Biologia /

Budowa i funkcje sacharydów

Budowa i funkcje sacharydów

L

Lena

2 Followers
 

Biologia

 

1

Notatka

Budowa i funkcje sacharydów

 SKŁAD ORGANIZMÓW
W CIELE
1. Budowa i funkcje Sacharydów.
"sacharydy cukry/węglowodany
powstaje w procesie fotosyntezy, przeprowadzanym prze
 SKŁAD ORGANIZMÓW
W CIELE
1. Budowa i funkcje Sacharydów.
"sacharydy cukry/węglowodany
powstaje w procesie fotosyntezy, przeprowadzanym prze

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

4

dział : skład chemiczny worganizmach sacharydy :z czego są, jak powstają,na co się dzielą, i omówienie monosacharydów,oligosacharydów[disacharydy i cukry redukujące) i polisacharydów, Biologia/chemia organiczna

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

SKŁAD ORGANIZMÓW W CIELE 1. Budowa i funkcje Sacharydów. "sacharydy cukry/węglowodany powstaje w procesie fotosyntezy, przeprowadzanym przez organizmy autotroficine, Zbudowane są z monosacharydy - cukry proste, - związki o słodkim smaku, dobrze rozpuszczają się w wodzie, - zawierają 3 →8 at. C · nazywamy je kolejno: triozami, (C₂). tetrozami, (Cu). pontozamí, (Cs). heksorami, (C.). ..itd. kilka gr. hydroksylowych (-OH) jedna gr. karbonylowa aldehydowa (-CHO) [aldory. człowieka 个个 (C) WĘGLA (H) WODORU, (0) TLENU,. czasem (N) AZOT SACHARYDY :↓ polisacharydy oligosacharydy - wielocukry, Powstają przez połączenie się 2-10 cząsteczek cukrów prostych w. 10-glikozydowym, np. między dwoma rożnymi at. węgla (c) wiazania: → α [Tatwo rozkładane . przez wszystkie • organizmy J₁ B. [ rozkładane przez nieliczne, organizmy J, 1. -powstają na skutek. Tączenia się wielu. cząsteczek. cukrów prostych w jedna druga, - nie rozpuszczają się. .w.wodzie, mogą być rozkładane przez enzymy, *Iskrobię - wykrywa się za pomocą jodyny lub płynu Lugola. Pod wpływem jodu skrobia barwi się na. granatowy kolov. polisacharydy to: .m.in. .Glikogen, skrobia, Celuloza .. chifyna,. ketonowa (- cо-) I ketory a) formy monosacharydow ОН (6) Oligosacharydy CH₂OH H ОН anomer x glukozy CH₂OH ОН ОН ОН glukoza ОН CH₂OH ОН Glukoza produkt premian innych monosacharyów (np. galaktozy), substrat do syntezy innych monosacharyów (np. rybozy), Substrat do syntezy. disacharjdowi (np. maltory) substrat do syntery polisacharydów. Cnp. skrobi) ОН galaktoza ОН Н. ОН OH wigzanie 1,4-В - gukozydowego CH₂OH O Н ОН OH Н ОН ОН ОН ОН ryboza CH_OH ОН 5 CH₂OH Н ОН 3 Н Т- Н он з' ОН 3 CH₂OH н anomer & glukozy ОН ОН ОН glukoza CH₂OH maltoza н он Powstawanie wiązania 1,4-B-glikozydowego 6 CH₂OH CH₂OH 2 ОН Н 2 ОН B В 1 Н CH OH ОН CH₂OH н CH₂OH ОН Н ОН amyloza - składnik skrobi Flipbook.nowa era.pl OH Н ОН Н deoksyryboza ОН Н ОН ОН celobioza Н ОН ОН 3 H Н Н CH₂OH ОН 3 ОН CH₂OH ОН glukoza H₂O 12 ОН Н ОН 12 ОН Н 1 ОН Н 1 ОН Н flipbook. nowa.era.pl wiązanie 1,4-α-glikozydowe Disacharydy • Należą do OLIGOSACHARYDOW, Powstawanie wiązania 1,4-ß-glikozydowego CH₂OH CH₂OH H OH H OH 5 5 H OH H CH₂OH H glukoza OH 3 H H 2 OH H 2 OH B 1 H B 1 H H właściwości fizyko-chemiczne są podobne do monosacharydow, :( diucukry), największe znaczenie mają. OH H celobioza 6 5 H 6 5 OH H H₂O CH₂OH H glukoza OH 3 H flipbook. O H 2 OH H 2 OH H 1 OH H 1 OH sacharoza [ cukier buraczany, trzcinowy], Laktoza I cukier miękowy], maltoza [ cukier stodowy), odgrywają kluczową rolę w rozpoznawaniu się komórek, Cukry redukujące zawierają w cząsteckach wolna grupę aldehyd., można je odróżnić za pomocą proby Fehlinga, polega na...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

utlenianiu aldoz za pomocą Cu(OH)₂ do odpowiednich kwasów. organicznych, [ cukry, które nie zawierają w. cząsteczkach wolnej gr. aldehydowej, nie dają pozytywnego wyniku. próby fenlinga.] → po ich dodaniu roztwór nie zmienia barwy. aldozy, ponieważ mają zdolność do red. zw. miedź, aldoza + Cu(OH)₂ → kwas organiczny + CU₂O + H₂O monosacharydy, maltora, laktoza c) polisacharydy o funkcji zapasowej GLIKOGEN Materiał zapasony zwierząt i. grzybów, U człowieka gromadzi się w wątrobie. i. mięśniach, Jest zbudowany x ok 100 tys reszt glukozy, → funkcji budulcowej CELULOZA Główny składnik ściany komórkowej w komórkach roślin I. niektórych protistów, składa się z kilku tys. reszt glukozy, Pomiędzy tańcuchami celulory twoma się liczne wiązania. wodorowe, rozkładają ją tylko niektore mikroorganizmu, np. bakterie i protisty w przewodach pokarmowych pRezuwaczy oraz termitów, SKROBIA Material zapasowy roślin 1. niektórych protistów, Składa się z dwóch Frakcji... -amylora stanowi ok. 20% tańcuch prosty ·skrobii, masy amylopektyna stanowi ok. 80% masy skrobić, jest xbudowana & kilku tys, reszt у школу, budowa bardzo podobna do .budowy glikogenu, CHITYNA Główny składnik szkieletów. Xewnetranych stawonogów, oraz ·ściany Kombrkowej w komórkach grzybów., Składa się x kilku tys. teszt N-acetyloglukozaminy połączonych wiązaniami 1₁.4-B-glikozydowymi, jest rozkladna tylko przez niektore mikroorganizmy,

Biologia /

Budowa i funkcje sacharydów

Budowa i funkcje sacharydów

L

Lena

2 Followers
 

Biologia

 

1

Notatka

Budowa i funkcje sacharydów

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 SKŁAD ORGANIZMÓW
W CIELE
1. Budowa i funkcje Sacharydów.
"sacharydy cukry/węglowodany
powstaje w procesie fotosyntezy, przeprowadzanym prze

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

4

Komentarze (1)

F

Piękna notatka 😍😍 bardzo mi się przyda dzięki!

dział : skład chemiczny worganizmach sacharydy :z czego są, jak powstają,na co się dzielą, i omówienie monosacharydów,oligosacharydów[disacharydy i cukry redukujące) i polisacharydów, Biologia/chemia organiczna

Podobne notatki

3

Sacharydy

Know Sacharydy thumbnail

4780

 

4/1/6

7

Chemiczne podstawy życia

Know Chemiczne podstawy życia thumbnail

5477

 

4/1/7

3

alkohole monohydroksylowe

Know alkohole monohydroksylowe thumbnail

2399

 

4/2/3

4

Aminokwasy

Know Aminokwasy thumbnail

5597

 

4/1/7

Więcej

SKŁAD ORGANIZMÓW W CIELE 1. Budowa i funkcje Sacharydów. "sacharydy cukry/węglowodany powstaje w procesie fotosyntezy, przeprowadzanym przez organizmy autotroficine, Zbudowane są z monosacharydy - cukry proste, - związki o słodkim smaku, dobrze rozpuszczają się w wodzie, - zawierają 3 →8 at. C · nazywamy je kolejno: triozami, (C₂). tetrozami, (Cu). pontozamí, (Cs). heksorami, (C.). ..itd. kilka gr. hydroksylowych (-OH) jedna gr. karbonylowa aldehydowa (-CHO) [aldory. człowieka 个个 (C) WĘGLA (H) WODORU, (0) TLENU,. czasem (N) AZOT SACHARYDY :↓ polisacharydy oligosacharydy - wielocukry, Powstają przez połączenie się 2-10 cząsteczek cukrów prostych w. 10-glikozydowym, np. między dwoma rożnymi at. węgla (c) wiazania: → α [Tatwo rozkładane . przez wszystkie • organizmy J₁ B. [ rozkładane przez nieliczne, organizmy J, 1. -powstają na skutek. Tączenia się wielu. cząsteczek. cukrów prostych w jedna druga, - nie rozpuszczają się. .w.wodzie, mogą być rozkładane przez enzymy, *Iskrobię - wykrywa się za pomocą jodyny lub płynu Lugola. Pod wpływem jodu skrobia barwi się na. granatowy kolov. polisacharydy to: .m.in. .Glikogen, skrobia, Celuloza .. chifyna,. ketonowa (- cо-) I ketory a) formy monosacharydow ОН (6) Oligosacharydy CH₂OH H ОН anomer x glukozy CH₂OH ОН ОН ОН glukoza ОН CH₂OH ОН Glukoza produkt premian innych monosacharyów (np. galaktozy), substrat do syntezy innych monosacharyów (np. rybozy), Substrat do syntezy. disacharjdowi (np. maltory) substrat do syntery polisacharydów. Cnp. skrobi) ОН galaktoza ОН Н. ОН OH wigzanie 1,4-В - gukozydowego CH₂OH O Н ОН OH Н ОН ОН ОН ОН ryboza CH_OH ОН 5 CH₂OH Н ОН 3 Н Т- Н он з' ОН 3 CH₂OH н anomer & glukozy ОН ОН ОН glukoza CH₂OH maltoza н он Powstawanie wiązania 1,4-B-glikozydowego 6 CH₂OH CH₂OH 2 ОН Н 2 ОН B В 1 Н CH OH ОН CH₂OH н CH₂OH ОН Н ОН amyloza - składnik skrobi Flipbook.nowa era.pl OH Н ОН Н deoksyryboza ОН Н ОН ОН celobioza Н ОН ОН 3 H Н Н CH₂OH ОН 3 ОН CH₂OH ОН glukoza H₂O 12 ОН Н ОН 12 ОН Н 1 ОН Н 1 ОН Н flipbook. nowa.era.pl wiązanie 1,4-α-glikozydowe Disacharydy • Należą do OLIGOSACHARYDOW, Powstawanie wiązania 1,4-ß-glikozydowego CH₂OH CH₂OH H OH H OH 5 5 H OH H CH₂OH H glukoza OH 3 H H 2 OH H 2 OH B 1 H B 1 H H właściwości fizyko-chemiczne są podobne do monosacharydow, :( diucukry), największe znaczenie mają. OH H celobioza 6 5 H 6 5 OH H H₂O CH₂OH H glukoza OH 3 H flipbook. O H 2 OH H 2 OH H 1 OH H 1 OH sacharoza [ cukier buraczany, trzcinowy], Laktoza I cukier miękowy], maltoza [ cukier stodowy), odgrywają kluczową rolę w rozpoznawaniu się komórek, Cukry redukujące zawierają w cząsteckach wolna grupę aldehyd., można je odróżnić za pomocą proby Fehlinga, polega na...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

utlenianiu aldoz za pomocą Cu(OH)₂ do odpowiednich kwasów. organicznych, [ cukry, które nie zawierają w. cząsteczkach wolnej gr. aldehydowej, nie dają pozytywnego wyniku. próby fenlinga.] → po ich dodaniu roztwór nie zmienia barwy. aldozy, ponieważ mają zdolność do red. zw. miedź, aldoza + Cu(OH)₂ → kwas organiczny + CU₂O + H₂O monosacharydy, maltora, laktoza c) polisacharydy o funkcji zapasowej GLIKOGEN Materiał zapasony zwierząt i. grzybów, U człowieka gromadzi się w wątrobie. i. mięśniach, Jest zbudowany x ok 100 tys reszt glukozy, → funkcji budulcowej CELULOZA Główny składnik ściany komórkowej w komórkach roślin I. niektórych protistów, składa się z kilku tys. reszt glukozy, Pomiędzy tańcuchami celulory twoma się liczne wiązania. wodorowe, rozkładają ją tylko niektore mikroorganizmu, np. bakterie i protisty w przewodach pokarmowych pRezuwaczy oraz termitów, SKROBIA Material zapasowy roślin 1. niektórych protistów, Składa się z dwóch Frakcji... -amylora stanowi ok. 20% tańcuch prosty ·skrobii, masy amylopektyna stanowi ok. 80% masy skrobić, jest xbudowana & kilku tys, reszt у школу, budowa bardzo podobna do .budowy glikogenu, CHITYNA Główny składnik szkieletów. Xewnetranych stawonogów, oraz ·ściany Kombrkowej w komórkach grzybów., Składa się x kilku tys. teszt N-acetyloglukozaminy połączonych wiązaniami 1₁.4-B-glikozydowymi, jest rozkladna tylko przez niektore mikroorganizmy,