Daj mniejsza Dopólna Wielokrotność (NW WI lo to jest wielokrotnost? WielokrotnośćĹ to wyniki mnożenia do nej liczby przez kolejne liozby naturalne PRZY kkad? wielokrotności koby 4:6746, 8, 12, 16, +4 4·0=0 4.1=4 lo to jest NWW? WWW-to najmniejsza wspólna Nidokrotność, czyli najmniejsza wielokrotność, która wystę рије и ови Plierbach abe ждёта od 0. RRZYKŁAD: 4-2-8 4·3-12 4.4=16... to sa wspóint wielokrotnosit Zliczb 618 NWW liczb 618: Wielokrotnośu liczby 6:0, 6, 12, 18/124130,36 42 Wiclo krozpości livby 8-8.38.16 241/32, 40,478 56 48/54 Odp, NWW liczb 618:24 * Najmnie; Sea Wspara Wielokrot nost

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Matematyka /

Najmniejsza Wspólna Wielokrotność (NWW)

user profile picture

sSofia

0 Followers

 Daj mniejsza Dopólna
Wielokrotność (NW WI
lo to jest wielokrotnost?
WielokrotnośćĹ to wyniki mnożenia do nej
liczby przez kolejne liozby
na

Otwórz

NWW

Daj mniejsza Dopólna Wielokrotność (NW WI lo to jest wielokrotnost? WielokrotnośćĹ to wyniki mnożenia do nej liczby przez kolejne liozby naturalne PRZY kkad? wielokrotności koby 4:6746, 8, 12, 16, +4 4·0=0 4.1=4 lo to jest NWW? WWW-to najmniejsza wspólna Nidokrotność, czyli najmniejsza wielokrotność, która wystę рије и ови Plierbach abe ждёта od 0. RRZYKŁAD: 4-2-8 4·3-12 4.4=16... to sa wspóint wielokrotnosit Zliczb 618 NWW liczb 618: Wielokrotnośu liczby 6:0, 6, 12, 18/124130,36 42 Wiclo krozpości livby 8-8.38.16 241/32, 40,478 56 48/54 Odp, NWW liczb 618:24 * Najmnie; Sea Wspara Wielokrot nost

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację