pierwsza wolna elekcja

user profile picture

Ania Owerczuk

107 Followers
 

Historia

 

6

Notatka

pierwsza wolna elekcja

 Pierwsza wolna echeja
1. Pierwsze bezkrólewie
•W 1542 voku zmart Zygmunt II August. Rzeczpospolita weszła w okres bezkrólewia, czyli. czas

Komentarze (5)

Udostępnij

Zapisz

96

<33

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Pierwsza wolna echeja 1. Pierwsze bezkrólewie •W 1542 voku zmart Zygmunt II August. Rzeczpospolita weszła w okres bezkrólewia, czyli. czas między śmiercią króla a wstąpieniem na tvon jego następcy. Ustalono, że w Reeczpospolitej w okvesie bezkrólewia władze obejmie intervex, którym każdorazowo zostanie prymas polski czyli arcybiskup gnieźnieński. Władca będzie wybierany przez szlachte. Każdy szlachcic miał prawo przybyć na sejm elekcyjny i uczestniczyć w wyborze kvóla. Taki sposób powoływania na tvon nazywamy wolną elekzają. 2. Szlachta wybiera kvóla Pierwsza wolna elekcja odbyła się w 1543 roku. Kvólem wybranym przez szlachte został Henryk Walezy. Spis praw od imienia monarchy nazywamy Artykułami henrykowskimi. Artykuły henrykowskie gwarantowały szlachcie zacho- wanie wszystkich dotychczasowych przywilejów. Król zrzekał się praw dziedziczenia tronu przez swoich następców. Przestrzeat tolevancji religijnej. Kvól elekcyjny przysięgał także przestrzegać zapisów umowy pacta conventa. Zawierata ona osobiste. zobowigeania przyszłego monarchy wobec Reecepospolitej i jej mieszkańców. 3. Następstwa wolnych elekcji. ● Elekcje nie przynosity pożytku Rzeczpospolitej-były powodem sporów w państwie co groziło wybuchem wojen domowych. Szereyło się tez preekupstwo wśród szlachty. Elekcje dawały możliwość wtrącenia się w sprawy Polski, co nasi sąsiedzi wykorzystywali. Dodatkowo take metoda ograniczała zakres władzy królewskiej. Nie fortunny okazał się wybór miejsca elekcji. Mazowsze zamieszkiwała katolicka, niewykształcona szlachta, która licznie przybywała na sejm elekcyjny.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

pierwsza wolna elekcja

user profile picture

Ania Owerczuk

107 Followers
 

Historia

 

6

Notatka

pierwsza wolna elekcja

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Pierwsza wolna echeja
1. Pierwsze bezkrólewie
•W 1542 voku zmart Zygmunt II August. Rzeczpospolita weszła w okres bezkrólewia, czyli. czas

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

96

Komentarze (5)

M

Dzięki, bardzo mi to pomoże, ponieważ teraz uczymy się tego 😁

<33

Pierwsza wolna echeja 1. Pierwsze bezkrólewie •W 1542 voku zmart Zygmunt II August. Rzeczpospolita weszła w okres bezkrólewia, czyli. czas między śmiercią króla a wstąpieniem na tvon jego następcy. Ustalono, że w Reeczpospolitej w okvesie bezkrólewia władze obejmie intervex, którym każdorazowo zostanie prymas polski czyli arcybiskup gnieźnieński. Władca będzie wybierany przez szlachte. Każdy szlachcic miał prawo przybyć na sejm elekcyjny i uczestniczyć w wyborze kvóla. Taki sposób powoływania na tvon nazywamy wolną elekzają. 2. Szlachta wybiera kvóla Pierwsza wolna elekcja odbyła się w 1543 roku. Kvólem wybranym przez szlachte został Henryk Walezy. Spis praw od imienia monarchy nazywamy Artykułami henrykowskimi. Artykuły henrykowskie gwarantowały szlachcie zacho- wanie wszystkich dotychczasowych przywilejów. Król zrzekał się praw dziedziczenia tronu przez swoich następców. Przestrzeat tolevancji religijnej. Kvól elekcyjny przysięgał także przestrzegać zapisów umowy pacta conventa. Zawierata ona osobiste. zobowigeania przyszłego monarchy wobec Reecepospolitej i jej mieszkańców. 3. Następstwa wolnych elekcji. ● Elekcje nie przynosity pożytku Rzeczpospolitej-były powodem sporów w państwie co groziło wybuchem wojen domowych. Szereyło się tez preekupstwo wśród szlachty. Elekcje dawały możliwość wtrącenia się w sprawy Polski, co nasi sąsiedzi wykorzystywali. Dodatkowo take metoda ograniczała zakres władzy królewskiej. Nie fortunny okazał się wybór miejsca elekcji. Mazowsze zamieszkiwała katolicka, niewykształcona szlachta, która licznie przybywała na sejm elekcyjny.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację