Biologia /

Białka

Białka

<h1>Polimery kondensacyjne aminokwasów białkowych</h1>

<p>Białka dzielą się na proste, włókniste i złożone. Proste białka, zwane proteinami

Białka

user profile picture

Agata Zając

271 Obserwujących

413

Udostępnij

Zapisz

zgodne z podrecznikiem nowej ery

 

4/1

Notatka

Polimery kondensacyjne aminokwasów białkowych

Białka dzielą się na proste, włókniste i złożone. Proste białka, zwane proteinami, składają się z dwóch aminokwasów, np. albuminy z jaj czy globuliny z glicyny w soi. Włókniste białka dzielą się na trudno rozpuszczalne w wodzie i pełnią funkcję strukturalną. Złożone białka, zwane proteinami, zawierają grupy prostetyczne, np. fosfoproteidy, lipoproteidy, glikoproteidy, nukleoproteidy i metaloproteidy.

Budowa kuliste (globularne)

Białka kuliste są dobrze rozpuszczalne w wodzie i mają postać kulistą. Pełnią funkcje enzymatyczne, sygnałowe oraz transportowe. Struktura pierwszorzędowa informuje o liczbie i sekwencji aminokwasów. Struktura drugorzędowa opisuje wożenie łańcucha polipeptydowego w przestrzeni, np. a-helisa powstaje przez prawoskrętne zwinięcie łańcucha co 4 aminokwasy. Struktura trzeciorzędowa opisuje ułożenie poszczególnych odcinków łańcucha polipeptydowego w przestrzeni. Struktura czwartorzędowa opisuje wzajemne oddziaływanie skróconych łańcuchów polipeptydowych.

Denaturacja i koagulacja

Denaturacja białek polega na zniszczeniu ich struktury drugo- i trzeciorzędowej. Zachodzi pod wpływem temperatury powyżej 40°C, soli metali ciężkich, soli metali lekkich, alkoholi czy formaldehydu. Jest to proces nieodwracalny. Koagulacja, zwana także wysalaniem, polega na wytrąceniu osadu z roztworu białkowego. Jest to proces odwracalny, ponieważ nie narusza struktury pierwszorzędowej białka.

Roztwory koloidalne i reakcje charakterystyczne

Roztwory koloidalne mają zdolność rozpraszania światła. Reakcja biuretowa wykrywa obecność co najmniej dwóch wiązań peptydowych między co najmniej dwoma aminokwasami. Reakcja ksantoproteinowa służy do wykrywania białek i charakterystyczna jest zmiana koloru na ciemnofioletowy. W tej reakcji wykrywa się aminokwasy zawierające pierścień aromatyczny, np. fenyloalanina, tyrozyna, tryptofan.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację