hydroksykwasy

user profile picture

zosia

108 Followers
 

Chemia

 

4/5/3

Notatka

hydroksykwasy

 .mają grupy -OH i - COOH.
HYDROKSYKWASY
CH3-CH-COOH.
.
OH
Reakcje z wodorotlenkami metali:
. CH₂ - CH - COOH
I
OH
Reakcje z tlenkami metali

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

6

reakcje, laktydy, dehydratacja, laktony, właściwości fizyczne

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

.mają grupy -OH i - COOH. HYDROKSYKWASY CH3-CH-COOH. . OH Reakcje z wodorotlenkami metali: . CH₂ - CH - COOH I OH Reakcje z tlenkami metali: 2 СН3-СН-СООН он .knas 2-hydroksypropanony. (kwas mlekowy) CH3-CH-COOH 1 OH СН3- Reakcje z metalami aktywnymi: Reakcje z alkoholami: - CH-COOH I ОН CH₂ - CH COOH OH + NaOH - 0 || с-он ОН * 2 + + Reakcje z kwasami karboksylowymi: + K20. . СН3 С он CH3 он НО НО СН3 - CH-COONa . OH 2-hydroksypropanian sodu CH3-CH-Cook OK ,CH-CH3 - 2. СН3 -CH-cook .+ I OH CH3- + соон. Н2 + ujemny potencjał elektrochemiczny -CH-C² ~ OCH 3 он 2-hydroksypropanian metylu COOH 0 Go-l-an kwas acetylasalicylowy CH3-CH Kondensacja alfa-hydroksykwasów, otrzymywanie laktydów: Он . H2O H20. + H2O kwas 2-hydroksybenzeno karboksylowy. (kwas salicylowy) + H2O. CH - СН3. + 2H2O · CH ₂ -CH ₂ -CH=C₁ OH OH 3:ß ان Dehydratacja beta-hydroksykwasów: . СН3-СН-CH2- OH ОН CH₂-CH₂-CH-CH-C OH CH3 CH3-CH-CH, CH2 C I OH соон .OH + CH₂-CH-CH-C СН3 он. 1 `OH OH + Właściwości fizyczne 'I' T CH3-CH=CH-COOH + H₂O kwas but-2-enowy . СН3-СН2-СН-СН2-CH2-C.H2 -CH2 - соон. OH H₂O. СН3-СН2-CH=C-соон CH3 1 kwas 2-metylopent-2-enowy сH2 OH 4:8 5: S Ogrzewanie gamma lub delta hydroksykwasów, tworzenie laktonów- cyklicznych estrów: CH₂ coo . Он + CH₂-CH₂-CH H₂0 + H₂O* H₂0 0=3 CH₂ | | CH2 CH-CH, CH3 CH₂ CH-CH-CH3 CH₂ (0-c! Reguła Zajcewa: Podczas reakcji substytucji lub eliminacji, podstawieniu/ usunięciu ulega atom wodoru połączony z węglem, przy którym jest wodorów mniej. + + H₂O 2H₂O Jony H+ powstałe w wyniku dysocjacji grupy karboksylowej zmniejszają stopnień dysocjacji grupy fenolowej, ponieważ zgodnie z regułą. przekory dodatek jonów H+ przesuwa stałą równowagi reakcji dysocjacji grupy fenolowej W LEWO! - temperatury wrzenia bardzo wysokie ze względu na obecność dwóch grup które mogą tworzyć wiązania wodorowe - związki polarne, dobrze rozpuszczalne w wodzie, ponieważ obecne jest zarówno grupa OH i COOH

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

hydroksykwasy

user profile picture

zosia

108 Followers
 

Chemia

 

4/5/3

Notatka

hydroksykwasy

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 .mają grupy -OH i - COOH.
HYDROKSYKWASY
CH3-CH-COOH.
.
OH
Reakcje z wodorotlenkami metali:
. CH₂ - CH - COOH
I
OH
Reakcje z tlenkami metali

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

6

Komentarze (1)

X

Piękna notatka 😍😍 bardzo mi się przyda dzięki!

reakcje, laktydy, dehydratacja, laktony, właściwości fizyczne

Podobne notatki

3

alkohole monohydroksylowe

Know alkohole monohydroksylowe thumbnail

2399

 

4/2/3

5

ALKENY

Know ALKENY  thumbnail

3071

 

2/3

4

ALKANY

Know ALKANY thumbnail

3397

 

2/3

4

Aminokwasy

Know Aminokwasy thumbnail

5593

 

4/1/7

Więcej

.mają grupy -OH i - COOH. HYDROKSYKWASY CH3-CH-COOH. . OH Reakcje z wodorotlenkami metali: . CH₂ - CH - COOH I OH Reakcje z tlenkami metali: 2 СН3-СН-СООН он .knas 2-hydroksypropanony. (kwas mlekowy) CH3-CH-COOH 1 OH СН3- Reakcje z metalami aktywnymi: Reakcje z alkoholami: - CH-COOH I ОН CH₂ - CH COOH OH + NaOH - 0 || с-он ОН * 2 + + Reakcje z kwasami karboksylowymi: + K20. . СН3 С он CH3 он НО НО СН3 - CH-COONa . OH 2-hydroksypropanian sodu CH3-CH-Cook OK ,CH-CH3 - 2. СН3 -CH-cook .+ I OH CH3- + соон. Н2 + ujemny potencjał elektrochemiczny -CH-C² ~ OCH 3 он 2-hydroksypropanian metylu COOH 0 Go-l-an kwas acetylasalicylowy CH3-CH Kondensacja alfa-hydroksykwasów, otrzymywanie laktydów: Он . H2O H20. + H2O kwas 2-hydroksybenzeno karboksylowy. (kwas salicylowy) + H2O. CH - СН3. + 2H2O · CH ₂ -CH ₂ -CH=C₁ OH OH 3:ß ان Dehydratacja beta-hydroksykwasów: . СН3-СН-CH2- OH ОН CH₂-CH₂-CH-CH-C OH CH3 CH3-CH-CH, CH2 C I OH соон .OH + CH₂-CH-CH-C СН3 он. 1 `OH OH + Właściwości fizyczne 'I' T CH3-CH=CH-COOH + H₂O kwas but-2-enowy . СН3-СН2-СН-СН2-CH2-C.H2 -CH2 - соон. OH H₂O. СН3-СН2-CH=C-соон CH3 1 kwas 2-metylopent-2-enowy сH2 OH 4:8 5: S Ogrzewanie gamma lub delta hydroksykwasów, tworzenie laktonów- cyklicznych estrów: CH₂ coo . Он + CH₂-CH₂-CH H₂0 + H₂O* H₂0 0=3 CH₂ | | CH2 CH-CH, CH3 CH₂ CH-CH-CH3 CH₂ (0-c! Reguła Zajcewa: Podczas reakcji substytucji lub eliminacji, podstawieniu/ usunięciu ulega atom wodoru połączony z węglem, przy którym jest wodorów mniej. + + H₂O 2H₂O Jony H+ powstałe w wyniku dysocjacji grupy karboksylowej zmniejszają stopnień dysocjacji grupy fenolowej, ponieważ zgodnie z regułą. przekory dodatek jonów H+ przesuwa stałą równowagi reakcji dysocjacji grupy fenolowej W LEWO! - temperatury wrzenia bardzo wysokie ze względu na obecność dwóch grup które mogą tworzyć wiązania wodorowe - związki polarne, dobrze rozpuszczalne w wodzie, ponieważ obecne jest zarówno grupa OH i COOH

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację