Historia /

Dwie okupacje

Dwie okupacje

 Dwie olupacje
Daty:
28 września 1939 r.- podpisanie niemieckosowieckiego traktatu o granicach i przyjaźni.
IV-V 1940r.-Zbrodnia katyńska
V-

Dwie okupacje

user profile picture

Go3ia

5 Followers

Udostępnij

Zapisz

55

 

8

Notatka

źródło: Wczoraj i Dziś podręcznik do historii klasa 8

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Dwie olupacje Daty: 28 września 1939 r.- podpisanie niemieckosowieckiego traktatu o granicach i przyjaźni. IV-V 1940r.-Zbrodnia katyńska V-VI 1940r. - Akcja "AB" Niemiecka polityka okupacyjna Przyczyna rasistowska polityka III Rzeszy, plany podporządkowania Polaków Niemcom, Zwycięstwo Niemiec H Hojnie z Polską we wrześniu 1939 r. Hydarzenie: Niemiecki terror Hobec ludności polskiej. Skutek: ·eksterminacja części ludności polskiej, •Hzrost aktywności polskiego ruchu oporu, Hysiedlenie ludności polskiej. Podział Polski między Niemcy i ZSRS nastąpił w Hyniku podpisania przez te państwa traktatu z 28 września 1939r. Dokonano w nim korekty ustaleń zawartych. H pakcie Ribbentrop-MoToton-granicę rozdzielającą okupantów przesunięto z Histy na Bug. GG-Generalne Gubernatorstro-tereny pod okupację niemiecką i stolicę Kraków - Wawel - na czele generalny gubernator-Hanz Frank Terror Hitlerowski: Akcja Specjalna, Kraków" -w listopadzie 1939 r. aresztowano polskich profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych uczelni krakowskich. Następnie wystano ich do obozu koncentracyjnego, gdzie część z nich zmarta. " akcja pacyficzna AB - Hiosną 1940 r. wymordowano kilka tysięcy przedstawicieli polskiej inteligencji, a wielu wystano do obozów koncentracyjnych. uliczne Tapanki - podczas nich zatrzymanym sprawdzano dokumenty, a podejrzanych kierowano do aresztów. ● Hięzienie Pawiak- symbol niemieckiej okupacji · gestapo areszł w siedzibie tajnej policji niemieckiej. aleja Szucha (w Warszawie) - przetrzymywano tam polaków, których torturonano w celu wymuszenia przyznania się do działalności w podziemiu. Następnie część więźniów mordowano (również w trakcie przesłuchań), a pozostałych przenoszono do obozów koncen tracyjnych. • przymusowe roboty w Niemczech- wysyłani tam byli niektórzy aresztowani, gdzie pracowali jako niewolnicy...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

w rolnictwie lub przemyśle. publiczne egzekucje zakladników - W większości osób przypadkowych, które w odwecie za działania polskiego podziemia wieszano lub rozstrzeliwano na ulicach i placach Pod okupacją sowiecką rozpoczęto proces kolektywizacji wsi i narzucanía ideologii komunistycznej. Hywożono polską ludność w grąb ZSRS. Hiosną 1940r. Somieci zamordowak- m.in. w Katyniu - ok. 22 tys. polskich oficerów i przedstawicieli inteligengi. S Bezpośrednio do III Rzeszy Niemcy włączyli m.in. Pomorze Gdańskie, część Wielkopolski, Mazowsza i Górnego Śląska a z pozostałych ziem utworzyli Generalne Gubernatorstwo. Obszary znajdujące się pod okupacjią sowiecką wcielono do ZSRS.

Historia /

Dwie okupacje

user profile picture

Go3ia  

Obserwuj

5 Followers

 Dwie olupacje
Daty:
28 września 1939 r.- podpisanie niemieckosowieckiego traktatu o granicach i przyjaźni.
IV-V 1940r.-Zbrodnia katyńska
V-

Otwórz aplikację

źródło: Wczoraj i Dziś podręcznik do historii klasa 8

Podobne notatki

user profile picture

2

Dwie okupacje

Know Dwie okupacje  thumbnail

427

 

8

user profile picture

6

Polska pod okupacją

Know Polska pod okupacją thumbnail

98

 

4/5

user profile picture

2

ziemie polskie pod okupacją

Know ziemie polskie pod okupacją thumbnail

3

 

8/6/7

user profile picture

2

wojna obronna polski 1939

Know wojna obronna polski 1939 thumbnail

23

 

8

Dwie olupacje Daty: 28 września 1939 r.- podpisanie niemieckosowieckiego traktatu o granicach i przyjaźni. IV-V 1940r.-Zbrodnia katyńska V-VI 1940r. - Akcja "AB" Niemiecka polityka okupacyjna Przyczyna rasistowska polityka III Rzeszy, plany podporządkowania Polaków Niemcom, Zwycięstwo Niemiec H Hojnie z Polską we wrześniu 1939 r. Hydarzenie: Niemiecki terror Hobec ludności polskiej. Skutek: ·eksterminacja części ludności polskiej, •Hzrost aktywności polskiego ruchu oporu, Hysiedlenie ludności polskiej. Podział Polski między Niemcy i ZSRS nastąpił w Hyniku podpisania przez te państwa traktatu z 28 września 1939r. Dokonano w nim korekty ustaleń zawartych. H pakcie Ribbentrop-MoToton-granicę rozdzielającą okupantów przesunięto z Histy na Bug. GG-Generalne Gubernatorstro-tereny pod okupację niemiecką i stolicę Kraków - Wawel - na czele generalny gubernator-Hanz Frank Terror Hitlerowski: Akcja Specjalna, Kraków" -w listopadzie 1939 r. aresztowano polskich profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych uczelni krakowskich. Następnie wystano ich do obozu koncentracyjnego, gdzie część z nich zmarta. " akcja pacyficzna AB - Hiosną 1940 r. wymordowano kilka tysięcy przedstawicieli polskiej inteligencji, a wielu wystano do obozów koncentracyjnych. uliczne Tapanki - podczas nich zatrzymanym sprawdzano dokumenty, a podejrzanych kierowano do aresztów. ● Hięzienie Pawiak- symbol niemieckiej okupacji · gestapo areszł w siedzibie tajnej policji niemieckiej. aleja Szucha (w Warszawie) - przetrzymywano tam polaków, których torturonano w celu wymuszenia przyznania się do działalności w podziemiu. Następnie część więźniów mordowano (również w trakcie przesłuchań), a pozostałych przenoszono do obozów koncen tracyjnych. • przymusowe roboty w Niemczech- wysyłani tam byli niektórzy aresztowani, gdzie pracowali jako niewolnicy...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

w rolnictwie lub przemyśle. publiczne egzekucje zakladników - W większości osób przypadkowych, które w odwecie za działania polskiego podziemia wieszano lub rozstrzeliwano na ulicach i placach Pod okupacją sowiecką rozpoczęto proces kolektywizacji wsi i narzucanía ideologii komunistycznej. Hywożono polską ludność w grąb ZSRS. Hiosną 1940r. Somieci zamordowak- m.in. w Katyniu - ok. 22 tys. polskich oficerów i przedstawicieli inteligengi. S Bezpośrednio do III Rzeszy Niemcy włączyli m.in. Pomorze Gdańskie, część Wielkopolski, Mazowsza i Górnego Śląska a z pozostałych ziem utworzyli Generalne Gubernatorstwo. Obszary znajdujące się pod okupacjią sowiecką wcielono do ZSRS.