Biologia /

Budowa i funkcje sacharydów

Budowa i funkcje sacharydów

 ketonowa (- cо-)
I ketory
a) formy monosacharydow
ОН
(6) Oligosacharydy
CH₂OH
H ОН
anomer x glukozy
CH₂OH
ОН
ОН
ОН
glukoza
ОН
CH₂OH
ОН
Gluk
 ketonowa (- cо-)
I ketory
a) formy monosacharydow
ОН
(6) Oligosacharydy
CH₂OH
H ОН
anomer x glukozy
CH₂OH
ОН
ОН
ОН
glukoza
ОН
CH₂OH
ОН
Gluk

Budowa i funkcje sacharydów

L

Lena

4 Followers

6

Udostępnij

Zapisz

dział : skład chemiczny worganizmach sacharydy :z czego są, jak powstają,na co się dzielą, i omówienie monosacharydów,oligosacharydów[disacharydy i cukry redukujące) i polisacharydów, Biologia/chemia organiczna

 

1

Notatka

ketonowa (- cо-) I ketory a) formy monosacharydow ОН (6) Oligosacharydy CH₂OH H ОН anomer x glukozy CH₂OH ОН ОН ОН glukoza ОН CH₂OH ОН Glukoza produkt premian innych monosacharyów (np. galaktozy), substrat do syntezy innych monosacharyów (np. rybozy), Substrat do syntezy. disacharjdowi (np. maltory) substrat do syntery polisacharydów. Cnp. skrobi) ОН galaktoza ОН Н. ОН OH wigzanie 1,4-В - gukozydowego CH₂OH O Н ОН OH Н ОН ОН ОН ОН ryboza CH_OH ОН 5 CH₂OH Н ОН 3 Н Т- Н он з' ОН 3 CH₂OH н anomer & glukozy ОН ОН ОН glukoza CH₂OH maltoza н он Powstawanie wiązania 1,4-B-glikozydowego 6 CH₂OH CH₂OH 2 ОН Н 2 ОН B В 1 Н CH OH ОН CH₂OH н CH₂OH ОН Н ОН amyloza - składnik skrobi Flipbook.nowa era.pl OH Н ОН Н deoksyryboza ОН Н ОН ОН celobioza Н ОН ОН 3 H Н Н CH₂OH ОН 3 ОН CH₂OH ОН glukoza H₂O 12 ОН Н ОН 12 ОН Н 1 ОН Н 1 ОН Н flipbook. nowa.era.pl wiązanie 1,4-α-glikozydowe Disacharydy • Należą do OLIGOSACHARYDOW, Powstawanie wiązania 1,4-ß-glikozydowego CH₂OH CH₂OH H OH H OH 5 5 H OH H CH₂OH H glukoza OH 3 H H 2 OH H 2 OH B 1 H B 1 H H właściwości fizyko-chemiczne są podobne do monosacharydow, :( diucukry), największe znaczenie mają. OH H celobioza 6 5 H 6 5 OH H H₂O CH₂OH H glukoza OH 3 H flipbook. O H 2 OH H 2 OH H 1 OH H 1 OH sacharoza [ cukier buraczany, trzcinowy], Laktoza I cukier miękowy], maltoza [ cukier stodowy), odgrywają kluczową rolę w rozpoznawaniu się komórek, Cukry redukujące zawierają w cząsteckach wolna grupę aldehyd., można je odróżnić za pomocą proby Fehlinga, polega na utlenianiu aldoz za pomocą Cu(OH)₂ do odpowiednich kwasów. organicznych, [ cukry, które nie zawierają w. cząsteczkach wolnej gr. aldehydowej, nie dają pozytywnego wyniku. próby fenlinga.] → po ich dodaniu roztwór nie zmienia barwy. aldozy, ponieważ mają zdolność do red. zw. miedź, aldoza + Cu(OH)₂ → kwas organiczny + CU₂O + H₂O monosacharydy, maltora, laktoza c) polisacharydy o funkcji zapasowej GLIKOGEN Materiał zapasony zwierząt i. grzybów, U człowieka gromadzi się w wątrobie. i. mięśniach, Jest zbudowany x ok 100 tys reszt glukozy, → funkcji budulcowej CELULOZA Główny składnik ściany komórkowej w komórkach roślin I. niektórych protistów, składa się z kilku tys. reszt glukozy, Pomiędzy tańcuchami celulory twoma się liczne wiązania. wodorowe, rozkładają ją tylko niektore mikroorganizmu, np. bakterie i protisty w przewodach pokarmowych pRezuwaczy oraz termitów, SKROBIA Material zapasowy roślin 1. niektórych protistów, Składa się...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

z dwóch Frakcji... -amylora stanowi ok. 20% tańcuch prosty ·skrobii, masy amylopektyna stanowi ok. 80% masy skrobić, jest xbudowana & kilku tys, reszt у школу, budowa bardzo podobna do .budowy glikogenu, CHITYNA Główny składnik szkieletów. Xewnetranych stawonogów, oraz ·ściany Kombrkowej w komórkach grzybów., Składa się x kilku tys. teszt N-acetyloglukozaminy połączonych wiązaniami 1₁.4-B-glikozydowymi, jest rozkladna tylko przez niektore mikroorganizmy, SKŁAD ORGANIZMÓW W CIELE 1. Budowa i funkcje Sacharydów. "sacharydy cukry/węglowodany powstaje w procesie fotosyntezy, przeprowadzanym przez organizmy autotroficine, Zbudowane są z monosacharydy - cukry proste, - związki o słodkim smaku, dobrze rozpuszczają się w wodzie, - zawierają 3 →8 at. C · nazywamy je kolejno: triozami, (C₂). tetrozami, (Cu). pontozamí, (Cs). heksorami, (C.). ..itd. kilka gr. hydroksylowych (-OH) jedna gr. karbonylowa aldehydowa (-CHO) [aldory. człowieka 个个 (C) WĘGLA (H) WODORU, (0) TLENU,. czasem (N) AZOT SACHARYDY :↓ polisacharydy oligosacharydy - wielocukry, Powstają przez połączenie się 2-10 cząsteczek cukrów prostych w. 10-glikozydowym, np. między dwoma rożnymi at. węgla (c) wiazania: → α [Tatwo rozkładane . przez wszystkie • organizmy J₁ B. [ rozkładane przez nieliczne, organizmy J, 1. -powstają na skutek. Tączenia się wielu. cząsteczek. cukrów prostych w jedna druga, - nie rozpuszczają się. .w.wodzie, mogą być rozkładane przez enzymy, *Iskrobię - wykrywa się za pomocą jodyny lub płynu Lugola. Pod wpływem jodu skrobia barwi się na. granatowy kolov. polisacharydy to: .m.in. .Glikogen, skrobia, Celuloza .. chifyna,.

Biologia /

Budowa i funkcje sacharydów

L

Lena

4 Followers

 ketonowa (- cо-)
I ketory
a) formy monosacharydow
ОН
(6) Oligosacharydy
CH₂OH
H ОН
anomer x glukozy
CH₂OH
ОН
ОН
ОН
glukoza
ОН
CH₂OH
ОН
Gluk

Otwórz

dział : skład chemiczny worganizmach sacharydy :z czego są, jak powstają,na co się dzielą, i omówienie monosacharydów,oligosacharydów[disacharydy i cukry redukujące) i polisacharydów, Biologia/chemia organiczna

Podobne notatki

Know budowa i funkcje sacharydów thumbnail

84

budowa i funkcje sacharydów

Notatka z biologii poziomu rozszerzonego o wszystkich trzech rodzajach sacharydów, czyli monosacharydów, oligosacharydów oraz polisacharydów.

Know Budowa i funkcje sacharydów thumbnail

128

Budowa i funkcje sacharydów

2.2 - Budowa i funkcje sacharydów

Know Sacharydy wiązania o-glikozydowe  thumbnail

130

Sacharydy wiązania o-glikozydowe

pełna Notatka z sacharydów, wiązania o-glikozydowe, cukry redukujące, cukry jako związki osmotycznie czynne, i tabela z właściwościami

Know Węglowodany - budowa i znaczenie thumbnail

45

Węglowodany - budowa i znaczenie

1 LO podstwa

Know Cukry thumbnail

1

Cukry

Cukry proste, disacharydy, oligosacharydy, polisacharydy - charakter chemiczny, właściwości, rola biologiczna

Know cukry thumbnail

7

cukry

monosacharydy, disacharydy, polisacharydy

ketonowa (- cо-) I ketory a) formy monosacharydow ОН (6) Oligosacharydy CH₂OH H ОН anomer x glukozy CH₂OH ОН ОН ОН glukoza ОН CH₂OH ОН Glukoza produkt premian innych monosacharyów (np. galaktozy), substrat do syntezy innych monosacharyów (np. rybozy), Substrat do syntezy. disacharjdowi (np. maltory) substrat do syntery polisacharydów. Cnp. skrobi) ОН galaktoza ОН Н. ОН OH wigzanie 1,4-В - gukozydowego CH₂OH O Н ОН OH Н ОН ОН ОН ОН ryboza CH_OH ОН 5 CH₂OH Н ОН 3 Н Т- Н он з' ОН 3 CH₂OH н anomer & glukozy ОН ОН ОН glukoza CH₂OH maltoza н он Powstawanie wiązania 1,4-B-glikozydowego 6 CH₂OH CH₂OH 2 ОН Н 2 ОН B В 1 Н CH OH ОН CH₂OH н CH₂OH ОН Н ОН amyloza - składnik skrobi Flipbook.nowa era.pl OH Н ОН Н deoksyryboza ОН Н ОН ОН celobioza Н ОН ОН 3 H Н Н CH₂OH ОН 3 ОН CH₂OH ОН glukoza H₂O 12 ОН Н ОН 12 ОН Н 1 ОН Н 1 ОН Н flipbook. nowa.era.pl wiązanie 1,4-α-glikozydowe Disacharydy • Należą do OLIGOSACHARYDOW, Powstawanie wiązania 1,4-ß-glikozydowego CH₂OH CH₂OH H OH H OH 5 5 H OH H CH₂OH H glukoza OH 3 H H 2 OH H 2 OH B 1 H B 1 H H właściwości fizyko-chemiczne są podobne do monosacharydow, :( diucukry), największe znaczenie mają. OH H celobioza 6 5 H 6 5 OH H H₂O CH₂OH H glukoza OH 3 H flipbook. O H 2 OH H 2 OH H 1 OH H 1 OH sacharoza [ cukier buraczany, trzcinowy], Laktoza I cukier miękowy], maltoza [ cukier stodowy), odgrywają kluczową rolę w rozpoznawaniu się komórek, Cukry redukujące zawierają w cząsteckach wolna grupę aldehyd., można je odróżnić za pomocą proby Fehlinga, polega na utlenianiu aldoz za pomocą Cu(OH)₂ do odpowiednich kwasów. organicznych, [ cukry, które nie zawierają w. cząsteczkach wolnej gr. aldehydowej, nie dają pozytywnego wyniku. próby fenlinga.] → po ich dodaniu roztwór nie zmienia barwy. aldozy, ponieważ mają zdolność do red. zw. miedź, aldoza + Cu(OH)₂ → kwas organiczny + CU₂O + H₂O monosacharydy, maltora, laktoza c) polisacharydy o funkcji zapasowej GLIKOGEN Materiał zapasony zwierząt i. grzybów, U człowieka gromadzi się w wątrobie. i. mięśniach, Jest zbudowany x ok 100 tys reszt glukozy, → funkcji budulcowej CELULOZA Główny składnik ściany komórkowej w komórkach roślin I. niektórych protistów, składa się z kilku tys. reszt glukozy, Pomiędzy tańcuchami celulory twoma się liczne wiązania. wodorowe, rozkładają ją tylko niektore mikroorganizmu, np. bakterie i protisty w przewodach pokarmowych pRezuwaczy oraz termitów, SKROBIA Material zapasowy roślin 1. niektórych protistów, Składa się...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

z dwóch Frakcji... -amylora stanowi ok. 20% tańcuch prosty ·skrobii, masy amylopektyna stanowi ok. 80% masy skrobić, jest xbudowana & kilku tys, reszt у школу, budowa bardzo podobna do .budowy glikogenu, CHITYNA Główny składnik szkieletów. Xewnetranych stawonogów, oraz ·ściany Kombrkowej w komórkach grzybów., Składa się x kilku tys. teszt N-acetyloglukozaminy połączonych wiązaniami 1₁.4-B-glikozydowymi, jest rozkladna tylko przez niektore mikroorganizmy, SKŁAD ORGANIZMÓW W CIELE 1. Budowa i funkcje Sacharydów. "sacharydy cukry/węglowodany powstaje w procesie fotosyntezy, przeprowadzanym przez organizmy autotroficine, Zbudowane są z monosacharydy - cukry proste, - związki o słodkim smaku, dobrze rozpuszczają się w wodzie, - zawierają 3 →8 at. C · nazywamy je kolejno: triozami, (C₂). tetrozami, (Cu). pontozamí, (Cs). heksorami, (C.). ..itd. kilka gr. hydroksylowych (-OH) jedna gr. karbonylowa aldehydowa (-CHO) [aldory. człowieka 个个 (C) WĘGLA (H) WODORU, (0) TLENU,. czasem (N) AZOT SACHARYDY :↓ polisacharydy oligosacharydy - wielocukry, Powstają przez połączenie się 2-10 cząsteczek cukrów prostych w. 10-glikozydowym, np. między dwoma rożnymi at. węgla (c) wiazania: → α [Tatwo rozkładane . przez wszystkie • organizmy J₁ B. [ rozkładane przez nieliczne, organizmy J, 1. -powstają na skutek. Tączenia się wielu. cząsteczek. cukrów prostych w jedna druga, - nie rozpuszczają się. .w.wodzie, mogą być rozkładane przez enzymy, *Iskrobię - wykrywa się za pomocą jodyny lub płynu Lugola. Pod wpływem jodu skrobia barwi się na. granatowy kolov. polisacharydy to: .m.in. .Glikogen, skrobia, Celuloza .. chifyna,.