Historia /

Nowy czy stary porządek w Europie

Nowy czy stary porządek w Europie

 Nowy czy stary porządek w
Europie? sprzeciwiający się
Czyli kraje
Kongresowi
Wiedeńskiemu
1. Ruch karbonariuszy - Włosi
Rozdrobnienie Itali

Nowy czy stary porządek w Europie

user profile picture

Martyna Parecka

50 Followers

13

Udostępnij

Zapisz

Notatki na podstawie książki "Poznać Przeszłość". W notatce: włosi,rosja,grecja,niemcy

 

4/5

Streszczenie

Nowy czy stary porządek w Europie? sprzeciwiający się Czyli kraje Kongresowi Wiedeńskiemu 1. Ruch karbonariuszy - Włosi Rozdrobnienie Italii hamowało rozwój ekonomiczny. Handel utrudniały granice celne, nie było wspólnej waluty. Powstała zatem idea odrodzenia narodowego Włoch - ruch karbonariuszy (inaczej węglarze), czyli ludzie, którzy byli gotowi walczyć o zjednoczenie kraju i obalenie absolutyzmu. Rewolucjoniści obalili króla Ferdynarda | i powołali w Neapolu inny rząd. Na pomoc Ferdynardowi ruszyło wojsko austriackie. Podejmowane próby karbonariuszy obalenia ustaleń Kongresu nie powiodły się. Kilka lat później powstała tez organizacja dążąca do zjednoczenia Włoch i utworzenia republiki - Młode Włochy, na czele stał Giuseppe Mazzini. 2. Protesty studentów - Niemcy Środowiska studentów z uniwersytetów zaczęły głosić hasła zjednoczenia kraju, powstawały protesty i marsze, ruch ten nazywał się ruchem burszów, czyli studentów. W 1817 r. zorganizowali zjazd na zamku w Wartburgu, gdzie sformułowali patriotyczne i wolnościowe postulaty, ale wywołało to znaczną reakcje od strony władz. Uniwersytety poddawano kontroli, niektórych nauczycieli i studentów z nich usuwano. Został również wprowadzony zakaz organizacji studenckich, nastąpiła duża cenzura. 3. Wyzwolenie Grecji Przeciwko panowaniu tureckiemu (Imperium Osmańskie) wybuchło powstanie w 1821 r.. Wystąpili do niego Grecy, ale Turcy przeprowadzili masakrę na nich. Powstał zatem ruch Filhellenistyczny, czyli taki, który popierał Gregów i ich chęci do niepodległości. Coraz więcej mocarstw zaczęło wspierać Grecję (m.in. Rosja, Francja, Wielka Brytania) i wystąpiły one przeciwko Imperium Osmańskiemu. W 1827 r. w bitwie morskiej złączone siły mocarstw pokonały flotę Turecką. Grecja...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

odzyskała niepodległość, autonomie odzyskała Mołdawia, Serbia i Włoszczyzna 4. Rewolucja lipcowa we francji Koronę we Francji odziedziczył brat Ludwika, Karol X. Dążył on do przywrócenia rządów absolutnych. W kraju panował jednak chaos oraz prześladowania. Gdy w lipcu król ograniczył prawo wyborcze i wprowadził cenzurę sytuacja stała się napięta. 27 lipca tłumy Francuzów wychodziły na ulicę Paryża i doszło do walk na wzniesionych barykadach, powołano Gwardię Narodową i nowy rząd z gen. Rosja zabiegała się o interwencję państw świętego Przymierza, ale tego nie robiły. Wydarzenia te nazwano rewolucją Lipcową, a okres 27-29 lipca 1830 r. nazwano "trzema dniami chwały". Karol abdykował i uciekł do Wielkiej Brytanii, a tron przekazano Ludwikowi Filipowi. Parlament uchwalił nową konstytucję: rozszerzała ona prawa obywatelskie i obniżała cenzus Majątkowy (ograniczenie dostępu do praw wyborczych zależne od wielkości majątku). Nastąpił okres monarchii lipcowej. 5. Powstanie dekabrystów - Rosja Zacofanym krajem Europy najbardziej pozostawała Rosja. Car Aleksander I zaostrzył cenzurę, a szkolnictwo poddawał kontroli policyjnej. Chłopów protestujących przeciwko pańszczyźnie wysyłał na Syberię. Coraz więcej ludzi sprzeciwiało się absolutyzmowi carskiemu. Utworzono organizacje spiskowe (związek południowej i związek północny), które dążyły do obalenia Cara i wprowadzenia republiki. W grudniu w 1825 r. gdy po śmierci Aleksandra pierwszego carem miał zostać jego brat Mikołaj I nadarzyła się okazja na zorganizowanie powstania. Powstanie Dekabrystów rozpoczęło się w stolicy Imperium Rosyjskiego, ale mimo korzystnej sytuacji powstanie zakończyło się klęską, bo zabrakło im zdecydowania. Powstańców surowo ukarano: Przywódcy zostali powieszeni, a inni uczestnicy zostali skazani na katorgę lub osiedlenie na Syberii.

Historia /

Nowy czy stary porządek w Europie

user profile picture

Martyna Parecka

50 Followers

 Nowy czy stary porządek w
Europie? sprzeciwiający się
Czyli kraje
Kongresowi
Wiedeńskiemu
1. Ruch karbonariuszy - Włosi
Rozdrobnienie Itali

Otwórz

Notatki na podstawie książki "Poznać Przeszłość". W notatce: włosi,rosja,grecja,niemcy

Podobne notatki
Know Wiosna ludów - notatka szczegółowa  thumbnail

257

2978

Wiosna ludów - notatka szczegółowa

Mam nadzieję że trochę pomogę

Know najazdy mongolskie  thumbnail

54

673

najazdy mongolskie

notatka historia

Know System wiedeński i Rewolucje  thumbnail

1

24

System wiedeński i Rewolucje

Notatki z zakresu rozszerzonej historii. System wiedeński w praktyce i rewolucje lat 20 i 30 XIX wieku.

Know Nowe nurty polityczne (NE kl 3) thumbnail

46

705

Nowe nurty polityczne (NE kl 3)

Ruch socjalistyczny Polska Partia Socjalistyczna Józef Piłsudski Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy Ruch narodowy / nacjonalistyczny Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne endecja, ruch wszechpolski Roman Dmowski Ruch ludowy chłopski Serwituty PSL

Know Nowe potęgi europejskie (NE kl 6) Dział: Od absolutyzmu do republiki thumbnail

51

711

Nowe potęgi europejskie (NE kl 6) Dział: Od absolutyzmu do republiki

Fryderyk II Wielki Królestwo Prus dynastia Hohenzollernów obowiązek szkolny tolerancja religijna manufaktury Józef II dynastia Habsburgów Austria Maria Teresa zniesiono poddaństwo chłopów Piotr I Wielki car Rosji dynastia Romanowów Cesarstwo Rosyjskie Cer

Know Zjednoczenie Niemiec thumbnail

118

1819

Zjednoczenie Niemiec

temat 2, dział 3, nowa era

Nowy czy stary porządek w Europie? sprzeciwiający się Czyli kraje Kongresowi Wiedeńskiemu 1. Ruch karbonariuszy - Włosi Rozdrobnienie Italii hamowało rozwój ekonomiczny. Handel utrudniały granice celne, nie było wspólnej waluty. Powstała zatem idea odrodzenia narodowego Włoch - ruch karbonariuszy (inaczej węglarze), czyli ludzie, którzy byli gotowi walczyć o zjednoczenie kraju i obalenie absolutyzmu. Rewolucjoniści obalili króla Ferdynarda | i powołali w Neapolu inny rząd. Na pomoc Ferdynardowi ruszyło wojsko austriackie. Podejmowane próby karbonariuszy obalenia ustaleń Kongresu nie powiodły się. Kilka lat później powstała tez organizacja dążąca do zjednoczenia Włoch i utworzenia republiki - Młode Włochy, na czele stał Giuseppe Mazzini. 2. Protesty studentów - Niemcy Środowiska studentów z uniwersytetów zaczęły głosić hasła zjednoczenia kraju, powstawały protesty i marsze, ruch ten nazywał się ruchem burszów, czyli studentów. W 1817 r. zorganizowali zjazd na zamku w Wartburgu, gdzie sformułowali patriotyczne i wolnościowe postulaty, ale wywołało to znaczną reakcje od strony władz. Uniwersytety poddawano kontroli, niektórych nauczycieli i studentów z nich usuwano. Został również wprowadzony zakaz organizacji studenckich, nastąpiła duża cenzura. 3. Wyzwolenie Grecji Przeciwko panowaniu tureckiemu (Imperium Osmańskie) wybuchło powstanie w 1821 r.. Wystąpili do niego Grecy, ale Turcy przeprowadzili masakrę na nich. Powstał zatem ruch Filhellenistyczny, czyli taki, który popierał Gregów i ich chęci do niepodległości. Coraz więcej mocarstw zaczęło wspierać Grecję (m.in. Rosja, Francja, Wielka Brytania) i wystąpiły one przeciwko Imperium Osmańskiemu. W 1827 r. w bitwie morskiej złączone siły mocarstw pokonały flotę Turecką. Grecja...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

odzyskała niepodległość, autonomie odzyskała Mołdawia, Serbia i Włoszczyzna 4. Rewolucja lipcowa we francji Koronę we Francji odziedziczył brat Ludwika, Karol X. Dążył on do przywrócenia rządów absolutnych. W kraju panował jednak chaos oraz prześladowania. Gdy w lipcu król ograniczył prawo wyborcze i wprowadził cenzurę sytuacja stała się napięta. 27 lipca tłumy Francuzów wychodziły na ulicę Paryża i doszło do walk na wzniesionych barykadach, powołano Gwardię Narodową i nowy rząd z gen. Rosja zabiegała się o interwencję państw świętego Przymierza, ale tego nie robiły. Wydarzenia te nazwano rewolucją Lipcową, a okres 27-29 lipca 1830 r. nazwano "trzema dniami chwały". Karol abdykował i uciekł do Wielkiej Brytanii, a tron przekazano Ludwikowi Filipowi. Parlament uchwalił nową konstytucję: rozszerzała ona prawa obywatelskie i obniżała cenzus Majątkowy (ograniczenie dostępu do praw wyborczych zależne od wielkości majątku). Nastąpił okres monarchii lipcowej. 5. Powstanie dekabrystów - Rosja Zacofanym krajem Europy najbardziej pozostawała Rosja. Car Aleksander I zaostrzył cenzurę, a szkolnictwo poddawał kontroli policyjnej. Chłopów protestujących przeciwko pańszczyźnie wysyłał na Syberię. Coraz więcej ludzi sprzeciwiało się absolutyzmowi carskiemu. Utworzono organizacje spiskowe (związek południowej i związek północny), które dążyły do obalenia Cara i wprowadzenia republiki. W grudniu w 1825 r. gdy po śmierci Aleksandra pierwszego carem miał zostać jego brat Mikołaj I nadarzyła się okazja na zorganizowanie powstania. Powstanie Dekabrystów rozpoczęło się w stolicy Imperium Rosyjskiego, ale mimo korzystnej sytuacji powstanie zakończyło się klęską, bo zabrakło im zdecydowania. Powstańców surowo ukarano: Przywódcy zostali powieszeni, a inni uczestnicy zostali skazani na katorgę lub osiedlenie na Syberii.