Biologia /

Woda i Węglowodany

Woda i Węglowodany

 woda jest głównym
związkiem
wchodzącym w skład
nieograniczonym
wszystkich
organizmow. Jej cząsteczki zbudo-
wane są 2 wodoru i tlenu
↳ Zawa

Woda i Węglowodany

user profile picture

Zuza😋

1 Obserwujący

18

Udostępnij

Zapisz

Treści dotyczące wody oraz węglowodanów

 

1

Notatka

woda jest głównym związkiem wchodzącym w skład nieograniczonym wszystkich organizmow. Jej cząsteczki zbudo- wane są 2 wodoru i tlenu ↳ Zawartość wody w organizmach jest różna. Zalezy ona m.in od: . tego, jak bardzo aktywny jest organizm • w jakim • czy jest chory Palifdle to Califa właściwości wody 4) Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem środowisku zyje zdrowy, czy jest " etapie rozwoju się ↳ Woda w ciele dorosiego człowieka stanowi ok. 65%. • na jakim znajduje Najmniej wody, znajduje się w szkliwie zębow a najwięces oku. ogasteczka wody: biegun ujemny # H biegun dodatni wiązania wodorowe . 2) gęstość wody zalezy od temperatury . 3) woda ma duze napique powierzchniowe 4) woda ma wysokie ciepło parowania 5) Woda ma duze ciepło. wigsuwe Ma on budowę cukry Polarną. proste węglowodany to związki organiczne zbudowane z atomów węgla, wodoru i tlenu podzial węglowodanów Dzięki budowie polarnej cząsteczki - wody mogą Tączyć się ze sobą. w większe zespoły • galaktoza za pomocą glukoza •• fruktoza wiązań wodo- •• ryboza rowych węglowodany. dwucukry •maltoza • laktoza •• deoksyryboza • Sacho- roza wieloculiry • Skrobia • glikogen • celuloza chityna cubry proste Nazywane inaczej : monosacharydy Cechy monosacharydów : 1) Ich cząsteczki mają szkielet węglowy, w ktorym występuje od trzech do osmiu atomow węgla 2) część cukrów prostych może występować w w postaci łańcucha lub częściej w postaci pierścienia. 3) są słodkie w smaku 4) Dobrze rozpuszczają się w wodzie duucukry Inaczej nazywane: disacharydy Są zbudowane z dwóch cząsteczek cukrów prostych Cechy disacharydów: słodki smak Маја 2) Dobrze rozpuszczają się W wodzie wielocukry 1) Nazywane inaczej polisacharydy Są one polimerami. w zaleznośu od ułozenia mono- merów wielockkry przyjmują postać prostych lub rozgałęzionych" łańcuchow Cechy polisacharydów A) Nie są, słodkie gnacgenie Smaku neglowodorów 1) Cukry proste Glukoza podstawowe źródło energii • Fruktoza - dodatkowe źródio energii Galaktoza- skiadnik laktozy Deoksy ryboza - skiadnik DNA • Ryboza - składhik RNA . Dwucukry • Maltoza - produkt rozkładu...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

skrobi • Laktoza-składnik mleka ssaków Sacharoza- transport cukrow u roślin 3) Wielocukry Skrobia - material zapasowy u roślin polimery chemiczne zbudowane to duze cząsteczki • Chityna - buduje ściany komórkowe grzbow oraz szkielet tewnętrzny stawonagów 2 powtarzających się mniejszych elementów- monomerow. Glikogen - material zapasowy u zwierząt i grzybow Celuloza - buduje ścianę komorkową rašlin