Biologia /

budowa i funkcje sacharydów

budowa i funkcje sacharydów

user profile picture

Marysia

6 Followers
 

Biologia

 

1/2/3

Notatka

budowa i funkcje sacharydów

 .
Budowa i funkcje
sacharydów
Sacharydy powstają w procesie fotosyntezy. Zbudowane 39 2
węgla (C), wodom (H) i thenn (0) | w skład niektóry

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

9

Notatka na podstawie podręcznika z biologii nowej ery. ZAKRES ROZSZERZONY

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

. Budowa i funkcje sacharydów Sacharydy powstają w procesie fotosyntezy. Zbudowane 39 2 węgla (C), wodom (H) i thenn (0) | w skład niektórych wchodzą również inne pierwiastki). Dzielimy je na: monosacha- rydy, oligosacharydy i polisacharydy. (cukry proste, jednocukry) słodki smak, olobrze rozpuszczalne w wodzie. zawierają w cząstenkach od 3 do 8 at. węgla, dlatego nazywamy je kolejno: triozami (C₂), tetrozami ((₂), pentožami (C5), heksozamilc ma kilka grup hydroksylowych (-OH) i jedną grupę karbonylową. aldenydową (-(HO) lub ketonowa (-(0-), wo zawierającegrupę aldehydową nazywamy zawierające grupę ke tonową, - ketozami. aldozami, natomiast triczy pentazy hehscay GLUKOZA ALDEHYD 3-fosfoglicerynony RYBOLA jest produktem pośrednim wchodzi w skład RNA subtrat w oddy- Oddychania komórkowego składnik wolnych chaniu komórkowym jest produktem Ostarteknym rybonukleotydów fotosyntezy monomer wielu di- DEÓKSY RYBOZA GLUKOZA 0 H C₁ H-,C-OH HOT₂C - H 3. н- с - он 4 н- C-он H CH₂OH 65 wchodzi w skład k. deoksyrybonurteinowego forma transpor tową cukrów u H OH You H CH₂OH postać tańcuchowa H/OH postać pierścieniowa FRUKTOZA на . go sacharydów i poli- sacharydów zwierząt FRUKTOZA źródło energii wchodzi w skład wielu oligosacharydów i polisacharydów GALAKTOZA ·cl. budulcowy olisacha rydów laktozy • wchodzi w skład nie- których polisacharydów сион c=0 но-С-н I H— C — ОН H— C — он C. Сн, он postać Tańcuchowa CHLOH на Н он H I Н К он он Н Н КОН и он anomer d glukozy сҢон H СН2ОН 2 бя он -anomer В на дшколу H V 애 애 ОН СН2ОН OH Н postać pierścieniowa formy monosacharydów Goly -OH przy ( (aldory) hub C₂ (ketay -он jest skierowane do dołu nazywamy ano- merem &, natomiast gdy do góry-and- merem ß. oligosacharydy Powstają przez połączenie się od 2 do 10 ząsteczek unkrów prostych wiązaniem O-glikozydowym. Wiązanie to może powstawać międky różnymi at. c. Najczęściej występuje wiązanie 1,4 glikozydowe Imiędky C₂ jednej no, sterki, a G następnej masterki). Wyróżniamy wiązania d iß glikozydowe, a so...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

tatwo rozkładane przez wszystkie organizmy, natomiast (B3 są rozkładane tylko przez nielizne z nich. 2 POWSTAWANIE WIĄZANIA 1,4 d GLIKOZYDOWEGO CHOM H H OH OH N н 0 Н он d H он CH₂OH H онл он H H OH Он Disacharydy SACHAROZA ( Cukier buraczany, cudier trunowy) glukoza + fruktoza, wiąuanie 1,2 d glikozydowe jest formą transportową cukrów u roślin, występuje w koweniu buraka unkrowego i łodycze trung LAKTOZA glukoza + galaktoza, wiązanie 1, 4-2-glitazydowe · pełni funkcję odżywiza-wchodki w skład mleka ssaków MALTOXA glukoza + glukoza дшкола powstaje w wyniku trawienia skrobi i glikogen. występuje w nektare i pyłku niektórych roślin- wabi zwierzę ta гаругајаје polisacharydy ( powyżej 10 cukrów prostym w jednej cząsteczce) FUNKCYA ZAPASOWA GLIKOGEN materiał zapasowy zwierząt i grzybów И złowieka to gromadzi się w watrobie oraz w mięśniach jest sbudowany 2 or. 100 tyś. reszt glukary, w tam uichu głównym są one połą дликому, sa czone wiązaniami 1, 4-d-glikozydowymi. Co ok. 8-12 reszt glukozowych tańcuch się rozgałęzia dzięki powstaniu wiązań 1,6-d-glikozydowych SKROBIA materiał zapasowy roślin i niektórych protistów.

Biologia /

budowa i funkcje sacharydów

budowa i funkcje sacharydów

user profile picture

Marysia

6 Followers
 

Biologia

 

1/2/3

Notatka

budowa i funkcje sacharydów

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 .
Budowa i funkcje
sacharydów
Sacharydy powstają w procesie fotosyntezy. Zbudowane 39 2
węgla (C), wodom (H) i thenn (0) | w skład niektóry

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

9

Komentarze (1)

O

Piękna notatka 😍😍 bardzo mi się przyda dzięki!

Notatka na podstawie podręcznika z biologii nowej ery. ZAKRES ROZSZERZONY

Podobne notatki

3

Sacharydy

Know Sacharydy thumbnail

4763

 

4/1/6

7

Chemiczne podstawy życia

Know Chemiczne podstawy życia thumbnail

5414

 

4/1/7

3

alkohole monohydroksylowe

Know alkohole monohydroksylowe thumbnail

2379

 

4/2/3

4

Aminokwasy

Know Aminokwasy thumbnail

5567

 

4/1/7

Więcej

. Budowa i funkcje sacharydów Sacharydy powstają w procesie fotosyntezy. Zbudowane 39 2 węgla (C), wodom (H) i thenn (0) | w skład niektórych wchodzą również inne pierwiastki). Dzielimy je na: monosacha- rydy, oligosacharydy i polisacharydy. (cukry proste, jednocukry) słodki smak, olobrze rozpuszczalne w wodzie. zawierają w cząstenkach od 3 do 8 at. węgla, dlatego nazywamy je kolejno: triozami (C₂), tetrozami ((₂), pentožami (C5), heksozamilc ma kilka grup hydroksylowych (-OH) i jedną grupę karbonylową. aldenydową (-(HO) lub ketonowa (-(0-), wo zawierającegrupę aldehydową nazywamy zawierające grupę ke tonową, - ketozami. aldozami, natomiast triczy pentazy hehscay GLUKOZA ALDEHYD 3-fosfoglicerynony RYBOLA jest produktem pośrednim wchodzi w skład RNA subtrat w oddy- Oddychania komórkowego składnik wolnych chaniu komórkowym jest produktem Ostarteknym rybonukleotydów fotosyntezy monomer wielu di- DEÓKSY RYBOZA GLUKOZA 0 H C₁ H-,C-OH HOT₂C - H 3. н- с - он 4 н- C-он H CH₂OH 65 wchodzi w skład k. deoksyrybonurteinowego forma transpor tową cukrów u H OH You H CH₂OH postać tańcuchowa H/OH postać pierścieniowa FRUKTOZA на . go sacharydów i poli- sacharydów zwierząt FRUKTOZA źródło energii wchodzi w skład wielu oligosacharydów i polisacharydów GALAKTOZA ·cl. budulcowy olisacha rydów laktozy • wchodzi w skład nie- których polisacharydów сион c=0 но-С-н I H— C — ОН H— C — он C. Сн, он postać Tańcuchowa CHLOH на Н он H I Н К он он Н Н КОН и он anomer d glukozy сҢон H СН2ОН 2 бя он -anomer В на дшколу H V 애 애 ОН СН2ОН OH Н postać pierścieniowa formy monosacharydów Goly -OH przy ( (aldory) hub C₂ (ketay -он jest skierowane do dołu nazywamy ano- merem &, natomiast gdy do góry-and- merem ß. oligosacharydy Powstają przez połączenie się od 2 do 10 ząsteczek unkrów prostych wiązaniem O-glikozydowym. Wiązanie to może powstawać międky różnymi at. c. Najczęściej występuje wiązanie 1,4 glikozydowe Imiędky C₂ jednej no, sterki, a G następnej masterki). Wyróżniamy wiązania d iß glikozydowe, a so...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

tatwo rozkładane przez wszystkie organizmy, natomiast (B3 są rozkładane tylko przez nielizne z nich. 2 POWSTAWANIE WIĄZANIA 1,4 d GLIKOZYDOWEGO CHOM H H OH OH N н 0 Н он d H он CH₂OH H онл он H H OH Он Disacharydy SACHAROZA ( Cukier buraczany, cudier trunowy) glukoza + fruktoza, wiąuanie 1,2 d glikozydowe jest formą transportową cukrów u roślin, występuje w koweniu buraka unkrowego i łodycze trung LAKTOZA glukoza + galaktoza, wiązanie 1, 4-2-glitazydowe · pełni funkcję odżywiza-wchodki w skład mleka ssaków MALTOXA glukoza + glukoza дшкола powstaje w wyniku trawienia skrobi i glikogen. występuje w nektare i pyłku niektórych roślin- wabi zwierzę ta гаругајаје polisacharydy ( powyżej 10 cukrów prostym w jednej cząsteczce) FUNKCYA ZAPASOWA GLIKOGEN materiał zapasowy zwierząt i grzybów И złowieka to gromadzi się w watrobie oraz w mięśniach jest sbudowany 2 or. 100 tyś. reszt glukary, w tam uichu głównym są one połą дликому, sa czone wiązaniami 1, 4-d-glikozydowymi. Co ok. 8-12 reszt glukozowych tańcuch się rozgałęzia dzięki powstaniu wiązań 1,6-d-glikozydowych SKROBIA materiał zapasowy roślin i niektórych protistów.