Historia /

pierwsza wolna elekcja

pierwsza wolna elekcja

 Pierwsza wolna echeja
1. Pierwsze bezkrólewie
•W 1542 voku zmart Zygmunt II August. Rzeczpospolita weszła w okres bezkrólewia, czyli. czas

pierwsza wolna elekcja

user profile picture

Ania Owerczuk

221 Followers

148

Udostępnij

Zapisz

<33

 

6

Notatka

Pierwsza wolna echeja 1. Pierwsze bezkrólewie •W 1542 voku zmart Zygmunt II August. Rzeczpospolita weszła w okres bezkrólewia, czyli. czas między śmiercią króla a wstąpieniem na tvon jego następcy. Ustalono, że w Reeczpospolitej w okvesie bezkrólewia władze obejmie intervex, którym każdorazowo zostanie prymas polski czyli arcybiskup gnieźnieński. Władca będzie wybierany przez szlachte. Każdy szlachcic miał prawo przybyć na sejm elekcyjny i uczestniczyć w wyborze kvóla. Taki sposób powoływania na tvon nazywamy wolną elekzają. 2. Szlachta wybiera kvóla Pierwsza wolna elekcja odbyła się w 1543 roku. Kvólem wybranym przez szlachte został Henryk Walezy. Spis praw od imienia monarchy nazywamy Artykułami henrykowskimi. Artykuły henrykowskie gwarantowały szlachcie zacho- wanie wszystkich dotychczasowych przywilejów. Król zrzekał się praw dziedziczenia tronu przez swoich następców. Przestrzeat tolevancji religijnej. Kvól elekcyjny przysięgał także przestrzegać zapisów umowy pacta conventa. Zawierata ona osobiste. zobowigeania przyszłego monarchy wobec Reecepospolitej i jej mieszkańców. 3. Następstwa wolnych elekcji. ● Elekcje nie przynosity pożytku Rzeczpospolitej-były powodem sporów w państwie co groziło wybuchem wojen domowych. Szereyło się tez preekupstwo wśród szlachty. Elekcje dawały możliwość wtrącenia się w sprawy Polski, co nasi sąsiedzi wykorzystywali. Dodatkowo take metoda ograniczała zakres władzy królewskiej. Nie fortunny okazał się wybór miejsca elekcji. Mazowsze zamieszkiwała katolicka, niewykształcona szlachta, która licznie przybywała na sejm elekcyjny.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Historia /

pierwsza wolna elekcja

user profile picture

Ania Owerczuk

221 Followers

 Pierwsza wolna echeja
1. Pierwsze bezkrólewie
•W 1542 voku zmart Zygmunt II August. Rzeczpospolita weszła w okres bezkrólewia, czyli. czas

Otwórz

<33

Podobne notatki
Know Elekcja (Dział: Czasy królów elekcyjnych) Fiszki thumbnail

26

156

Elekcja (Dział: Czasy królów elekcyjnych) Fiszki

Elekcja (Dział: Czasy królów elekcyjnych) Fiszki

Know Pierwsza wolna elekcja || historia podstawowa klasa 2 druga thumbnail

2

48

Pierwsza wolna elekcja || historia podstawowa klasa 2 druga

Krótka notatka pierwsza wolna elekcja || historia podstawowa klasa 2 druga. Najważniejsze postanowienia, elekcja viritim, Sejm elekcyjny bezkrólewie, Sejm konwokacyjny, interrex, Rokosz, konfederacja, pacta conventa i artykuły henrykowskie.

Know Pierwsza wolna elekcja thumbnail

175

2318

Pierwsza wolna elekcja

bezkrólewie, interrex, wolna elekcja, dynastia Walezjuszy, Henryk Walezy, Pacta Conventa, Artykuły henrykowskie, szlachta, sejm elekcyjny, magnateria

Know Pierwsza wolna elekcja  thumbnail

6

110

Pierwsza wolna elekcja

historia

Know Złoty wiek gwo  thumbnail

16

246

Złoty wiek gwo

W notatce znajdziecie Daty ,Pojęcia, Skutki wolnej elekcji, podział gospodarczy Europy ,2 stwierdzenia i wydarzenia

Know notatki historia "złoty wiek jagiellonów" thumbnail

19

303

notatki historia "złoty wiek jagiellonów"

notatka z historii z działu "złoty wiek jagiellonów" dla klasy 2 lo na podstawie podręcznika nowa era

Pierwsza wolna echeja 1. Pierwsze bezkrólewie •W 1542 voku zmart Zygmunt II August. Rzeczpospolita weszła w okres bezkrólewia, czyli. czas między śmiercią króla a wstąpieniem na tvon jego następcy. Ustalono, że w Reeczpospolitej w okvesie bezkrólewia władze obejmie intervex, którym każdorazowo zostanie prymas polski czyli arcybiskup gnieźnieński. Władca będzie wybierany przez szlachte. Każdy szlachcic miał prawo przybyć na sejm elekcyjny i uczestniczyć w wyborze kvóla. Taki sposób powoływania na tvon nazywamy wolną elekzają. 2. Szlachta wybiera kvóla Pierwsza wolna elekcja odbyła się w 1543 roku. Kvólem wybranym przez szlachte został Henryk Walezy. Spis praw od imienia monarchy nazywamy Artykułami henrykowskimi. Artykuły henrykowskie gwarantowały szlachcie zacho- wanie wszystkich dotychczasowych przywilejów. Król zrzekał się praw dziedziczenia tronu przez swoich następców. Przestrzeat tolevancji religijnej. Kvól elekcyjny przysięgał także przestrzegać zapisów umowy pacta conventa. Zawierata ona osobiste. zobowigeania przyszłego monarchy wobec Reecepospolitej i jej mieszkańców. 3. Następstwa wolnych elekcji. ● Elekcje nie przynosity pożytku Rzeczpospolitej-były powodem sporów w państwie co groziło wybuchem wojen domowych. Szereyło się tez preekupstwo wśród szlachty. Elekcje dawały możliwość wtrącenia się w sprawy Polski, co nasi sąsiedzi wykorzystywali. Dodatkowo take metoda ograniczała zakres władzy królewskiej. Nie fortunny okazał się wybór miejsca elekcji. Mazowsze zamieszkiwała katolicka, niewykształcona szlachta, która licznie przybywała na sejm elekcyjny.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację