Historia /

Starożytna Grecja

Starożytna Grecja

 Mapa Grecji
Kovky
A
Kelami
O
Bebile
Zakynto
Tu
AN
the
Achala
Kory!
Polidep
Skyr
Sprawdzian starożytna Grecja
Fajsto
Abydos
W
lemnos (boy)
L

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

30

Starożytna Grecja

P

Polinka

0 Followers
 

Historia

 

1

Notatka

Notatki do tematu starożytna grecja mapa greci, grecki style architektoniczne, pojecja, daty, 3 przyczyny i 3 skutki wojen grecko-perskich,najważniejsze etapy podbojów Aleksandra Macedońskiego orzą skutki, porównaj ustrój Aten i Sparty, Ateny, Sparta

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Mapa Grecji Kovky A Kelami O Bebile Zakynto Tu AN the Achala Kory! Polidep Skyr Sprawdzian starożytna Grecja Fajsto Abydos W lemnos (boy) Lesbos 9 Chlos Knossos peos Fokaj Morze Kreteńskie Samos M Marmara Myja Pergamon Brancj Eisprend Frygia Rodos Sardes Karpatos Z Karia 100 Greckie style architektoniczne. W storożytnej Grecji wykształciły się trzy główne style (porządki) architektoniczne 1 2. •Sparficcit pewnoprawni obywatele... •peripykowie byli wolnymi mieszkań- cami państwa spartańskiego.. 2. Pojęcia • polist były to niewielkie państwa, 3. które nazywano miasto-państwo. •imetojkowie-ludzie obcy poszuku- jący pracy i schronienia. oligarchia- ustrój Sparty. •demokracja-ustroj na który wpływ zyskiwali wszyscy obywatele. •fyrania - wyjątkowa jedna jednostka podczas zagrożonego życia sięgała. po samodzielną władzę. •manarchia- na czele państwa. stał sam król, który miał władzę. •Wielka kolonizacja - przełomowe znaczenie dla rozwoju i rozpowsze - chniania się cywilizacji. Założenie setek kolonii w basenie morza Śródziemnego. • Drakant stworzył, ohakońskie prawa, które miały za zadanie złagodzić narastający konflikt. •Salon prawodawca i rozjemca. Zniósł on długi i zlikwidował niewole oraz przeprowadził wykupienie tych, ktorzy zostali sprzedani. "Klejstenes - należał do jednego z najbo- gatszych rodów. Przeprowadził reformy, które dały początek ateńskiej demokrateji. • ostracyzm² nowa procedura która poz- walała wszystkim obywatelom oceniać Swoich przewodców. •Wielka Rether abiór praw, w którym spisano najważniejsze elementy ustroju Sparty. Porządek dorycki. Kapitel cechował się niesko- Implikowanym geometrycz- hym kształtem. Kolumna nie miała bazy, jej trzon zwężał się ku górze. Porządek joński Kapitel cechował się. orgamentami przypomina- jącymi rogi barana, a jego trzon był ustawiany na bazie składającej się z kilku kręgów. a •Theloci byli pozbawieni prazu polityczny. •agoger specjalny system państwowego. wychowania. ● •Syssitiel-spartańskie uczty. ● sa trapowie- namiestnicy króla. falangal-zwarty szyk Hoplików do walki trieragrecki statek cechujący się szybkością i zwinnością. •diadochowie- najważniejsi obwódcy armii Aleksandra Wielkiego. Blaton- twórca kierunku filozoficznego zwanego idealizmem. •Zenon 2 kition-twórca stoiczyzmu. dramat-rodzaj literacki przyznaczony do wystawienia w teatrze. • komedia- gatunek dramatu-o...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

lekkiej tematyce i pogodnym zakończeniu. •agony - zawody sportowe. pentation pięciobój składający się z - rzuty dyskiem. - rzuty oszczepem - skoku w dal ● Porządek koryneki, Kapitele były najbardziej ozdobne i przypominały liście, akantu, a trzony były znaczniej smuk lejsze. ● - biegu -zapasow pankration brutalne połączenie boksu i zapasów. Daty 776r.- pierwsze igrzyska olimpijskie 621r.-spisanie praw Drakona 508r.- początek demokracji ateńskiej 4 gor - bitwa pod Maratonem 480r.- bitwa pod Termopilami 47gr-bitwa pod Pletejami 478r.- utworzenie Związku Morskiego 3 38r.- bitwa pod Cheroneg Skutki Podaji opisz przyczyny i 3 skutki wojen grecko-perskich •per sowie pod bili państwo króla Kreezusa • Grecy odzyskują kontrolę nad handlem Przyczyny Sródziemnomorskin. Per sowie zostają Władcy persji nie mogli pozwolić sobie odsunięci od Morza Środziemnego do któ- 2 którym sąsiadowały greckie kolonie, na niezależność tych kolonii, ponieważ rego opanowania obżyli groziloby to buntami w innych staraniach • Na czołewe miejsca polis Greckich imperium. stają Sparta i Ateny, ktore rywalizują o władze w Grecji. • namiestnicy królów persji bardzo brutal- nie ingerowali w wewnętrzne sprawy. polis, co doprowadziło do powstania Greków przeciwko persom. krolowie persji nakladali na miasta greckie bardzo wysokie podatki i oczekiwali całkowitej lojalności.. Doszło do rozkwitu politycznego i kulturowego w Grecji i utrwalixa się forma demokracji ateńskiej epoka hellenistyczna (323- 30 p.h.e.) - - jest okres rozwoju cywilizacji staro- żytnej Grecji od śmierci Aleksandra Wielkiego do rozpoczęcia rzymskich podbojów w Egipcie - hellenizmem W epoką aleksandryjską. Opisz najważniejsze etapy podbojów Aleksandra Macedońskiego oraz ich skutki Aleksander Welki po przejęciu władzy w kraju po swoim ojcu, posta: nowit wprowadzić w życie jego plan. Czyli podbój Persji. Po stłumieniu. powstania w Grecji, rozpoczął przygotowanie do wojny. W 334 r.p.n.e. rozpoczęła się inwazja. Razem ze swoimi wojskami Aleksander wylądowa? w Persji i rozpoczął Podboj. Niedługo potem odniósł pierwsze zwycięstwo nad rzeką Granik. Jesienią 333 rozbił siły Dariusza pod Issos. Kiery- jąc się na południe, zajął wiele miast fenickich. Następnie bez walki. zajął Egipt, W. 33e podążył do Mezopotamii w bitwie pod Gauga- mela rozbił ostatecznie armię perską Zajął Mezopołamię, oraz stolice. Persji Persepolis. Następnie wyruszył na podboj Indii, jednak z czasem jego żołnierze znużeli walką wymogli na nim koniec kampanii. Aleksander wrócił do Babilonu, gdzie rozpoczął planowanie kolejnego. podboju. Niestety zmark rim ukończył planowanie, Skutku podbojów Aleksandra Macedońskiego: Opanowanie Syrii, Palestyny. i Epipty przez Macedończyków • Zdobycie Babilonu, opanowanie Mezopotamii. Podboj rozległego imperium per skiego, zajęcie Persepolis Przejęcie elementów wschodniego stroju, wprowadzenie perskiej etykiety dworskiej wśród Mecedończyków 1.6 -2 Aleńska Demokracja Aleńska polis odgrywała znaczącą rolę w -Ewolucja ustroju politycznego ateńskiego palis Ustrój polityczny starożytnych Aten zmieniał się na przest- rzenie lat. atenskiej polis sprawowało arystokracja... Początkowo władzę w Co roku dziewięciu jej przedstawicieli zostawało urzędnikami - archontami. Poźnej wchodzili dożywotnia w skład Areopagu (rada ta staka na... straży obowiązujących praw). •W VII w.p.n.e. wielu drobnych dzierżawców popadło w drugi izostako rzedanych w niewole. Te problemy miał rozwiązać Drakon. Jednak wprowadziła hiego surowe prawa (stąd określenie,, drakońskie prawa")nie przyniosły zamierzonych skutków; 2-head W sgur.p.n.e. nowe prawa wprowadził Solon zniesienie długów drobnych dzierżawców zlikwidowanie niewoli za długi wykupienie z niewoli osób, które w nią wsześniej popadły • nowy podział obywateli według klas majątkowych. starożytnej Grecji. Sp- za długi • najbiedniej si mieli prawo udziłu w zgromadzeniu ludowym. Działalność Solona nie uspokoiła sytuacji w ateńskiej polis, a who dzę jako tyran przejął Pizystrat. Po jego śmierci ponownie wybuchty walki polityczne. przez Demokracja ateńska Demokrację ateńską zapoczątkowały reformy Kliste- Amiany wprowadzone przez Klejstesar hesa w 508 r.p.n.e nowy podział administracyjny ateńskiego polis, który ograniczył wpływe arystokacji na bledniejszą ludność oraz wymógł współpracę osób z różnych części kraju, utworzenie nowych uczędów (Řada Strafedzy). Pięciuset, iw ateńskiej polis istniała procedura ostrúcyzmut + • każdego roku obywatele byli najpierw pytani, czy należy ją zastosować, gdy więk- szość odpowiedziała twierdzą co to za dwa miesiące na ostrakonach (skupupkach ceramicznych nacyn) wydrapywano imię polityka, który powinien na 10 lat opuścić Ateny bez utraty praw i mają tku. głosowanie było ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmnej 6000 osób • Ateny opuszczał polityk, który zebrał najwięcej głosów. 4 Cechy demak racji ateńskiej to row haść obywateli wobec prawa i ich powszechny udział w rządzeniu państwem- pochodzenie czy majątek nie miały znaczenia. Większość urzędników w demokratycznych Atenach była wybierana sposród obywateli poprzez losowanie. Wyjątek stanowili stratedzy (było ich to i dowodzili armią) oraz asoby zajmujące się finansami. 2 Instytu eje demokracjizateńskieg: •ngromadzenie ludowe (eklezja) podejmowało decyzje mogł w nim wziąć udział każdy obywatel (mający skończone 20laf), zabrać głos. podejmowało decyzje w bieżących sprawach, i przedstawie projekt uchwały dotyczący omawianych kwestii • Rada Pięcivset-wyłaniana poprzez losowanie, tworzyła ją po so osób z każdej fyli, ustalata porządek obrad agromadzenia, zajmowała się bie żą cymi sprawami ateńskiej polis nadzorowała urzędników, przyjmowała posłów z innych państw Sąd Nidowy (hetiajast tworzyło go 6000 osob wybieranych corocznie w drodze loso- wania, rozpatrywał w sprawach cywilnych i politycznych Areopane znaczenie tej rady uległo zmniejszenie zajmowała się sądami w sprawach ↳ Początkowo urzędy były sprawowane bez zapłaty, później wprowadzono drobne wynagro- dzenia. Umożliwiało to najbiednejszym udział w życiu politycznym. z 2 zabójstw ↳ Jednym z najsłynniejszych ateńskich polityków był Perykles, który przecte 15 lat 2 rzędu sprawował urząd stratega. •mewolniveyor pozbawieni wolności, wykonujący różne zajęcia (od prac w kamieniołamach po służbę w domach Ateńczyków Społeczeństwo demokratycznech Aten 4 Społeczeństwo demokratycznych Aten było podzielone na kilka grup: G · Obywatele- tylko mężczyźni, mieli szerokie prawa potityczne, ale musieli też pełnic służbę wojskową i ponosić koszty na rzecz wspólnoty. •mhetoja iet cudzoziemcy (także mieszkańcy innych greckich polis), płacili Specjalny podatek, miel; fakże same obowiązki co obywatele, lecz nie posiadali praw politycznych. Porównaj ustrój Aten i Sparty Meny i Sparta były najpotężniejszymi polis greckimi. z Każdy . Starożytina Sparta Sparta była grecką polis, która z małego ośrodka stała się najpo- Heżniejszym miastem- państwem w całej Grecji na przełomie Vilvw.p.n.e. Ustraj polityczny Ustroj polityczny Sparty był oligarchia, w której wpływ na władzę miały najbardziej znaczące rody. • Za tworce prepisów obowiązujących w Sparcie uważano tikunges. • Instytucje polityczne starożytnej Sparty: •dway králousier pochodzili z dwóch różnych dynastii, dowodzili armię (w przypadku wyprawy zbrojnej wyruszał na nią jeden z nich), pewnili funkcje religijne. • zgromadzenie ludowe (apella) mogli brać w nim udział pewnoprawni obywatele 3 •(spartido-wyłącznie mężczyźni, wybierałe urzędników i ustanawiało prawo •geruzja rada tworzona przez dwóch królów i 28 gerontow (spartiatów powyżej 60 roku życia) przygotowywała obrady apelli, miaka uprawnienia sądownicze G •pięciu eforów - urzędnicy wybierani na rok przez apelle, kontro- lowali przestrzeganie prawa, mogli zwoływać zgromadzenie ludowe. [ Społeczeństwo i wychowanie spartiatów

Historia /

Starożytna Grecja

Starożytna Grecja

P

Polinka

0 Followers
 

Historia

 

1

Notatka

Starożytna Grecja

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Mapa Grecji
Kovky
A
Kelami
O
Bebile
Zakynto
Tu
AN
the
Achala
Kory!
Polidep
Skyr
Sprawdzian starożytna Grecja
Fajsto
Abydos
W
lemnos (boy)
L

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

30

Komentarze (1)

K

Dzięki, bardzo mi to pomoże, ponieważ teraz uczymy się tego 😁

Notatki do tematu starożytna grecja mapa greci, grecki style architektoniczne, pojecja, daty, 3 przyczyny i 3 skutki wojen grecko-perskich,najważniejsze etapy podbojów Aleksandra Macedońskiego orzą skutki, porównaj ustrój Aten i Sparty, Ateny, Sparta

Podobne notatki

2

Demokratyczne Ateny

Know Demokratyczne Ateny thumbnail

282

 

8/1/5

3

demokracja ateńska

Know demokracja ateńska thumbnail

679

 

1/2

2

sparta

Know sparta thumbnail

1109

 

1/2

3

wojny grecko-perskie i wojna peloponeska

Know wojny grecko-perskie i wojna peloponeska thumbnail

1021

 

1/2

Więcej

Mapa Grecji Kovky A Kelami O Bebile Zakynto Tu AN the Achala Kory! Polidep Skyr Sprawdzian starożytna Grecja Fajsto Abydos W lemnos (boy) Lesbos 9 Chlos Knossos peos Fokaj Morze Kreteńskie Samos M Marmara Myja Pergamon Brancj Eisprend Frygia Rodos Sardes Karpatos Z Karia 100 Greckie style architektoniczne. W storożytnej Grecji wykształciły się trzy główne style (porządki) architektoniczne 1 2. •Sparficcit pewnoprawni obywatele... •peripykowie byli wolnymi mieszkań- cami państwa spartańskiego.. 2. Pojęcia • polist były to niewielkie państwa, 3. które nazywano miasto-państwo. •imetojkowie-ludzie obcy poszuku- jący pracy i schronienia. oligarchia- ustrój Sparty. •demokracja-ustroj na który wpływ zyskiwali wszyscy obywatele. •fyrania - wyjątkowa jedna jednostka podczas zagrożonego życia sięgała. po samodzielną władzę. •manarchia- na czele państwa. stał sam król, który miał władzę. •Wielka kolonizacja - przełomowe znaczenie dla rozwoju i rozpowsze - chniania się cywilizacji. Założenie setek kolonii w basenie morza Śródziemnego. • Drakant stworzył, ohakońskie prawa, które miały za zadanie złagodzić narastający konflikt. •Salon prawodawca i rozjemca. Zniósł on długi i zlikwidował niewole oraz przeprowadził wykupienie tych, ktorzy zostali sprzedani. "Klejstenes - należał do jednego z najbo- gatszych rodów. Przeprowadził reformy, które dały początek ateńskiej demokrateji. • ostracyzm² nowa procedura która poz- walała wszystkim obywatelom oceniać Swoich przewodców. •Wielka Rether abiór praw, w którym spisano najważniejsze elementy ustroju Sparty. Porządek dorycki. Kapitel cechował się niesko- Implikowanym geometrycz- hym kształtem. Kolumna nie miała bazy, jej trzon zwężał się ku górze. Porządek joński Kapitel cechował się. orgamentami przypomina- jącymi rogi barana, a jego trzon był ustawiany na bazie składającej się z kilku kręgów. a •Theloci byli pozbawieni prazu polityczny. •agoger specjalny system państwowego. wychowania. ● •Syssitiel-spartańskie uczty. ● sa trapowie- namiestnicy króla. falangal-zwarty szyk Hoplików do walki trieragrecki statek cechujący się szybkością i zwinnością. •diadochowie- najważniejsi obwódcy armii Aleksandra Wielkiego. Blaton- twórca kierunku filozoficznego zwanego idealizmem. •Zenon 2 kition-twórca stoiczyzmu. dramat-rodzaj literacki przyznaczony do wystawienia w teatrze. • komedia- gatunek dramatu-o...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

lekkiej tematyce i pogodnym zakończeniu. •agony - zawody sportowe. pentation pięciobój składający się z - rzuty dyskiem. - rzuty oszczepem - skoku w dal ● Porządek koryneki, Kapitele były najbardziej ozdobne i przypominały liście, akantu, a trzony były znaczniej smuk lejsze. ● - biegu -zapasow pankration brutalne połączenie boksu i zapasów. Daty 776r.- pierwsze igrzyska olimpijskie 621r.-spisanie praw Drakona 508r.- początek demokracji ateńskiej 4 gor - bitwa pod Maratonem 480r.- bitwa pod Termopilami 47gr-bitwa pod Pletejami 478r.- utworzenie Związku Morskiego 3 38r.- bitwa pod Cheroneg Skutki Podaji opisz przyczyny i 3 skutki wojen grecko-perskich •per sowie pod bili państwo króla Kreezusa • Grecy odzyskują kontrolę nad handlem Przyczyny Sródziemnomorskin. Per sowie zostają Władcy persji nie mogli pozwolić sobie odsunięci od Morza Środziemnego do któ- 2 którym sąsiadowały greckie kolonie, na niezależność tych kolonii, ponieważ rego opanowania obżyli groziloby to buntami w innych staraniach • Na czołewe miejsca polis Greckich imperium. stają Sparta i Ateny, ktore rywalizują o władze w Grecji. • namiestnicy królów persji bardzo brutal- nie ingerowali w wewnętrzne sprawy. polis, co doprowadziło do powstania Greków przeciwko persom. krolowie persji nakladali na miasta greckie bardzo wysokie podatki i oczekiwali całkowitej lojalności.. Doszło do rozkwitu politycznego i kulturowego w Grecji i utrwalixa się forma demokracji ateńskiej epoka hellenistyczna (323- 30 p.h.e.) - - jest okres rozwoju cywilizacji staro- żytnej Grecji od śmierci Aleksandra Wielkiego do rozpoczęcia rzymskich podbojów w Egipcie - hellenizmem W epoką aleksandryjską. Opisz najważniejsze etapy podbojów Aleksandra Macedońskiego oraz ich skutki Aleksander Welki po przejęciu władzy w kraju po swoim ojcu, posta: nowit wprowadzić w życie jego plan. Czyli podbój Persji. Po stłumieniu. powstania w Grecji, rozpoczął przygotowanie do wojny. W 334 r.p.n.e. rozpoczęła się inwazja. Razem ze swoimi wojskami Aleksander wylądowa? w Persji i rozpoczął Podboj. Niedługo potem odniósł pierwsze zwycięstwo nad rzeką Granik. Jesienią 333 rozbił siły Dariusza pod Issos. Kiery- jąc się na południe, zajął wiele miast fenickich. Następnie bez walki. zajął Egipt, W. 33e podążył do Mezopotamii w bitwie pod Gauga- mela rozbił ostatecznie armię perską Zajął Mezopołamię, oraz stolice. Persji Persepolis. Następnie wyruszył na podboj Indii, jednak z czasem jego żołnierze znużeli walką wymogli na nim koniec kampanii. Aleksander wrócił do Babilonu, gdzie rozpoczął planowanie kolejnego. podboju. Niestety zmark rim ukończył planowanie, Skutku podbojów Aleksandra Macedońskiego: Opanowanie Syrii, Palestyny. i Epipty przez Macedończyków • Zdobycie Babilonu, opanowanie Mezopotamii. Podboj rozległego imperium per skiego, zajęcie Persepolis Przejęcie elementów wschodniego stroju, wprowadzenie perskiej etykiety dworskiej wśród Mecedończyków 1.6 -2 Aleńska Demokracja Aleńska polis odgrywała znaczącą rolę w -Ewolucja ustroju politycznego ateńskiego palis Ustrój polityczny starożytnych Aten zmieniał się na przest- rzenie lat. atenskiej polis sprawowało arystokracja... Początkowo władzę w Co roku dziewięciu jej przedstawicieli zostawało urzędnikami - archontami. Poźnej wchodzili dożywotnia w skład Areopagu (rada ta staka na... straży obowiązujących praw). •W VII w.p.n.e. wielu drobnych dzierżawców popadło w drugi izostako rzedanych w niewole. Te problemy miał rozwiązać Drakon. Jednak wprowadziła hiego surowe prawa (stąd określenie,, drakońskie prawa")nie przyniosły zamierzonych skutków; 2-head W sgur.p.n.e. nowe prawa wprowadził Solon zniesienie długów drobnych dzierżawców zlikwidowanie niewoli za długi wykupienie z niewoli osób, które w nią wsześniej popadły • nowy podział obywateli według klas majątkowych. starożytnej Grecji. Sp- za długi • najbiedniej si mieli prawo udziłu w zgromadzeniu ludowym. Działalność Solona nie uspokoiła sytuacji w ateńskiej polis, a who dzę jako tyran przejął Pizystrat. Po jego śmierci ponownie wybuchty walki polityczne. przez Demokracja ateńska Demokrację ateńską zapoczątkowały reformy Kliste- Amiany wprowadzone przez Klejstesar hesa w 508 r.p.n.e nowy podział administracyjny ateńskiego polis, który ograniczył wpływe arystokacji na bledniejszą ludność oraz wymógł współpracę osób z różnych części kraju, utworzenie nowych uczędów (Řada Strafedzy). Pięciuset, iw ateńskiej polis istniała procedura ostrúcyzmut + • każdego roku obywatele byli najpierw pytani, czy należy ją zastosować, gdy więk- szość odpowiedziała twierdzą co to za dwa miesiące na ostrakonach (skupupkach ceramicznych nacyn) wydrapywano imię polityka, który powinien na 10 lat opuścić Ateny bez utraty praw i mają tku. głosowanie było ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmnej 6000 osób • Ateny opuszczał polityk, który zebrał najwięcej głosów. 4 Cechy demak racji ateńskiej to row haść obywateli wobec prawa i ich powszechny udział w rządzeniu państwem- pochodzenie czy majątek nie miały znaczenia. Większość urzędników w demokratycznych Atenach była wybierana sposród obywateli poprzez losowanie. Wyjątek stanowili stratedzy (było ich to i dowodzili armią) oraz asoby zajmujące się finansami. 2 Instytu eje demokracjizateńskieg: •ngromadzenie ludowe (eklezja) podejmowało decyzje mogł w nim wziąć udział każdy obywatel (mający skończone 20laf), zabrać głos. podejmowało decyzje w bieżących sprawach, i przedstawie projekt uchwały dotyczący omawianych kwestii • Rada Pięcivset-wyłaniana poprzez losowanie, tworzyła ją po so osób z każdej fyli, ustalata porządek obrad agromadzenia, zajmowała się bie żą cymi sprawami ateńskiej polis nadzorowała urzędników, przyjmowała posłów z innych państw Sąd Nidowy (hetiajast tworzyło go 6000 osob wybieranych corocznie w drodze loso- wania, rozpatrywał w sprawach cywilnych i politycznych Areopane znaczenie tej rady uległo zmniejszenie zajmowała się sądami w sprawach ↳ Początkowo urzędy były sprawowane bez zapłaty, później wprowadzono drobne wynagro- dzenia. Umożliwiało to najbiednejszym udział w życiu politycznym. z 2 zabójstw ↳ Jednym z najsłynniejszych ateńskich polityków był Perykles, który przecte 15 lat 2 rzędu sprawował urząd stratega. •mewolniveyor pozbawieni wolności, wykonujący różne zajęcia (od prac w kamieniołamach po służbę w domach Ateńczyków Społeczeństwo demokratycznech Aten 4 Społeczeństwo demokratycznych Aten było podzielone na kilka grup: G · Obywatele- tylko mężczyźni, mieli szerokie prawa potityczne, ale musieli też pełnic służbę wojskową i ponosić koszty na rzecz wspólnoty. •mhetoja iet cudzoziemcy (także mieszkańcy innych greckich polis), płacili Specjalny podatek, miel; fakże same obowiązki co obywatele, lecz nie posiadali praw politycznych. Porównaj ustrój Aten i Sparty Meny i Sparta były najpotężniejszymi polis greckimi. z Każdy . Starożytina Sparta Sparta była grecką polis, która z małego ośrodka stała się najpo- Heżniejszym miastem- państwem w całej Grecji na przełomie Vilvw.p.n.e. Ustraj polityczny Ustroj polityczny Sparty był oligarchia, w której wpływ na władzę miały najbardziej znaczące rody. • Za tworce prepisów obowiązujących w Sparcie uważano tikunges. • Instytucje polityczne starożytnej Sparty: •dway králousier pochodzili z dwóch różnych dynastii, dowodzili armię (w przypadku wyprawy zbrojnej wyruszał na nią jeden z nich), pewnili funkcje religijne. • zgromadzenie ludowe (apella) mogli brać w nim udział pewnoprawni obywatele 3 •(spartido-wyłącznie mężczyźni, wybierałe urzędników i ustanawiało prawo •geruzja rada tworzona przez dwóch królów i 28 gerontow (spartiatów powyżej 60 roku życia) przygotowywała obrady apelli, miaka uprawnienia sądownicze G •pięciu eforów - urzędnicy wybierani na rok przez apelle, kontro- lowali przestrzeganie prawa, mogli zwoływać zgromadzenie ludowe. [ Społeczeństwo i wychowanie spartiatów