Podstawy prawa

 wykładnią prawa to proces interpretowania normy prawnej w celu ustalenia jej
znaczenia i możliwości zastosowania
rodzaje wykładni prawa ze
 wykładnią prawa to proces interpretowania normy prawnej w celu ustalenia jej
znaczenia i możliwości zastosowania
rodzaje wykładni prawa ze
 wykładnią prawa to proces interpretowania normy prawnej w celu ustalenia jej
znaczenia i możliwości zastosowania
rodzaje wykładni prawa ze
 wykładnią prawa to proces interpretowania normy prawnej w celu ustalenia jej
znaczenia i możliwości zastosowania
rodzaje wykładni prawa ze
 wykładnią prawa to proces interpretowania normy prawnej w celu ustalenia jej
znaczenia i możliwości zastosowania
rodzaje wykładni prawa ze

Podstawy prawa

U

user11

1 Followers

18

Udostępnij

Zapisz

takie tylko

 

2

Notatka

wykładnią prawa to proces interpretowania normy prawnej w celu ustalenia jej znaczenia i możliwości zastosowania rodzaje wykładni prawa ze względu na metodę SŁOWNA FUNCJONALNA polega na ustaleniu zastosowania normy polega na ustaleniu znaczenia poszczególny ch słów użytych danej normie prawnej przez analizę w celu dla jakiego została ona wprowadzona na porządku prawnego SYSTEMOWA HISTORYCZNA polega na ustaleniu polega na ustaleniu znaczenia i zastosowania normy zastosowania normy przez analizę jej miejsca w systemie prawa konsumentem nie może być spółka stowarzyszenie itp prawnej przez analizę zmian jakie były prowadzone w treść jej normy od początku jej wprowadzenia KONSTYTUCJA prawo administracyjne- reguluje zasady działania organów administracji stosunki pomiędzy nimi a obywatelami prawo karne- definiuje czyny zakazane oraz kary za ich popełnienie prawo finansowe- płacenie podatków i kwestie gromadzenie dochodów państwa prawo pracy- prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców prawo cywilne-reguluje stosunki majątkowe i nie majątkowe prawo rodzinne i opiekuńcze-reguluje stosunki pomiędzy małżonkami krewnymi PODSTAWOWE POJECIA PRAWNE państwo-jest ono zwierzchnia organizacja społeczeństwa działająca na danym terytorium realizująca swoje cele za pomocą władzy prawo-zbiór norm prawnych ustalonych przez państwo których przestrzeganie jest przymusem prawnym OBYWATELE zasada krwi zasada ziemi po odpowiednim okresie przebywania w kraju na podstawach pozwolenia na pobyt stały itd po 3 latach małżeństwa nadanie przez wojewodę i prezydenta TERYTORIUM lądowe morskie (12mil) przestrzeń powietrzna terytorium podziemne terytorium placówek państwa statków powietrznych i wodnych WŁADZA wewnętrzna niezależna zewnętrzna niezależna zdolność wchodzenia w stosunki narodowe rola prawa w gospodarce- prawo reguluje stosunki pomiędzy jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą zapewniają bezpieczeństwo zawierających transakcji oraz sprawiedliwość rozwiązywaniu sporów normy prawne zwyczajowe – ukształtowane w sposób naturalny przez strony stosunków prawnych i utrwalone w danych relacjach ale nie są spisane w formie przepisów norma prawna to reguła postępowania ustanowiona przez państwo wskazująca...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

na określone zachowanie stanowiące nakaz zakaz lub uprawnienie norma prawna jest skierowana do abstrakcyjnego adresata budowa normy prawnej hipoteza + hipoteza określa i adresata normy okoliczności w których znajduje ona zastosowanie dyspozycja dyspozycja określa konsekwencje nie zastosowanie się do treści danej normy + sankcje sankcja określa konsekwencje niezastosowani a się do treści rodzaje norm prawnych bezwzględnie obowiązujące-najczęściej normy prawa karnego nie pozwalają na dowolność postępowań adresata względnie obowiązujące- głównie w prawie cywilnym obowiązują wtedy gdy adresat ci sami nie ustalą danych kwestii, wskazują pewne reguły postępowania ale pozwalają adresatowi na ustalenie własnych zasad przykład: kto biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka używa broni palnej noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat. hipoteza dyspozycja sankcja prawo międzynarodowe-reguluje stosunki pomiędzy państwami prawo konstytucyjne -reguluje najważniejsze kwestie dotyczące państwa i obywateli prawo gospodarcze-reguluje prowadzenie i podejmowania działalności gospodarczej stosunek prawny to stosunek pomiędzy danymi podmiotami regulowane prawem elementy stosunku prawnego przedmiot stosunku to działanie podmioty czyli osoby pomiędzy którymi doszło do zdarzenia prawnego apelacje może złożyć każdy który nie zgadza się z rozstrzygnięcie sądu a kasację składamy przez adwokata SĄD REJONOWY | apelacja 1 instancja -> SĄD OKRĘGOWY T | apelacja + sąd apelacyjny | kasacja →> | | kasacja | SĄD NAJWYŻSZY 1 instancja 2 instancja zdolność prawna OSOBA FIZYCZNA * od urodzenia aż do śmierci nie można jej nas pozbawić można sądowo stwierdzić zgon w przypadku gdy nie ma wątpliwości że dana osoba poniosła śmierć i kiedy upłynęło 10 lat to zaginięcia (powyżej 70 lat - 5 lat) za zmarłą osobę nie można uznać poniżej 23 roku życia charakterystyka od 0-13 lat ma sie brak zdolności do czynności prawnej osoba w tym wieku może dokonywać tylko drobnych czynności życia codziennego ale jeżeli w wyniku tej czynności doszłoby do rażącego pokrzywdzenia jej praw do czynności ta jest nieważna zdolność do czynności prawnych * zdolność do rozporządzania swoimi prawami i zaciąganie zobowiązań przez własne działania *można pozbawić kogoś tej zdolności przez całkowite lub częściowe ubezwłasnowolnienie kiedy osoba jest uzależniona od chora psychicznie należności prawnej od 13-18 roku życia osoba taka może dokonywać czynności prawnych za zgodą opiekuna prawnego z wyjątkiem czynności przekraczających zwykły zarząd (np sprzedaż domu), może swobodnie dysponować swoim zarobkiem oraz samodzielnie zarządzać swoimi rzeczami oddanymi do swobodnego użytku kobieta która wyszła za mąż przed osiemnastym rokiem życia uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych i nie traci jej skutek unieważnienia małżeństwa czy rozwodu

U

user11

1 Followers

 wykładnią prawa to proces interpretowania normy prawnej w celu ustalenia jej
znaczenia i możliwości zastosowania
rodzaje wykładni prawa ze

Otwórz

takie tylko

Podobne notatki
Know Spółki (osobowe, kapitałowe)  thumbnail

4

64

Spółki (osobowe, kapitałowe)

najważniejsze informacje

Know Zatrudnienie  thumbnail

11

126

Zatrudnienie

teoria

Know WOS kl. 8 Życie społeczne tematy 1-3 thumbnail

7

107

WOS kl. 8 Życie społeczne tematy 1-3

Notatki do pierwszych 3 tematów działu żcyie społeczne WOS kl. 8

Know Formy zatrudnienia thumbnail

5

91

Formy zatrudnienia

notatka

Know podatki thumbnail

135

1548

podatki

podatki

Know Podstawy Przedsiębiorczości Nowa Era thumbnail

63

1073

Podstawy Przedsiębiorczości Nowa Era

dział V praca i dział VI Przedsiębiorstwo - mega pigułka

wykładnią prawa to proces interpretowania normy prawnej w celu ustalenia jej znaczenia i możliwości zastosowania rodzaje wykładni prawa ze względu na metodę SŁOWNA FUNCJONALNA polega na ustaleniu zastosowania normy polega na ustaleniu znaczenia poszczególny ch słów użytych danej normie prawnej przez analizę w celu dla jakiego została ona wprowadzona na porządku prawnego SYSTEMOWA HISTORYCZNA polega na ustaleniu polega na ustaleniu znaczenia i zastosowania normy zastosowania normy przez analizę jej miejsca w systemie prawa konsumentem nie może być spółka stowarzyszenie itp prawnej przez analizę zmian jakie były prowadzone w treść jej normy od początku jej wprowadzenia KONSTYTUCJA prawo administracyjne- reguluje zasady działania organów administracji stosunki pomiędzy nimi a obywatelami prawo karne- definiuje czyny zakazane oraz kary za ich popełnienie prawo finansowe- płacenie podatków i kwestie gromadzenie dochodów państwa prawo pracy- prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców prawo cywilne-reguluje stosunki majątkowe i nie majątkowe prawo rodzinne i opiekuńcze-reguluje stosunki pomiędzy małżonkami krewnymi PODSTAWOWE POJECIA PRAWNE państwo-jest ono zwierzchnia organizacja społeczeństwa działająca na danym terytorium realizująca swoje cele za pomocą władzy prawo-zbiór norm prawnych ustalonych przez państwo których przestrzeganie jest przymusem prawnym OBYWATELE zasada krwi zasada ziemi po odpowiednim okresie przebywania w kraju na podstawach pozwolenia na pobyt stały itd po 3 latach małżeństwa nadanie przez wojewodę i prezydenta TERYTORIUM lądowe morskie (12mil) przestrzeń powietrzna terytorium podziemne terytorium placówek państwa statków powietrznych i wodnych WŁADZA wewnętrzna niezależna zewnętrzna niezależna zdolność wchodzenia w stosunki narodowe rola prawa w gospodarce- prawo reguluje stosunki pomiędzy jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą zapewniają bezpieczeństwo zawierających transakcji oraz sprawiedliwość rozwiązywaniu sporów normy prawne zwyczajowe – ukształtowane w sposób naturalny przez strony stosunków prawnych i utrwalone w danych relacjach ale nie są spisane w formie przepisów norma prawna to reguła postępowania ustanowiona przez państwo wskazująca...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

na określone zachowanie stanowiące nakaz zakaz lub uprawnienie norma prawna jest skierowana do abstrakcyjnego adresata budowa normy prawnej hipoteza + hipoteza określa i adresata normy okoliczności w których znajduje ona zastosowanie dyspozycja dyspozycja określa konsekwencje nie zastosowanie się do treści danej normy + sankcje sankcja określa konsekwencje niezastosowani a się do treści rodzaje norm prawnych bezwzględnie obowiązujące-najczęściej normy prawa karnego nie pozwalają na dowolność postępowań adresata względnie obowiązujące- głównie w prawie cywilnym obowiązują wtedy gdy adresat ci sami nie ustalą danych kwestii, wskazują pewne reguły postępowania ale pozwalają adresatowi na ustalenie własnych zasad przykład: kto biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka używa broni palnej noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat. hipoteza dyspozycja sankcja prawo międzynarodowe-reguluje stosunki pomiędzy państwami prawo konstytucyjne -reguluje najważniejsze kwestie dotyczące państwa i obywateli prawo gospodarcze-reguluje prowadzenie i podejmowania działalności gospodarczej stosunek prawny to stosunek pomiędzy danymi podmiotami regulowane prawem elementy stosunku prawnego przedmiot stosunku to działanie podmioty czyli osoby pomiędzy którymi doszło do zdarzenia prawnego apelacje może złożyć każdy który nie zgadza się z rozstrzygnięcie sądu a kasację składamy przez adwokata SĄD REJONOWY | apelacja 1 instancja -> SĄD OKRĘGOWY T | apelacja + sąd apelacyjny | kasacja →> | | kasacja | SĄD NAJWYŻSZY 1 instancja 2 instancja zdolność prawna OSOBA FIZYCZNA * od urodzenia aż do śmierci nie można jej nas pozbawić można sądowo stwierdzić zgon w przypadku gdy nie ma wątpliwości że dana osoba poniosła śmierć i kiedy upłynęło 10 lat to zaginięcia (powyżej 70 lat - 5 lat) za zmarłą osobę nie można uznać poniżej 23 roku życia charakterystyka od 0-13 lat ma sie brak zdolności do czynności prawnej osoba w tym wieku może dokonywać tylko drobnych czynności życia codziennego ale jeżeli w wyniku tej czynności doszłoby do rażącego pokrzywdzenia jej praw do czynności ta jest nieważna zdolność do czynności prawnych * zdolność do rozporządzania swoimi prawami i zaciąganie zobowiązań przez własne działania *można pozbawić kogoś tej zdolności przez całkowite lub częściowe ubezwłasnowolnienie kiedy osoba jest uzależniona od chora psychicznie należności prawnej od 13-18 roku życia osoba taka może dokonywać czynności prawnych za zgodą opiekuna prawnego z wyjątkiem czynności przekraczających zwykły zarząd (np sprzedaż domu), może swobodnie dysponować swoim zarobkiem oraz samodzielnie zarządzać swoimi rzeczami oddanymi do swobodnego użytku kobieta która wyszła za mąż przed osiemnastym rokiem życia uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych i nie traci jej skutek unieważnienia małżeństwa czy rozwodu