Inne /

WOS kl. 8 tematy 4-6 z działu "Życie społeczne"

WOS kl. 8 tematy 4-6 z działu "Życie społeczne"

 2
3
Zycie społeczne
• wydanie na świat potomstwa
Ĵ
prokreacyjna
opiekuńcza
B
FUNKCJE
opieka rodziców nad dziećmi dorosłymi
dziećmi nad rodz

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

10

WOS kl. 8 tematy 4-6 z działu "Życie społeczne"

M

Martyna Downar

1 Followers
 

Inne

 

8

Notatka

Notatka z WOSU z kl. 8 z tematów 4-6 z działu Życie Społeczne

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

2 3 Zycie społeczne • wydanie na świat potomstwa Ĵ prokreacyjna opiekuńcza B FUNKCJE opieka rodziców nad dziećmi dorosłymi dziećmi nad rodzicami DZIECKO W prawa prawo do matki i ojca prawo do nauki i ochrony zdrowia prawo do wypoczynku, czasu wolnego. 1ozrywki i zabawy. prawo do bycia wysłuchanym i aby uwzględniono zdanie dziecka przygotowania do życia w społeczeństwie 8 socjalizacyjna RODZINY ekonomiczna Sy • zapewnienie tworzącym ją osobą środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb RODZINIE (4) obowiązki 1 obowiązek posłuszeństwa wobec rodziców obowiązek przedszkolny i szkolny obowiązek nauki do 18 r.z. oraz 3 obowiązek pomocy w prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego jeżeli dziecko pozostaje na utrzymaniu rodziców obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania, jeżeli dziecko osiąga dochody z własnej pracy i mieszka u rodziców kształcąca J przekazywanie wiedzy, uczenie konkretnych umiejętności i logicznego. sposobu myślenia Szkoła podstawowa 8 lat FUNKCJE SZKOŁY wychowawcza ↓ kształtowanie dobrych postaw i przygotowanie młodych osób do życia w społeczeństwie prawa Liceum ogólnokształcące 4 lata STRUKTURA SZKOLNICTWA Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 3 lata Technikum 5 lat Szkoła branżowa • I stopnia: 3 lata ● II stopnia: 2 lata opiekurcza 1 wspomaganie rozwoju młodego człowieka zaspokajanie jego potrzeb i tworzenie odpowiednich warunków do nauki przerwy między lekcjami i odpoczynek 2 swobodne wyrażanie myśli i przekonań Studia PRAWA TOBOUIĄZKI UCZNIA Szkoła policealna 1 (2) obowiązki kulturowa ↓ dbanie o szkoła uświadamia uczniom istnienie wartości i norm obowiązujących w kulturze, w której żyją Praca OOR · porządek w szkole Szanowanie uczniów.nauczycieli, pracowników szkoły 2 (3 5 rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności Ⓒ informacje 4 kryteria oceniania, statut szkoły. dochody wynagrodzenie (zarobki). tytułu umowy o pracę. zyski o zakresie wymagań edukacyjnych, Z пр. np. za BUDZET DOMOWY korzyści uzyskane nieruchomości 4 świadczenia (np. społeczne) pracę z działalności gospodarczej (rolniczej) z majątku (np. z wynajmu sprzedaż (np. na portalach aukcyjnych) 6 darowizny rzeczowe i pieniężne 3. wykonywanie polecen dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły 2 4 systematyczne, punktualne i aktywne. uczestniczenie w lekcjach wydałki opłaty (np. rachunki za mieszkanie). raty kredytowe...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

(np. spłata kredytu mieszkaniowego zakupy (np. żywnosi i napojów, ubrań i obuwia 4 koszty usług (np. zapłata za wizytę u lekarza 6. koszty komunikacji (np. bilety na komunikację miejską 3. niektore podatki (np. podatek od zakupu auta składki (np. na ubezpieczenie medyczne) 6

Inne /

WOS kl. 8 tematy 4-6 z działu "Życie społeczne"

WOS kl. 8 tematy 4-6 z działu "Życie społeczne"

M

Martyna Downar

1 Followers
 

Inne

 

8

Notatka

WOS kl. 8 tematy 4-6 z działu "Życie społeczne"

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 2
3
Zycie społeczne
• wydanie na świat potomstwa
Ĵ
prokreacyjna
opiekuńcza
B
FUNKCJE
opieka rodziców nad dziećmi dorosłymi
dziećmi nad rodz

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

10

Komentarze (1)

Q

Fajnee, będę się z tego uczyć, ale jeszcze tego nie mieliśmy. Pozdrawiam 👍👍

Notatka z WOSU z kl. 8 z tematów 4-6 z działu Życie Społeczne

2 3 Zycie społeczne • wydanie na świat potomstwa Ĵ prokreacyjna opiekuńcza B FUNKCJE opieka rodziców nad dziećmi dorosłymi dziećmi nad rodzicami DZIECKO W prawa prawo do matki i ojca prawo do nauki i ochrony zdrowia prawo do wypoczynku, czasu wolnego. 1ozrywki i zabawy. prawo do bycia wysłuchanym i aby uwzględniono zdanie dziecka przygotowania do życia w społeczeństwie 8 socjalizacyjna RODZINY ekonomiczna Sy • zapewnienie tworzącym ją osobą środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb RODZINIE (4) obowiązki 1 obowiązek posłuszeństwa wobec rodziców obowiązek przedszkolny i szkolny obowiązek nauki do 18 r.z. oraz 3 obowiązek pomocy w prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego jeżeli dziecko pozostaje na utrzymaniu rodziców obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania, jeżeli dziecko osiąga dochody z własnej pracy i mieszka u rodziców kształcąca J przekazywanie wiedzy, uczenie konkretnych umiejętności i logicznego. sposobu myślenia Szkoła podstawowa 8 lat FUNKCJE SZKOŁY wychowawcza ↓ kształtowanie dobrych postaw i przygotowanie młodych osób do życia w społeczeństwie prawa Liceum ogólnokształcące 4 lata STRUKTURA SZKOLNICTWA Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 3 lata Technikum 5 lat Szkoła branżowa • I stopnia: 3 lata ● II stopnia: 2 lata opiekurcza 1 wspomaganie rozwoju młodego człowieka zaspokajanie jego potrzeb i tworzenie odpowiednich warunków do nauki przerwy między lekcjami i odpoczynek 2 swobodne wyrażanie myśli i przekonań Studia PRAWA TOBOUIĄZKI UCZNIA Szkoła policealna 1 (2) obowiązki kulturowa ↓ dbanie o szkoła uświadamia uczniom istnienie wartości i norm obowiązujących w kulturze, w której żyją Praca OOR · porządek w szkole Szanowanie uczniów.nauczycieli, pracowników szkoły 2 (3 5 rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności Ⓒ informacje 4 kryteria oceniania, statut szkoły. dochody wynagrodzenie (zarobki). tytułu umowy o pracę. zyski o zakresie wymagań edukacyjnych, Z пр. np. za BUDZET DOMOWY korzyści uzyskane nieruchomości 4 świadczenia (np. społeczne) pracę z działalności gospodarczej (rolniczej) z majątku (np. z wynajmu sprzedaż (np. na portalach aukcyjnych) 6 darowizny rzeczowe i pieniężne 3. wykonywanie polecen dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły 2 4 systematyczne, punktualne i aktywne. uczestniczenie w lekcjach wydałki opłaty (np. rachunki za mieszkanie). raty kredytowe...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

(np. spłata kredytu mieszkaniowego zakupy (np. żywnosi i napojów, ubrań i obuwia 4 koszty usług (np. zapłata za wizytę u lekarza 6. koszty komunikacji (np. bilety na komunikację miejską 3. niektore podatki (np. podatek od zakupu auta składki (np. na ubezpieczenie medyczne) 6