1. Po obliczeniu wartości (3) otrzymamy liczbę: c. 122 D. 81 2 8 A. 6 Potęgi i pierwiastki karta pracy B. 81 16 2. Liczba √27 · 3³ – (3)³² równa jest: 8 A. 44% B. 44 C. 45 imię i nazwisko 3. Zapisz w postaci potęgi liczby 10. a) 1000¹4 b) 10023 120 < 5 4. Wpisz w okienkach odpowiednie potęgi. *12. 28 A. √81, 3-0,027, √18, 6 B. √27, 64, √ √ V81' 8 27 • 58 D. 14 prawda prawda prawda prawda 8. Zapisz w postaci jednej potęgi. a) 8.23.25 :10³ B. 60. 108 kg C. 0,6 - 10¹0 kg D. 0,06 10¹¹ kg 6. Oceń prawdziwość poniższych nierówności. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę. √27 > 5,2 √17 < 4,1 √√/29 > 3 Wybór zadań: Joanna Machałowska 7. W którym wypadku wszystkie wypisane liczby są wymierne? c) 1000110 -0,65 5. Masa Piramidy Cheopsa wynosi około 6 000 000 000 kg. Wielkość ta zapisana w notacji wykładniczej ma postać: A. 6. 10⁹ kg fałsz fałsz fałsz fałsz lp. w dzienniku :125 d) (1008) c. /125, 1, 0,04, √✓/16 V D. √√/–64, √0,04, √0,01, √17 b) 81.35:33 9. Uporządkuj rosnąco liczby (34)6, 814, 3³¹, 34³. 10. Pole prostokąta o bokach długości 3√15 i 5√/3 wynosi: A. 45 B. 45√5 C. 45√2 D. 225 11. Wiedząc, że 2¹² = 4096, uzasadnij bez obliczania potęgi, że 5¹² ma mniej niż 10 cyfr. Podaj ostatnią cyfrę liczby (3¹² +233 – 5¹¹)². klasa c) 64. 16:26 grupa A data Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Potęgi i pierwiastki karta pracy 1. Po obliczeniu wartości (3) otrzymamy liczbę: 8 C. 27 2 A. 7 B. 27 60100⁰ 9 2. Liczba √√17.3² – (½)³ równa jest: A. 11/1/2 B....

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

12/ C. 7%/ 3. Zapisz w postaci potęgi liczby 10. a) 1000¹3 b) 10022 imię i nazwisko 9. 995 10 4. Wpisz w okienkach odpowiednie potęgi. *12. D. 59 8. Zapisz w postaci jednej potęgi. a) 32-2³-24 11. Wiedząc, że 2¹⁰ 3 = D. 11 :105 D. 0,299. 10⁹ m 6. Oceń prawdziwość poniższych nierówności. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę. √8> 2,5 √12 < 3,3 √√/26 > 3 7. W którym wypadku wszystkie wypisane liczby są wymierne? A. √100, 15-0,064, √5 B. √14, 3√/9, √36, 3/0,01 prawda fałsz prawda fałsz prawda fałsz prawda fałsz 5. Prędkość światła w powietrzu wynosi około 299 000 000 m. Wielkość ta zapisana w notacji wykładniczej ma postać: A. 299.106m B. 29,9.107m C. 2,99-108 m Uporządkuj rosnąco liczby (2³)³, 47, 2³², 2²³. 10. Pole prostokąta o bokach długości 2√√6 i 3√√2 wynosi: A. 6√8 B. 12 C. 36 D. 12√3 Wybór zadań: Joanna Machałowska c) 1000 ⁹0 -0,44 b) 27.39:35 lp. w dzienniku Podaj ostatnią cyfrę liczby (6²0 + 3¹² — 2²¹)². :164 C. √27, 11, V-81, 3/0,125 16 D. √25, -27, √1, 0,008 d) (100⁹) klasa c) 64.16:29 1024, uzasadnij bez obliczania potęgi, że 50¹⁰ ma mniej niż 18 cyfr. grupa B data Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Matematyka /

pierwiastki potęgi

user profile picture

Klaudia

26 Followers

 1. Po obliczeniu wartości (3) otrzymamy liczbę:
c. 122 D.
81
2
8
A. 6
Potęgi i pierwiastki karta pracy
B.
81
16
2. Liczba √27 · 3³ – (3)³²

Otwórz

matma

1. Po obliczeniu wartości (3) otrzymamy liczbę: c. 122 D. 81 2 8 A. 6 Potęgi i pierwiastki karta pracy B. 81 16 2. Liczba √27 · 3³ – (3)³² równa jest: 8 A. 44% B. 44 C. 45 imię i nazwisko 3. Zapisz w postaci potęgi liczby 10. a) 1000¹4 b) 10023 120 < 5 4. Wpisz w okienkach odpowiednie potęgi. *12. 28 A. √81, 3-0,027, √18, 6 B. √27, 64, √ √ V81' 8 27 • 58 D. 14 prawda prawda prawda prawda 8. Zapisz w postaci jednej potęgi. a) 8.23.25 :10³ B. 60. 108 kg C. 0,6 - 10¹0 kg D. 0,06 10¹¹ kg 6. Oceń prawdziwość poniższych nierówności. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę. √27 > 5,2 √17 < 4,1 √√/29 > 3 Wybór zadań: Joanna Machałowska 7. W którym wypadku wszystkie wypisane liczby są wymierne? c) 1000110 -0,65 5. Masa Piramidy Cheopsa wynosi około 6 000 000 000 kg. Wielkość ta zapisana w notacji wykładniczej ma postać: A. 6. 10⁹ kg fałsz fałsz fałsz fałsz lp. w dzienniku :125 d) (1008) c. /125, 1, 0,04, √✓/16 V D. √√/–64, √0,04, √0,01, √17 b) 81.35:33 9. Uporządkuj rosnąco liczby (34)6, 814, 3³¹, 34³. 10. Pole prostokąta o bokach długości 3√15 i 5√/3 wynosi: A. 45 B. 45√5 C. 45√2 D. 225 11. Wiedząc, że 2¹² = 4096, uzasadnij bez obliczania potęgi, że 5¹² ma mniej niż 10 cyfr. Podaj ostatnią cyfrę liczby (3¹² +233 – 5¹¹)². klasa c) 64. 16:26 grupa A data Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Potęgi i pierwiastki karta pracy 1. Po obliczeniu wartości (3) otrzymamy liczbę: 8 C. 27 2 A. 7 B. 27 60100⁰ 9 2. Liczba √√17.3² – (½)³ równa jest: A. 11/1/2 B....

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

12/ C. 7%/ 3. Zapisz w postaci potęgi liczby 10. a) 1000¹3 b) 10022 imię i nazwisko 9. 995 10 4. Wpisz w okienkach odpowiednie potęgi. *12. D. 59 8. Zapisz w postaci jednej potęgi. a) 32-2³-24 11. Wiedząc, że 2¹⁰ 3 = D. 11 :105 D. 0,299. 10⁹ m 6. Oceń prawdziwość poniższych nierówności. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę. √8> 2,5 √12 < 3,3 √√/26 > 3 7. W którym wypadku wszystkie wypisane liczby są wymierne? A. √100, 15-0,064, √5 B. √14, 3√/9, √36, 3/0,01 prawda fałsz prawda fałsz prawda fałsz prawda fałsz 5. Prędkość światła w powietrzu wynosi około 299 000 000 m. Wielkość ta zapisana w notacji wykładniczej ma postać: A. 299.106m B. 29,9.107m C. 2,99-108 m Uporządkuj rosnąco liczby (2³)³, 47, 2³², 2²³. 10. Pole prostokąta o bokach długości 2√√6 i 3√√2 wynosi: A. 6√8 B. 12 C. 36 D. 12√3 Wybór zadań: Joanna Machałowska c) 1000 ⁹0 -0,44 b) 27.39:35 lp. w dzienniku Podaj ostatnią cyfrę liczby (6²0 + 3¹² — 2²¹)². :164 C. √27, 11, V-81, 3/0,125 16 D. √25, -27, √1, 0,008 d) (100⁹) klasa c) 64.16:29 1024, uzasadnij bez obliczania potęgi, że 50¹⁰ ma mniej niż 18 cyfr. grupa B data Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe