Biologia /

budowa i funkcje sacharydów

budowa i funkcje sacharydów

 Budowa i funkcje
sacharydów
Sacharydy parstają w procesie fotosyntezy. Zbudowane 39 2
węgla (C), wodom (H) i thenu (0)| w skład niektórych

budowa i funkcje sacharydów

user profile picture

Marysia

10 Followers

16

Udostępnij

Zapisz

Notatka na podstawie podręcznika z biologii nowej ery. ZAKRES ROZSZERZONY

 

1/2

Notatka

Budowa i funkcje sacharydów Sacharydy parstają w procesie fotosyntezy. Zbudowane 39 2 węgla (C), wodom (H) i thenu (0)| w skład niektórych wchodzą równiei ime pierwiastki). Dzielimy je na: monosacha- rydy, oligosacharydy & polisacharydy. i . monosacharydy (cukry proste, jednocukry) słodki smak, olobrze rozpuszczalne w wodzie. zawierają w cząstenkach od 3 do 8 at węgla, dlatego nazywamy je kolejno: triozami (C₂), tetrzami ((u), pentožami (C5), heksozamilc ma kilka grup hydroksylowych (-OH) i jedną grups karbonylową. oldenydową (-(HO) two ketonową (-10-), zawierającegrupę aldehydową nazywamy aldozami, aldozami, natomiast zawierające grupę ke tonową - ketozami. triczy pentozy hehsozy GLUKOZA ALDEHYD 3-fosfoglicerynony RVBOZA subtrat w oddy- jest produktem pośrednim wchodzi w skład RNA Oddychania komórkowego składnik wolnych chaniu komórkowym jest produktem ostatecnym rybonukleotydów fotosyntezy monomer wielu di- DEOKSY RYBOZA wchodzi w skład k. deoksyrybonurteinowego forma transpor towa cukrów u GLUKOZA 0 HO \ // C н-.C-он но-С-н 3. н-с-он H CH₂OH C5 H 04 OH он You H H/OH OM postać pierścieniowa H-₂C-OH с-он CH₂OH postać tańcuchowa FRUKTOZA go sacharydów i poli- sacharydów zwierząt FRUKTOZA . źródło energii wchodzi w skład wielu oligosacharydos i polisacharydów GALAKTOZA ·cl. budulcowy olisacha rydów laktozy •wchodki w skład nie- których polisacharydów но-С - н I с кон c=0 H— C — ОН H— C - он 1 CHL он postać tańcuchowa CHLOH на Н он они и H I Н К он он н Н он anomer d glukozy сҢон H КОН 2 H V 애 CH₂OH ОН н дшколу н OH Н postac piersuicniowa formy monosacharydów Goly -OH przy G (aldozy) hub C₂ (ketay jest skierowane do dołu nazywamy ano- merem &, natomiast ydy do góry-and- merem B. он -anomer В ОН СН2ОН oligosacharydy Powstają prze połączenie się od 2 do 10 asterch unkrów prostych wiązaniem O-glikozydowym. Wiązanie to może powstawać międky różnymi at. c. Najizęściej występuje wiązanie 1,4 glikozydowe (międky C, jednej nasterki, a C₂ następnej mąsterdi). Wyróżniamy wiązania d iß glikozydowe, a so tatwo rozkładane przez...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

wszystkie organizmy, natomiast B3 sa rozkładane tylko przez nielizne 2 nich. POWSTAWANIE WIĄZANIA 1,4 d GLIKOZYDOWEGO CH₂OH H H OH OH он T н 0 Н он d H он CH₂OH H H он он н H OH OH Disacharydy SACHAROZA( cukier buraczany, cukier trunowy) glukoza + fruktoza, wiąłanie 1,2 d glikozydowe jest formą transportową cukrów u roślin, występuje w koweniu buraka unknowego i Todydke trum ng LAKTOZA glukoza + galaktoza, wiązanie 1,4-L-glikozydowe · pełni funky'ę odżywiza,- wchodzi w skład micka ssaków MALTOXA glukoza + glukoza powstaje w wyniku trawienia skrobi i glikogen, występuje w nektare i pyłku niektórych roślin- wabi zwiens ta гаругајаје polisacharydy | powyżej 10 cukrów prostym w jednej cząsteczce) FUNKCYA ZAPASOWA GLIKOGEN materiał zapasowy zwierząt i grzybów u człowieka gromadzi się w watrobie oraz w mięśniach jest soudowany 2 ok. 100 tys. reszt glukay, w tamuncher głównym są one połą; czone wiązaniami 1, 4-d-glikozydowymi. Co ok. 8-12 reszt glukozowych łańcuch się rozgałęzia okzięki powstaniu wiązań 1,6-d-glikozydowych SKROBIA materiał zapasowy roslin i niektórych protistów. składa się z dwóch frakyi: amylozy i amylopettymy. Amylopektyna ok. 80% masy skrobi i jest budowana 2 kilku tysięcy reszt glukozy Budowa jest bardzo podobna co do glikogenu, ale rozgałęzia się to ok. 25 resut gluko- sohych FUNKCJA BUDULCOWA CELULOZA składnik ściany komórkowej w kom. roślin i niektórych protistów składa się z kilku tysięcy reszt glukozy połączonych wiązaniami 1,4-ß-glikozydowy - pomiędzy nimi powstają likne wiązania wodorowe, dzięki czemu powstają grosze włókna- mikrofibryle. CHITYNA główny składnik szkieletów zewnętrznych stawonogów Over ściany kom. w kom. grzybó składa się z kilku tysięcy reset N-acetyloglukozaminy połączonych wiązaniami 1,4-B- glikozydowymi. Cukry redukujące Zawierają one w cząstenkach wolną grupę alole hydową. Można je odróż- hic od innych unkrów za pomocą Próby Fehlinga. Jest to utlenianie aldox za pomocą (OH)₂ do odpowiednich kwasów organicznych. Jednoweśnie za- chodki redukija Cu(OH)₂ o niebieskiej barwic do Cu₂ 0 o ceglastej barwie. brak wolnej grupy aldehydowej -> negatywhy wynik próby Fehlinga (bana niebieska) wolna gripa aldehydowa → pozytywny wynik banwa ceglasto-czerwona → aldosa + Cu(OH)₂ →> k. organiczny + Cu ₂ O + H₂O Zalizamy do nich: monosacharydy, maltore, laktozę,

Biologia /

budowa i funkcje sacharydów

user profile picture

Marysia

10 Followers

 Budowa i funkcje
sacharydów
Sacharydy parstają w procesie fotosyntezy. Zbudowane 39 2
węgla (C), wodom (H) i thenu (0)| w skład niektórych

Otwórz

Notatka na podstawie podręcznika z biologii nowej ery. ZAKRES ROZSZERZONY

Podobne notatki

Know budowa i funkcje sacharydów thumbnail

84

budowa i funkcje sacharydów

Notatka z biologii poziomu rozszerzonego o wszystkich trzech rodzajach sacharydów, czyli monosacharydów, oligosacharydów oraz polisacharydów.

Know Budowa i funkcje sacharydów thumbnail

128

Budowa i funkcje sacharydów

2.2 - Budowa i funkcje sacharydów

Know Cukry thumbnail

1

Cukry

Cukry proste, disacharydy, oligosacharydy, polisacharydy - charakter chemiczny, właściwości, rola biologiczna

Know cukry thumbnail

7

cukry

monosacharydy, disacharydy, polisacharydy

Know Sacharydy wiązania o-glikozydowe  thumbnail

130

Sacharydy wiązania o-glikozydowe

pełna Notatka z sacharydów, wiązania o-glikozydowe, cukry redukujące, cukry jako związki osmotycznie czynne, i tabela z właściwościami

Know Budowa i funkcje sacharydow thumbnail

4

Budowa i funkcje sacharydow

notatka o cukrach oparta o podrecznik z biologi rozszerzonej nowej ery

Budowa i funkcje sacharydów Sacharydy parstają w procesie fotosyntezy. Zbudowane 39 2 węgla (C), wodom (H) i thenu (0)| w skład niektórych wchodzą równiei ime pierwiastki). Dzielimy je na: monosacha- rydy, oligosacharydy & polisacharydy. i . monosacharydy (cukry proste, jednocukry) słodki smak, olobrze rozpuszczalne w wodzie. zawierają w cząstenkach od 3 do 8 at węgla, dlatego nazywamy je kolejno: triozami (C₂), tetrzami ((u), pentožami (C5), heksozamilc ma kilka grup hydroksylowych (-OH) i jedną grups karbonylową. oldenydową (-(HO) two ketonową (-10-), zawierającegrupę aldehydową nazywamy aldozami, aldozami, natomiast zawierające grupę ke tonową - ketozami. triczy pentozy hehsozy GLUKOZA ALDEHYD 3-fosfoglicerynony RVBOZA subtrat w oddy- jest produktem pośrednim wchodzi w skład RNA Oddychania komórkowego składnik wolnych chaniu komórkowym jest produktem ostatecnym rybonukleotydów fotosyntezy monomer wielu di- DEOKSY RYBOZA wchodzi w skład k. deoksyrybonurteinowego forma transpor towa cukrów u GLUKOZA 0 HO \ // C н-.C-он но-С-н 3. н-с-он H CH₂OH C5 H 04 OH он You H H/OH OM postać pierścieniowa H-₂C-OH с-он CH₂OH postać tańcuchowa FRUKTOZA go sacharydów i poli- sacharydów zwierząt FRUKTOZA . źródło energii wchodzi w skład wielu oligosacharydos i polisacharydów GALAKTOZA ·cl. budulcowy olisacha rydów laktozy •wchodki w skład nie- których polisacharydów но-С - н I с кон c=0 H— C — ОН H— C - он 1 CHL он postać tańcuchowa CHLOH на Н он они и H I Н К он он н Н он anomer d glukozy сҢон H КОН 2 H V 애 CH₂OH ОН н дшколу н OH Н postac piersuicniowa formy monosacharydów Goly -OH przy G (aldozy) hub C₂ (ketay jest skierowane do dołu nazywamy ano- merem &, natomiast ydy do góry-and- merem B. он -anomer В ОН СН2ОН oligosacharydy Powstają prze połączenie się od 2 do 10 asterch unkrów prostych wiązaniem O-glikozydowym. Wiązanie to może powstawać międky różnymi at. c. Najizęściej występuje wiązanie 1,4 glikozydowe (międky C, jednej nasterki, a C₂ następnej mąsterdi). Wyróżniamy wiązania d iß glikozydowe, a so tatwo rozkładane przez...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

wszystkie organizmy, natomiast B3 sa rozkładane tylko przez nielizne 2 nich. POWSTAWANIE WIĄZANIA 1,4 d GLIKOZYDOWEGO CH₂OH H H OH OH он T н 0 Н он d H он CH₂OH H H он он н H OH OH Disacharydy SACHAROZA( cukier buraczany, cukier trunowy) glukoza + fruktoza, wiąłanie 1,2 d glikozydowe jest formą transportową cukrów u roślin, występuje w koweniu buraka unknowego i Todydke trum ng LAKTOZA glukoza + galaktoza, wiązanie 1,4-L-glikozydowe · pełni funky'ę odżywiza,- wchodzi w skład micka ssaków MALTOXA glukoza + glukoza powstaje w wyniku trawienia skrobi i glikogen, występuje w nektare i pyłku niektórych roślin- wabi zwiens ta гаругајаје polisacharydy | powyżej 10 cukrów prostym w jednej cząsteczce) FUNKCYA ZAPASOWA GLIKOGEN materiał zapasowy zwierząt i grzybów u człowieka gromadzi się w watrobie oraz w mięśniach jest soudowany 2 ok. 100 tys. reszt glukay, w tamuncher głównym są one połą; czone wiązaniami 1, 4-d-glikozydowymi. Co ok. 8-12 reszt glukozowych łańcuch się rozgałęzia okzięki powstaniu wiązań 1,6-d-glikozydowych SKROBIA materiał zapasowy roslin i niektórych protistów. składa się z dwóch frakyi: amylozy i amylopettymy. Amylopektyna ok. 80% masy skrobi i jest budowana 2 kilku tysięcy reszt glukozy Budowa jest bardzo podobna co do glikogenu, ale rozgałęzia się to ok. 25 resut gluko- sohych FUNKCJA BUDULCOWA CELULOZA składnik ściany komórkowej w kom. roślin i niektórych protistów składa się z kilku tysięcy reszt glukozy połączonych wiązaniami 1,4-ß-glikozydowy - pomiędzy nimi powstają likne wiązania wodorowe, dzięki czemu powstają grosze włókna- mikrofibryle. CHITYNA główny składnik szkieletów zewnętrznych stawonogów Over ściany kom. w kom. grzybó składa się z kilku tysięcy reset N-acetyloglukozaminy połączonych wiązaniami 1,4-B- glikozydowymi. Cukry redukujące Zawierają one w cząstenkach wolną grupę alole hydową. Można je odróż- hic od innych unkrów za pomocą Próby Fehlinga. Jest to utlenianie aldox za pomocą (OH)₂ do odpowiednich kwasów organicznych. Jednoweśnie za- chodki redukija Cu(OH)₂ o niebieskiej barwic do Cu₂ 0 o ceglastej barwie. brak wolnej grupy aldehydowej -> negatywhy wynik próby Fehlinga (bana niebieska) wolna gripa aldehydowa → pozytywny wynik banwa ceglasto-czerwona → aldosa + Cu(OH)₂ →> k. organiczny + Cu ₂ O + H₂O Zalizamy do nich: monosacharydy, maltore, laktozę,