która umarta a jej pamięć pozostała w sędzi. Dziedzicznym. majątkiem rozporządza madre i roztropnie.. Byt sprawiedliwy. Wobec innych dlatego też. odbywało się bez buntów. ZOSIA. HORESZKOWNA - corka Ewy, wychowanka Telimeny. Dziadek Zosi został zastrzelony przez Jacka Soplicę podczas wojny. Ma 14 lat, atugie blond oczy, szczupra.. wykazuje się dozą i opanowania. Nie godzi przeddzień wyjazdu. Tadeusza poddać uczucie próbie. Jest włosy, niebieskie zarowego się na zaręczyny woli rozsądku skromna i nieśmiara.. STOLNIK HORESZKO zaliczał się do magnatów,. czyli do tych którzy zasiadali w senacie. MiaT córkę Ewę.. zginąt postrzelony przez Jacka Soplice. CZTOWiek Oświecony, patriota, gotowy chronic Swój kraj. Obrona zamku przea Rosjanami. dowodzi jego odwadze. Byr uparty, zimny oschty, dumny. W chwili śmierci przebaczyt zabójcy. HRABIA HORESZKO- -w pewnym dla niego życie sensie marzyciel, miaTO wiele tajemnic, intryg mitosnych, uważany za nieszkodliwego dziwaka.. W sprawach politycznych wolat się nie udzielać. Kochat wszystko co obce - WTOSKą sztukę. Dokonuje. przemiany podczas najazau. Noskanów, staje. się odtąd patriotą. Štary w. uczuciach, kawaler, zamożny. GERHAZY - od zawsze wierny rodu Horeszków, nienawidziT Soplicow. zaprzysiągt im zemstę Smierc stolnika. Przywiązany do Horeszków, mściwy i uparty, podpuszcza. Hrabiego, by ten nie oddawat zamku. Soplicom. Bezwzględny o O czym świadczy zabójstwo. Najora Pluta ala dobră Szlachty. Pogrążony w zemście na. Sopliców. W końcu im przebacza.. 1 .o. → PODKOMORZY - stary znajomy sędziego, śledzit młodość na dworze. Sopliców. Głównie rozstrzyga spory zagraniczne. cieszył się szacunkiem wśród szlachty. Jego celem było rozstrzygnąć spór o zamek między soplicami. a. horeszkami.. Podczas uczt zawsze zabierar gros, opowiadar. o. dobrych obyczajach. Byt dumny ze zrotej tabakiery, którą dostar. od ojca. Ma auzo pozytywnych cech. Nieobcy mu humor, męstwo, odwaga, wzór patrioty. ASESOR - znajomy sędziego, komendant policji, należy do szlachty urzędniczej, właściciel charta sokota. zawzięły, KTótliwy, pod względem tego kogo pies jest szybszy. Był zamożny, ale straciT wszystko. Znany z zaciętego języka. → REJENT - urzędnik sporów, WTaściciel KUSEGO, znajomy sędziego, zapalony, myśliwy. W finale. zaręczony z Telimena... TELINENA - kobieta w podeszłym wieku, niestara W uczuciach, przeważa u niej pycha. W przeszłości przebywata W. Petersburgu, gdzie otaczała się samymi stawami. Liczy na korzyści materialne, manipulantka, wykorzystuje. naiwność Tadeusza. Jest dojrzała, pewna siebie, wie czego chce, Jubita się chwalić. Uwodzi Tadeusza, nie spuszcza Hrabiego z oczu, w końcu zaręcza się z Rejentem. RYKOW-postać o pozytywnym charaktene nie chciał kolejnej wojny, chciat zgody oraz oszczędzenia żoThieny. Byt dobrym. żołnierzem, szanowany za szlachetność. 11 → NACIEJ DOBRZYŃSKI - najstarszy z rodu (72), maary, cieszy się ogromnym szacunkiem wśród szlachty. Zwany Mackiem naa Nackami", byT odważny i spokojny, patriota. Bywat takze. impulsywny i zawzięty, nienawiazit zaborców zamknąT się w domu podczas rozbiorów, aby nie napotkać. Noskala na swojej drodze.. . → MAJOR PEUT - byt Polakiem, który zaradził swój kraj. ponieważ służył w rosyjskim, postac negatywna, został zabity przez .Gerwázego.: JACEK SOPLICA przed zabójstwem Stolnika średniozamożna szlachta •brat sędzi. Soplicy ojciec Tadeusza .• dobrze. WTada bronią. wielkie. wasy od ucha .do. ucha!! KTotnik, paliwoda porywczy, wybuchowy myśli tylko o zemście .na. Stolniku. okrzyknięty zarajca, .narodowym. → KSIĄDZ, ROBAK po zabójstwie Stolnika wstępuje do zakonu, na znak pokory. przyjmuje nazwisko. Robak. matomówny, skromny emisariusz (prowadzi powstanie na Litwie) nosi habit i ukrywa twarz. ratuje życie klucznika i Hrabiego • uparty, dojnały, patriota odznaczony orderem. Legii. Honorowej. realizm Pana Tadeusza Mickiewicz skupia się na określeniu zatargów, ucztowań, które prowadziły do bojek, wieczne spory, pomimo licznych wad i kłótni potrafią. się zjednoczyć.. Mickiewicz opisuje zwyczaje : → Polowania - mieli specjalne strzelby, ubiory. Wojski. byr wyznacznikiem rozpoczęcia polowan. Uczty - rozrywka jako spędzenie czasu wspólnie Grzybobranie - okazja do rozmów, robiono konkursy na to kto znajdzie największego grzyba. ten wybierze miejsce obok najpiękniejszej panny na uczcie.. Wojski zbierat same muchomory. Spacery - rozmowy, hierarchia - kolejność miejsc Mężczyźni ustuguja dama przy uczcie! Przy obiedzie rozmowy o wszystkim Przed positkiem modlitwa Odpowiedni strój jedli bigos, kaczki pieczone, barszcz, na pitkil wino i miody pitne →Picie: Kawy. →Goszczenie gości. i abanie o nic →zjazdy były nielegaine: ważne informacje →CZARNA POLEWKA: rosół z krwią, oamowa. kandydata na zięcia. - dostar. Jacek Soplica. DZWONY -oznaczary porę posiłku →w dworku znajdowały się obrazy Kościuszki i Rejenta → Rozpoczyna się inwokacją - jako zapowiedź tematu. uroczysty. ton..

Język polski /

Pan Tadeusz

Pan Tadeusz

user profile picture

Natalia Strzępek

25995 Followers
 

1/2/3

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 @_notateczki
Pour Fraicuty
Tuotery
CZYLI, OSTATNI ZAJAZD NA LITWIE.
genera
Pan Tadeusz powstał podczas pobytu. Adama.
Mickiewicza
w
1834. C

Otwórz aplikację

Pan Tadeusz notatka

@_notateczki Pour Fraicuty Tuotery CZYLI, OSTATNI ZAJAZD NA LITWIE. genera Pan Tadeusz powstał podczas pobytu. Adama. Mickiewicza w 1834. Czytelnicy nieufnością, nie miat stać się dla Paryżu w latach 1832-1834, a wydany i krytycy odnieśli zrozumieli wielkości Mickiewicza. został w roku się z dużą aziera. Utwór sposobem na zapomnienie o KTótniach i bezustann- -ych oskarżeniach, jakimi obrzucali się emigranci.. Pisanie. Pana Tadeusza było również dla poety. pewnego rodzaju powrotem do kraju lat dziecięcych, do ojczyzny. czas i miejsce →na Litwie w dworku Soplicowie oraz w Dobrzynie, zamek Horeszków i karczma.. → rozpoczyna się latem 1811 r. (5.dni), kończy wiosną. 1812r. (2 ani) Pan Tadeusz jako epopeja rozbudowany utwor epicki, wierszowany pisany klasycznym trzynastozgłoskow.cem narrator jest wszechobecny, wszechwiedzący. i. obiektywny ujawnia się w inwokacji.. u Mickiewicza. ujawnia się dwóch narratorów wszechwiedzący " oraz narrator - uczestnik. wydarzeń ukazuje losy wybranej grupy bohaterów na te ważnych przełomowych dia catego narodu. wydarzeń. pojawiają się liczne realistyczne oraz poetyckie opisy, porównania homeryckie, mające na celu retardację rozwoju wydarzeń. opóźnienie, czyli i wzmożenie ciekawości czytelnika. szlachta Polska -jako główny bohater NAGNATERIA: Horeszko, Ewa Horeszko ARYSTOKRACJA: Hrabia : SZLACHTA ZIENIANSKA ludzie, którzy posiadają majątek ziemski: Soplica (sędzia, Jacek, Tadeusz). SZLACHTA URZĘDNICZA asesor (komendant policji), Rejent - urzędnik, wojski - ważny sądowy SZLACHTA, ZAŚCIANKOWA Maciej Dobrzyński, Bartek Prus, Maryna. · charakterystyka zalety ↳ patriotyzm ↳ tradycjonalizm gościnność ↳odwaga ↳religijność ↳przywiązanie do miejsca 4urodzenia : szlachty wady 4 warcholstwo, ↳SKTonność do bijatyk. procesowanie się. chciwość zachrannośc zazdrośc LO popęaliwoSC pijaństwo. bohaterowie TADEUSZ SOPLICA - ma 20 lat, powraca po petnym wykształceniu z Wilna do Jacka sędziego. Jego matka zmarta Soplicowa, syn Soplicy, bratanek kiedy byt maty, jest sympatyczny, ciekawy świata. ze wzruszeniem spogla da na swoje dawne. miejsce zamieszkania. Jest...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

maro doświadczony jeśli chodzi o sprawy mitosne, na co wskazują. zaloty. Telimeny, ktora bez trudu wykorzystuje jego naiwność. MITOśnik polskiego krajobrazu, uwielbia wszystko co rodzinne, dlatego odnajduje zainteresowanie choćby w polowaniu. Odważny żołnierz, jego przeznaczeniem jest nie tylko Ślub z. Zosią, ale także los żołnierza. Odznacza się. dużą sprawnością fizyczną. →SEDZIA SOPLICA - grówny gospodar Soplicowa, sprawiedliwy. Dworek udekorowar portretami znanych żołnierzy, abaT o szlachtę, dążył do. tego, aby nic im nie brakowało. Byt patriota, o czym świadczy urządzenie dworku. Zakochany byt w córce. Wojskiego - Marcie, która umarta a jej pamięć pozostała w sędzi. Dziedzicznym. majątkiem rozporządza madre i roztropnie.. Byt sprawiedliwy. Wobec innych dlatego też. odbywało się bez buntów. ZOSIA. HORESZKOWNA - corka Ewy, wychowanka Telimeny. Dziadek Zosi został zastrzelony przez Jacka Soplicę podczas wojny. Ma 14 lat, atugie blond oczy, szczupra.. wykazuje się dozą i opanowania. Nie godzi przeddzień wyjazdu. Tadeusza poddać uczucie próbie. Jest włosy, niebieskie zarowego się na zaręczyny woli rozsądku skromna i nieśmiara.. STOLNIK HORESZKO zaliczał się do magnatów,. czyli do tych którzy zasiadali w senacie. MiaT córkę Ewę.. zginąt postrzelony przez Jacka Soplice. CZTOWiek Oświecony, patriota, gotowy chronic Swój kraj. Obrona zamku przea Rosjanami. dowodzi jego odwadze. Byr uparty, zimny oschty, dumny. W chwili śmierci przebaczyt zabójcy. HRABIA HORESZKO- -w pewnym dla niego życie sensie marzyciel, miaTO wiele tajemnic, intryg mitosnych, uważany za nieszkodliwego dziwaka.. W sprawach politycznych wolat się nie udzielać. Kochat wszystko co obce - WTOSKą sztukę. Dokonuje. przemiany podczas najazau. Noskanów, staje. się odtąd patriotą. Štary w. uczuciach, kawaler, zamożny. GERHAZY - od zawsze wierny rodu Horeszków, nienawidziT Soplicow. zaprzysiągt im zemstę Smierc stolnika. Przywiązany do Horeszków, mściwy i uparty, podpuszcza. Hrabiego, by ten nie oddawat zamku. Soplicom. Bezwzględny o O czym świadczy zabójstwo. Najora Pluta ala dobră Szlachty. Pogrążony w zemście na. Sopliców. W końcu im przebacza.. 1 .o. → PODKOMORZY - stary znajomy sędziego, śledzit młodość na dworze. Sopliców. Głównie rozstrzyga spory zagraniczne. cieszył się szacunkiem wśród szlachty. Jego celem było rozstrzygnąć spór o zamek między soplicami. a. horeszkami.. Podczas uczt zawsze zabierar gros, opowiadar. o. dobrych obyczajach. Byt dumny ze zrotej tabakiery, którą dostar. od ojca. Ma auzo pozytywnych cech. Nieobcy mu humor, męstwo, odwaga, wzór patrioty. ASESOR - znajomy sędziego, komendant policji, należy do szlachty urzędniczej, właściciel charta sokota. zawzięły, KTótliwy, pod względem tego kogo pies jest szybszy. Był zamożny, ale straciT wszystko. Znany z zaciętego języka. → REJENT - urzędnik sporów, WTaściciel KUSEGO, znajomy sędziego, zapalony, myśliwy. W finale. zaręczony z Telimena... TELINENA - kobieta w podeszłym wieku, niestara W uczuciach, przeważa u niej pycha. W przeszłości przebywata W. Petersburgu, gdzie otaczała się samymi stawami. Liczy na korzyści materialne, manipulantka, wykorzystuje. naiwność Tadeusza. Jest dojrzała, pewna siebie, wie czego chce, Jubita się chwalić. Uwodzi Tadeusza, nie spuszcza Hrabiego z oczu, w końcu zaręcza się z Rejentem. RYKOW-postać o pozytywnym charaktene nie chciał kolejnej wojny, chciat zgody oraz oszczędzenia żoThieny. Byt dobrym. żołnierzem, szanowany za szlachetność. 11 → NACIEJ DOBRZYŃSKI - najstarszy z rodu (72), maary, cieszy się ogromnym szacunkiem wśród szlachty. Zwany Mackiem naa Nackami", byT odważny i spokojny, patriota. Bywat takze. impulsywny i zawzięty, nienawiazit zaborców zamknąT się w domu podczas rozbiorów, aby nie napotkać. Noskala na swojej drodze.. . → MAJOR PEUT - byt Polakiem, który zaradził swój kraj. ponieważ służył w rosyjskim, postac negatywna, został zabity przez .Gerwázego.: JACEK SOPLICA przed zabójstwem Stolnika średniozamożna szlachta •brat sędzi. Soplicy ojciec Tadeusza .• dobrze. WTada bronią. wielkie. wasy od ucha .do. ucha!! KTotnik, paliwoda porywczy, wybuchowy myśli tylko o zemście .na. Stolniku. okrzyknięty zarajca, .narodowym. → KSIĄDZ, ROBAK po zabójstwie Stolnika wstępuje do zakonu, na znak pokory. przyjmuje nazwisko. Robak. matomówny, skromny emisariusz (prowadzi powstanie na Litwie) nosi habit i ukrywa twarz. ratuje życie klucznika i Hrabiego • uparty, dojnały, patriota odznaczony orderem. Legii. Honorowej. realizm Pana Tadeusza Mickiewicz skupia się na określeniu zatargów, ucztowań, które prowadziły do bojek, wieczne spory, pomimo licznych wad i kłótni potrafią. się zjednoczyć.. Mickiewicz opisuje zwyczaje : → Polowania - mieli specjalne strzelby, ubiory. Wojski. byr wyznacznikiem rozpoczęcia polowan. Uczty - rozrywka jako spędzenie czasu wspólnie Grzybobranie - okazja do rozmów, robiono konkursy na to kto znajdzie największego grzyba. ten wybierze miejsce obok najpiękniejszej panny na uczcie.. Wojski zbierat same muchomory. Spacery - rozmowy, hierarchia - kolejność miejsc Mężczyźni ustuguja dama przy uczcie! Przy obiedzie rozmowy o wszystkim Przed positkiem modlitwa Odpowiedni strój jedli bigos, kaczki pieczone, barszcz, na pitkil wino i miody pitne →Picie: Kawy. →Goszczenie gości. i abanie o nic →zjazdy były nielegaine: ważne informacje →CZARNA POLEWKA: rosół z krwią, oamowa. kandydata na zięcia. - dostar. Jacek Soplica. DZWONY -oznaczary porę posiłku →w dworku znajdowały się obrazy Kościuszki i Rejenta → Rozpoczyna się inwokacją - jako zapowiedź tematu. uroczysty. ton..