Język polski /

Pan Tadeusz

Pan Tadeusz

 @_notateczki
Pour Firefonta
CZYLI OSTATNI ZAJAZD NA LITWIE.
geneza
Pan Tadeusz powstał podczas pobytu. Adama.
Mickiewicza
został w roku 183

Pan Tadeusz

user profile picture

Natalia Strzępek

29 845 Obserwujących

3445

Udostępnij

Zapisz

Pan Tadeusz notatka

 

1/2

Notatka

@_notateczki Pour Firefonta CZYLI OSTATNI ZAJAZD NA LITWIE. geneza Pan Tadeusz powstał podczas pobytu. Adama. Mickiewicza został w roku 1834. Czytelnicy się z dużą dzieła. Utwór sposobem w Paryżu w latach 1832-1834, a wydany i krytycy odnieśli nieufnością, nie zrozumieli wielkości miat stać się dla Mickiewicza. na zapomnienie o Kłótniach i bezustann- -ych oskarżeniach, jakimi obrzucali się emigranci.. Pisanie Pana Tadeusza byTo również dla poety. pewnego rodzaju powrotem do kraju lat dziecięcych, do ojczyzny. czas i miejsce →na Litwie w dworku Soplicowie oraz w Dobrzynie, i karczma.. zamek. Horeszków → rozpoczyna się latem 1811 r. (5.dni), kończy wiosną. 1812r. (2 ani) Pan Tadeusz jako epopeja rozbudowany utwor epicki, wierszowany ·pisany klasycznym trzynastozgłoskow.cem narrator jest wszechobecny, wszechwiedzący. i. obiektywny ujawnia się w inwokacji.. u Mickiewicza. ujawnia się dwóch narratorów wszechwiedzący L' oraz narrator - uczestnik. wydarzeń ukazuje losy wybranej grupy bohaterów na te ważnych przełomowych dla catego narodu. wydarzeń. pojawiają się liczne realistyczne oraz poetyckie opisy, porównania homeryckie, mające na celu opóźnienie, czyli retardację rozwoju wydarzeń. i wzmożenie ciekawości czytelnika. szlachta Polska -jako główny bohater MAGNATERIA Horeszko, Ewa Horeszko ARYSTOKRACJA: Hrabia : SZLACHTA ZIENIANSKA: ludzie, którzy posiadają majątek ziemski: Soplica (sędzia, Jacek, Tadeusz). SZLACHTA URZEDNICZA asesor (komendant policji), Rejent - urzędnik, wojski - ważny sądowy SZLACHTA, ZASCIANKOWA Maciej Dobrzyński, Bartek Prus, Maryna charakterystyka zalety : szlachty wady ↳ patriotyzm ↳ tradycjonalizm gościnnośc ↳odwaga ↳religijność przywiązanie do miejsca 4urodzenia bohaterowie TADEUSZ SOPLICA - ma 20 lat, powraca po pełnym wykształceniu z Wilna do Soplicowa, syn Jacka Soplicy, bratanek sędziego. Jego matka zmarta kiedy byt maty, jest sympatyczny, ciekawy. Świata. ze wzruszeniem spogla da na swoje dawne. miejsce mitosne, na bez trudu doświadczony co wskazują wykorzystuje zamieszkania....

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Jest maro jeśli chodzi o sprawy zaloty. Telimeny, ktora jego naiwność. MiTośnik polskiego krajobrazu, uwielbia wszystko co rodzinne, dlatego odnajduje zainteresowanie choćby w polowaniu. Odważny żołnierz, jego przeznaczeniem jest nie tylko Ślub z. Zosią, ale także los żołnierza. Odznacza się. dużą sprawnością fizyczną. 4 warcholstwo, SKTonność do bijatyk. procesowanie się. chciwość zachrannośc zazdrosc popęaliwoSC pijaństwo. →SEDZIA SOPLICA - grówny gospodar Soplicowa, sprawiedliwy. Dworek udekorowar portretami znanych żołnierzy, abaT o szlachtę, dążyr ao. tego, aby nic im nie brakowało. Byt patriota, o czym świadczy urządzenie dworku. Zakochany byt. w. corce. Wojskiego - Marcie, która umarta a jej pamięć pozostara w sędzi. Dziedzicznym majątkiem rozporządza mądre i roztropnie.. Byt sprawiedliwy. wobec innych dlatego też. odbywało się bez buntów. ZOSIA HORESZKOWNA - Corka Ewy, wychowanka Telimeny. Dziadek Zosi został zastrzelony przez. Jacka Soplicę podczas wojny. Ma 14 lat, atugie blond WTOsy, niebieskie oczy, szczupra.. wykazuje się dozą zarowego i opanowania. Nie godzi się na zaręczyny przeddzień wyjazdu Tadeusza woli poddać uczucie próbie. Jest. skromna i nieśmiara.. rozsądku STOLNIK HORESZKO zaliczał się do magnatów,. czyli do tych którzy zasiadali w senacie. Miar córkę Ewę zginąt postrzelony przez Jacka Soplice. CZTOWiek Oświecony, patriota, gotowy chronic Swój kraj. Obrona zamku przed Rosjanami. dowodzi jego odwadze. BYT uparty, zimny oschty, dumny. W chwili śmierci przebaczyt zabójcy. HRABIA HORESZKO -w pewnym sensie marzyciel, dla niego życie miaTo wiele tajemnic, intryg mitosnych, uważany za nieszkodliwego dziwaka.. W sprawach politycznych wolat się nie udzielać. Kochat wszystko co obce - WTOSKą sztukę. Dokonuje. przemiany podczas najazau. Moskanów, staje. się odtąd patriotą. Štary w uczuciach, kawaler, zamożny. GERHAZY - od zawsze wierny rodu Horeszków, nienawidziT Soplicow. zaprzysiągt im zemstę. za śmierć Stolnika. Przywiązany do Horeszków, msciwy i uparty, podpuszcza. Hrabiego, by ten nie oddawar zamku. Soplicom. Bezwzględny, O czym świadczy zabójstwo. Majora Pluta ala dobrá Szlachty. Pogrążony w zemście na. Sopliców w końcu im przebacza.. o 1 .o. → PODKOMORZY - stary znajomy sędziego, Sleazit młodość na dworze. Sopliców. Głównie rozstrzyga spory zagraniczne cieszył się szacunkiem wśród szlachty. Jego celem było rozstrzygnąć spór o zamek między soplicami. a. horeszkami.. Podczas uczt zawsze zabierar gros, opowiadar. o. dobrych obyczajach. Byt dumny ze złotej tabakiery, którą dostar. od ojca. Ma auzo pozytywnych cech. Nieobcy mu humor, męstwo, odwaga, wzór patrioty. ASESOR - znajomy sędziego komendant policji, należy do szlachty urzędniczej, właściciel charta sokotĄ. zawzięły, KTótliwy, pod względem tego kogo pies jest szybszy. Był zamożny, ale straciT wszystko. Znany z zaciętego języka.. REJENT -uneanik sporów, WTaściciel KUSEGO, znajomy sędziego, zapalony, myśliwy. W finale. zaręczony z Telimena... TELIMENA kobieta w podeszłym wieku, niestara. W uczuciach, przeważa u niej pycha. W przeszłości przebywała w Petersburgu, gdzie otaczara się samymi stawami. Liczy na korzyści materialne, manipulantka, wykorzystuje naiwnosc Tadeusza. Jest dojrzała, pewna siebie, wie czego chce, Jubita się chwalić. Uwodzi Tadeusza, nie spuszcza Hrabiego z oczu, w końcu zaręcza się.z. Rejentem. - RYKOW - postać o pozytywnym charaktene. nie chciał kolejnej wojny, chciał zgody oraz oszczędzenia żoThieny. Byt dobrym. Zornierzem, szanowany za szlachetność. . 11 →NACIEJ DOBRZYŃSKI - najstarszy z rodu (72), maary, cieszy się ogromnym szacunkiem wśród szlachty. Zwany Mackiem naa Nackami", byt odważny i spokojny, patriota. Bywat. takze impulsywny i zawzięty, nienawiazit zaborców zamknąT się w domu podczas rozbiorów, aby nie napotkać. Noskala na swojej drodze.. . → MAJOR PEUT - byt Polakiem, który zdradził swój kraj. ponieważ służył w postac negatywna, został zabity. przez Gerwázego.. JACEK SOPLICA przed zabójstwem Stolnika średniozamożna szlachta •brat sędzi. Soplicy ojciec Tadeusza .• dobrze. Wiada bronią. wielkie. wasy od ucha .do. ucha!! KTotnik, paliwoda porywczy, wybuchowy myśli tylko o zemście .na. Stolniku. okrzyknięty zarajca, .narodowym. → KSIĄDZ, ROBAK po zabójstwie Stolnika wstępuje do zakonu, na znak pokory przyjmuje nazwisko. Robak. matomówny, skromny emisariusz (prowadzi powstanie na Litwie.) nosi habit i ukrywa twarz. ratuje życie klucznika i Hrabiego • uparty, dojrzały, patriota odznaczony orderem. Legii. Honorowej. realizm pana Tadeusza Mickiewicz skupia się na określeniu zatargów, ucztowań, które prowadziły do bojek. Wieczne spory, pomimo licznych wad i kłótni potrafią. się zjednoczyć.. Mickiewicz opisuje zwyczaje : → Polowania - mieli specjalne strzelby, ubiory. Wojski. byr wyznacznikiem rozpoczęcia polowan. Uczty - rozrywka jako spędzenie czasu wspólnie Grzybobranie okazja do rozmów, robiono konkursy na to kto znajdzie największego grzyba. ten wybierze miejsce obok panny najpiękniejszej na uczcie.. Wojski zbierat same muchomory. Spacery. - rozmowy, hierarchia - kolejność miejsc. Mężczyźni usruguja dama przy uczcie. Przy obiedzie rozmowy o wszystkim Przed positkiem modlitwa odpowiedni stroj jeali bigos, kaczki pieczone, barszcz, na pitki wino i miody pitne →Picie: Kawy. →Goszczenie gości. i abanie b. → zjazdy były: nielegalne: ważne informacje →CZARNA POLEWKA: rosół z krwią, oamowa. .kandydata na zięcia. - dostar. Jacek Soplica. DZWONY - oznaczary porę posiłku →w dworku znajdowały się obrazy Kościuszki i Rejenta → Rozpoczyna się inwokacją - jako zapowiedź tematu. uroczysty. ton.. . zakończenie epopei Pana radeusza Jacek Soplica, który przybrat habit i nazwar się Robakiem, uratowaT swój honor. Otrzymar przebaczenie za swoje dawne czyny. L. Zosia i Tadeusz zaręczają się. Spor Asesora z Rejentem kończy się zgodą. Francją. wypowiada wojnę przeciwko Rosji, Chropi mają. zostać uwłaszczeni. Koncert. Jankiela przypomina o latach świetności Polski obecność generata Dabrowskiego, daje nadzieję na lepszą, przyszłość.. . znaczenie przymiotnika ostatni" Mickiewicz często używar przymiotnika ostatni Ostatni byt zajaza na Litwie, ostatni polonez, ostatni, co tak poloneza wodziT, Ostatni wożny trybunatu, ostatni klucznik i wreszcie ostatni z. Horeszków. W ten sposób autor chciar barazo emocjonalnie podkreslic, ze to co opisuje, jest już przeszłością i bezpowrotnie minęto. Przy pomocy tego przymiotnika chciar opisac ludzi minionej. już epoki, reprezentantów umierających Szlacheckich obyczajów i stosunków SpoTecznych. Joplicowo jako arkadia Soplicowo - mata wioska położona nad Niemnem. Są to tereny. litewskie o niezwykle pięknym krajobrazie pełne. różnorodnych barw. Soplicowo to kraina wprost idealna, wszyscy. probują być dla siebie mili i starają się sobie pomagać. Są tu liczne polowania i grzybobrania. Nature można Dzięki otwartości dostrzec w każdym zakątku. mieszkańców Soplicowa kazay może tu znaleźć swoje miejsce i na pewno dla każdego się ono tu znajdzie. Soplicowo. to taki raj na ziemi i nie bez powodu jest nazywane arkadia.