Historia /

Starożytna Grecja

Starożytna Grecja

 Mapa Grecji
Kovky
A
Kelami
O
Bebile
Zakynto
Tu
AN
the
Achala
Kory!
Polidep
Skyr
Sprawdzian starożytna Grecja
Fajsto
Abydos
W
lemnos (boy)
L

Starożytna Grecja

user profile picture

Polinka

0 Followers

31

Udostępnij

Zapisz

Notatki do tematu starożytna grecja mapa greci, grecki style architektoniczne, pojecja, daty, 3 przyczyny i 3 skutki wojen grecko-perskich,najważniejsze etapy podbojów Aleksandra Macedońskiego orzą skutki, porównaj ustrój Aten i Sparty, Ateny, Sparta

 

1

Notatka

Mapa Grecji Kovky A Kelami O Bebile Zakynto Tu AN the Achala Kory! Polidep Skyr Sprawdzian starożytna Grecja Fajsto Abydos W lemnos (boy) Lesbos 9 Chlos Knossos peos Fokaj Morze Kreteńskie Samos M Marmara Myja Pergamon Brancj Eisprend Frygia Rodos Sardes Karpatos Z Karia 100 Greckie style architektoniczne. W storożytnej Grecji wykształciły się trzy główne style (porządki) architektoniczne 1 2. •Sparficcit pewnoprawni obywatele... •peripykowie byli wolnymi mieszkań- cami państwa spartańskiego.. 2. Pojęcia • polist były to niewielkie państwa, 3. które nazywano miasto-państwo. •imetojkowie-ludzie obcy poszuku- jący pracy i schronienia. oligarchia- ustrój Sparty. •demokracja-ustroj na który wpływ zyskiwali wszyscy obywatele. •fyrania - wyjątkowa jedna jednostka podczas zagrożonego życia sięgała. po samodzielną władzę. •manarchia- na czele państwa. stał sam król, który miał władzę. •Wielka kolonizacja - przełomowe znaczenie dla rozwoju i rozpowsze - chniania się cywilizacji. Założenie setek kolonii w basenie morza Śródziemnego. • Drakant stworzył, ohakońskie prawa, które miały za zadanie złagodzić narastający konflikt. •Salon prawodawca i rozjemca. Zniósł on długi i zlikwidował niewole oraz przeprowadził wykupienie tych, ktorzy zostali sprzedani. "Klejstenes - należał do jednego z najbo- gatszych rodów. Przeprowadził reformy, które dały początek ateńskiej demokrateji. • ostracyzm² nowa procedura która poz- walała wszystkim obywatelom oceniać Swoich przewodców. •Wielka Rether abiór praw, w którym spisano najważniejsze elementy ustroju Sparty. Porządek dorycki. Kapitel cechował się niesko- Implikowanym geometrycz- hym kształtem. Kolumna nie miała bazy, jej trzon zwężał się ku górze. Porządek joński Kapitel cechował się. orgamentami przypomina- jącymi rogi barana, a jego trzon był ustawiany na bazie składającej się z kilku kręgów. a •Theloci byli pozbawieni prazu polityczny. •agoger specjalny system państwowego. wychowania. ● •Syssitiel-spartańskie uczty. ● sa trapowie- namiestnicy króla. falangal-zwarty szyk Hoplików do walki trieragrecki statek cechujący się szybkością i zwinnością. •diadochowie- najważniejsi obwódcy armii Aleksandra Wielkiego. Blaton- twórca kierunku filozoficznego zwanego idealizmem. •Zenon 2 kition-twórca stoiczyzmu. dramat-rodzaj literacki przyznaczony do wystawienia w teatrze. • komedia- gatunek dramatu-o...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

lekkiej tematyce i pogodnym zakończeniu. •agony - zawody sportowe. pentation pięciobój składający się z - rzuty dyskiem. - rzuty oszczepem - skoku w dal ● Porządek koryneki, Kapitele były najbardziej ozdobne i przypominały liście, akantu, a trzony były znaczniej smuk lejsze. ● - biegu -zapasow pankration brutalne połączenie boksu i zapasów. Daty 776r.- pierwsze igrzyska olimpijskie 621r.-spisanie praw Drakona 508r.- początek demokracji ateńskiej 4 gor - bitwa pod Maratonem 480r.- bitwa pod Termopilami 47gr-bitwa pod Pletejami 478r.- utworzenie Związku Morskiego 3 38r.- bitwa pod Cheroneg Skutki Podaji opisz przyczyny i 3 skutki wojen grecko-perskich •per sowie pod bili państwo króla Kreezusa • Grecy odzyskują kontrolę nad handlem Przyczyny Sródziemnomorskin. Per sowie zostają Władcy persji nie mogli pozwolić sobie odsunięci od Morza Środziemnego do któ- 2 którym sąsiadowały greckie kolonie, na niezależność tych kolonii, ponieważ rego opanowania obżyli groziloby to buntami w innych staraniach • Na czołewe miejsca polis Greckich imperium. stają Sparta i Ateny, ktore rywalizują o władze w Grecji. • namiestnicy królów persji bardzo brutal- nie ingerowali w wewnętrzne sprawy. polis, co doprowadziło do powstania Greków przeciwko persom. krolowie persji nakladali na miasta greckie bardzo wysokie podatki i oczekiwali całkowitej lojalności.. Doszło do rozkwitu politycznego i kulturowego w Grecji i utrwalixa się forma demokracji ateńskiej epoka hellenistyczna (323- 30 p.h.e.) - - jest okres rozwoju cywilizacji staro- żytnej Grecji od śmierci Aleksandra Wielkiego do rozpoczęcia rzymskich podbojów w Egipcie - hellenizmem W epoką aleksandryjską. Opisz najważniejsze etapy podbojów Aleksandra Macedońskiego oraz ich skutki Aleksander Welki po przejęciu władzy w kraju po swoim ojcu, posta: nowit wprowadzić w życie jego plan. Czyli podbój Persji. Po stłumieniu. powstania w Grecji, rozpoczął przygotowanie do wojny. W 334 r.p.n.e. rozpoczęła się inwazja. Razem ze swoimi wojskami Aleksander wylądowa? w Persji i rozpoczął Podboj. Niedługo potem odniósł pierwsze zwycięstwo nad rzeką Granik. Jesienią 333 rozbił siły Dariusza pod Issos. Kiery- jąc się na południe, zajął wiele miast fenickich. Następnie bez walki. zajął Egipt, W. 33e podążył do Mezopotamii w bitwie pod Gauga- mela rozbił ostatecznie armię perską Zajął Mezopołamię, oraz stolice. Persji Persepolis. Następnie wyruszył na podboj Indii, jednak z czasem jego żołnierze znużeli walką wymogli na nim koniec kampanii. Aleksander wrócił do Babilonu, gdzie rozpoczął planowanie kolejnego. podboju. Niestety zmark rim ukończył planowanie, Skutku podbojów Aleksandra Macedońskiego: Opanowanie Syrii, Palestyny. i Epipty przez Macedończyków • Zdobycie Babilonu, opanowanie Mezopotamii. Podboj rozległego imperium per skiego, zajęcie Persepolis Przejęcie elementów wschodniego stroju, wprowadzenie perskiej etykiety dworskiej wśród Mecedończyków 1.6 -2 Aleńska Demokracja Aleńska polis odgrywała znaczącą rolę w -Ewolucja ustroju politycznego ateńskiego palis Ustrój polityczny starożytnych Aten zmieniał się na przest- rzenie lat. atenskiej polis sprawowało arystokracja... Początkowo władzę w Co roku dziewięciu jej przedstawicieli zostawało urzędnikami - archontami. Poźnej wchodzili dożywotnia w skład Areopagu (rada ta staka na... straży obowiązujących praw). •W VII w.p.n.e. wielu drobnych dzierżawców popadło w drugi izostako rzedanych w niewole. Te problemy miał rozwiązać Drakon. Jednak wprowadziła hiego surowe prawa (stąd określenie,, drakońskie prawa")nie przyniosły zamierzonych skutków; 2-head W sgur.p.n.e. nowe prawa wprowadził Solon zniesienie długów drobnych dzierżawców zlikwidowanie niewoli za długi wykupienie z niewoli osób, które w nią wsześniej popadły • nowy podział obywateli według klas majątkowych. starożytnej Grecji. Sp- za długi • najbiedniej si mieli prawo udziłu w zgromadzeniu ludowym. Działalność Solona nie uspokoiła sytuacji w ateńskiej polis, a who dzę jako tyran przejął Pizystrat. Po jego śmierci ponownie wybuchty walki polityczne. przez Demokracja ateńska Demokrację ateńską zapoczątkowały reformy Kliste- Amiany wprowadzone przez Klejstesar hesa w 508 r.p.n.e nowy podział administracyjny ateńskiego polis, który ograniczył wpływe arystokacji na bledniejszą ludność oraz wymógł współpracę osób z różnych części kraju, utworzenie nowych uczędów (Řada Strafedzy). Pięciuset, iw ateńskiej polis istniała procedura ostrúcyzmut + • każdego roku obywatele byli najpierw pytani, czy należy ją zastosować, gdy więk- szość odpowiedziała twierdzą co to za dwa miesiące na ostrakonach (skupupkach ceramicznych nacyn) wydrapywano imię polityka, który powinien na 10 lat opuścić Ateny bez utraty praw i mają tku. głosowanie było ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmnej 6000 osób • Ateny opuszczał polityk, który zebrał najwięcej głosów. 4 Cechy demak racji ateńskiej to row haść obywateli wobec prawa i ich powszechny udział w rządzeniu państwem- pochodzenie czy majątek nie miały znaczenia. Większość urzędników w demokratycznych Atenach była wybierana sposród obywateli poprzez losowanie. Wyjątek stanowili stratedzy (było ich to i dowodzili armią) oraz asoby zajmujące się finansami. 2 Instytu eje demokracjizateńskieg: •ngromadzenie ludowe (eklezja) podejmowało decyzje mogł w nim wziąć udział każdy obywatel (mający skończone 20laf), zabrać głos. podejmowało decyzje w bieżących sprawach, i przedstawie projekt uchwały dotyczący omawianych kwestii • Rada Pięcivset-wyłaniana poprzez losowanie, tworzyła ją po so osób z każdej fyli, ustalata porządek obrad agromadzenia, zajmowała się bie żą cymi sprawami ateńskiej polis nadzorowała urzędników, przyjmowała posłów z innych państw Sąd Nidowy (hetiajast tworzyło go 6000 osob wybieranych corocznie w drodze loso- wania, rozpatrywał w sprawach cywilnych i politycznych Areopane znaczenie tej rady uległo zmniejszenie zajmowała się sądami w sprawach ↳ Początkowo urzędy były sprawowane bez zapłaty, później wprowadzono drobne wynagro- dzenia. Umożliwiało to najbiednejszym udział w życiu politycznym. z 2 zabójstw ↳ Jednym z najsłynniejszych ateńskich polityków był Perykles, który przecte 15 lat 2 rzędu sprawował urząd stratega. •mewolniveyor pozbawieni wolności, wykonujący różne zajęcia (od prac w kamieniołamach po służbę w domach Ateńczyków Społeczeństwo demokratycznech Aten 4 Społeczeństwo demokratycznych Aten było podzielone na kilka grup: G · Obywatele- tylko mężczyźni, mieli szerokie prawa potityczne, ale musieli też pełnic służbę wojskową i ponosić koszty na rzecz wspólnoty. •mhetoja iet cudzoziemcy (także mieszkańcy innych greckich polis), płacili Specjalny podatek, miel; fakże same obowiązki co obywatele, lecz nie posiadali praw politycznych. Porównaj ustrój Aten i Sparty Meny i Sparta były najpotężniejszymi polis greckimi. z Każdy . Starożytina Sparta Sparta była grecką polis, która z małego ośrodka stała się najpo- Heżniejszym miastem- państwem w całej Grecji na przełomie Vilvw.p.n.e. Ustraj polityczny Ustroj polityczny Sparty był oligarchia, w której wpływ na władzę miały najbardziej znaczące rody. • Za tworce prepisów obowiązujących w Sparcie uważano tikunges. • Instytucje polityczne starożytnej Sparty: •dway králousier pochodzili z dwóch różnych dynastii, dowodzili armię (w przypadku wyprawy zbrojnej wyruszał na nią jeden z nich), pewnili funkcje religijne. • zgromadzenie ludowe (apella) mogli brać w nim udział pewnoprawni obywatele 3 •(spartido-wyłącznie mężczyźni, wybierałe urzędników i ustanawiało prawo •geruzja rada tworzona przez dwóch królów i 28 gerontow (spartiatów powyżej 60 roku życia) przygotowywała obrady apelli, miaka uprawnienia sądownicze G •pięciu eforów - urzędnicy wybierani na rok przez apelle, kontro- lowali przestrzeganie prawa, mogli zwoływać zgromadzenie ludowe. [ Społeczeństwo i wychowanie spartiatów

Historia /

Starożytna Grecja

user profile picture

Polinka

0 Followers

 Mapa Grecji
Kovky
A
Kelami
O
Bebile
Zakynto
Tu
AN
the
Achala
Kory!
Polidep
Skyr
Sprawdzian starożytna Grecja
Fajsto
Abydos
W
lemnos (boy)
L

Otwórz

Notatki do tematu starożytna grecja mapa greci, grecki style architektoniczne, pojecja, daty, 3 przyczyny i 3 skutki wojen grecko-perskich,najważniejsze etapy podbojów Aleksandra Macedońskiego orzą skutki, porównaj ustrój Aten i Sparty, Ateny, Sparta

Podobne notatki

Know Demokracja Ateńska thumbnail

54

Demokracja Ateńska

demokracja ateńska, droga Aten do demokracji, instytucje demokracji ateńskiej

Know Starożytna Grecja thumbnail

38

Starożytna Grecja

Notatka historyczna

Know świat starożytnych greków thumbnail

218

świat starożytnych greków

.

Know Starożytna Sparta  thumbnail

39

Starożytna Sparta

:>

Know demokracja ateńska thumbnail

730

demokracja ateńska

historia notatka/ starożytność/ starożytna Grecja

Know 2. Dzieje starożytnej grecji thumbnail

52

2. Dzieje starożytnej grecji

hellada i Hellenowie, ateńska demokracja, starożytna Sparta, wojny grecko - perskie, podboje Aleksandra macedońskiego, kultura starożytnej grecji

Mapa Grecji Kovky A Kelami O Bebile Zakynto Tu AN the Achala Kory! Polidep Skyr Sprawdzian starożytna Grecja Fajsto Abydos W lemnos (boy) Lesbos 9 Chlos Knossos peos Fokaj Morze Kreteńskie Samos M Marmara Myja Pergamon Brancj Eisprend Frygia Rodos Sardes Karpatos Z Karia 100 Greckie style architektoniczne. W storożytnej Grecji wykształciły się trzy główne style (porządki) architektoniczne 1 2. •Sparficcit pewnoprawni obywatele... •peripykowie byli wolnymi mieszkań- cami państwa spartańskiego.. 2. Pojęcia • polist były to niewielkie państwa, 3. które nazywano miasto-państwo. •imetojkowie-ludzie obcy poszuku- jący pracy i schronienia. oligarchia- ustrój Sparty. •demokracja-ustroj na który wpływ zyskiwali wszyscy obywatele. •fyrania - wyjątkowa jedna jednostka podczas zagrożonego życia sięgała. po samodzielną władzę. •manarchia- na czele państwa. stał sam król, który miał władzę. •Wielka kolonizacja - przełomowe znaczenie dla rozwoju i rozpowsze - chniania się cywilizacji. Założenie setek kolonii w basenie morza Śródziemnego. • Drakant stworzył, ohakońskie prawa, które miały za zadanie złagodzić narastający konflikt. •Salon prawodawca i rozjemca. Zniósł on długi i zlikwidował niewole oraz przeprowadził wykupienie tych, ktorzy zostali sprzedani. "Klejstenes - należał do jednego z najbo- gatszych rodów. Przeprowadził reformy, które dały początek ateńskiej demokrateji. • ostracyzm² nowa procedura która poz- walała wszystkim obywatelom oceniać Swoich przewodców. •Wielka Rether abiór praw, w którym spisano najważniejsze elementy ustroju Sparty. Porządek dorycki. Kapitel cechował się niesko- Implikowanym geometrycz- hym kształtem. Kolumna nie miała bazy, jej trzon zwężał się ku górze. Porządek joński Kapitel cechował się. orgamentami przypomina- jącymi rogi barana, a jego trzon był ustawiany na bazie składającej się z kilku kręgów. a •Theloci byli pozbawieni prazu polityczny. •agoger specjalny system państwowego. wychowania. ● •Syssitiel-spartańskie uczty. ● sa trapowie- namiestnicy króla. falangal-zwarty szyk Hoplików do walki trieragrecki statek cechujący się szybkością i zwinnością. •diadochowie- najważniejsi obwódcy armii Aleksandra Wielkiego. Blaton- twórca kierunku filozoficznego zwanego idealizmem. •Zenon 2 kition-twórca stoiczyzmu. dramat-rodzaj literacki przyznaczony do wystawienia w teatrze. • komedia- gatunek dramatu-o...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

lekkiej tematyce i pogodnym zakończeniu. •agony - zawody sportowe. pentation pięciobój składający się z - rzuty dyskiem. - rzuty oszczepem - skoku w dal ● Porządek koryneki, Kapitele były najbardziej ozdobne i przypominały liście, akantu, a trzony były znaczniej smuk lejsze. ● - biegu -zapasow pankration brutalne połączenie boksu i zapasów. Daty 776r.- pierwsze igrzyska olimpijskie 621r.-spisanie praw Drakona 508r.- początek demokracji ateńskiej 4 gor - bitwa pod Maratonem 480r.- bitwa pod Termopilami 47gr-bitwa pod Pletejami 478r.- utworzenie Związku Morskiego 3 38r.- bitwa pod Cheroneg Skutki Podaji opisz przyczyny i 3 skutki wojen grecko-perskich •per sowie pod bili państwo króla Kreezusa • Grecy odzyskują kontrolę nad handlem Przyczyny Sródziemnomorskin. Per sowie zostają Władcy persji nie mogli pozwolić sobie odsunięci od Morza Środziemnego do któ- 2 którym sąsiadowały greckie kolonie, na niezależność tych kolonii, ponieważ rego opanowania obżyli groziloby to buntami w innych staraniach • Na czołewe miejsca polis Greckich imperium. stają Sparta i Ateny, ktore rywalizują o władze w Grecji. • namiestnicy królów persji bardzo brutal- nie ingerowali w wewnętrzne sprawy. polis, co doprowadziło do powstania Greków przeciwko persom. krolowie persji nakladali na miasta greckie bardzo wysokie podatki i oczekiwali całkowitej lojalności.. Doszło do rozkwitu politycznego i kulturowego w Grecji i utrwalixa się forma demokracji ateńskiej epoka hellenistyczna (323- 30 p.h.e.) - - jest okres rozwoju cywilizacji staro- żytnej Grecji od śmierci Aleksandra Wielkiego do rozpoczęcia rzymskich podbojów w Egipcie - hellenizmem W epoką aleksandryjską. Opisz najważniejsze etapy podbojów Aleksandra Macedońskiego oraz ich skutki Aleksander Welki po przejęciu władzy w kraju po swoim ojcu, posta: nowit wprowadzić w życie jego plan. Czyli podbój Persji. Po stłumieniu. powstania w Grecji, rozpoczął przygotowanie do wojny. W 334 r.p.n.e. rozpoczęła się inwazja. Razem ze swoimi wojskami Aleksander wylądowa? w Persji i rozpoczął Podboj. Niedługo potem odniósł pierwsze zwycięstwo nad rzeką Granik. Jesienią 333 rozbił siły Dariusza pod Issos. Kiery- jąc się na południe, zajął wiele miast fenickich. Następnie bez walki. zajął Egipt, W. 33e podążył do Mezopotamii w bitwie pod Gauga- mela rozbił ostatecznie armię perską Zajął Mezopołamię, oraz stolice. Persji Persepolis. Następnie wyruszył na podboj Indii, jednak z czasem jego żołnierze znużeli walką wymogli na nim koniec kampanii. Aleksander wrócił do Babilonu, gdzie rozpoczął planowanie kolejnego. podboju. Niestety zmark rim ukończył planowanie, Skutku podbojów Aleksandra Macedońskiego: Opanowanie Syrii, Palestyny. i Epipty przez Macedończyków • Zdobycie Babilonu, opanowanie Mezopotamii. Podboj rozległego imperium per skiego, zajęcie Persepolis Przejęcie elementów wschodniego stroju, wprowadzenie perskiej etykiety dworskiej wśród Mecedończyków 1.6 -2 Aleńska Demokracja Aleńska polis odgrywała znaczącą rolę w -Ewolucja ustroju politycznego ateńskiego palis Ustrój polityczny starożytnych Aten zmieniał się na przest- rzenie lat. atenskiej polis sprawowało arystokracja... Początkowo władzę w Co roku dziewięciu jej przedstawicieli zostawało urzędnikami - archontami. Poźnej wchodzili dożywotnia w skład Areopagu (rada ta staka na... straży obowiązujących praw). •W VII w.p.n.e. wielu drobnych dzierżawców popadło w drugi izostako rzedanych w niewole. Te problemy miał rozwiązać Drakon. Jednak wprowadziła hiego surowe prawa (stąd określenie,, drakońskie prawa")nie przyniosły zamierzonych skutków; 2-head W sgur.p.n.e. nowe prawa wprowadził Solon zniesienie długów drobnych dzierżawców zlikwidowanie niewoli za długi wykupienie z niewoli osób, które w nią wsześniej popadły • nowy podział obywateli według klas majątkowych. starożytnej Grecji. Sp- za długi • najbiedniej si mieli prawo udziłu w zgromadzeniu ludowym. Działalność Solona nie uspokoiła sytuacji w ateńskiej polis, a who dzę jako tyran przejął Pizystrat. Po jego śmierci ponownie wybuchty walki polityczne. przez Demokracja ateńska Demokrację ateńską zapoczątkowały reformy Kliste- Amiany wprowadzone przez Klejstesar hesa w 508 r.p.n.e nowy podział administracyjny ateńskiego polis, który ograniczył wpływe arystokacji na bledniejszą ludność oraz wymógł współpracę osób z różnych części kraju, utworzenie nowych uczędów (Řada Strafedzy). Pięciuset, iw ateńskiej polis istniała procedura ostrúcyzmut + • każdego roku obywatele byli najpierw pytani, czy należy ją zastosować, gdy więk- szość odpowiedziała twierdzą co to za dwa miesiące na ostrakonach (skupupkach ceramicznych nacyn) wydrapywano imię polityka, który powinien na 10 lat opuścić Ateny bez utraty praw i mają tku. głosowanie było ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmnej 6000 osób • Ateny opuszczał polityk, który zebrał najwięcej głosów. 4 Cechy demak racji ateńskiej to row haść obywateli wobec prawa i ich powszechny udział w rządzeniu państwem- pochodzenie czy majątek nie miały znaczenia. Większość urzędników w demokratycznych Atenach była wybierana sposród obywateli poprzez losowanie. Wyjątek stanowili stratedzy (było ich to i dowodzili armią) oraz asoby zajmujące się finansami. 2 Instytu eje demokracjizateńskieg: •ngromadzenie ludowe (eklezja) podejmowało decyzje mogł w nim wziąć udział każdy obywatel (mający skończone 20laf), zabrać głos. podejmowało decyzje w bieżących sprawach, i przedstawie projekt uchwały dotyczący omawianych kwestii • Rada Pięcivset-wyłaniana poprzez losowanie, tworzyła ją po so osób z każdej fyli, ustalata porządek obrad agromadzenia, zajmowała się bie żą cymi sprawami ateńskiej polis nadzorowała urzędników, przyjmowała posłów z innych państw Sąd Nidowy (hetiajast tworzyło go 6000 osob wybieranych corocznie w drodze loso- wania, rozpatrywał w sprawach cywilnych i politycznych Areopane znaczenie tej rady uległo zmniejszenie zajmowała się sądami w sprawach ↳ Początkowo urzędy były sprawowane bez zapłaty, później wprowadzono drobne wynagro- dzenia. Umożliwiało to najbiednejszym udział w życiu politycznym. z 2 zabójstw ↳ Jednym z najsłynniejszych ateńskich polityków był Perykles, który przecte 15 lat 2 rzędu sprawował urząd stratega. •mewolniveyor pozbawieni wolności, wykonujący różne zajęcia (od prac w kamieniołamach po służbę w domach Ateńczyków Społeczeństwo demokratycznech Aten 4 Społeczeństwo demokratycznych Aten było podzielone na kilka grup: G · Obywatele- tylko mężczyźni, mieli szerokie prawa potityczne, ale musieli też pełnic służbę wojskową i ponosić koszty na rzecz wspólnoty. •mhetoja iet cudzoziemcy (także mieszkańcy innych greckich polis), płacili Specjalny podatek, miel; fakże same obowiązki co obywatele, lecz nie posiadali praw politycznych. Porównaj ustrój Aten i Sparty Meny i Sparta były najpotężniejszymi polis greckimi. z Każdy . Starożytina Sparta Sparta była grecką polis, która z małego ośrodka stała się najpo- Heżniejszym miastem- państwem w całej Grecji na przełomie Vilvw.p.n.e. Ustraj polityczny Ustroj polityczny Sparty był oligarchia, w której wpływ na władzę miały najbardziej znaczące rody. • Za tworce prepisów obowiązujących w Sparcie uważano tikunges. • Instytucje polityczne starożytnej Sparty: •dway králousier pochodzili z dwóch różnych dynastii, dowodzili armię (w przypadku wyprawy zbrojnej wyruszał na nią jeden z nich), pewnili funkcje religijne. • zgromadzenie ludowe (apella) mogli brać w nim udział pewnoprawni obywatele 3 •(spartido-wyłącznie mężczyźni, wybierałe urzędników i ustanawiało prawo •geruzja rada tworzona przez dwóch królów i 28 gerontow (spartiatów powyżej 60 roku życia) przygotowywała obrady apelli, miaka uprawnienia sądownicze G •pięciu eforów - urzędnicy wybierani na rok przez apelle, kontro- lowali przestrzeganie prawa, mogli zwoływać zgromadzenie ludowe. [ Społeczeństwo i wychowanie spartiatów