Matematyka /

Wyrażenia wymierne

Wyrażenia wymierne

 G
L
MATEMATYKA 21 2022
2.1X.2022
WYRAZENIA WHMieRne
LICZNIK -
X-7
MIANOWNIK -> X + 8
x+80
x = -8
D=R\ {-8}
Z
A
(1) określ
A.
حها
D.
Dziedzi

Wyrażenia wymierne

user profile picture

Nadia Wilamowska

53 Obserwujących

111

Udostępnij

Zapisz

Notatka zawiera opis i wytłumaczenie czym są wyrażenia wymierne, oraz przykłady i zadania.

 

2/3

Notatka

G L MATEMATYKA 21 2022 2.1X.2022 WYRAZENIA WHMieRne LICZNIK - X-7 MIANOWNIK -> X + 8 x+80 x = -8 D=R\ {-8} Z A (1) określ A. حها D. Dziedzinę 2x+5 0 2x #-5 x -25 D=R\ {-2.5} X1 3x³-4 2x+5 x³+2 x²²-2x-15 x²-2x-15 #0 a = 1₁ b=²2₁ c = -15 71 -3-15 2a D A=b²-4ac A = 4 - 4• (-15) = 4 +60=64 10=√√64=8 ΔΥΟ WYRAŻENIA. X=2-8 =-3 2 2+2 x₂ = 248185 D=R\ {-3,5} 3. =b+√A 2a i Isą wtedy, gdy wo liczniku : mianowniku występuje wielomian. W mianowniku nie może wystąpić wielomian zerowy: w(x)=0 ale może występonoć wielomian stopnia zerowego: w (x) = 7x⁰ = 7 x³ +2 <² - 3 x² x ²2²-30 x(x-30 X #0 x-30 x 3 D=R\ D {0₁3} € 2x7-x5+1 E. 3x²+5x+2 n (2x-1 4x²-1 4x²-1 #0 4x² #1 x² #41/1 x 71/20 3x²+5x+2 #0 a = 3₁ b = 5₁ c=2 A=25-24=1 √0 = 1 A>O U - X - X ₁ = 5 — 1 = = ² = -1 -5-1 > 1 D = R \ { - 1 1/2 ₁ 1 } 2x3-1 F X₂=-5+1 = - = - 3 6 D = R\ {-1₁ - ²2 } SIN X 3-100x A x3-100x *0 x(x²-100)*U x 70 x²-1000 x² 100 x #10 U x-10 D=R\ {0,10₁-10} 5

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację