Chemia /

Ogniwo galwaniczne + reakcje zachodzące w półogniwach ogniwa galwanicznego

Ogniwo galwaniczne + reakcje zachodzące w półogniwach ogniwa galwanicznego

 Jak zbudowane jest pólogniwo?
Półogniwo zbudowane jest z blaszki (elektrody) zanurzonej w soli metalu, której jest
wykonana. np. blaszka cy
 Jak zbudowane jest pólogniwo?
Półogniwo zbudowane jest z blaszki (elektrody) zanurzonej w soli metalu, której jest
wykonana. np. blaszka cy
 Jak zbudowane jest pólogniwo?
Półogniwo zbudowane jest z blaszki (elektrody) zanurzonej w soli metalu, której jest
wykonana. np. blaszka cy
 Jak zbudowane jest pólogniwo?
Półogniwo zbudowane jest z blaszki (elektrody) zanurzonej w soli metalu, której jest
wykonana. np. blaszka cy

Ogniwo galwaniczne + reakcje zachodzące w półogniwach ogniwa galwanicznego

user profile picture

krisola

305 Followers

Udostępnij

Zapisz

34

 

1/2

Notatka

podręcznik nowa era zakres podstawowy

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Jak zbudowane jest pólogniwo? Półogniwo zbudowane jest z blaszki (elektrody) zanurzonej w soli metalu, której jest wykonana. np. blaszka cynkowa to ZnSO4 (siarczan cynku) OSchemat pólogniwa: nt roztwór - faza ciekła Mh+ M metal - faza istała Ogniwo galwaniczne Lit / Li K+ / K Ca2+ / Ca Na+ / Na Mg2+ / Mg A13+ / Al OCzym jest potencjal standardowy? Potencjał standardowy to wartość jaką opisuje się półogniwa w temp. 25°C wyrażana w woltach [V] Zn2+ / Zn Fe2+ / Fe Pb2+ / Pb → E° = -0,76 V standardowy potencjał OPółogniwa uporządkowane wg. zmniejszającego się potencjału standardowego tworzą szereg elektrochemiczny 2H+ / H2 BiB+ / Bi Cu2+ / Cu Ag+ / Ag Hg2+ / Hg Au3+ / Au @krisola.note granica faz 2+ Zn² = Zn Oyjemna wartość potencjału wskazuje na większą zdolność oddawania elektronów (silniejsi reduktorzy) Opotencjał standardowy wodoru wynosi zero O im wyższa wartość dodatnia, tym lepszym utleniaczem jest jon danego metalu OCzym jest korozja? Korozja jest procesem niszczenia materiałów pod wpływem czynników środowiskowych. Korozji ulegają metale i ich stopy – korozja wyrobów stalowych i żeliwnych nazywa się rdzewieniem. Na szybkość jej powstawania wpływa środowisko w jakim znajduje się metal. @krisola.note Jakie wyrózniamy rodzaje korozji? a) korozja chemiczna środowisko suche b) korozja elektrochemiczna środowisko mokre Jakie czynniki przyśpieszają proces korozji elektorchemiczej? - podwyższona temp. obecność w powietrzy tlenków kwadowych: CO2, SO2, NO2 - wilgotność obecność kwasów i soli (roztwory) - kontakt z mniej chemicznym metalem (metale mniej chemiczne rdzewieją szybciej) zanieczyszczenia metalu - W jaki sposób chronic sie przed korozja? a) metody...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

chemiczne ochrony przed korozją Ofarby antykorozyjne lub ochronne Owarstwy sztucznego tworzywa Opasywacja, czyli pokrywanie się metalu warstwą nierozpuszczalnego tlenku tegoż metalu Ometalicznymi powłokami ochronnymi (pokrywanie cienką warstwą metalu np. cynku) b) metody elektrochemiczne ochrony przed korozją Oochronie kałodowej, czyli podłączeniu stałego źródła energii o ujemnych ładunkach (elementy katodyczne nie korodują) Ostosowanie protektorów, czyli metali o niższym potencjale standardowym (bardziej aktywne chemiczne) niż żelazo OReakcja pasywacji glinu. 2 AL + 3 0₂ → 2 Al₂O3 OCo to jest ogniwo galwaniczne? Ogniwo galwaniczne to połączenie dwóch różnych półogniw (+/-) kluczem elektorlitycznym, który umożliwia przepływ anionów między półogniwami przy jednoczesnym nie mieszaniu się cieczy między, którymi zachodzą reakcje redoks, którego skutkiem jest prąd elektryczny. OCo to jest ogniwo Daniella? Ogniwo galwaniczne zbudowane z półogniwa cynkowe i półogniwa miedzianego ● (-) Zn₁ | Zn 504 (aq) 2+ Xn → Zn + 20 PRZEPŁYW ELEKTRONÓW klick eloktrolityczny prepływ jonoo - anoda - reakcja utleniania reduktor: In @krisola.note (+) Cu 504 (aq) | Cu(s) cu ● 2+ Cu + 2e -> Cu katoda - reakcja redukcji utlemiacr: си 2+ OUstalenie co jest katoda a co anoda Szereg elektrochemiczny - Półogniwo zbudowane z metalu o wysokiej aktywności chemicznej - co jednocześnie wskazuje na niski (ujemny) potencjał elektronowy - przyjmuje ładunek ujemny - anoda. - Półogniwo zbudowane z metalu o niskiej aktywności chemicznej - wysokim potencjale standardowym (dodatni) - przyjmuje ładunek dodatni katoda. Czym jest sila elektromotoryczna ogniwa galwanicznego? Różnica potencjału standardowego elektrod w niepracującym (otwarty) ogniewiem, która zawsze przyjmuje wartość dodatnią SEM = E-E Jakie sa rodzaje ogniw galwanicznych? a) nieodwracaline - reakcje zachodzą tylko w jednym kierunku co skutkuje, że po wykorzystaniu nie możemy ich ponownie naładować np. baterie substraty -> produkty b) odwracalne reakcje zachodzą w dwóch kierunkach, po rozładowaniu możemy je ponownie naładować np. akumulatory substraty <-> produkty Co to jest utylizacja? Utylizacja jest to proces ponownego wykorzystania elektrośmieci po usunięciu z nich szkodliwych substancji. @krisola.note Jak powstaje korozja elektrochemiczna? Jest to reakcja redoks zachodząca na wilgotnej powierzchni metalu co przyczynia się do powstawania mikroogniw galwanicznych, zbudowanych z katod i anod. metal ulegający korozji I przewodnik jonowy I czynnik powodujący korozję katoda anoder Wader 2+ Fe -> Fe²+ + 2 e wzór sumarjorny równania realigi: 2 Fe + 2 H₂O + O₂₁₂ → 2 Fe(OH)₂ 2 H₂₁₂0 + 0₂₁₂ + 4€ → 40H¯ 2

Chemia /

Ogniwo galwaniczne + reakcje zachodzące w półogniwach ogniwa galwanicznego

Ogniwo galwaniczne + reakcje zachodzące w półogniwach ogniwa galwanicznego

user profile picture

krisola

305 Followers
 

1/2

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Jak zbudowane jest pólogniwo?
Półogniwo zbudowane jest z blaszki (elektrody) zanurzonej w soli metalu, której jest
wykonana. np. blaszka cy

Otwórz aplikację

podręcznik nowa era zakres podstawowy

Podobne notatki

user profile picture

11

elektrochemia

Know elektrochemia thumbnail

109

 

1/2/3

user profile picture

14

elektrochemia, ogniwa, elektroliza

Know elektrochemia, ogniwa, elektroliza thumbnail

120

 

1/2/3

user profile picture

1

Ogniwo gawalniczne

Know Ogniwo gawalniczne thumbnail

9

 

2

user profile picture

1

Szereg aktowności chemicznej metali

Know Szereg aktowności chemicznej metali  thumbnail

15

 

1/2

Jak zbudowane jest pólogniwo? Półogniwo zbudowane jest z blaszki (elektrody) zanurzonej w soli metalu, której jest wykonana. np. blaszka cynkowa to ZnSO4 (siarczan cynku) OSchemat pólogniwa: nt roztwór - faza ciekła Mh+ M metal - faza istała Ogniwo galwaniczne Lit / Li K+ / K Ca2+ / Ca Na+ / Na Mg2+ / Mg A13+ / Al OCzym jest potencjal standardowy? Potencjał standardowy to wartość jaką opisuje się półogniwa w temp. 25°C wyrażana w woltach [V] Zn2+ / Zn Fe2+ / Fe Pb2+ / Pb → E° = -0,76 V standardowy potencjał OPółogniwa uporządkowane wg. zmniejszającego się potencjału standardowego tworzą szereg elektrochemiczny 2H+ / H2 BiB+ / Bi Cu2+ / Cu Ag+ / Ag Hg2+ / Hg Au3+ / Au @krisola.note granica faz 2+ Zn² = Zn Oyjemna wartość potencjału wskazuje na większą zdolność oddawania elektronów (silniejsi reduktorzy) Opotencjał standardowy wodoru wynosi zero O im wyższa wartość dodatnia, tym lepszym utleniaczem jest jon danego metalu OCzym jest korozja? Korozja jest procesem niszczenia materiałów pod wpływem czynników środowiskowych. Korozji ulegają metale i ich stopy – korozja wyrobów stalowych i żeliwnych nazywa się rdzewieniem. Na szybkość jej powstawania wpływa środowisko w jakim znajduje się metal. @krisola.note Jakie wyrózniamy rodzaje korozji? a) korozja chemiczna środowisko suche b) korozja elektrochemiczna środowisko mokre Jakie czynniki przyśpieszają proces korozji elektorchemiczej? - podwyższona temp. obecność w powietrzy tlenków kwadowych: CO2, SO2, NO2 - wilgotność obecność kwasów i soli (roztwory) - kontakt z mniej chemicznym metalem (metale mniej chemiczne rdzewieją szybciej) zanieczyszczenia metalu - W jaki sposób chronic sie przed korozja? a) metody...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

chemiczne ochrony przed korozją Ofarby antykorozyjne lub ochronne Owarstwy sztucznego tworzywa Opasywacja, czyli pokrywanie się metalu warstwą nierozpuszczalnego tlenku tegoż metalu Ometalicznymi powłokami ochronnymi (pokrywanie cienką warstwą metalu np. cynku) b) metody elektrochemiczne ochrony przed korozją Oochronie kałodowej, czyli podłączeniu stałego źródła energii o ujemnych ładunkach (elementy katodyczne nie korodują) Ostosowanie protektorów, czyli metali o niższym potencjale standardowym (bardziej aktywne chemiczne) niż żelazo OReakcja pasywacji glinu. 2 AL + 3 0₂ → 2 Al₂O3 OCo to jest ogniwo galwaniczne? Ogniwo galwaniczne to połączenie dwóch różnych półogniw (+/-) kluczem elektorlitycznym, który umożliwia przepływ anionów między półogniwami przy jednoczesnym nie mieszaniu się cieczy między, którymi zachodzą reakcje redoks, którego skutkiem jest prąd elektryczny. OCo to jest ogniwo Daniella? Ogniwo galwaniczne zbudowane z półogniwa cynkowe i półogniwa miedzianego ● (-) Zn₁ | Zn 504 (aq) 2+ Xn → Zn + 20 PRZEPŁYW ELEKTRONÓW klick eloktrolityczny prepływ jonoo - anoda - reakcja utleniania reduktor: In @krisola.note (+) Cu 504 (aq) | Cu(s) cu ● 2+ Cu + 2e -> Cu katoda - reakcja redukcji utlemiacr: си 2+ OUstalenie co jest katoda a co anoda Szereg elektrochemiczny - Półogniwo zbudowane z metalu o wysokiej aktywności chemicznej - co jednocześnie wskazuje na niski (ujemny) potencjał elektronowy - przyjmuje ładunek ujemny - anoda. - Półogniwo zbudowane z metalu o niskiej aktywności chemicznej - wysokim potencjale standardowym (dodatni) - przyjmuje ładunek dodatni katoda. Czym jest sila elektromotoryczna ogniwa galwanicznego? Różnica potencjału standardowego elektrod w niepracującym (otwarty) ogniewiem, która zawsze przyjmuje wartość dodatnią SEM = E-E Jakie sa rodzaje ogniw galwanicznych? a) nieodwracaline - reakcje zachodzą tylko w jednym kierunku co skutkuje, że po wykorzystaniu nie możemy ich ponownie naładować np. baterie substraty -> produkty b) odwracalne reakcje zachodzą w dwóch kierunkach, po rozładowaniu możemy je ponownie naładować np. akumulatory substraty <-> produkty Co to jest utylizacja? Utylizacja jest to proces ponownego wykorzystania elektrośmieci po usunięciu z nich szkodliwych substancji. @krisola.note Jak powstaje korozja elektrochemiczna? Jest to reakcja redoks zachodząca na wilgotnej powierzchni metalu co przyczynia się do powstawania mikroogniw galwanicznych, zbudowanych z katod i anod. metal ulegający korozji I przewodnik jonowy I czynnik powodujący korozję katoda anoder Wader 2+ Fe -> Fe²+ + 2 e wzór sumarjorny równania realigi: 2 Fe + 2 H₂O + O₂₁₂ → 2 Fe(OH)₂ 2 H₂₁₂0 + 0₂₁₂ + 4€ → 40H¯ 2