Biologia /

lipidy

lipidy

 lipidy
IPIDY - składają się z C.H. iO. (P.N) Ze względu na nie-
polarną budowę cząsteczek lipidy należą do związków
hydrofobowych, czyli ni

lipidy

W

wenia

3 Followers

Udostępnij

Zapisz

84

 

1

Notatka

budowa i funkcje lipidów

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

lipidy IPIDY - składają się z C.H. iO. (P.N) Ze względu na nie- polarną budowę cząsteczek lipidy należą do związków hydrofobowych, czyli nierozpuszczalnych. Nodzie lipichy proste •t. NtaściNe Nooki prorte - nowane. - 0 GLICEROL H. KH. TŁUSZCZONY + -COOH OH OH DH 0 złożone fosfolipidy glikolipidy T. WEASCIONE O N. estrone → 13) izoprenowe steroidy karotenoidy 0 -O-C" FUNK CJE > ZAPASONA - 50₂ bardzo 20bobne N energie, dlatego są magazy- N Hance Huszczowej > TERMOIZOLACJI - chronią przed nadmierną utratą ciepła oraz umożliwiają efektywne Nytwamanie ciepła • OCHRONNA -chronią przed urazami mechanicznymi HOBKI >KH. TŁUSZCZOHY + ALKOHOL 1-OH FUNKCJE > Nook pokrywa pióra ptaków i sierść ssaków > NOSK wchodzi w skład kutykuli - -COOH - złożone > GLICEROL + KH. TŁUSZCZOHY/ inny związek OH Cook он OH 4 estrome +-0-040 M O FOSFOLIPID GLIKOLIPID > material budulcony błony biologicznej » okładnik tkanki nerwonej • Nosk znajduje się 4 kaszolotów > zwiększa wytrzymałość > bierze volział w rozpoznawaniu komoret • Wosk pszczeli STEROIDY (cholesterol) pozytyane • służy do syntezy buduje ostane mielin Komorek nerwonych. 9 fosforona - cukrowa głowie główka (alkohol) (hydrofilax W.KN. HUSZCZONY izoprenowe Lipidy izoprenowe nie so estrami, ale zaliczamy je do Huszcz- ONCÓN ze względu na bydrofobowość cząsteczek oraz dobrą rozpuszczalnością w rozpuszczalnikach niepolarnych. jest prekursorem Nitorming D3 KARTENOIDY - to barwne związki, które dzielimy na CZERNONE i POMARAŃCZOWE Karoteny oraz żo the ksantofile rogon Chydrofobo Jongl

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Biologia /

lipidy

W

wenia  

Obserwuj

3 Followers

 lipidy
IPIDY - składają się z C.H. iO. (P.N) Ze względu na nie-
polarną budowę cząsteczek lipidy należą do związków
hydrofobowych, czyli ni

Otwórz aplikację

budowa i funkcje lipidów

Podobne notatki

lipidy IPIDY - składają się z C.H. iO. (P.N) Ze względu na nie- polarną budowę cząsteczek lipidy należą do związków hydrofobowych, czyli nierozpuszczalnych. Nodzie lipichy proste •t. NtaściNe Nooki prorte - nowane. - 0 GLICEROL H. KH. TŁUSZCZONY + -COOH OH OH DH 0 złożone fosfolipidy glikolipidy T. WEASCIONE O N. estrone → 13) izoprenowe steroidy karotenoidy 0 -O-C" FUNK CJE > ZAPASONA - 50₂ bardzo 20bobne N energie, dlatego są magazy- N Hance Huszczowej > TERMOIZOLACJI - chronią przed nadmierną utratą ciepła oraz umożliwiają efektywne Nytwamanie ciepła • OCHRONNA -chronią przed urazami mechanicznymi HOBKI >KH. TŁUSZCZOHY + ALKOHOL 1-OH FUNKCJE > Nook pokrywa pióra ptaków i sierść ssaków > NOSK wchodzi w skład kutykuli - -COOH - złożone > GLICEROL + KH. TŁUSZCZOHY/ inny związek OH Cook он OH 4 estrome +-0-040 M O FOSFOLIPID GLIKOLIPID > material budulcony błony biologicznej » okładnik tkanki nerwonej • Nosk znajduje się 4 kaszolotów > zwiększa wytrzymałość > bierze volział w rozpoznawaniu komoret • Wosk pszczeli STEROIDY (cholesterol) pozytyane • służy do syntezy buduje ostane mielin Komorek nerwonych. 9 fosforona - cukrowa głowie główka (alkohol) (hydrofilax W.KN. HUSZCZONY izoprenowe Lipidy izoprenowe nie so estrami, ale zaliczamy je do Huszcz- ONCÓN ze względu na bydrofobowość cząsteczek oraz dobrą rozpuszczalnością w rozpuszczalnikach niepolarnych. jest prekursorem Nitorming D3 KARTENOIDY - to barwne związki, które dzielimy na CZERNONE i POMARAŃCZOWE Karoteny oraz żo the ksantofile rogon Chydrofobo Jongl

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację