Chemia /

obliczenia stechiometryczne (zadania)

obliczenia stechiometryczne (zadania)

 węgiel
12,011
2 at. H.
1 at. C
2 at. 0.
masa atomowa C
liczba masowa C (A) = 12
liczba atomowa c (2): 6
1) masa molowa związku chemicznego:

obliczenia stechiometryczne (zadania)

user profile picture

Zuzia

1 Followers

9

Udostępnij

Zapisz

obliczenia stechiometryczne dla bardzo opornych:)

 

1

Notatka

węgiel 12,011 2 at. H. 1 at. C 2 at. 0. masa atomowa C liczba masowa C (A) = 12 liczba atomowa c (2): 6 1) masa molowa związku chemicznego: HCOOH (kwas mroNkony) 2.1 12 2.16 masa atomoNa 2 v. Okresowego. : 12,0110 12 m mol MN = 14 g/mol MH: 1 g/mol HCOOH: 2-1+12+216 2) mol i liczba Avogadra: 1 mol danej substancji to 6,02-10.23 atomów / cząsteczek / jonow tej substancji. liczba Avogadra 3) interpretacje równań chemicznych :. H₂+ N₂ NH₂ po wyrównaniu: N2 + 3H2 2 NH3 interpretacja objętościowa: 1 mol gazu W warunkaen. normalnyen = 22,4 dm ³ interpretacja molowa: 1 mol N₂ + 3 mole H₂ → 2 mole NH 3. W przypadku gdy: 1 mol N₂ + 4 mole H₂ ~ 2 mole NH3 + reszta z H₂ składników jest więcej. interpretacja masona: 1-2-1hg N₂ + 3.2.19. H₂, 1 mol №₂ 3 mole H₂ w I molu tego związku zawarte jest 46 g. HCOOH 46 g/mol. = 28g N₂ + 6 g H₂ = 34 g NH3 t. 22, h. dm³ N₂ + 3.22,5 dm³ H2., 1 mol N₂ 3 mole H₂ 2. 22,4 dm² NH3, mole NH3 reakeja. zachodzi na określonej ilości składników (4) wzór empiryczny i rzeczywisty: NZOR EMPIRYCZNY WZÓR. EMPIRYCZNY CH₂. 1. m. molowa związku o takim -Nzone rzeczywistym wynosiłaby: 1·12 + 2·1 = 14 g/mol 'H 40% C 6,67 % H. 1 PRZYKŁADOWE ZADANIA: 53,33% % 0. M. MOLONA. 28. 42 określa stosunek liczby atomów poszczególnych pierwiastków. W cząsteczce jest wyrażony za pomocą najmniejszych liczb całkowitych... a) Wyznacz wRor rzeczywisty i empiryczny związku o masie molowej 60 g zawierającego W składzie procentowym: ↑. %0= 100% - (40+ 6,67%) =...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

53,33% z układu W. RZECZYWISTY C2H4 C3H6 Cx Hy Oz 122 mmol CH₂O więc *2 wzór rzeczywisty: C₂ H₂O₂. x:y: z mc = 12 +2·1+ 16 = 30 wzón empiryczny: C₁ H₂ Q₁ = CH ₂2₂0 masa molowa = 60g XC, 7H MH zawartość 7. masa 40% 12 : 7.0 MO 6,67% 53,33% 1 16 X y 2 3,336,67 3,33 = 1 : 2 = 1 : 6) lle gram NH3. powstanie w reakcji 5g N z wodorem N₂ + H₂ N₂ + 3H₂ 2NH3 N₂ 5g 289 NH₂ 3.H₂ W molaen (obliczona masa molowa Nai 2NH3) "N po wyrownaniu → 2NH3 xg 349 d) ze skryptu 3 mole proporcje X c) lle dm³ NH3 otrzymamy w reakcji 0,25 mola wodoru z arotem? N₂ +. 3.H₂ 2. NH 3. 0,25 mola x dm³ 5.g. 3hg 28 2.22,4 dm³ = = 44,8 dm³ X= 17.09 ~ 6,07 g NH3 28 ? 0,25-54,8 3 Znajdź wzór empiryczny tlenku azotu, który zawiera 30,4% azotu. Rozwiązanie: Etap 1. Wyznaczamy liczby moli azotu i tlenu, np. w 100 g tlenku. W tej próbce znajduje się 30,4 g azotu i 69,6 g tlenu. Stad: 30,4 g 14,01 g/mol -= 2,17 mol, no 69,9 g 16,00 g/mol = 4,35 mol 11,2 Etap 2. Sprowadzamy liczby moli azotu i tlenu do najprostszych liczb całkowitych: ny: n = 2,17:4,35 = 1:2 Odpowiedź: Wzór empiryczny tego tlenku ma postać NO₂. .3 = 3,73 dm e) lle gramów wodoru, należy połączyć 2 14, 2dm ³ azotu w celu otrzymania. ? amoniaku? N2t3 H2 2NH3 11,2 dm ³ N :26 na dm 3 1 mol N₂ + 3. mole H₂ → 2. mole NH3 0,5 mola: 0,5 mola N₂ + 1,5 mola H₂ → 1 mol. N.H 3 ( 11,2 dm³ N₂ + 33,6 dm ³ H₂ → 22,4 dm³ NH 3. 1 mol: 11,2-6 X= 22,4. = reakcja: 0,5 mola N! 2 m. mol NH3 11,2 dm³ H₂ 22,4 dm³ H₂ - З.д .Н2 .xg H₂ одн2 f) lle moli wodoru przereaguje z azotem w celu wytworzenia 12,04.10²3 cz. amoniaku? 12,04 10²3 = 2 mole. NH3 ! masa molowa H₂ N2 + 3H2 2NH3 1 mol N₂ + 3 mole H₂ → 2mole NH3 1 mol = 6,02·1023 cząsteczek. = ( 3 M N = 12 } 17 g = cz. g) lle cząsteczek azotu przereaguje z wodorem aby otrzymać 12 g amoniaku? reakcja ! 1 mol 1 mol niepewne! 3 mole N₂ + 3H₂ X (2. 23 6,02·10 ²³ cz. 6,02-10 23-12 34. 2 mole ->2NH3 12 g 2:179= 349 23 ≈ 2,13·10 ²3 cz. №₂ niepewne!

Chemia /

obliczenia stechiometryczne (zadania)

user profile picture

Zuzia

1 Followers

 węgiel
12,011
2 at. H.
1 at. C
2 at. 0.
masa atomowa C
liczba masowa C (A) = 12
liczba atomowa c (2): 6
1) masa molowa związku chemicznego:

Otwórz

obliczenia stechiometryczne dla bardzo opornych:)

Podobne notatki

Know Stechiometria thumbnail

99

Stechiometria

❗️Chemia zakres podstawowy❗️ spis treści: 🖤mol 🖤obliczanie masy molowej 🖤proporcje 🖤avogadra 🖤objętość molowa gazu

Know Stechiometria thumbnail

7

Stechiometria

chemia nieorganiczna. Notatka z podręcznika z nowej ery z poziomu rozszerzonego

Know Mole thumbnail

2

Mole

notatka do kartkowki

Know Stężenie procentowe i molowe roztworu thumbnail

77

Stężenie procentowe i molowe roztworu

.

Know Stechiometria thumbnail

256

Stechiometria

Notatka - Stechiometria, chemia poziom rozszerzony - dobrze sprawdzi się na kartkówkę lub sprawdzian

Know stężenie molowe roztworu thumbnail

53

stężenie molowe roztworu

.

węgiel 12,011 2 at. H. 1 at. C 2 at. 0. masa atomowa C liczba masowa C (A) = 12 liczba atomowa c (2): 6 1) masa molowa związku chemicznego: HCOOH (kwas mroNkony) 2.1 12 2.16 masa atomoNa 2 v. Okresowego. : 12,0110 12 m mol MN = 14 g/mol MH: 1 g/mol HCOOH: 2-1+12+216 2) mol i liczba Avogadra: 1 mol danej substancji to 6,02-10.23 atomów / cząsteczek / jonow tej substancji. liczba Avogadra 3) interpretacje równań chemicznych :. H₂+ N₂ NH₂ po wyrównaniu: N2 + 3H2 2 NH3 interpretacja objętościowa: 1 mol gazu W warunkaen. normalnyen = 22,4 dm ³ interpretacja molowa: 1 mol N₂ + 3 mole H₂ → 2 mole NH 3. W przypadku gdy: 1 mol N₂ + 4 mole H₂ ~ 2 mole NH3 + reszta z H₂ składników jest więcej. interpretacja masona: 1-2-1hg N₂ + 3.2.19. H₂, 1 mol №₂ 3 mole H₂ w I molu tego związku zawarte jest 46 g. HCOOH 46 g/mol. = 28g N₂ + 6 g H₂ = 34 g NH3 t. 22, h. dm³ N₂ + 3.22,5 dm³ H2., 1 mol N₂ 3 mole H₂ 2. 22,4 dm² NH3, mole NH3 reakeja. zachodzi na określonej ilości składników (4) wzór empiryczny i rzeczywisty: NZOR EMPIRYCZNY WZÓR. EMPIRYCZNY CH₂. 1. m. molowa związku o takim -Nzone rzeczywistym wynosiłaby: 1·12 + 2·1 = 14 g/mol 'H 40% C 6,67 % H. 1 PRZYKŁADOWE ZADANIA: 53,33% % 0. M. MOLONA. 28. 42 określa stosunek liczby atomów poszczególnych pierwiastków. W cząsteczce jest wyrażony za pomocą najmniejszych liczb całkowitych... a) Wyznacz wRor rzeczywisty i empiryczny związku o masie molowej 60 g zawierającego W składzie procentowym: ↑. %0= 100% - (40+ 6,67%) =...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

53,33% z układu W. RZECZYWISTY C2H4 C3H6 Cx Hy Oz 122 mmol CH₂O więc *2 wzór rzeczywisty: C₂ H₂O₂. x:y: z mc = 12 +2·1+ 16 = 30 wzón empiryczny: C₁ H₂ Q₁ = CH ₂2₂0 masa molowa = 60g XC, 7H MH zawartość 7. masa 40% 12 : 7.0 MO 6,67% 53,33% 1 16 X y 2 3,336,67 3,33 = 1 : 2 = 1 : 6) lle gram NH3. powstanie w reakcji 5g N z wodorem N₂ + H₂ N₂ + 3H₂ 2NH3 N₂ 5g 289 NH₂ 3.H₂ W molaen (obliczona masa molowa Nai 2NH3) "N po wyrownaniu → 2NH3 xg 349 d) ze skryptu 3 mole proporcje X c) lle dm³ NH3 otrzymamy w reakcji 0,25 mola wodoru z arotem? N₂ +. 3.H₂ 2. NH 3. 0,25 mola x dm³ 5.g. 3hg 28 2.22,4 dm³ = = 44,8 dm³ X= 17.09 ~ 6,07 g NH3 28 ? 0,25-54,8 3 Znajdź wzór empiryczny tlenku azotu, który zawiera 30,4% azotu. Rozwiązanie: Etap 1. Wyznaczamy liczby moli azotu i tlenu, np. w 100 g tlenku. W tej próbce znajduje się 30,4 g azotu i 69,6 g tlenu. Stad: 30,4 g 14,01 g/mol -= 2,17 mol, no 69,9 g 16,00 g/mol = 4,35 mol 11,2 Etap 2. Sprowadzamy liczby moli azotu i tlenu do najprostszych liczb całkowitych: ny: n = 2,17:4,35 = 1:2 Odpowiedź: Wzór empiryczny tego tlenku ma postać NO₂. .3 = 3,73 dm e) lle gramów wodoru, należy połączyć 2 14, 2dm ³ azotu w celu otrzymania. ? amoniaku? N2t3 H2 2NH3 11,2 dm ³ N :26 na dm 3 1 mol N₂ + 3. mole H₂ → 2. mole NH3 0,5 mola: 0,5 mola N₂ + 1,5 mola H₂ → 1 mol. N.H 3 ( 11,2 dm³ N₂ + 33,6 dm ³ H₂ → 22,4 dm³ NH 3. 1 mol: 11,2-6 X= 22,4. = reakcja: 0,5 mola N! 2 m. mol NH3 11,2 dm³ H₂ 22,4 dm³ H₂ - З.д .Н2 .xg H₂ одн2 f) lle moli wodoru przereaguje z azotem w celu wytworzenia 12,04.10²3 cz. amoniaku? 12,04 10²3 = 2 mole. NH3 ! masa molowa H₂ N2 + 3H2 2NH3 1 mol N₂ + 3 mole H₂ → 2mole NH3 1 mol = 6,02·1023 cząsteczek. = ( 3 M N = 12 } 17 g = cz. g) lle cząsteczek azotu przereaguje z wodorem aby otrzymać 12 g amoniaku? reakcja ! 1 mol 1 mol niepewne! 3 mole N₂ + 3H₂ X (2. 23 6,02·10 ²³ cz. 6,02-10 23-12 34. 2 mole ->2NH3 12 g 2:179= 349 23 ≈ 2,13·10 ²3 cz. №₂ niepewne!