Lipidy

 lipidy
✓
LIPIDY PROSTE
(ETuszcze proste)
tłuszcze właściwe
• woski
수
●
●
LIPIDY
składają się głównie z węgla, wodoru i tlenu, ich cząsteczk

Lipidy

user profile picture

Zuzia

3172 Obserwujących

294

Udostępnij

Zapisz

zakres rozszerzony

 

1/2

Notatka

lipidy ✓ LIPIDY PROSTE (ETuszcze proste) tłuszcze właściwe • woski 수 ● ● LIPIDY składają się głównie z węgla, wodoru i tlenu, ich cząsteczki są niepolarne, co sprawia, że mają charakter hydrofobowy (nie rozpuszczają się w wodzie, a rozpuszczają w rozpuszczalnikach organicznych np. w benzenie czy acetonie), mają gęstość mniejszą od wody, więc unoszą się na jej powierzchni PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ↓ TŁUSZCZE WŁAŚCIWE estry kwasów tłuszczowych z glicerolem, glicerol + kwasy tłuszczowe -> tłuszcz (ma 3 grupy -OH) (maksymalnie 3 cząsteczki) (ester) O ZIPIDY ZŁOŻONE (tłuszcze złożone) ● O fosfolipidy glikolipidy ttuszcze state: - zwierzęce (wyjątek: rybi tran!), - w ich skład wchodzą nasycone kwasy tłuszczowe, funkcje: + woda → reakcja estryfikacji gdy glicerol dołącza 3 cząsteczki kwasów tłuszczowych to powstały tłuszcz to tzw. trigliceryd, • dzielą się na: BUDOWĘ J LIPIDY IZOPRENOWE ● steroidy • karotenoidy zapasowa- magazyn energii, termoizolacyjna - ochrona przed nadmierną utratą ciepła, O • ochronna - pred urazami mechanicznymi, miejsce występowania: tkanki zwierzęce (m.in. pod shorą, wokół narządów wewnętrznych. tTuszcze ciekte: - roślinne ( wyjątek: olej kokosowy !), - w ich skład wchodzą nienasycone kwasy tłuszczowe (np. oleinowy funkcje: zapasowa (np. nasiona), miejsce występowania: tkanka spichrzowa, nasiona. @biologerka :), olej jest nydrofilowa głowa hydrofobowy • woski: - estry alkoholi monohydroksylowych (jedna grupa -OH) i kwasów tłuszczowych, funkcje: чаво ich cząsteczki składają się z dwóch głównych elementów: - hydrofilowej głowy, hydrofobowego ogona. • Schemat budowy fosfolipidu i dwuwarstwy fosfolipidowej: u roślin pokrywają: liście, owoce, nasiona, zarodniki, u zwierząt pokrywają: sierść, pióra, lanolina - wosk wełny owczej, olbrot → wosk Kaszalota, TŁUSZCZE ZŁOŻONE estry glicerolu i kwasów tłuszczowych zawierające dodatkowe, hydrofilowe grupy pochodzące z innych związków chemicznych, || •...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

ochronna- przed nadmierną utratą wody, szkodliwym promieniowaniem, drobnoustrojami, O izolacyjna - nieprzemakalna warstwa na sierści czy piórach, o budulcowa - pszczoły i trzmiele z wytworzonych wosków tworzą gniazda, grupa polarna (np.cholina) restoranowa glicerol tłuszczowe kwas • podział: ttusrcrowe kwas woda OOOOOOO S. 2) U. VV. V. V O O O O O OO woda. fosfolipidy: dodatkowy związek: kwas fosforowy (V), - reszta fosforanowa łączy się z niewielkim związkiem polarnym, • funkcje: glikolipidy: dodatkowy związek: cząsteczka cukru np. glukoza czy galaktoza połączona wiązaniem O-glikozydowym z trzecią grupą -OH od glicerolu, material budulcowy błon biologicznych, jeden z głównych składników tkanki nerwowej, glikolipidy wchodzą m.in. w skład glikokaliksu, który zwiększa wytrzymałość komórek oraz bierze udział w ich rozpoznawaniu się. • nie są estrami (!), produkty polimeryzacji cząsteczek izoprenu (5-cio węglowy, nienasycony węglowodór), • mają charakter hydrofobowy, dzielimy je na: • Steroidy: ● TŁUSZCZE IZOPRENOWE złożona struktura pierścieniowa, głównych steroidów to - jeden z cholesterol: • składnik zwierzęcych błon cytoplazmatycznych i osłonek włókien nerwowych, O - odpowiedzialny za syntezę: A kwasów żółciowych w wątrobie, ▷ hormonów steroidowych w korze nadnerczy i narządach rozrodczych, ▷ witaminy D3, LDL 734 ): • karotenoidy: karoten: HDL ksantofil : OD) pomarańczowo-czerwone zabarwienie, zbudowany z węgla i wodoru, struktura liniowa lub zakończona pierścieniami, żółte zabarwienie, zbudowany z węgla, wodoru i tlenu, - struktura liniowa lub zakończona pierścieniami, główne funkcje: uczestniczą w procesie fotosyntezy, nadają barwę kwiatom i owocom, są antyoksydantami (opóźniają utlenianie różnych substancji pnez wolne rodniki powstałe w wyniku procesów metabolicznych, są prekursorami wielu związków niezbędnych dla zwierząt.