Historia /

Unia lubelska

Unia lubelska

 Unia lubelska
Związek państw, które łączy jedynie osoba wspólnego
władcy to unia personalna.
Związek państw oparty na wspólnych instytucjac

Unia lubelska

user profile picture

Magdalena Zelmanska

1770 Followers

245

Udostępnij

Zapisz

unia personalna realna Polska Korona Wielkie Księstwo Litewskie Unia w Krewie Władysław Jagiełło Unia lubelska Zygmunt August Rzeczpospolita Obojga Narodów

 

8/2

Notatka

Unia lubelska Związek państw, które łączy jedynie osoba wspólnego władcy to unia personalna. Związek państw oparty na wspólnych instytucjach państwowych to unia realna. Unia w Krewie była unią personalną. Unia w Krewie została zawarta między Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. Na mocy unii w Krewie Polska i Litwą rządził ten sam król, którym był Władysław Jagiełło. Umowę o unii w Krewie podpisano w roku 1385. Unia lubelska była unią realną. Unia lubelska została zawarta między Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. Unia lubelska została zawarta w czasach panowania Zygmunta Augusta. Unia lubelska została zawarta w roku 1569. Państwo utworzone na mocy unii lubelskiej nazywamy Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Jednym z powodów zawarcia unii była przedłużająca się wojna w Inflantach i zagrożenie ze strony Moskwy. W roku 1569 Zygmunt August podjął decyzję o włączeniu do Polski podlegających Litwie ziem: Podlasia, Wołynia i Ukrainy. Na mocy postanowień unii lubelskiej wspólne dla Polski i Litwy był: władca, sejm i senat, polityka zagraniczna oraz moneta. Na mocy postanowień unii lubelskiej odrębne dla Polski i Litwy był: wojsko, urzędy, sądy i skarb. MZ Learning

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Historia /

Unia lubelska

user profile picture

Magdalena Zelmanska

1770 Followers

 Unia lubelska
Związek państw, które łączy jedynie osoba wspólnego
władcy to unia personalna.
Związek państw oparty na wspólnych instytucjac

Otwórz

unia personalna realna Polska Korona Wielkie Księstwo Litewskie Unia w Krewie Władysław Jagiełło Unia lubelska Zygmunt August Rzeczpospolita Obojga Narodów

Podobne notatki
Know panowanie Zygmunta Augusta i unia lubelska  thumbnail

238

3243

panowanie Zygmunta Augusta i unia lubelska

notatka z historii

Know Rzeczpospolita Obojga Narodów  (Dział: Czasy królów elekcyjnych) Quiz thumbnail

20

146

Rzeczpospolita Obojga Narodów (Dział: Czasy królów elekcyjnych) Quiz

Rzeczpospolita Obojga Narodów (Dział: Czasy królów elekcyjnych) Quiz

Know Jadwiga i Jagiełło  (Dział: Polska Jagiellonów) thumbnail

29

172

Jadwiga i Jagiełło (Dział: Polska Jagiellonów)

Jadwiga i Jagiełło (Dział: Polska Jagiellonów)

Know Jadwiga i Jagiełło  (Dział: Polska Jagiellonów) Fiszki thumbnail

27

136

Jadwiga i Jagiełło (Dział: Polska Jagiellonów) Fiszki

Jadwiga i Jagiełło (Dział: Polska Jagiellonów) Fiszki

Know Unia W Krewie 1385 Rok. thumbnail

42

575

Unia W Krewie 1385 Rok.

Unia w Krewie. Postanowienia. Kto ją zawarł ? Jak miał na imię Władysław Jagiełło przed chrztem ?

Know Złoty Wiek Rzeczypopolitej thumbnail

25

528

Złoty Wiek Rzeczypopolitej

omówione zagadnienia: - demokracja szlachecka - rodzaje szlachty - liberum veto - religie w XVI w. - rodzaje stanów w RP w XVI w. - Unia Lubelska - Pacta conventa - Stefan Batory - piechota wybraniecka - Bona Sforza - wybitne osoby renesansu

Unia lubelska Związek państw, które łączy jedynie osoba wspólnego władcy to unia personalna. Związek państw oparty na wspólnych instytucjach państwowych to unia realna. Unia w Krewie była unią personalną. Unia w Krewie została zawarta między Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. Na mocy unii w Krewie Polska i Litwą rządził ten sam król, którym był Władysław Jagiełło. Umowę o unii w Krewie podpisano w roku 1385. Unia lubelska była unią realną. Unia lubelska została zawarta między Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. Unia lubelska została zawarta w czasach panowania Zygmunta Augusta. Unia lubelska została zawarta w roku 1569. Państwo utworzone na mocy unii lubelskiej nazywamy Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Jednym z powodów zawarcia unii była przedłużająca się wojna w Inflantach i zagrożenie ze strony Moskwy. W roku 1569 Zygmunt August podjął decyzję o włączeniu do Polski podlegających Litwie ziem: Podlasia, Wołynia i Ukrainy. Na mocy postanowień unii lubelskiej wspólne dla Polski i Litwy był: władca, sejm i senat, polityka zagraniczna oraz moneta. Na mocy postanowień unii lubelskiej odrębne dla Polski i Litwy był: wojsko, urzędy, sądy i skarb. MZ Learning

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację