Biologia /

Układ odpornościowy

Układ odpornościowy

 UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
Jest to układ rozproszony.
Tworzą go wszystkie narządy układu limfatycznego
Podstawową zdolnością układu immunologiczne

Komentarze (2)

Udostępnij

Zapisz

54

Układ odpornościowy

user profile picture

Ola Struzik

74 Followers
 

Biologia

 

4/2/3

Notatka

Cały układ odpornościowy

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY Jest to układ rozproszony. Tworzą go wszystkie narządy układu limfatycznego Podstawową zdolnością układu immunologicznego jest rozpoznawanie antygenow - specyficznych cząstek chemicznych ułożonych na powierzchni. mikroorganizmów chorobotwórczych. BUDOWA TKANKI I NARZĄDY Grasica - miejsce dojrzewania limfocytów T 1 eliminacja tych źle wykształconych tworzenie bariery immunologicznej Szpik kostny czerwony- tam powstają wszystkie limfocyty i dojrzewają limfocyty B Migdalkı- obrona organizmu przed zakażeniem drogą oddechową i pokarmową miejsce namnażania limfocytów Węzły chłonne - filtracia limfy i zatrzymywanie patogenow, limfocyty B wytwarzają tam przeciwciała Śledziona wytwarza limfocyty, uczestniczy w fagocytozie, niszczenie zużytycch białyk krwinek to miejsce reakcji odpornościowych Kępki Peyera - powstawanie toleranciji na antygeny pokarmowe i florę bakterying. reakcje odpornościowe przeciwko patogenom w świetle jelita cienkiego. KOMÓRKI. Limfocyty T dojrzewają w grasicy, biorą udział w niszczeniu drobnoustrojów i requlacji odpowiedzi immunologicznej. • limfocyt Tc (cytotoksyczne)- zabijają zakażone komórki • limfocyty.Th. (pomocnicze) - móza" układu odpornościowego. (wspomagają jego prace) 11 limfocyty Ts. (supresyjne)- hamują reakcje odpornościowe (zabezpieczają przed autoagresia). Limfocyty B-wytwarzają i wydzielają przeciwciała, dojrzewają w szpiku kostnym Komórki NK (natural killer.) - mają zdolność do bezpośredniego niszczenia zainfekowanych lub zmienionych nowotworowo komórek organizmu. Makrofagi-powstają z monocytów (białych krwinek), mają zdolności fagocytarne, W razie inwazji jako pierwsze docierają na miejsce Granulocyty - zdolności fagocytarne neutrofile- niszczenie bakterii. • bazofile - zawierają heparynę, działają głównie w reakgach alergicznych • eozynofile: niszczenie pasożytów i alergenow Komórki tuczne ( mastocyty)- komórki tkanki Tacznej Komórki dendrytyczne - mają wypustki, dzięki...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

którym zbierala antugeny i w węzłach chłonnych przedstawia je limfocytom wytwarzają gromadzą histamine CZĄSTECZKI Przeciwciało (immunoglobina) - białko wydzielane przez komórki plazmatyczne. (pobudzone. limfocyty B), posiada zdolność do rozpoznawania antygenu Każde przeciwciało pasuje tylko do jednego antygenu * jak klucz do zamka * ● Występują we krwi i tkankach Przenikają przez Tożysko (chronią płod) Są wyrzucane jako 1 przed la G IgM znajdują się we krwi i na limfocytach B Działają jako receptory na limfocytach. B lq D la E Występują w tkankach, odpowiedzialne za reakcie alergiczne, zwalczanie pasożutów, uwalnianie histaminu Głównym zadaniem jest wiązanie antygenu, co umożliwia też zachodzenie opsonizacji (opłaszczenia), dzięki czemu antygen zostaje zneutralizowany i usunięty na drodze. fagocytozy blokowanie adhezyn_bakteryjnych. aktywowanie dopełniacza, co powoduje zniszczenie niektórych patogenów i pobudzenie odpowiedzi odpornościowel RODZATE Y la G Działają w obrębie błon śluzowuch IaA zapobiegają kolonizaciji patogenów SZTUCZNA podanie preparatów immunoglobin CZYNNA szczepienie ochronne -BIERNA surowice odpornościowe Uklad dopełniacza- dopełnia" działanie układu odpornościowego Składa się z ok. 30 białek (enzymów) osocza krwi. Aktywacja następuje po połączeniu antygenu z przeciwciałem Następnie uklad dopełniacza niszczy zakażone lub bakteryjne komórki organizmu RODZATE ODPORNOŚCI SWOISTA Monomer IgD, IgE, IgG Cytokiny- sa odpowiedzialne głownie za przekazywanie informacji między komórkami układu odpornościowego • interferony - hamula namnażanie się wirusów interleukiny - przekazują informacje między białkami • chemokiny - powodują transport leukocytów do miejsca zakażenia Dimer IgA -CZYNNA przebyte choroby Pentamer IgM ODPORNOŚĆ BIERNA przeciwciała NATURALNA wytworzone limfocyty B i T oraz przeciwciała matki przekazane przez łożysko stale NIESWOISTA Tancuchy lekkie zamienne 1 wiązanie antygenu 2. Fab 3. Fc. BIERNA skóra i błony śluzowe Tańcuchy -aężkie CZYNNA kaszel, kichanie, wymioty, biegunka, mostki dwusiarczkowe SWOISTA Brak naturalnych barier Komórki: • limfocyty Ti B Cząsteczki: • przeciwciała LEUKOCYTY ODPOWIEDZI NIESWOISTEJ NEUTROFIL KOMÓRKA RECEPTORY DENDRYTYCZNA 1(KLUCZE UNIWERSALNE) DAKTER. BAKTERI NIESWOISTA Naturalne bariery ochronne: • nieuszkodzona skóra ·blona śluzowa • niskie pH •ślina i izu fizjologiczne odruchy (np. kaszel) ODPOWIEDŹ IMMUNOLOGICZNA I Makrofagi (komórki zerne) wyłapują obce antygeny i je fagocytują (nie trawią całości) Niestrawione fragmenty zostają wydalone na zewnątrz błony komórki zernej, w celu "zaprezentowania" ich antygenow limfocytom Th. Komórki: • komórki żerne i NK PREZENTOWANIE Cząsteczki: niektore białka (np. interferony, UKT. dopełniacza) makrofag limfocyt aktywowany wyroje Th SWOISTEJ LIMFOCYT RECEPTORY (KLUCZE PRECYZYJNE) Jocs intergen receptor Limfocyty, dzięki receptorom rozpoznają antygen (na zasadzie klucz-zamek). Następnie limfocyty. Th zostają pobudzone i zaczynają wydzielać interleukiny, co prowadzi do pobudzenia pozostałych m. limfocytów. II Po aktywacji limfocyty Th następuje jedna z dwóch odpowiedzi: 2 Odpowiedź komórkowa, najczęściej stosowana wobec zainfekowanych komórek własnego organizmu. Zachodzi. 2. udziałem limfocytów Tc (cytotoksycznych).i polega na pobudzeniu komórki do apoptozy (6amozniszczenia) Odpowiedź humoralna, polega na wytworzeniu przeciwciał (plaz mocytów) przez limfocyty B, ktore wiążą się. (zasada klucz-zamek) 2 antygenami. PIERWOTNA To odpowiedź organizmu na pierwszy kontakt z tym antygenem. 2 RODZAJE ODPOWIEDZI IMMUNOLOGICZNEJ. Znalezienie odpowiedniego. przeciwciała i aktywowanie reakcji odpornościowej zajmuje od kilku do kilkunastu dni (w tym czasie odczuwamy objawy zachorowania) Poziom przeciwciał I Biawienie sie antugenu komórki pamięci KOMÓRKOWA aktywowany WTÓRNA PIERWOTNA • focyt Th WTORNA To odpowiedź organizmu na ponowny kontakt z tym antygenem. zabicie zainfekowanej komórki HUMORALNA Organizm posiada już komórki pamięci z przeciwciałami na ten antygen, więc reakcja jest szybsza i trwa kilka godzin. Również nie dochodzi do zachorowania. przeciwciała limfocyt B kamorki pamięci unieszkodliwieme patogenu GŁÓWNY UKŁAD ZGODNOŚCI TKANKOWEJ - MHC To zespół biaTek (tworzą go antygeny zgodności tkankowej - autoantygeny). odpowiedzialny za prezentację antygenów limfocytom T Są to najważniejsze białka, które decydują o przyjęciu lub odrzuceniu przeszczepu. Są odpowiedzialne za odróżnianie przez układ immunologiczny własnych komórek od obcych lub zmodyfikowanych przez czynniki chorobotwórcze Ludzkie MHC to HLA TRANSPLANTACJA TKANEK I NARZĄDÓW Odrzucenie przeszczepu zachodzi, kiedy układ odpornościowy biorcy rozpoznaje antygeny zgodności tkankowej dawcy jako obce i je niszczy. Aby uniknąć odrzucenia przeszczepu wykonywany jest test zgodności tkankowej. Dawców szuka się najpierw wśród osób najblizej spokrewnionych lub poddaje się. biorcę zabiegom immunosupresyjnym, ktore osłabiają swoiste reakcje odpornościowe organizmu poprzez niszczenie limfocytów. RODZAJE PRZESZCZE PU Autologiczny (autogeniczny) - polega na pobraniu własnego narządu lub tkanki stosowany głównie podczas leczenia oparzeń lub blizn Izogeniczny (syngeniczny) - dokonywany ady dawca i biorca są identyczni genetycznie (bliźnięta jedno jajowe). Allogeniczny- polega na pobraniu narządów od obcej aso by ale takiej, której antygeny będą zgodne z antygenami biorcy. Po tym przeszczepie konieczne jest przyjmowanie leków immunosupresyjnych. Ksenogeniczny (heterologiczny) - polega na przeszczepieniu na rządow, tkanek. lub komórek od dawcy innego gatunku. MIEJSCA IMMUNOLOGICZNIE UPRZYWILETOWANE To miejsca w organiźmie, gdzie obce antygeny nie wywołują odpowiedzi odpornościowej • oko macica (prod) moza jądra

Biologia /

Układ odpornościowy

Układ odpornościowy

user profile picture

Ola Struzik

74 Followers
 

Biologia

 

4/2/3

Notatka

Układ odpornościowy

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
Jest to układ rozproszony.
Tworzą go wszystkie narządy układu limfatycznego
Podstawową zdolnością układu immunologiczne

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

54

Komentarze (2)

N

Dzięki, bardzo mi to pomoże, ponieważ teraz uczymy się tego 😁

Cały układ odpornościowy

Podobne notatki

4

Skóra - powłoka ciała

Know Skóra - powłoka ciała  thumbnail

814

 

1/2/3

17

układ pokarmowy człowieka

Know układ pokarmowy człowieka thumbnail

498

 

8/3/7

4

budowa i funkcje układu pokarmowego

Know budowa i funkcje układu pokarmowego thumbnail

357

 

8/3

2

mitoza

Know mitoza thumbnail

221

 

1/2/3

Więcej

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY Jest to układ rozproszony. Tworzą go wszystkie narządy układu limfatycznego Podstawową zdolnością układu immunologicznego jest rozpoznawanie antygenow - specyficznych cząstek chemicznych ułożonych na powierzchni. mikroorganizmów chorobotwórczych. BUDOWA TKANKI I NARZĄDY Grasica - miejsce dojrzewania limfocytów T 1 eliminacja tych źle wykształconych tworzenie bariery immunologicznej Szpik kostny czerwony- tam powstają wszystkie limfocyty i dojrzewają limfocyty B Migdalkı- obrona organizmu przed zakażeniem drogą oddechową i pokarmową miejsce namnażania limfocytów Węzły chłonne - filtracia limfy i zatrzymywanie patogenow, limfocyty B wytwarzają tam przeciwciała Śledziona wytwarza limfocyty, uczestniczy w fagocytozie, niszczenie zużytycch białyk krwinek to miejsce reakcji odpornościowych Kępki Peyera - powstawanie toleranciji na antygeny pokarmowe i florę bakterying. reakcje odpornościowe przeciwko patogenom w świetle jelita cienkiego. KOMÓRKI. Limfocyty T dojrzewają w grasicy, biorą udział w niszczeniu drobnoustrojów i requlacji odpowiedzi immunologicznej. • limfocyt Tc (cytotoksyczne)- zabijają zakażone komórki • limfocyty.Th. (pomocnicze) - móza" układu odpornościowego. (wspomagają jego prace) 11 limfocyty Ts. (supresyjne)- hamują reakcje odpornościowe (zabezpieczają przed autoagresia). Limfocyty B-wytwarzają i wydzielają przeciwciała, dojrzewają w szpiku kostnym Komórki NK (natural killer.) - mają zdolność do bezpośredniego niszczenia zainfekowanych lub zmienionych nowotworowo komórek organizmu. Makrofagi-powstają z monocytów (białych krwinek), mają zdolności fagocytarne, W razie inwazji jako pierwsze docierają na miejsce Granulocyty - zdolności fagocytarne neutrofile- niszczenie bakterii. • bazofile - zawierają heparynę, działają głównie w reakgach alergicznych • eozynofile: niszczenie pasożytów i alergenow Komórki tuczne ( mastocyty)- komórki tkanki Tacznej Komórki dendrytyczne - mają wypustki, dzięki...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

którym zbierala antugeny i w węzłach chłonnych przedstawia je limfocytom wytwarzają gromadzą histamine CZĄSTECZKI Przeciwciało (immunoglobina) - białko wydzielane przez komórki plazmatyczne. (pobudzone. limfocyty B), posiada zdolność do rozpoznawania antygenu Każde przeciwciało pasuje tylko do jednego antygenu * jak klucz do zamka * ● Występują we krwi i tkankach Przenikają przez Tożysko (chronią płod) Są wyrzucane jako 1 przed la G IgM znajdują się we krwi i na limfocytach B Działają jako receptory na limfocytach. B lq D la E Występują w tkankach, odpowiedzialne za reakcie alergiczne, zwalczanie pasożutów, uwalnianie histaminu Głównym zadaniem jest wiązanie antygenu, co umożliwia też zachodzenie opsonizacji (opłaszczenia), dzięki czemu antygen zostaje zneutralizowany i usunięty na drodze. fagocytozy blokowanie adhezyn_bakteryjnych. aktywowanie dopełniacza, co powoduje zniszczenie niektórych patogenów i pobudzenie odpowiedzi odpornościowel RODZATE Y la G Działają w obrębie błon śluzowuch IaA zapobiegają kolonizaciji patogenów SZTUCZNA podanie preparatów immunoglobin CZYNNA szczepienie ochronne -BIERNA surowice odpornościowe Uklad dopełniacza- dopełnia" działanie układu odpornościowego Składa się z ok. 30 białek (enzymów) osocza krwi. Aktywacja następuje po połączeniu antygenu z przeciwciałem Następnie uklad dopełniacza niszczy zakażone lub bakteryjne komórki organizmu RODZATE ODPORNOŚCI SWOISTA Monomer IgD, IgE, IgG Cytokiny- sa odpowiedzialne głownie za przekazywanie informacji między komórkami układu odpornościowego • interferony - hamula namnażanie się wirusów interleukiny - przekazują informacje między białkami • chemokiny - powodują transport leukocytów do miejsca zakażenia Dimer IgA -CZYNNA przebyte choroby Pentamer IgM ODPORNOŚĆ BIERNA przeciwciała NATURALNA wytworzone limfocyty B i T oraz przeciwciała matki przekazane przez łożysko stale NIESWOISTA Tancuchy lekkie zamienne 1 wiązanie antygenu 2. Fab 3. Fc. BIERNA skóra i błony śluzowe Tańcuchy -aężkie CZYNNA kaszel, kichanie, wymioty, biegunka, mostki dwusiarczkowe SWOISTA Brak naturalnych barier Komórki: • limfocyty Ti B Cząsteczki: • przeciwciała LEUKOCYTY ODPOWIEDZI NIESWOISTEJ NEUTROFIL KOMÓRKA RECEPTORY DENDRYTYCZNA 1(KLUCZE UNIWERSALNE) DAKTER. BAKTERI NIESWOISTA Naturalne bariery ochronne: • nieuszkodzona skóra ·blona śluzowa • niskie pH •ślina i izu fizjologiczne odruchy (np. kaszel) ODPOWIEDŹ IMMUNOLOGICZNA I Makrofagi (komórki zerne) wyłapują obce antygeny i je fagocytują (nie trawią całości) Niestrawione fragmenty zostają wydalone na zewnątrz błony komórki zernej, w celu "zaprezentowania" ich antygenow limfocytom Th. Komórki: • komórki żerne i NK PREZENTOWANIE Cząsteczki: niektore białka (np. interferony, UKT. dopełniacza) makrofag limfocyt aktywowany wyroje Th SWOISTEJ LIMFOCYT RECEPTORY (KLUCZE PRECYZYJNE) Jocs intergen receptor Limfocyty, dzięki receptorom rozpoznają antygen (na zasadzie klucz-zamek). Następnie limfocyty. Th zostają pobudzone i zaczynają wydzielać interleukiny, co prowadzi do pobudzenia pozostałych m. limfocytów. II Po aktywacji limfocyty Th następuje jedna z dwóch odpowiedzi: 2 Odpowiedź komórkowa, najczęściej stosowana wobec zainfekowanych komórek własnego organizmu. Zachodzi. 2. udziałem limfocytów Tc (cytotoksycznych).i polega na pobudzeniu komórki do apoptozy (6amozniszczenia) Odpowiedź humoralna, polega na wytworzeniu przeciwciał (plaz mocytów) przez limfocyty B, ktore wiążą się. (zasada klucz-zamek) 2 antygenami. PIERWOTNA To odpowiedź organizmu na pierwszy kontakt z tym antygenem. 2 RODZAJE ODPOWIEDZI IMMUNOLOGICZNEJ. Znalezienie odpowiedniego. przeciwciała i aktywowanie reakcji odpornościowej zajmuje od kilku do kilkunastu dni (w tym czasie odczuwamy objawy zachorowania) Poziom przeciwciał I Biawienie sie antugenu komórki pamięci KOMÓRKOWA aktywowany WTÓRNA PIERWOTNA • focyt Th WTORNA To odpowiedź organizmu na ponowny kontakt z tym antygenem. zabicie zainfekowanej komórki HUMORALNA Organizm posiada już komórki pamięci z przeciwciałami na ten antygen, więc reakcja jest szybsza i trwa kilka godzin. Również nie dochodzi do zachorowania. przeciwciała limfocyt B kamorki pamięci unieszkodliwieme patogenu GŁÓWNY UKŁAD ZGODNOŚCI TKANKOWEJ - MHC To zespół biaTek (tworzą go antygeny zgodności tkankowej - autoantygeny). odpowiedzialny za prezentację antygenów limfocytom T Są to najważniejsze białka, które decydują o przyjęciu lub odrzuceniu przeszczepu. Są odpowiedzialne za odróżnianie przez układ immunologiczny własnych komórek od obcych lub zmodyfikowanych przez czynniki chorobotwórcze Ludzkie MHC to HLA TRANSPLANTACJA TKANEK I NARZĄDÓW Odrzucenie przeszczepu zachodzi, kiedy układ odpornościowy biorcy rozpoznaje antygeny zgodności tkankowej dawcy jako obce i je niszczy. Aby uniknąć odrzucenia przeszczepu wykonywany jest test zgodności tkankowej. Dawców szuka się najpierw wśród osób najblizej spokrewnionych lub poddaje się. biorcę zabiegom immunosupresyjnym, ktore osłabiają swoiste reakcje odpornościowe organizmu poprzez niszczenie limfocytów. RODZAJE PRZESZCZE PU Autologiczny (autogeniczny) - polega na pobraniu własnego narządu lub tkanki stosowany głównie podczas leczenia oparzeń lub blizn Izogeniczny (syngeniczny) - dokonywany ady dawca i biorca są identyczni genetycznie (bliźnięta jedno jajowe). Allogeniczny- polega na pobraniu narządów od obcej aso by ale takiej, której antygeny będą zgodne z antygenami biorcy. Po tym przeszczepie konieczne jest przyjmowanie leków immunosupresyjnych. Ksenogeniczny (heterologiczny) - polega na przeszczepieniu na rządow, tkanek. lub komórek od dawcy innego gatunku. MIEJSCA IMMUNOLOGICZNIE UPRZYWILETOWANE To miejsca w organiźmie, gdzie obce antygeny nie wywołują odpowiedzi odpornościowej • oko macica (prod) moza jądra