Biologia /

Protisty

Protisty

 JEDNOKOMORKONE
Nieliczne prowadzą osiadły tryb życia. W zależności od gatunku mogą
być okryte ścianą komórkową i pellikulą, niektóre mają,
 JEDNOKOMORKONE
Nieliczne prowadzą osiadły tryb życia. W zależności od gatunku mogą
być okryte ścianą komórkową i pellikulą, niektóre mają,
 JEDNOKOMORKONE
Nieliczne prowadzą osiadły tryb życia. W zależności od gatunku mogą
być okryte ścianą komórkową i pellikulą, niektóre mają,

Protisty

user profile picture

Anna Migała

23 Followers

30

Udostępnij

Zapisz

biologia rozszerzona

 

2

Notatka

JEDNOKOMORKONE Nieliczne prowadzą osiadły tryb życia. W zależności od gatunku mogą być okryte ścianą komórkową i pellikulą, niektóre mają, tylko błone komórkong. Ls formy kokoidalne sa nieruchome пр okremka, która ma blone i ściane komórkowa, L> obdarzone zdolnością aktywnego ruchu np Ⓡ komórki pełzaków пр mogą łatwo zmieniać kształt, ponieważ mają tylko błone wytwarzają wypustki cytoplazmałyczne, czyli nibynóżki zo ich pomocą odbywa się ruch rodzaju Amoeba. petzakowaty, np. protisty z Ruch undulipodialny to ruch ● komórki onęsków - mają stały kształt, mają stały kształt, ponieważ otacza je błona pellikula, ruch zapewniają im liczne rzęslain np. pantofelki. ● komórki NiCiONCÓN otoczone błona, i pellikula, więc mają stały kształt, ruch zapeNniają im długie Nici, np. eugleny. rodzaje plech 8 WIELOKOMORKOWE Ls ма Ly postać plech - jest słabo lub niezróżnicowane na tkanki nie można wyodrębnić organów L> komórczakowe • powstają W nithonate utworzone 2 nibytkowate utworzone z thankowe utworzone z га - pomocą Nici i ręsek. wyniku podziałów mitotycznych nici długich ciągów komórek wielokomórkowych nici thanek twórczej i miękiszowej Te 23 500 pm L> to proste organizmy eukariotyczne L> takson parafiletyczny دیا PROTISTY pochodzi od wspólnego przodka roślin, zwierząt i grzybów. ze środowiskiem wodnym są związane GRUPY PROTISTON Zwierzęce L> organizmy jednokomórkowe lub kolonijne cheterotroficzmy sposób odżywiania Roślinopodobne jednokomórkowe, kolonijne lub wielokomórkowe budowa plechona autotroficzne • Grzybopodobne jednokomórkowe, heterotroficzne lub wielokomórkowe o budowie plechowej. PELLIKULA - to białkowa powłoka, która znajduje się pod błoną komórkowa, nadaje ona komórce wytrzymałość i giętkości ZNACZENIE >Źrudło pokarmu i tlenu L> udział w rozkładzie martwej materi organicznej Ly tworzenie siedlisk i skał Lźrudło cennych substanyi FORMY KOLONINE W To respoły komórek połączonych Lub galaretowatych stoczek. Powstają komórek potomnych lub przez jednoczenie się komórek Ułatwia to unoszenie się organizmów ze sobą komórkowych większe grupy. w wodzie i chroni przed...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

atakiem. ponocą ściany wynilau nie rozdzielania się 30000 2Q ODŻYWIANIE 1 HETEROTROFY zwierzęce i grybopodobne U gatunków W cytostomie. pellilula zachodzi Maga wchłaniać z otoczenia drobnocząsteczkowe związki organiczne, bez trawienia. Pobierają, pokarm po przez endocytore wyróżniamy 2 rodzaje : fagocytoze - pobieranie przez komorke drobnych cząstek bakterii пр. pinocytoza - pobieranie małych kropli płynów Ls AUTOTROFY roślinopodobne Odżywiają się dzięki fotosyntezie dzięki której powstają związki organiczne 1 BEZTLENONE Uzyskuja, energie dzięki fermentaciji. Niektóre protisty roslinopodobne sa miksotrofami, czyli odżywiają się fotoautotroficznie na świetle i heterotroficznie W ciemności. ODDYCHANIE TLENOWE Najczęściej OSMOREGULACJA U protistów słotkowodnych regulacija następuje zwylale! wodniczki tętniące, które usuwają, nadmiar wody. przez * Protisty żyjące w morach i organizmach zwierząt nie potrzebują osmoregulaci, ponieważ są izotoniczne w stosunku do środowiska.

Biologia /

Protisty

user profile picture

Anna Migała

23 Followers

 JEDNOKOMORKONE
Nieliczne prowadzą osiadły tryb życia. W zależności od gatunku mogą
być okryte ścianą komórkową i pellikulą, niektóre mają,

Otwórz

biologia rozszerzona

Podobne notatki
Know Protisty thumbnail

11

58

Protisty

Oto moja notatka z protistów :)

Know Wirusy, bakterie, protisty i grzyby thumbnail

36

408

Wirusy, bakterie, protisty i grzyby

Notatka z lekcji: wirusy, bakterie, protisty i grzyby

Know Grzyby-heterotroficzne beztkankowce thumbnail

2

26

Grzyby-heterotroficzne beztkankowce

notatka robiona w oparciu o podręcznik do 2 klasy (rozszerzenie)

Know komórka podstawowa jednostka życia  thumbnail

93

1335

komórka podstawowa jednostka życia

notatki z całego działu

Know Powtórzenie dział 2  thumbnail

96

1768

Powtórzenie dział 2

Część powtórzenia z działu 2

Know PROTISTY- PROSTE ORGANIZMY EUKARIOTYCZNE thumbnail

1

42

PROTISTY- PROSTE ORGANIZMY EUKARIOTYCZNE

protisty

JEDNOKOMORKONE Nieliczne prowadzą osiadły tryb życia. W zależności od gatunku mogą być okryte ścianą komórkową i pellikulą, niektóre mają, tylko błone komórkong. Ls formy kokoidalne sa nieruchome пр okremka, która ma blone i ściane komórkowa, L> obdarzone zdolnością aktywnego ruchu np Ⓡ komórki pełzaków пр mogą łatwo zmieniać kształt, ponieważ mają tylko błone wytwarzają wypustki cytoplazmałyczne, czyli nibynóżki zo ich pomocą odbywa się ruch rodzaju Amoeba. petzakowaty, np. protisty z Ruch undulipodialny to ruch ● komórki onęsków - mają stały kształt, mają stały kształt, ponieważ otacza je błona pellikula, ruch zapewniają im liczne rzęslain np. pantofelki. ● komórki NiCiONCÓN otoczone błona, i pellikula, więc mają stały kształt, ruch zapeNniają im długie Nici, np. eugleny. rodzaje plech 8 WIELOKOMORKOWE Ls ма Ly postać plech - jest słabo lub niezróżnicowane na tkanki nie można wyodrębnić organów L> komórczakowe • powstają W nithonate utworzone 2 nibytkowate utworzone z thankowe utworzone z га - pomocą Nici i ręsek. wyniku podziałów mitotycznych nici długich ciągów komórek wielokomórkowych nici thanek twórczej i miękiszowej Te 23 500 pm L> to proste organizmy eukariotyczne L> takson parafiletyczny دیا PROTISTY pochodzi od wspólnego przodka roślin, zwierząt i grzybów. ze środowiskiem wodnym są związane GRUPY PROTISTON Zwierzęce L> organizmy jednokomórkowe lub kolonijne cheterotroficzmy sposób odżywiania Roślinopodobne jednokomórkowe, kolonijne lub wielokomórkowe budowa plechona autotroficzne • Grzybopodobne jednokomórkowe, heterotroficzne lub wielokomórkowe o budowie plechowej. PELLIKULA - to białkowa powłoka, która znajduje się pod błoną komórkowa, nadaje ona komórce wytrzymałość i giętkości ZNACZENIE >Źrudło pokarmu i tlenu L> udział w rozkładzie martwej materi organicznej Ly tworzenie siedlisk i skał Lźrudło cennych substanyi FORMY KOLONINE W To respoły komórek połączonych Lub galaretowatych stoczek. Powstają komórek potomnych lub przez jednoczenie się komórek Ułatwia to unoszenie się organizmów ze sobą komórkowych większe grupy. w wodzie i chroni przed...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

atakiem. ponocą ściany wynilau nie rozdzielania się 30000 2Q ODŻYWIANIE 1 HETEROTROFY zwierzęce i grybopodobne U gatunków W cytostomie. pellilula zachodzi Maga wchłaniać z otoczenia drobnocząsteczkowe związki organiczne, bez trawienia. Pobierają, pokarm po przez endocytore wyróżniamy 2 rodzaje : fagocytoze - pobieranie przez komorke drobnych cząstek bakterii пр. pinocytoza - pobieranie małych kropli płynów Ls AUTOTROFY roślinopodobne Odżywiają się dzięki fotosyntezie dzięki której powstają związki organiczne 1 BEZTLENONE Uzyskuja, energie dzięki fermentaciji. Niektóre protisty roslinopodobne sa miksotrofami, czyli odżywiają się fotoautotroficznie na świetle i heterotroficznie W ciemności. ODDYCHANIE TLENOWE Najczęściej OSMOREGULACJA U protistów słotkowodnych regulacija następuje zwylale! wodniczki tętniące, które usuwają, nadmiar wody. przez * Protisty żyjące w morach i organizmach zwierząt nie potrzebują osmoregulaci, ponieważ są izotoniczne w stosunku do środowiska.