Matematyka /

Twierdzenia sinusów

Twierdzenia sinusów

 to
x
A
twierdzenie sinusów:
с
a
b
с
sind sing sing
b
с
2R = sinx sing sing
A
Przykład: oblica długości boków trójkąta
oraz jego katy
11700

Twierdzenia sinusów

user profile picture

✨️Mamelia✨️

50 Followers

23

Udostępnij

Zapisz

twierdzenia sinusów oraz przykłady

 

1/2

Notatka

to x A twierdzenie sinusów: с a b с sind sing sing b с 2R = sinx sing sing A Przykład: oblica długości boków trójkąta oraz jego katy 11700 8 5cm X 72° B 6=3 с a В с = 62° Prayklad: Oblica promień okręgu opisanego na trojkącie 6 C = 48° B = 180°-48°-70° B = 62° C 9 5 sin 62° sin 48⁰ 5 sin 62° C-sin 48° 5.9883= c.0743 4₁ 415 = 0₁74 30/= 0,743 c≈ 5,9 a = 2R= sin B 3 2R= sin 720 2R= 0,951 2R ~ 3, 21:2 R≈ 1,6 6 TO B 2R (oc C sin 48⁰ = 0₁743 Sin 70° 0,940 sin 72°= 0,951 = = Sin 6₂00 883 c b 62° 5 sin 70° sin 48 b-sinus = 5-sin-70° 6-0,743 5-0,940 odp: boki maja, długość 5; 5,9; 63, a karty 62°, 48°, 70° 07436 = 4,7/-0,743 66,3

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Matematyka /

Twierdzenia sinusów

user profile picture

✨️Mamelia✨️

50 Followers

 to
x
A
twierdzenie sinusów:
с
a
b
с
sind sing sing
b
с
2R = sinx sing sing
A
Przykład: oblica długości boków trójkąta
oraz jego katy
11700

Otwórz

twierdzenia sinusów oraz przykłady

to x A twierdzenie sinusów: с a b с sind sing sing b с 2R = sinx sing sing A Przykład: oblica długości boków trójkąta oraz jego katy 11700 8 5cm X 72° B 6=3 с a В с = 62° Prayklad: Oblica promień okręgu opisanego na trojkącie 6 C = 48° B = 180°-48°-70° B = 62° C 9 5 sin 62° sin 48⁰ 5 sin 62° C-sin 48° 5.9883= c.0743 4₁ 415 = 0₁74 30/= 0,743 c≈ 5,9 a = 2R= sin B 3 2R= sin 720 2R= 0,951 2R ~ 3, 21:2 R≈ 1,6 6 TO B 2R (oc C sin 48⁰ = 0₁743 Sin 70° 0,940 sin 72°= 0,951 = = Sin 6₂00 883 c b 62° 5 sin 70° sin 48 b-sinus = 5-sin-70° 6-0,743 5-0,940 odp: boki maja, długość 5; 5,9; 63, a karty 62°, 48°, 70° 07436 = 4,7/-0,743 66,3

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację