Biologia /

Układ odpornościowy

Układ odpornościowy

 UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
Jest to układ rozproszony.
Tworzą go wszystkie narządy układu limfatycznego
Podstawową zdolnością układu immunologiczne

Układ odpornościowy

user profile picture

Ola Struzik

259 Followers

244

Udostępnij

Zapisz

Cały układ odpornościowy

 

4/2

Notatka

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY Jest to układ rozproszony. Tworzą go wszystkie narządy układu limfatycznego Podstawową zdolnością układu immunologicznego jest rozpoznawanie antygenow - specyficznych cząstek chemicznych ułożonych na powierzchni mikroorganizmów chorobotwórczych. BUDOWA TKANKI I. NARZĄDY Grasica - miejsce dojrzewania limfocytów T 1 eliminacja tych źle wykształconych tworzenie bariery immunologicznej Szpik kostny czerwony- tam powstają wszystkie limfocyty i dojrzewają limfocyty B Migdałki obrona organizmu przed zakażeniem drogą oddechową i pokarmową miejsce namnażania limfocytów Węzły chłonne - filtracia limfy i zatrzymywanie patogenow, limfocyty B wytwarzają tam przeciwciała Śledziona wytwarza limfocyty, uczestniczy w fagocytozie, niszczenie zużyłycch białyk krwinek to miejsce reakcji odpornościowych Kępki Peyera - powstawanie tolerancji na antygeny pokarmowe i florę bakterying reakcje odpornościowe przeciwko patogenom w świetle jelita cienkiego. KOMÓRKI. Limfocyty T dojrzewają w grasicy, biorą udział w niszczeniu drobnoustrojów i regulacji odpowiedzi immunologicznej. • limfocyt. Tc (cytotoksyczne)- zabijają zakażone komórki • limfocyty Th (pomocnicze) - móza" układu odpornościowego (wspomagają jego prace) limfocyty Ts. (supresyjne)- hamują reakcje odpornościowe (zabezpieczają przed autoagresją). Limfocyty B- wytwarzają i wydzielają przeciwciała, dojrzewają w szpiku kostnym Komórki. NK (natural killer) - m zmienionych nowotworowo komorają zdolność do bezpośredniego niszczenia zainfekowanych lub komórek organizmu. Makrofagi powstają z monocytów (białych krwinek), mają zdolności fagocytarne, W razie inwazji jako pierwsze docierają na miejsce Granulocyty - zdolności fagocytarne neutrofile - niszczenie bakterii. • bazofile - zawierają heparynę, działają głównie w reakqach alergicznych • eozynofile: niszczenie pasożytów i alergenów Komórki tuczne ( mastocyty)- komórki tkanki Tacznej Komórki dendrytyczne...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

- mają wypustki, dzięki którym zbierala antugeny i w węziach chłonnych przedstawia je limfocutom wytwarzają gromadzą histamine CZĄSTECZKI Przeciwciało (immunoglobina) - białko wydzielane przez komórki plazmatyczne (pobudzone limfocyty B), posiada zdolność do rozpoznawania antygenu Każde przeciwciało pasuje tylko do jednego antygenu * jak klucz do zamka * Występują we krwi i tkankach Przenikają przez Tożysko (chronią płod) Są wyrzucane jako 1 przed la G znajdują się we krwi i na limfocytach B Działala jako receptory na limfocytach. B Występują w tkankach, odpowiedzialne za reakcie alergiczne, zwalczanie pasożutów, uwalnianie histaminu. Głównym zadaniem jest wiązanie antygenu, co umożliwia też zachodzenie opsonizacji (opłaszczenia), dzięki czemu antygen zostaje zneutralizowany I usunięty na drodze. fagocytozy • blokowanie adhezyn_bakteryjnych. aktywowanie dopełniacza, co powoduje zniszczenie niektórych patogenów i pobudzenie odpowiedzi odpornościowel RODZATE Y la G Działają w obrębie błon śluzowuch IaA zapobiegają kołolnızacji patogenów IgM lq D la E SZTUCZNA podanie preparatów immunoglobin Uklad dopełniacza- dopełnia" działanie układu odpornościowego SkTada się z ok 30 białek (enzymów) osocza krwi CZYNNA szczepienie ochronne -BIERNA surowice odpornościowe Aktywacja następuje po połączeniu antygenu z przeciwciałem Następnie uklad dopełniacza niszczy zakażone lub bakteryjne komórki organizmu RODZATE ODPORNOŚCI SWOISTA Monomer IgD, IgE, IgG Cytokiny- sa odpowiedzialne głównie za przekazywanie informacji między komórkami układu odpornościowego są • interferony - hamują namnażanie się wirusów interleukiny - przekazują informacje między białkami • chemokiny - powodują transport leukocytów do miejsca zakażenia Dimer IgA Pentamer IgM -CZYNNA przebyte choroby ODPORNOŚĆ BIERNA przeciwciała NATURALNA wytworzone limfocyty B i T oraz przeciwciała matki przekazane przez łożysko stale NIESWOISTA Tancuchy lekkie zamienne 1 wiązanie antygenu 2. Fab 3. Fc. BIERNA skóra i błony śluzowe Tańcuchy aężkie CZYNNA kaszel, kichanie, wymioty, biegunka, mostki dwusiarczkowe SWOISTA Brak naturalnych barier Komórki: • limfocyty Ti B Cząsteczki: • przeciwciała LEUKOCYTY ODPOWIEDZI NIESWOISTEJ NEUTROFIL KOMÓRKA RECEPTORY 1(KLUCZE UNIWERSALNE) DENDRYTYCZNA DAKTER.. BAKTERI NIESWOISTA Naturalne bariery ochronne: • nieuszkodzona skóra •blona śluzowa • niskie pH •ślina i izu ODPOWIEDŹ IMMUNOLOGICZNA I Makrofagi (komórki zerne) wyłapują obce antygeny i je fagocytują (nie trawią całości) Niestrawione fragmenty zostają wydalone na zewnątrz błony komórki zernej, w celu "zaprezentowania" ich antygenów limfocytom Th. fizjologiczne odruchy (np. kaszel) Komórki: • komórki żerne i NK PREZENTOWANIE Cząsteczki: niektore białka (np. interferony, ukł. dopełniacza) makrofag limfocyt huomombfyb wyroje Th SWOISTEJ LIMFOCYT RECEPTORY (KLUCZE PRECYZYJNE) day antygen receptor Limfocyty, dzięki receptorom rozpoznają antygen (na zasadzie klucz-zamek). Następnie limfocyty. Th zostają pobudzone i zaczynają wydzielać interleukiny, co prowadzi do pobudzenia pozostałych m. limfocytów. I Po aktywacji limfocyto Th następuje jedna z dwóch odpowiedzi: Odpowiedź komórkowa, najczęściej stosowana wobec zainfekowanych komórek włashego organizmu. Zachodzi z udziałem limfocytów Tc (cytotoksycznych) i polega na pobudzeniu komórki do apoptozy (6amozniszczenia) Odpowiedź humoralna, polega na wytworzeniu przeciwciał (plaz mocytów) przez limfocyty B, ktore wiążą się. (zasada klucz-zamek) 2 antygenami. RODZAJE ODPOWIEDZI IMMUNOLOGICZNEJ. PIERWOTNA To odpowiedź organizmu na pierwszy kontakt z tym antygenem. 2 Znalezienie odpowiedniego. przeciwciała i aktywowanie reakcji odpornościowej zajmuje od kilku do kilkunastu dni (w tym czasie colczuwamy objawy zachorowania) Poziom przeciwciał I Piawienie sie antugenu komórki pamięci KOMÓRKOWA WTÓRNA aktywowany PIERWOTNA focyt Th zabicie zainfekowanej komórki HUMORALNA WTORNA To odpowiedź organizmu na ponowny kontakt z tym antygenem. Orqanizm posiada już komórki pamięci z przeciwciałami na ten antygen, więc reakcja jest szybsza i trwa kilka godzin. Również nie dochodzi do zachorowania.. przeciwciała imfocyt B kamorki pamięci unieszkodliwieme patogenu GŁÓWNY UKŁAD ZGODNOŚCI TKANKOWEJ - MHC To zespół biaTek (tworzą go antygeny zgodności tkankowej -autoantygeny). odpowiedzialny za prezentację antygenów limfocytom T Są to najważniejsze białka, które decydują o przyjęciu lub odrzuceniu przeszczepu. Są odpowiedzialne za odróżnianie przez układ immunologiczny własnych komórek od obcych lub zmodyfikowanych przez czynniki chorobotwórcze Ludzkie MHC to HLA TRANSPLANTACJA TKANEK I NARZĄDÓW Odrzucenie przeszczepu zachodzi, kiedy układ odpornościowy biorcy rozpoznaje antygeny zgodności tkankowej dawcy jako obce i je niszczy. Aby uniknąć odrzucenia przeszczepu wykonywany jest test zgodności tkankowej. Dawców szuka się najpierw wśród osob najblizej spokrewnionych lub poddaje się biorcę zabiegom immunosupresyjnym, które osłabiają swoiste reakcje odpornościowe orqanizmu poprzez niszczenie limfocytów. RODZAJE PRZESZCZE PU. Autologiczny (autogeniczny) - polega na pobraniu własnego narządu lub tkanki stosowany głownie podczas leczenia oparzeń lub blizn Izogeniczny (syngeniczny) - dokonywany ady dawca i biorca są identyczni genetycznie (bliźnięta jedno jajowe). Allogeniczny- polega na pobraniu narządów od obcej osoby ale takiej, której antygeny będą zgodne z antugenami biorcy. Po tym przeszczepie konieczne jest przyjmowanie leków immunosupresyjnych. Ksenogeniczny (heterologiczny) - polega na przeszczepieniu na rządow, tkanek. lub komórek od dawcy innego gatunku. MIEJSCA IMMUNOLOGICZNIE UPRZYWILE7OWANE To miejsca w organiźmie, gdzie obce antygeny nie wywołują odpowiedzi odpornościowej oko macica (płod) moza jądra PRZEBIEG POWSTAWANIA STANU ZAPALNEGO uszkodzenie tkanki - infekcija uwolnienie histaminy. większa przepuszczalność naczyń krwionośnych - boli obrzęk 4 rozszerzenie naczyń krwionośnych - zaczerwienienie, wzrost temperatury 5 aktywacja leukocytów - fagocytoza drobnoustrojów. Pathogen -Splinter HISTAMINA rozszerza naczynia krwionośne 2węża drogi oddechowe • zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych • stymuluje zakończenia nerwowe powoduje zaczerwienienie ● Mast cell Chemical Macrophage signals PRZYCZYNA Choroba AIDS jest wynikiem zakażenia wirusem HIV. • Niszczy mechanizmy obronne organizmu,. co w efekcie powoduje groźne zakażenia spowodowane przez drobnoustroje i nowotwory Red blood cells Phagocytic cell CHOROBY AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome zespół nabytego upośledzenia odporności Osoby chore mają bardzo niski poziom limfocytów Thi przez co są bezbronne wobec patogenów i własnych zmienionych. komórek. Capillary PRZEBIEG Wirus, dzięki qlikoproteinom, które łączą się z receptorami komórki, wnika do wnętrza limfocytu. Th. i uwalnia swoj materiał genetyczny. Enzym odwrotnej transkrypłazy, przepisuje RNA wirusa na. DNA DNA wirusowe włącza się do DNA gospodarza Sytuacje, w. których może dojść. do zakażenia wirusem. HIV kontakt seksualny kontakt z zakażoną krwią ciąża, poród, karmienie piersią 11 Może pozostać w formie uspionej lub czynnej, napędzając. replikację zakażonego DNA i białek Kapsyd LECZENIE. •Dotychczas nie. znaleziono skutecznej metody całkowitego wyleczenia Terapia polega na wydłużeniu życia pacjenta i ochronie przed infekcjami Glikoproteiny Fluid Osłonka lipidowa RNA Odwrotna transkryptaza RNA 999999 wam Phagocytosis moni komórka DNA wwwxxx Provive co Chromosomal DNA

Biologia /

Układ odpornościowy

user profile picture

Ola Struzik

259 Followers

 UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
Jest to układ rozproszony.
Tworzą go wszystkie narządy układu limfatycznego
Podstawową zdolnością układu immunologiczne

Otwórz

Cały układ odpornościowy

Podobne notatki

Know UKŁAD ODPORNOŚCIOWY thumbnail

12

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

•funkcje•elementy•antygeny•

Know Rodzaje i mechanizmy odporności thumbnail

18

Rodzaje i mechanizmy odporności

Rodzaje odporności, szczepionka, odpowiedź immunologiczna

Know Budowa układu odpornościowego. Rodzaje odporności. thumbnail

6

Budowa układu odpornościowego. Rodzaje odporności.

Układ odpornościowy. Notatka na podstawie książki biologia na czasie 2.

Know układ odpornościowy człowieka  thumbnail

197

układ odpornościowy człowieka

zagadnienia: budowa i funkcje; rodzaje i mechanizmy odporności

Know Układ odpornościowy  thumbnail

15

Układ odpornościowy

narządy, funkcje, obrona organizmu, cząsteczki, odporność wrodzona i nabyta, linie obrony, sposoby nabierania odporności swoistej

Know Układ odpornościowy  thumbnail

15

Układ odpornościowy

Do kl.7

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY Jest to układ rozproszony. Tworzą go wszystkie narządy układu limfatycznego Podstawową zdolnością układu immunologicznego jest rozpoznawanie antygenow - specyficznych cząstek chemicznych ułożonych na powierzchni mikroorganizmów chorobotwórczych. BUDOWA TKANKI I. NARZĄDY Grasica - miejsce dojrzewania limfocytów T 1 eliminacja tych źle wykształconych tworzenie bariery immunologicznej Szpik kostny czerwony- tam powstają wszystkie limfocyty i dojrzewają limfocyty B Migdałki obrona organizmu przed zakażeniem drogą oddechową i pokarmową miejsce namnażania limfocytów Węzły chłonne - filtracia limfy i zatrzymywanie patogenow, limfocyty B wytwarzają tam przeciwciała Śledziona wytwarza limfocyty, uczestniczy w fagocytozie, niszczenie zużyłycch białyk krwinek to miejsce reakcji odpornościowych Kępki Peyera - powstawanie tolerancji na antygeny pokarmowe i florę bakterying reakcje odpornościowe przeciwko patogenom w świetle jelita cienkiego. KOMÓRKI. Limfocyty T dojrzewają w grasicy, biorą udział w niszczeniu drobnoustrojów i regulacji odpowiedzi immunologicznej. • limfocyt. Tc (cytotoksyczne)- zabijają zakażone komórki • limfocyty Th (pomocnicze) - móza" układu odpornościowego (wspomagają jego prace) limfocyty Ts. (supresyjne)- hamują reakcje odpornościowe (zabezpieczają przed autoagresją). Limfocyty B- wytwarzają i wydzielają przeciwciała, dojrzewają w szpiku kostnym Komórki. NK (natural killer) - m zmienionych nowotworowo komorają zdolność do bezpośredniego niszczenia zainfekowanych lub komórek organizmu. Makrofagi powstają z monocytów (białych krwinek), mają zdolności fagocytarne, W razie inwazji jako pierwsze docierają na miejsce Granulocyty - zdolności fagocytarne neutrofile - niszczenie bakterii. • bazofile - zawierają heparynę, działają głównie w reakqach alergicznych • eozynofile: niszczenie pasożytów i alergenów Komórki tuczne ( mastocyty)- komórki tkanki Tacznej Komórki dendrytyczne...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

- mają wypustki, dzięki którym zbierala antugeny i w węziach chłonnych przedstawia je limfocutom wytwarzają gromadzą histamine CZĄSTECZKI Przeciwciało (immunoglobina) - białko wydzielane przez komórki plazmatyczne (pobudzone limfocyty B), posiada zdolność do rozpoznawania antygenu Każde przeciwciało pasuje tylko do jednego antygenu * jak klucz do zamka * Występują we krwi i tkankach Przenikają przez Tożysko (chronią płod) Są wyrzucane jako 1 przed la G znajdują się we krwi i na limfocytach B Działala jako receptory na limfocytach. B Występują w tkankach, odpowiedzialne za reakcie alergiczne, zwalczanie pasożutów, uwalnianie histaminu. Głównym zadaniem jest wiązanie antygenu, co umożliwia też zachodzenie opsonizacji (opłaszczenia), dzięki czemu antygen zostaje zneutralizowany I usunięty na drodze. fagocytozy • blokowanie adhezyn_bakteryjnych. aktywowanie dopełniacza, co powoduje zniszczenie niektórych patogenów i pobudzenie odpowiedzi odpornościowel RODZATE Y la G Działają w obrębie błon śluzowuch IaA zapobiegają kołolnızacji patogenów IgM lq D la E SZTUCZNA podanie preparatów immunoglobin Uklad dopełniacza- dopełnia" działanie układu odpornościowego SkTada się z ok 30 białek (enzymów) osocza krwi CZYNNA szczepienie ochronne -BIERNA surowice odpornościowe Aktywacja następuje po połączeniu antygenu z przeciwciałem Następnie uklad dopełniacza niszczy zakażone lub bakteryjne komórki organizmu RODZATE ODPORNOŚCI SWOISTA Monomer IgD, IgE, IgG Cytokiny- sa odpowiedzialne głównie za przekazywanie informacji między komórkami układu odpornościowego są • interferony - hamują namnażanie się wirusów interleukiny - przekazują informacje między białkami • chemokiny - powodują transport leukocytów do miejsca zakażenia Dimer IgA Pentamer IgM -CZYNNA przebyte choroby ODPORNOŚĆ BIERNA przeciwciała NATURALNA wytworzone limfocyty B i T oraz przeciwciała matki przekazane przez łożysko stale NIESWOISTA Tancuchy lekkie zamienne 1 wiązanie antygenu 2. Fab 3. Fc. BIERNA skóra i błony śluzowe Tańcuchy aężkie CZYNNA kaszel, kichanie, wymioty, biegunka, mostki dwusiarczkowe SWOISTA Brak naturalnych barier Komórki: • limfocyty Ti B Cząsteczki: • przeciwciała LEUKOCYTY ODPOWIEDZI NIESWOISTEJ NEUTROFIL KOMÓRKA RECEPTORY 1(KLUCZE UNIWERSALNE) DENDRYTYCZNA DAKTER.. BAKTERI NIESWOISTA Naturalne bariery ochronne: • nieuszkodzona skóra •blona śluzowa • niskie pH •ślina i izu ODPOWIEDŹ IMMUNOLOGICZNA I Makrofagi (komórki zerne) wyłapują obce antygeny i je fagocytują (nie trawią całości) Niestrawione fragmenty zostają wydalone na zewnątrz błony komórki zernej, w celu "zaprezentowania" ich antygenów limfocytom Th. fizjologiczne odruchy (np. kaszel) Komórki: • komórki żerne i NK PREZENTOWANIE Cząsteczki: niektore białka (np. interferony, ukł. dopełniacza) makrofag limfocyt huomombfyb wyroje Th SWOISTEJ LIMFOCYT RECEPTORY (KLUCZE PRECYZYJNE) day antygen receptor Limfocyty, dzięki receptorom rozpoznają antygen (na zasadzie klucz-zamek). Następnie limfocyty. Th zostają pobudzone i zaczynają wydzielać interleukiny, co prowadzi do pobudzenia pozostałych m. limfocytów. I Po aktywacji limfocyto Th następuje jedna z dwóch odpowiedzi: Odpowiedź komórkowa, najczęściej stosowana wobec zainfekowanych komórek włashego organizmu. Zachodzi z udziałem limfocytów Tc (cytotoksycznych) i polega na pobudzeniu komórki do apoptozy (6amozniszczenia) Odpowiedź humoralna, polega na wytworzeniu przeciwciał (plaz mocytów) przez limfocyty B, ktore wiążą się. (zasada klucz-zamek) 2 antygenami. RODZAJE ODPOWIEDZI IMMUNOLOGICZNEJ. PIERWOTNA To odpowiedź organizmu na pierwszy kontakt z tym antygenem. 2 Znalezienie odpowiedniego. przeciwciała i aktywowanie reakcji odpornościowej zajmuje od kilku do kilkunastu dni (w tym czasie colczuwamy objawy zachorowania) Poziom przeciwciał I Piawienie sie antugenu komórki pamięci KOMÓRKOWA WTÓRNA aktywowany PIERWOTNA focyt Th zabicie zainfekowanej komórki HUMORALNA WTORNA To odpowiedź organizmu na ponowny kontakt z tym antygenem. Orqanizm posiada już komórki pamięci z przeciwciałami na ten antygen, więc reakcja jest szybsza i trwa kilka godzin. Również nie dochodzi do zachorowania.. przeciwciała imfocyt B kamorki pamięci unieszkodliwieme patogenu GŁÓWNY UKŁAD ZGODNOŚCI TKANKOWEJ - MHC To zespół biaTek (tworzą go antygeny zgodności tkankowej -autoantygeny). odpowiedzialny za prezentację antygenów limfocytom T Są to najważniejsze białka, które decydują o przyjęciu lub odrzuceniu przeszczepu. Są odpowiedzialne za odróżnianie przez układ immunologiczny własnych komórek od obcych lub zmodyfikowanych przez czynniki chorobotwórcze Ludzkie MHC to HLA TRANSPLANTACJA TKANEK I NARZĄDÓW Odrzucenie przeszczepu zachodzi, kiedy układ odpornościowy biorcy rozpoznaje antygeny zgodności tkankowej dawcy jako obce i je niszczy. Aby uniknąć odrzucenia przeszczepu wykonywany jest test zgodności tkankowej. Dawców szuka się najpierw wśród osob najblizej spokrewnionych lub poddaje się biorcę zabiegom immunosupresyjnym, które osłabiają swoiste reakcje odpornościowe orqanizmu poprzez niszczenie limfocytów. RODZAJE PRZESZCZE PU. Autologiczny (autogeniczny) - polega na pobraniu własnego narządu lub tkanki stosowany głownie podczas leczenia oparzeń lub blizn Izogeniczny (syngeniczny) - dokonywany ady dawca i biorca są identyczni genetycznie (bliźnięta jedno jajowe). Allogeniczny- polega na pobraniu narządów od obcej osoby ale takiej, której antygeny będą zgodne z antugenami biorcy. Po tym przeszczepie konieczne jest przyjmowanie leków immunosupresyjnych. Ksenogeniczny (heterologiczny) - polega na przeszczepieniu na rządow, tkanek. lub komórek od dawcy innego gatunku. MIEJSCA IMMUNOLOGICZNIE UPRZYWILE7OWANE To miejsca w organiźmie, gdzie obce antygeny nie wywołują odpowiedzi odpornościowej oko macica (płod) moza jądra PRZEBIEG POWSTAWANIA STANU ZAPALNEGO uszkodzenie tkanki - infekcija uwolnienie histaminy. większa przepuszczalność naczyń krwionośnych - boli obrzęk 4 rozszerzenie naczyń krwionośnych - zaczerwienienie, wzrost temperatury 5 aktywacja leukocytów - fagocytoza drobnoustrojów. Pathogen -Splinter HISTAMINA rozszerza naczynia krwionośne 2węża drogi oddechowe • zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych • stymuluje zakończenia nerwowe powoduje zaczerwienienie ● Mast cell Chemical Macrophage signals PRZYCZYNA Choroba AIDS jest wynikiem zakażenia wirusem HIV. • Niszczy mechanizmy obronne organizmu,. co w efekcie powoduje groźne zakażenia spowodowane przez drobnoustroje i nowotwory Red blood cells Phagocytic cell CHOROBY AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome zespół nabytego upośledzenia odporności Osoby chore mają bardzo niski poziom limfocytów Thi przez co są bezbronne wobec patogenów i własnych zmienionych. komórek. Capillary PRZEBIEG Wirus, dzięki qlikoproteinom, które łączą się z receptorami komórki, wnika do wnętrza limfocytu. Th. i uwalnia swoj materiał genetyczny. Enzym odwrotnej transkrypłazy, przepisuje RNA wirusa na. DNA DNA wirusowe włącza się do DNA gospodarza Sytuacje, w. których może dojść. do zakażenia wirusem. HIV kontakt seksualny kontakt z zakażoną krwią ciąża, poród, karmienie piersią 11 Może pozostać w formie uspionej lub czynnej, napędzając. replikację zakażonego DNA i białek Kapsyd LECZENIE. •Dotychczas nie. znaleziono skutecznej metody całkowitego wyleczenia Terapia polega na wydłużeniu życia pacjenta i ochronie przed infekcjami Glikoproteiny Fluid Osłonka lipidowa RNA Odwrotna transkryptaza RNA 999999 wam Phagocytosis moni komórka DNA wwwxxx Provive co Chromosomal DNA