Matematyka /

Przedziały i działania na przedziałach matematyka 1lo

Przedziały i działania na przedziałach matematyka 1lo

 Matematylea
Rzedzialy działania na przedziałach
Jak opisywać zbiory? Co to zbiór?
Zbiór sluzy do tego aby w jalus sposob łączyć razne eleme

Przedziały i działania na przedziałach matematyka 1lo

user profile picture

Alicja Hryniewicz

0 Obserwujący

14

Udostępnij

Zapisz

Matematyka Notatka przedziały i działania na przedziałach 1lo

 

1

Notatka

Matematylea Rzedzialy działania na przedziałach Jak opisywać zbiory? Co to zbiór? Zbiór sluzy do tego aby w jalus sposob łączyć razne elementy w jeden brow. Na przylilad: Zbiór wszystkich lice pauzystych Zbiór Liab naturalnych Zbiór ZAWSZE opisujemy dużą literą A Zbior cyfr od 0 do 9 A=E0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 3 lub mozna zapisać w sposób symboliczny A = { x= x€N X××10] - Należy, tali symbal aznacza, że coś gdzieś należy Zbiók trauch pierwszych Liech pauzystych naturalnych. B=60;2;43<—zbiór shończony Zbiór wszystkich liczbparzystych C-6 1:3; 5; 3-zbiór nieskończony D=0 < zbiór pusty Rodzaje przedziałów liczbowych Przedzialy ograniczone Co HH+ 2 6 lewostronnie domlonigly 2 6 lub lewostronnie otwarty. 9 Symbale 0 7 1 4 823 E-, Nalezy" C-₁, Jest zawarty" 2<x<6 - Przedział OTWARTY 5 24x36 - Pizedzial DOMKNIĘTY 2<x<6-Przedział Prawostronnie otwarty lub 2 < × < 6 - Pizedział Prawostronnie dombinigy Przedsiaty neograniczone y oftwarity ty ty → X<4- Pzedzial nieograniczony prawostronnie dambining SITTITTY >X<Y- Rizedział nieograniczony prawostronnie otwarty! Pozyliłady 10-nawias diragly 19 dug 5. 6. 4 X>4-Azedzial nieograniczony lewostronnie n-część wspolna E-należy & -menalexy U-Suma \- różnica Q-zbiór pusty > x=4-Rocedział nieograniczony lewostronnie danking •- nawias ostry X€ (-2,4) 3. ៥. 7. XE-2,4) →XE [4,00) 3хеку,00) 8. Đ-XE(2,4) >X€ (-2,4) _X€ (-∞0, 4) →XE (-∞, 4x Y A-61,2,3,43 B=63,4,5,69 A\B=61,250] B\A= 5;63 AUB-E 1,2,3,4,5, C3 AnB-63; 43 Zadania 1.A=-5,1 B-F2,41 AUB, AnB, AB, BA AUB=8-5,4) AB=(-2,1) 2.A=(2,5) B-(3,AUB, A3, AB, BIA AUB=(2,00) → AnB=(3,5) A 2 B A o 3 B 5 3. A=(-3,4) B=(16) AuB, AnB, A\13, BIA → PnB = (1₁4) Rzestrzeń w zbiorach. U-przestrzeń (zazwyczaj U = R) Dopelnienie zbioru A A=U\A AUB=(-3,6) AUA' = U AnA = 0 A² = {x=XEU₁X2A3 04 A 38 A¹ A\B=(-5,-2) BA= (1,4) A\B=(2,3) B\A=(5,00) AB=(-3,1) B\A=(4,6) u 24 567 9 U-€01;2;3,4,5; 6; 7; 8; 93 A-10, 13:83 [A-U\A= {2; 4; 5; 6; 7-9]

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację