Edukacja dla bezpieczeństwa /

źródła zagrożeń edb notatka

źródła zagrożeń edb notatka

 naturalne, np :
pozary
• trzęsienia
ziemii
•obfite opady
lawing
długotrwałe
.
。
Prodła zagrożeń - edo kl. 8
busse
●
mgly
spowodowane
działa

źródła zagrożeń edb notatka

user profile picture

maja

4 Followers

17

Udostępnij

Zapisz

zachęcam do polubienia jeśli notatka się podoba! ❗️ ma parę błędów orto ❗️

 

8/7

Notatka

naturalne, np : pozary • trzęsienia ziemii •obfite opady lawing długotrwałe . 。 Prodła zagrożeń - edo kl. 8 busse ● mgly spowodowane działalnościa człowieka, np: ● ZAGROŻENIA • 2anieczyszczenie Trodowinka katastrofy komunikacyjne • awarie (np. zakładów przemysłóg- ch) . promieniowanie UV społecane, np: socjalne (np. bearobocie, wodne Ochotnicze psychospolecane (np. alkoholiam). • demograficzne (np. przeludnienie) . ● podmioty działające na rzecz zwalczania ikutków zagrszen w polsce: voustwo) terroryam praeste риотс 200rganizowana 7 państwowa straż pożarna C PSP) górskie ochotnicae pogotowie ratonkowe (GOPR) policja państwowe ratownictwo medycane (PRM) Ochotnicze pogotowie ratunkowe (WOPR) NUMERY ALARMOWE 997 - policja 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe 112 - europejski numer alarmowy Współdziałanie sluzb i organizacji ma 20 służb aminimalizowanie potencjalnych strat wíród ludzi i nakúć materialnych. 20 zadanie 0 O LINAMOND / from hipats (2) NOTATKA BY :

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Edukacja dla bezpieczeństwa /

źródła zagrożeń edb notatka

user profile picture

maja

4 Followers

 naturalne, np :
pozary
• trzęsienia
ziemii
•obfite opady
lawing
długotrwałe
.
。
Prodła zagrożeń - edo kl. 8
busse
●
mgly
spowodowane
działa

Otwórz

zachęcam do polubienia jeśli notatka się podoba! ❗️ ma parę błędów orto ❗️

naturalne, np : pozary • trzęsienia ziemii •obfite opady lawing długotrwałe . 。 Prodła zagrożeń - edo kl. 8 busse ● mgly spowodowane działalnościa człowieka, np: ● ZAGROŻENIA • 2anieczyszczenie Trodowinka katastrofy komunikacyjne • awarie (np. zakładów przemysłóg- ch) . promieniowanie UV społecane, np: socjalne (np. bearobocie, wodne Ochotnicze psychospolecane (np. alkoholiam). • demograficzne (np. przeludnienie) . ● podmioty działające na rzecz zwalczania ikutków zagrszen w polsce: voustwo) terroryam praeste риотс 200rganizowana 7 państwowa straż pożarna C PSP) górskie ochotnicae pogotowie ratonkowe (GOPR) policja państwowe ratownictwo medycane (PRM) Ochotnicze pogotowie ratunkowe (WOPR) NUMERY ALARMOWE 997 - policja 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe 112 - europejski numer alarmowy Współdziałanie sluzb i organizacji ma 20 służb aminimalizowanie potencjalnych strat wíród ludzi i nakúć materialnych. 20 zadanie 0 O LINAMOND / from hipats (2) NOTATKA BY :

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację