Rok 1984

 GENEZA
"Jest to ponieść angielskiego pisarza ukazujące, antyutopijing mieję, państua totalitarnego Autor wyraził
tym samym sprzecin wobec o

Rok 1984

N

Natson

14 Followers

96

Udostępnij

Zapisz

opracowanie

 

4

Notatka

GENEZA "Jest to ponieść angielskiego pisarza ukazujące, antyutopijing mieję, państua totalitarnego Autor wyraził tym samym sprzecin wobec opresyingch form władany totalitarnej dęzquej do zniewolenia jednostek i całych społeczeństu. Utubr powstał w 1948r., a został opublikowany 4 1949. W ceasach PRL-u partieści Ornella byty. w Polsce dojęte cenzung i można było je poznai tylko dzięki drugiemu dosegovi czytelniczeme. Pierwsze oficialme Wydanie na terenie Polski - 1988. Rok 1989 problematyka mechanizmy funkcjonowania państwa totalitarnego - niedostatek pauk kamargah produktitas, igapa inimigikauja, propaganda, rodbudowa ng supotem, cor, fatheronomie informacji i istimienie podacities ipotecznych stwagegen berwiegend of the string podporządkowującej sobie dagnateli i kontrolujqvej Kandy sferę ich życia. antyutopijny obraz pazyszłości. czas sytuaja jednostki w totalitarnym systemie - W świecie „Wielkiego Brata" jednostka jest cięgle Kontidowana przez władzę, która decyduje o jej istnieniu narzulia nieludzkie zasady, prowadaqu do rezygnacji z jakichkolwiek prob buntu. -- w Świecie totalitarnym doywatelom wmawiane jest, że zyżę w najszczęślinszym miejscu i czasie, ale tall naprawdę ich egzystenja staje się coraz bardziej przygnębiająca i bernadzicina.. narrator George Orwell тутик Tytuł utsion jest anagramem daty powstania utuone. G. Orrell napisał posicòć i 1948r., a akhię andził u pryszłości - 1984r Z tego względu powieść jest futurystyczną wizję świata, Kłogy może nadejść. akhya today we w 1984r. Dia Orwella sapła to wizja niedalekiej przyszłości miejsce Londyn (i okolice) malexący do państima Accami • aparat...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

władzy - por nocteudowany , ma insectai vrees, deponija viestsa, do której nie so dopuszczanie potragedia di patates kontrola nad nimi spomnipop Meine verstre. contri don tych instytucji, stanowi prykład nowomony fat stupiącej damask recenzywistości. 3-grobomy, nienoter quy do patiesionego świata, zachowujący dystans Liober opisywanych sythayi i more shazać no unicest nienie, odbiera nolność (myśli, codzienne callowania). O'BRIEN- SYME- CULL PAN Sąsiad Winstona wydany price własną córkę, która usłynaja, jak wava poez sen, że nienawidzi Wielkiego Brata. •Praudy . матови urzędnik Ministerstwa Prawdy specjalizujący się w nowomovie bohaterowie WINSTON SMITH- glowny bohater, urzędnik - Ministerstnie Pravdy - zajmuje się przerabianiem tekstów archiwalnych tak, aby były zgodne z propagande aparatu władzy. Me 39 lat, wuje się osaczony i to suni zo nowościng. Lobochuje się w Jehi, ale ich Zadigzek, zontaje odkingtin pnee bledaque dajuateli telechrany. Poddany torturom podporządkowje się władzy i rezygnupé & recrucia. Jest czcionkilm Partii Lewingtranej. Karda bych maza jest zaprevenian revayhistego przeznawemia Czionek Parti Wewingtranci, funkcjonariusz Poliji Myśli, której celem jest wy tropienie kazdej próby uzyskania mieralitności pres day wateli. Inteligentry, darutry, nie cofa six pred cadaroniem bólu, bezuzględnie dąży do care. JULIA SPOŁECZEŃSTWO OCEANH DZIELI SIĘ NA 3 GRUPY: • członków Parti Zewnętrane; - Kontrolowani i szpiegowani wrzędnicy i pracowning mixszego seixebla, wykorzystywani przez system do utrzymywania jego struktury. •TONKON Partii Wennstorane; - uprzywilejowani, broniąuy swojej pozycji. Należy do nich O'Brien. • Probi- najnizsza grupa H hierarchii społecknej... Ministerstwo Pravdy, młoda, pragnie swobody i nie zaležnoži. Udaje famatycznę działaczką, pneżyną liczne romanse. Poddana berturam paddaje się woli aparate wiadry. WŁADZA- ponieść Krenje doraz bezwzględnej władzy w totalitarnym państwie. Wszechobecny wzrok Wielkiego Brata kontroluje każdy aspekt zyua dajuateri. MOTYWY WOLNOŚć dężenie do udności i miscale anošu sq fraktowane jak prestępstro. Ministerstwo Miłości (aparat premory) szpiegnie obywateli, aby szybko wykorenić z ich myśli nadzieją na wolność. NONOMOWA-sposób wkształtowania języlia, ktong prestaje być narzędkiem komunikacji, a staje się zrodłam premay, propagandy faissowania meczywistości, aby umożliwić wiaday kontrolę. Winston zajmuje się prekształcaniem zapisów archiwalnych, aby odposiada wy one doecnym idedagian KONTEKSTY Polityczny- Historyczny. - hy darsonia history come będque efektem totalitaryzmu, ap. I wojna światara, sonieckie doocy pracy, masare ludobójstwo to maxistanfokich doozach Koncentracyjnych Kulturowy.. 1-antyutopijne dorazy świata we współczesnym filmie, np. Matrix Literacki - tematyka totalitary Fou u utworale, ng. "Jeony ibiniat "Gurstana Herlinga Grudzińskiego, cykl opariadań Tadeusza Borowskiego. Teoretycznoliteracki - sposób rearamia antyutopis.si utrone, np. przygaspi apica moocena aura, wszechobecne teleekrary coppiagunique doy water. źródeł, ze UTOPIA/ANTYUTOPIA - utwór ukazuje świat społecznie, moralnie, gospodarczo i politycznie zdegradowany, mimo zapewnień oficialnych lepiej i państwo zmierna do idealnego stanu. jest coraz -Zasady funkyjonowania systemów totalitarnych w Europie H XXw. np. radzieckiego stalinizmu i niemieckiego nazizmer. TOTALITARYZM- utwor to futurystyczna win, a totalitarnego państra, ale wzorce do Strozenia takiego świata autor czerpał z doświadczeń państw europejskich totalitarnych oraz kownialnych, z których władzą zetknął się jako dziecko. NOWOMOWA- oficjalny język państwa Oceani iktórego celem nie jest odzwierciedlenie rzeczywistości, ani nie służy komunikaji, ale stanawi marzędzie manipulagi i zniewalania społeczeństwa. Ladaniem marzwania społeczeństmu określonych schematów ANEXUFORIA. (dystopia)- whazanie futurystycznej wizy świata pozornego szczęścia i roz 40ju cywilizacyjnego, negowane są ludzkie potrzeby duchowe i intelektualibe (wolność osobista, możliwość wybom drogi zyrione, pogledy). Wszelkie działania jednostki - poolporządkowane systemowi ciadzy. Antyutopia to briat zdegradowany moralnie. językowych jest przejęcie kontroli nad poglądami, sterowanie życiem jednostek, doprowadzenie do mechanicznych reakcji, zaletrych od woli rządzących. Gł. zadaniem Winstona jest przeksztalcanie istniejących tekstów na jezyk nowomonny, aby takke te, które poustaly dawniej podporządkonai uTadzy.

N

Natson

14 Followers

 GENEZA
"Jest to ponieść angielskiego pisarza ukazujące, antyutopijing mieję, państua totalitarnego Autor wyraził
tym samym sprzecin wobec o

Otwórz

opracowanie

Podobne notatki
Know Rok 1984 thumbnail

154

2084

Rok 1984

najważniejsze informacje

Know Rok 1984 - George Orwell thumbnail

133

2852

Rok 1984 - George Orwell

Notatka z lektury "Rok 1984"

Know Rok 1984 thumbnail

112

1679

Rok 1984

notatka z lektury

Know George Orwell '' Rok 1984'' thumbnail

39

1491

George Orwell '' Rok 1984''

George Orwell – Rok 1984 – opis lektury

Know Tango  thumbnail

813

11298

Tango

Tango notatka

Know XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE thumbnail

148

1924

XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE

Filozofia, kierunki w sztuce i literaturze, ramy czasowe epoki, ugrupowania poetyckie.

GENEZA "Jest to ponieść angielskiego pisarza ukazujące, antyutopijing mieję, państua totalitarnego Autor wyraził tym samym sprzecin wobec opresyingch form władany totalitarnej dęzquej do zniewolenia jednostek i całych społeczeństu. Utubr powstał w 1948r., a został opublikowany 4 1949. W ceasach PRL-u partieści Ornella byty. w Polsce dojęte cenzung i można było je poznai tylko dzięki drugiemu dosegovi czytelniczeme. Pierwsze oficialme Wydanie na terenie Polski - 1988. Rok 1989 problematyka mechanizmy funkcjonowania państwa totalitarnego - niedostatek pauk kamargah produktitas, igapa inimigikauja, propaganda, rodbudowa ng supotem, cor, fatheronomie informacji i istimienie podacities ipotecznych stwagegen berwiegend of the string podporządkowującej sobie dagnateli i kontrolujqvej Kandy sferę ich życia. antyutopijny obraz pazyszłości. czas sytuaja jednostki w totalitarnym systemie - W świecie „Wielkiego Brata" jednostka jest cięgle Kontidowana przez władzę, która decyduje o jej istnieniu narzulia nieludzkie zasady, prowadaqu do rezygnacji z jakichkolwiek prob buntu. -- w Świecie totalitarnym doywatelom wmawiane jest, że zyżę w najszczęślinszym miejscu i czasie, ale tall naprawdę ich egzystenja staje się coraz bardziej przygnębiająca i bernadzicina.. narrator George Orwell тутик Tytuł utsion jest anagramem daty powstania utuone. G. Orrell napisał posicòć i 1948r., a akhię andził u pryszłości - 1984r Z tego względu powieść jest futurystyczną wizję świata, Kłogy może nadejść. akhya today we w 1984r. Dia Orwella sapła to wizja niedalekiej przyszłości miejsce Londyn (i okolice) malexący do państima Accami • aparat...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

władzy - por nocteudowany , ma insectai vrees, deponija viestsa, do której nie so dopuszczanie potragedia di patates kontrola nad nimi spomnipop Meine verstre. contri don tych instytucji, stanowi prykład nowomony fat stupiącej damask recenzywistości. 3-grobomy, nienoter quy do patiesionego świata, zachowujący dystans Liober opisywanych sythayi i more shazać no unicest nienie, odbiera nolność (myśli, codzienne callowania). O'BRIEN- SYME- CULL PAN Sąsiad Winstona wydany price własną córkę, która usłynaja, jak wava poez sen, że nienawidzi Wielkiego Brata. •Praudy . матови urzędnik Ministerstwa Prawdy specjalizujący się w nowomovie bohaterowie WINSTON SMITH- glowny bohater, urzędnik - Ministerstnie Pravdy - zajmuje się przerabianiem tekstów archiwalnych tak, aby były zgodne z propagande aparatu władzy. Me 39 lat, wuje się osaczony i to suni zo nowościng. Lobochuje się w Jehi, ale ich Zadigzek, zontaje odkingtin pnee bledaque dajuateli telechrany. Poddany torturom podporządkowje się władzy i rezygnupé & recrucia. Jest czcionkilm Partii Lewingtranej. Karda bych maza jest zaprevenian revayhistego przeznawemia Czionek Parti Wewingtranci, funkcjonariusz Poliji Myśli, której celem jest wy tropienie kazdej próby uzyskania mieralitności pres day wateli. Inteligentry, darutry, nie cofa six pred cadaroniem bólu, bezuzględnie dąży do care. JULIA SPOŁECZEŃSTWO OCEANH DZIELI SIĘ NA 3 GRUPY: • członków Parti Zewnętrane; - Kontrolowani i szpiegowani wrzędnicy i pracowning mixszego seixebla, wykorzystywani przez system do utrzymywania jego struktury. •TONKON Partii Wennstorane; - uprzywilejowani, broniąuy swojej pozycji. Należy do nich O'Brien. • Probi- najnizsza grupa H hierarchii społecknej... Ministerstwo Pravdy, młoda, pragnie swobody i nie zaležnoži. Udaje famatycznę działaczką, pneżyną liczne romanse. Poddana berturam paddaje się woli aparate wiadry. WŁADZA- ponieść Krenje doraz bezwzględnej władzy w totalitarnym państwie. Wszechobecny wzrok Wielkiego Brata kontroluje każdy aspekt zyua dajuateri. MOTYWY WOLNOŚć dężenie do udności i miscale anošu sq fraktowane jak prestępstro. Ministerstwo Miłości (aparat premory) szpiegnie obywateli, aby szybko wykorenić z ich myśli nadzieją na wolność. NONOMOWA-sposób wkształtowania języlia, ktong prestaje być narzędkiem komunikacji, a staje się zrodłam premay, propagandy faissowania meczywistości, aby umożliwić wiaday kontrolę. Winston zajmuje się prekształcaniem zapisów archiwalnych, aby odposiada wy one doecnym idedagian KONTEKSTY Polityczny- Historyczny. - hy darsonia history come będque efektem totalitaryzmu, ap. I wojna światara, sonieckie doocy pracy, masare ludobójstwo to maxistanfokich doozach Koncentracyjnych Kulturowy.. 1-antyutopijne dorazy świata we współczesnym filmie, np. Matrix Literacki - tematyka totalitary Fou u utworale, ng. "Jeony ibiniat "Gurstana Herlinga Grudzińskiego, cykl opariadań Tadeusza Borowskiego. Teoretycznoliteracki - sposób rearamia antyutopis.si utrone, np. przygaspi apica moocena aura, wszechobecne teleekrary coppiagunique doy water. źródeł, ze UTOPIA/ANTYUTOPIA - utwór ukazuje świat społecznie, moralnie, gospodarczo i politycznie zdegradowany, mimo zapewnień oficialnych lepiej i państwo zmierna do idealnego stanu. jest coraz -Zasady funkyjonowania systemów totalitarnych w Europie H XXw. np. radzieckiego stalinizmu i niemieckiego nazizmer. TOTALITARYZM- utwor to futurystyczna win, a totalitarnego państra, ale wzorce do Strozenia takiego świata autor czerpał z doświadczeń państw europejskich totalitarnych oraz kownialnych, z których władzą zetknął się jako dziecko. NOWOMOWA- oficjalny język państwa Oceani iktórego celem nie jest odzwierciedlenie rzeczywistości, ani nie służy komunikaji, ale stanawi marzędzie manipulagi i zniewalania społeczeństwa. Ladaniem marzwania społeczeństmu określonych schematów ANEXUFORIA. (dystopia)- whazanie futurystycznej wizy świata pozornego szczęścia i roz 40ju cywilizacyjnego, negowane są ludzkie potrzeby duchowe i intelektualibe (wolność osobista, możliwość wybom drogi zyrione, pogledy). Wszelkie działania jednostki - poolporządkowane systemowi ciadzy. Antyutopia to briat zdegradowany moralnie. językowych jest przejęcie kontroli nad poglądami, sterowanie życiem jednostek, doprowadzenie do mechanicznych reakcji, zaletrych od woli rządzących. Gł. zadaniem Winstona jest przeksztalcanie istniejących tekstów na jezyk nowomonny, aby takke te, które poustaly dawniej podporządkonai uTadzy.