Matematyka /

Równania i nierówności kwadratowe

Równania i nierówności kwadratowe

 townania kwadzą
towe
Raonanie kwadratowe me posteć: ex^+bx+c=0₁
garzie exo.
Równanie kwadratowe mogą mieć jedno die
lub zero rozwiązań.
Aby

Równania i nierówności kwadratowe

N

Natalia Wajda

1 Followers

48

Udostępnij

Zapisz

.

 

1/2

Notatka

townania kwadzą towe Raonanie kwadratowe me posteć: ex^+bx+c=0₁ garzie exo. Równanie kwadratowe mogą mieć jedno die lub zero rozwiązań. Aby corvviązać maonomie należy obliczyć 4, mp. a) 3x²²-7x+2=0 + ²4 = 6²²-40c battepecs b-to- fo X₁ 20 A = (-7) ²³²-4-3-2 A=49-24 x₂ = 7+5 X=25 = 5 X₂ = 26² Rozwiazaniem są dwoie liczby 7 M² b) x ² + 2,5x-1,5 = 0 / 2 2x² + 5x +3=0 X₁ = A = 25+24 2 = 49 12 = 7 Dive rozwiązanie -6 -_b+P 20 = 12 = 2 6 1/2 lub 2 -5-7-12 -4 -5+7 X2 = 4 74= -3 是一支 4 2 -3 lub 1/2 Zeskanowane w CamScanner RONNANIA SPROWADZALNE DO RONNAN KNADRATONY CH Równanie dwukwadratowe Qx² + bx² +CY gazie : , b, c ER Orox 070 można przekształcić do mównanie kwadratowego podstawielec- +=x² (gazie + 2/0) 2 (x2) 2 ata +bt + c = 0 2 np. x²-3x² + 2 = 0 +₁ -3t+2=0 t₂ = A=6²-40₂¢ 3-4 t₁ = 12 th 3+1 12 2 2 X² = 11 x = 1 "1 11 داد 2²2 = 11 2=2 V X = -1 30 2=12 2 4= 3-4·1·2= 9+8=1 t=x (+ > 0) X ✓ x=12 ✓ X=-Q2 Zeskanowane w CamScanner niewonnosci kwadratowe Znak równości (=) Znak nierówności (<.<.>, >₁) Simon Rozwiązaniem nierówności kwadratowej jest zazwyczaj przedział liczbowy ze Metoda norisia aywania nierówności: 1. Hszystkie wyrazy przenosimy me lewa stronę 2. Lewa strone, nierówności traktujemy jeko wzór funkgi kwadratowej 3. zyznaczomy miejsce senowe (o ile istnieją) i sekicujemy sykres 4. Odczytujemy 2 mykresu rozwią20nie nierównośc Zeskanowane w CamScanner POVOŽENIE NYKRESU FUNKCJI KWADRATONE NAGLEDEN OSI OX. 木 fazo a>0 470 040 270 WZORY VIETEPAL b #X. 12 T D/P DIE X₁ X₂ = a foro LO Najpierw nalezy obliczyć A ΔΥΟ fore to ko roxo 1440 Równanie me 2 pienolestki • dodatnie xy + x₂ > 0 Xx₁x2 > 0 • 2 Jujenne [X₁ + x₂ <0 In X ₁² X 2 7...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

0 rotrych 2nekow X₁ X ₂ TO Zeskanowane w CamScanner

Matematyka /

Równania i nierówności kwadratowe

N

Natalia Wajda

1 Followers

 townania kwadzą
towe
Raonanie kwadratowe me posteć: ex^+bx+c=0₁
garzie exo.
Równanie kwadratowe mogą mieć jedno die
lub zero rozwiązań.
Aby

Otwórz

.

Podobne notatki
Know funkcja kwadratowa thumbnail

1067

15559

funkcja kwadratowa

funkcja kwadratowa

Know Funkcja kwadratowa thumbnail

32

786

Funkcja kwadratowa

✅własności ✅o czym mowi współczynnik a ✅postać ogólna,kanoniczna i iloczynowa ✅zmienianie postaci wzoru ✅nierówności kwadratowe ✅równania kwadratowe ✅zadania tekstowe przyklad

Know Funkcja kwadratowa thumbnail

313

4227

Funkcja kwadratowa

notatki + zadania

Know Największa i najmniejsza wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym thumbnail

7

107

Największa i najmniejsza wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym

funkcja kwadratowa

Know charakterystyka funkcji  thumbnail

5

157

charakterystyka funkcji

Know Rozwiązywanie nierówności  thumbnail

5

104

Rozwiązywanie nierówności

źródło: „MATeMAtyka 1”

townania kwadzą towe Raonanie kwadratowe me posteć: ex^+bx+c=0₁ garzie exo. Równanie kwadratowe mogą mieć jedno die lub zero rozwiązań. Aby corvviązać maonomie należy obliczyć 4, mp. a) 3x²²-7x+2=0 + ²4 = 6²²-40c battepecs b-to- fo X₁ 20 A = (-7) ²³²-4-3-2 A=49-24 x₂ = 7+5 X=25 = 5 X₂ = 26² Rozwiazaniem są dwoie liczby 7 M² b) x ² + 2,5x-1,5 = 0 / 2 2x² + 5x +3=0 X₁ = A = 25+24 2 = 49 12 = 7 Dive rozwiązanie -6 -_b+P 20 = 12 = 2 6 1/2 lub 2 -5-7-12 -4 -5+7 X2 = 4 74= -3 是一支 4 2 -3 lub 1/2 Zeskanowane w CamScanner RONNANIA SPROWADZALNE DO RONNAN KNADRATONY CH Równanie dwukwadratowe Qx² + bx² +CY gazie : , b, c ER Orox 070 można przekształcić do mównanie kwadratowego podstawielec- +=x² (gazie + 2/0) 2 (x2) 2 ata +bt + c = 0 2 np. x²-3x² + 2 = 0 +₁ -3t+2=0 t₂ = A=6²-40₂¢ 3-4 t₁ = 12 th 3+1 12 2 2 X² = 11 x = 1 "1 11 داد 2²2 = 11 2=2 V X = -1 30 2=12 2 4= 3-4·1·2= 9+8=1 t=x (+ > 0) X ✓ x=12 ✓ X=-Q2 Zeskanowane w CamScanner niewonnosci kwadratowe Znak równości (=) Znak nierówności (<.<.>, >₁) Simon Rozwiązaniem nierówności kwadratowej jest zazwyczaj przedział liczbowy ze Metoda norisia aywania nierówności: 1. Hszystkie wyrazy przenosimy me lewa stronę 2. Lewa strone, nierówności traktujemy jeko wzór funkgi kwadratowej 3. zyznaczomy miejsce senowe (o ile istnieją) i sekicujemy sykres 4. Odczytujemy 2 mykresu rozwią20nie nierównośc Zeskanowane w CamScanner POVOŽENIE NYKRESU FUNKCJI KWADRATONE NAGLEDEN OSI OX. 木 fazo a>0 470 040 270 WZORY VIETEPAL b #X. 12 T D/P DIE X₁ X₂ = a foro LO Najpierw nalezy obliczyć A ΔΥΟ fore to ko roxo 1440 Równanie me 2 pienolestki • dodatnie xy + x₂ > 0 Xx₁x2 > 0 • 2 Jujenne [X₁ + x₂ <0 In X ₁² X 2 7...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

0 rotrych 2nekow X₁ X ₂ TO Zeskanowane w CamScanner