Fizyka /

Grawitacja

Grawitacja

 a. praca W[J]
b. moc P[W]
c. energia
d. pęd
e. moment pedu
16. Podaj jednostki:
15. π prędkość kosmiczna
Jest to prędkość jaką należy nadać

Grawitacja

user profile picture

Lilia1025

1 Followers

16

Udostępnij

Zapisz

Wzory i definicje. Dział 11 podręcznik nowa era

 

3

Notatka

a. praca W[J] b. moc P[W] c. energia d. pęd e. moment pedu 16. Podaj jednostki: 15. π prędkość kosmiczna Jest to prędkość jaką należy nadać ciatu, aby oddalito się do nieskończoności πl hie zależnie od kierunku Dla satelity: mu2 Ek = 2 Ep= - GMm R Ec= - A Ep-O GRAWITACJA Odpowiedzi na pytania dział 11 GMm 2R R Ep(1) m R ↑NT, GMm 2R 14. Energia potencjalna ciała w polu grawitacyjnym centralnym Energia potencjalna dwóch ciał będzie równa pracy, jaką trzeba wykonać, aby przenieść ciało z powierzchni Ziemi, (chyba nie trzeba anać) v ∞ Z zasady zachowania energii : I Ex = m2 11 E₁ (2) = 0 Ep (2)=0 (1) = - GMm R Ep Ep (2)=0 mv² GMM = 0+0 R mu² = GMm R V₁₂ = √26M = V₁₁ √2 Zakładamy, że Ep w nieskończoności będzie rowna 0, bo tam praktycznie nie dalata sadna sita. A Ep = W Ep (2)- Ep (1) = W - Ep (1) = GMm (-4₂) - Ep (1)= GMm · 11/1/2 Ep (1)=- GMm R Model pola grawitacyjnego V₂ 13. Praca w polu grawitacyjnym centralnym Wykres F(r) F F₁ NTI r₁ √₂ F(x)= IR rownik GMm r2 ok Ziemi R 12. Satelita stacjonarny Satelita stacjonarny, to taki, który krąży cały czas nad tym samym punktem nad Ziemią. Satelita ten krąży w prasacayźnie równika Ziemskiego w okresie T=24h v= Praca jest równa polu zawartemu pod wykresem r(t).Po obliczeniu tego pola praca Wyraża się wzorem: W = GMm (1/12 - 11) √GM 2 TV T GM = 4²/2 T² GM= 4²/3 √₂ T² r³= GMT2 Ar 412 V = 3√ GMT² UT2 Wabr na odległość satelity Stacjonarnego od środka Ziemi 10.11. I Prędkość kosmiczna í Prędkość kosmiczna to prędkość jaką należy nadać ciatu prostopadle...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

do promienia, aby poruszało się po orbicie kołowej. Fao= m. V/2² mu² R GMm R² GM = U² R V₁ = √ √ GM (Im więksaa odległość tym mniejsza prędkość.) Wykres V₁ (+) VI ~ [R] R 2 R 3R 4 R mv R S Z rmin v [km] 7,90 5,60 4,59 3,95 a 9. Sita dośrodkowa, prędkość po okręgu २r v= T 8. Prawa Keplera I Prawo Keplera Planety poruszają się po elipsach, a w jednym z ognisk znajduje się Stovice. с rmax a R_Fa I'v 0 kształcie elipsy decyduje mimośrod e = a Stońca a-pót os wielka c-odległość od środka elipsy do ognisko I'min-minimalna odległość planety od Storica Ymax-maksymalna odległość planety ad Prawo Keplera W równych odstępach caasu promień wodzący zakreśla równe pola. P₁ = P₁₂² Pergherium At X₁ = √₁₂₁ A+ • X a42 GM GM aq Fg = Fa Dla I planety: GMm. m.v.₂² a₁ = AS ● Y₁ = V₁₂₁. st P₁ = 1/2 ·x· min = 1/2·y. Tmax V₁. Atrmin = V₂· St⋅ Imax V₁ · min = V₁₂ · max a₁ GM Il Prawo Keplera 2 V = 2TR an GM a2 = v₁ At 8 =v₂² GM = 47²20²2 11 a2 GM P₂ A+ 2 T₁² 4πT²a₂² T₂² ● At V/₂ ¡y Aphelium GMm₂ 92² Dia planety 2 4π²a₁² T₂₂ ² T₁² 4п2 022 2 2 a = 0² 0₁₂² 0²²3 = 1² a₁ T.2. 0,22 923 Możemy więc założyć, że dla At dążącego do O tuk x jest praktycznie odcinkiem, który planeta pokonuje ruchem jednostajnym z prędkością v, i v₂. = Inna wersja: Prędkość polowa planety jest stata. Prędkość polowa - zmiana pola w czasie ДР v₂. AP [²] = m₂ v₂² 92 Sześciany potosi orbit dowolnych dwoch planet mają się do siebie jak kwadraty ich okresów obiegów. 7. Zasada superpozycji Pole (sita) pochodzące od kilku drodet jest wektorową sumą pol (sit), jakie wytwarza każde z tych rodet. 8²³ = 8²₁² + 8 ²₂² 6. Natężenie pola grawitacyjnego Jest to stosunek sity grawitacji do masy punktowej. 8.5.) _kg M Natężenie pola określa przyspieszenie grawitacyjne ciata w danym punkcie. Interpretacja fizyczna GMm Fg= 1² Dla pola centralnego: ju = Fg 8 = GM B Wykres GMm r².m 5. Prawo powszechnej grawitacji Dwa punkty materialne przyciągają się siłami grawitacji o wartości wprost proporcjonal- nej do iloczynu mas i odwrotnie proporcjonalnej do kwadratu odległości między ich środkami F = G. Mm H M F O m G-stata grawitacji G= 6₁6726·10¯" [Nm] kg² 4. Zaćmienie księżyca Słońce 3. Zaćmienie Storica Storice Księżyc Ziemi a Wo Ziemia 2. Planety układu słonecznego merkury, wenus, ziemia, mars, jowisz, saturn, uran, neptun 1. Jednostka astronomiczna Jest to średnia odległość Ziemi od Słońca (astronomical unit). 1 au = 149,6 mln km ~ 150 mln km Księżyc

Fizyka /

Grawitacja

user profile picture

Lilia1025

1 Followers

 a. praca W[J]
b. moc P[W]
c. energia
d. pęd
e. moment pedu
16. Podaj jednostki:
15. π prędkość kosmiczna
Jest to prędkość jaką należy nadać

Otwórz

Wzory i definicje. Dział 11 podręcznik nowa era

Podobne notatki
Know loty kosmiczne  thumbnail

2

40

loty kosmiczne

może Ci się przyda

Know Energia kinetyczna, energia potencjalna i zasada zachowania energii thumbnail

13

333

Energia kinetyczna, energia potencjalna i zasada zachowania energii

Notatka zawiera informacje o energii potencjalnej, energii kinetycznej i zasadzie zachowania energii

Know Ruch jednostajnie prostoliniowy. Opis ruchu thumbnail

155

2325

Ruch jednostajnie prostoliniowy. Opis ruchu

Na podstawie: Fizyka 1. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. WSiP Temat 2. Opis ruchu Zawiera: Wektor prędkości, prędkość średnia, prędkość chwilowa, ruch jednostajny.

Know Ruch po okręgu i grawitacja - wzory thumbnail

75

1518

Ruch po okręgu i grawitacja - wzory

Wzory na m.in. częstotliwość, okres, prędkości, siłę grawitacji, prawa Keplera

Know Prawa Keplera thumbnail

5

195

Prawa Keplera

Prawa Keplera i wynikające z nich wnioski.

Know Kinematyka thumbnail

83

1335

Kinematyka

Notatki z całego działu „kinematyka”, wszystkie potrzebne wzory bez rozszerzenia

a. praca W[J] b. moc P[W] c. energia d. pęd e. moment pedu 16. Podaj jednostki: 15. π prędkość kosmiczna Jest to prędkość jaką należy nadać ciatu, aby oddalito się do nieskończoności πl hie zależnie od kierunku Dla satelity: mu2 Ek = 2 Ep= - GMm R Ec= - A Ep-O GRAWITACJA Odpowiedzi na pytania dział 11 GMm 2R R Ep(1) m R ↑NT, GMm 2R 14. Energia potencjalna ciała w polu grawitacyjnym centralnym Energia potencjalna dwóch ciał będzie równa pracy, jaką trzeba wykonać, aby przenieść ciało z powierzchni Ziemi, (chyba nie trzeba anać) v ∞ Z zasady zachowania energii : I Ex = m2 11 E₁ (2) = 0 Ep (2)=0 (1) = - GMm R Ep Ep (2)=0 mv² GMM = 0+0 R mu² = GMm R V₁₂ = √26M = V₁₁ √2 Zakładamy, że Ep w nieskończoności będzie rowna 0, bo tam praktycznie nie dalata sadna sita. A Ep = W Ep (2)- Ep (1) = W - Ep (1) = GMm (-4₂) - Ep (1)= GMm · 11/1/2 Ep (1)=- GMm R Model pola grawitacyjnego V₂ 13. Praca w polu grawitacyjnym centralnym Wykres F(r) F F₁ NTI r₁ √₂ F(x)= IR rownik GMm r2 ok Ziemi R 12. Satelita stacjonarny Satelita stacjonarny, to taki, który krąży cały czas nad tym samym punktem nad Ziemią. Satelita ten krąży w prasacayźnie równika Ziemskiego w okresie T=24h v= Praca jest równa polu zawartemu pod wykresem r(t).Po obliczeniu tego pola praca Wyraża się wzorem: W = GMm (1/12 - 11) √GM 2 TV T GM = 4²/2 T² GM= 4²/3 √₂ T² r³= GMT2 Ar 412 V = 3√ GMT² UT2 Wabr na odległość satelity Stacjonarnego od środka Ziemi 10.11. I Prędkość kosmiczna í Prędkość kosmiczna to prędkość jaką należy nadać ciatu prostopadle...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

do promienia, aby poruszało się po orbicie kołowej. Fao= m. V/2² mu² R GMm R² GM = U² R V₁ = √ √ GM (Im więksaa odległość tym mniejsza prędkość.) Wykres V₁ (+) VI ~ [R] R 2 R 3R 4 R mv R S Z rmin v [km] 7,90 5,60 4,59 3,95 a 9. Sita dośrodkowa, prędkość po okręgu २r v= T 8. Prawa Keplera I Prawo Keplera Planety poruszają się po elipsach, a w jednym z ognisk znajduje się Stovice. с rmax a R_Fa I'v 0 kształcie elipsy decyduje mimośrod e = a Stońca a-pót os wielka c-odległość od środka elipsy do ognisko I'min-minimalna odległość planety od Storica Ymax-maksymalna odległość planety ad Prawo Keplera W równych odstępach caasu promień wodzący zakreśla równe pola. P₁ = P₁₂² Pergherium At X₁ = √₁₂₁ A+ • X a42 GM GM aq Fg = Fa Dla I planety: GMm. m.v.₂² a₁ = AS ● Y₁ = V₁₂₁. st P₁ = 1/2 ·x· min = 1/2·y. Tmax V₁. Atrmin = V₂· St⋅ Imax V₁ · min = V₁₂ · max a₁ GM Il Prawo Keplera 2 V = 2TR an GM a2 = v₁ At 8 =v₂² GM = 47²20²2 11 a2 GM P₂ A+ 2 T₁² 4πT²a₂² T₂² ● At V/₂ ¡y Aphelium GMm₂ 92² Dia planety 2 4π²a₁² T₂₂ ² T₁² 4п2 022 2 2 a = 0² 0₁₂² 0²²3 = 1² a₁ T.2. 0,22 923 Możemy więc założyć, że dla At dążącego do O tuk x jest praktycznie odcinkiem, który planeta pokonuje ruchem jednostajnym z prędkością v, i v₂. = Inna wersja: Prędkość polowa planety jest stata. Prędkość polowa - zmiana pola w czasie ДР v₂. AP [²] = m₂ v₂² 92 Sześciany potosi orbit dowolnych dwoch planet mają się do siebie jak kwadraty ich okresów obiegów. 7. Zasada superpozycji Pole (sita) pochodzące od kilku drodet jest wektorową sumą pol (sit), jakie wytwarza każde z tych rodet. 8²³ = 8²₁² + 8 ²₂² 6. Natężenie pola grawitacyjnego Jest to stosunek sity grawitacji do masy punktowej. 8.5.) _kg M Natężenie pola określa przyspieszenie grawitacyjne ciata w danym punkcie. Interpretacja fizyczna GMm Fg= 1² Dla pola centralnego: ju = Fg 8 = GM B Wykres GMm r².m 5. Prawo powszechnej grawitacji Dwa punkty materialne przyciągają się siłami grawitacji o wartości wprost proporcjonal- nej do iloczynu mas i odwrotnie proporcjonalnej do kwadratu odległości między ich środkami F = G. Mm H M F O m G-stata grawitacji G= 6₁6726·10¯" [Nm] kg² 4. Zaćmienie księżyca Słońce 3. Zaćmienie Storica Storice Księżyc Ziemi a Wo Ziemia 2. Planety układu słonecznego merkury, wenus, ziemia, mars, jowisz, saturn, uran, neptun 1. Jednostka astronomiczna Jest to średnia odległość Ziemi od Słońca (astronomical unit). 1 au = 149,6 mln km ~ 150 mln km Księżyc