Barok

 1.Etymologia nazwy
barocco (z portugalskiego/ włoskiego) - perła o nieregularnym kształcie.
● skojarzenie z przepychem, przesadą, bogactwem

Barok

user profile picture

Carmen🫶

0 Followers

18

Udostępnij

Zapisz

Notatka, podsumowanie wiedzy z klasy 2 liceum o epoce- Barok.

 

4/2

Notatka

1.Etymologia nazwy barocco (z portugalskiego/ włoskiego) - perła o nieregularnym kształcie. ● skojarzenie z przepychem, przesadą, bogactwem, nieregularnością epoka kontrastów ● 2. Ramy czasowe epoki początek: 1563 r. Sobór trydencki (zapowiadał dopiero zmianę epoki) XVI w koniec: czasy saskie 1697-1763. XVIII w. 3. Ramy czasowe polskiego baroku ● ● Barok XVII wiek ● ● początek: lata 30. XVII w. (pierwsze tendencje u schyłku XVI w.) koniec: po latach 30./40., a nawet 60. XVIII w. 4. Różnice pomiędzy barokiem a renesansem RENESANS - człowiek w centrum, radość, naśladownictwo świata w sztuce, symetria, harmonia, ład, zachwyt pięknem świata BAROK- Bóg w centrum, człowie życia kruchą trzciną, wyrażanie uczuć w sztuce, dysharmonia, asymetria, niepokój, cierpienie, mistycyzm, vanitas (marność nad marnościami), śmierć, pesymistyczny pogląd na naturę człowieka 5.Dlaczego w historii okres baroku nazywany jest czasem wojen? ● Ponieważ barok przypada na okres kontrreformacji (odpowiedź Kościoła na reformację) i wieloletnich wojen. ● W Polsce były to walki ze Szwajcarią, Rosją, Turcją 6. Najważniejsze postanowienia soboru trydenckiego. potępienie nauki Lutra ● utworzenie indeksu ksiąg zakazanych uznanie protestantów za heretyków potępiono predestynację – tezę głoszącą, iż los pośmiertny człowieka jest odgórnie wyznaczony przez Boga (jedna z podstawowych nauk i założeń kalwinizmu) i podtrzymano koncepcję wolnej woli 7.Przyczyny i przejawy niepokoju duchowego wiązały się z sytuacją religijną i polityczną ● niepokoje budziły wizja nieskończonego świata i inne nowe odkrycia geograficzne były bodźcem do przemyśleń filozoficznych lub źródłem lęku wywołanego przez poczucie bezradności i zagubienia Powrót...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

do teocentryzmu, człowiek z rozpaczy i zagubienia przyjmował dwie postawy: gorączkowe używanie życia i żarliwa religijność ● 8. Specyfika baroku polskiego - SARMATYZM sarmatyzm jako kultura szlachty polskiej i panujące wśród niej przekonania o starożytnym pochodzeniu i wyjątkowości narodu. ● ● ten światopogląd przedstawiał charakterystyczną obyczajowość szlachty polskiej cechy sarmackie (oczekiwania): waleczność, rycerskość, zamiłowanie wolności kult,, złotej wolności szlacheckiej”, szlachta jako przedmurze chrześcijaństwa (mesjanizm) sarmatyzm - ksenofobia (niechęć/ strach w stosunku do innych nacji), megalomania (przekonanie o wyjątkowości własnej kultury i siebie) mesjanizm (misja obrony Europy - przez przekonanie o swojej szlacheckiej wyższości) WADY I ZALETY SARMATYZMUS ZALETY duma narodowa przywiązanie do wolności gościnność rycerskość, męstwo wierność tradycji kult wolności i demokracji wierność katolicyzmowi znajomość prawa, chęć rozwiązywania problemów umiejętność przemawiania WADY megalomania samowola, anarchia pijaństwo, obżarstwo skłonność do pojedynkowania, drażliwość wobec honoru, brawura sprzeciwienie się rozwojowi, zaściankowość warcholstwo (anarchia, wszystko mi wolno) dewotyzm, fanatyzm religijny, nietolerancja szukanie zaczepek, pieniaństwo, niezdolność do kompromisu gadulstwo, popisywanie się zwrotami obcymi, demagogia 9. Życie codzienne w baroku kościół, religia ● sztuka, malarstwo dla wyższych sfer społeczeństwa ● ciężka praca, marne zarobki, brak rozrywki dla niższych sfer / biedniejszych ● polscy sarmaci / szlachcice cenili sobie rozrywkę, zabawę, jedzenie i picie 10. Metafizyczna poezja w baroku - poważne, egzystencjalne tematy 11.Porównanie obrazu Boga zawartego w wierszach Mikołaja Sępa Szarzyńskiego z obrazem Boga w Hymnie Jana Kochanowskiego Mikołaj Sęp-Szarzyński przedstawia Boga i świat. Człowiekowi nakazuje dokonać wyboru między jednym a drugim. Bóg jest czymś idealnym a świat za to - niepojęty, wielki, chaotyczny. M. S Sarzyński i J.Kochanowski mieli podobne wizje, majac swiadomosc piękna i boskości świata. Ale pokazują konieczność odejścia od tego i zbliżenia się do Boga przez wiarę i religię. 12. Geneza utworu- ,,krótkość żywota" - Daniela Naborowskiego poezja metafizyczna • barokowego synkretyzmu ● dwie sprzeczne postawy: przerażenie przemijaniem oraz jego jednoczesna akceptacja. w wierszu " Marność" Naborowski porusza problematykę filozoficzną dot. egzystencji. utwór z odwołaniem do "Księgi Koheleta" i motywu vanitas 13. Nurty w Polskiej kulturze barokowej DWORSKI -ulegający wpływom zagranicznym -czerpiący z obcych wzorców -cel: rozrywka -swojskość ZIEMIAŃSKI (SARMACKI) -życie szlachcica/ ziemianina -hołdujący polskiej tragedii -zamykający się na nowiny zagraniczne -kultura żołnierska, wojna METAFIZYCZNY -powaga, egzystencjalizm w literaturze

user profile picture

Carmen🫶

0 Followers

 1.Etymologia nazwy
barocco (z portugalskiego/ włoskiego) - perła o nieregularnym kształcie.
● skojarzenie z przepychem, przesadą, bogactwem

Otwórz

Notatka, podsumowanie wiedzy z klasy 2 liceum o epoce- Barok.

Podobne notatki

Know Barok  thumbnail

2525

Barok

Barok notatka z epoki

Know Barok thumbnail

5

Barok

Barok, motyw vanitas, cechy, literatura, religijność,sarmatyzm, sztuka, muzyka

Know Barok  thumbnail

12

Barok

Barok jako epoka

Know Barok - powtórzenie przed sprawdzianem  thumbnail

40

Barok - powtórzenie przed sprawdzianem

Powtórzenie przed sprawdzianem

Know Biblia notatki  thumbnail

42

Biblia notatki

Notatki z biblii. Hiob, Abraham, Kohelet, Apokalipsa, Pieśń nad Pieśniami, psalmy

Know Barok (poezja metafizyczna, fenomen piękna i czasu) thumbnail

55

Barok (poezja metafizyczna, fenomen piękna i czasu)

Sonet IV i V Mikołaja Sępy-Szarzyńskiego (elipsa, vanitas, zakład Pascala) „Na oczy królowej…”, „Krótkość żywota”, „Na tóż” (nurt poezji dworskiej, panegiryki, gradacja, czas cykliczny i wertykalny)

1.Etymologia nazwy barocco (z portugalskiego/ włoskiego) - perła o nieregularnym kształcie. ● skojarzenie z przepychem, przesadą, bogactwem, nieregularnością epoka kontrastów ● 2. Ramy czasowe epoki początek: 1563 r. Sobór trydencki (zapowiadał dopiero zmianę epoki) XVI w koniec: czasy saskie 1697-1763. XVIII w. 3. Ramy czasowe polskiego baroku ● ● Barok XVII wiek ● ● początek: lata 30. XVII w. (pierwsze tendencje u schyłku XVI w.) koniec: po latach 30./40., a nawet 60. XVIII w. 4. Różnice pomiędzy barokiem a renesansem RENESANS - człowiek w centrum, radość, naśladownictwo świata w sztuce, symetria, harmonia, ład, zachwyt pięknem świata BAROK- Bóg w centrum, człowie życia kruchą trzciną, wyrażanie uczuć w sztuce, dysharmonia, asymetria, niepokój, cierpienie, mistycyzm, vanitas (marność nad marnościami), śmierć, pesymistyczny pogląd na naturę człowieka 5.Dlaczego w historii okres baroku nazywany jest czasem wojen? ● Ponieważ barok przypada na okres kontrreformacji (odpowiedź Kościoła na reformację) i wieloletnich wojen. ● W Polsce były to walki ze Szwajcarią, Rosją, Turcją 6. Najważniejsze postanowienia soboru trydenckiego. potępienie nauki Lutra ● utworzenie indeksu ksiąg zakazanych uznanie protestantów za heretyków potępiono predestynację – tezę głoszącą, iż los pośmiertny człowieka jest odgórnie wyznaczony przez Boga (jedna z podstawowych nauk i założeń kalwinizmu) i podtrzymano koncepcję wolnej woli 7.Przyczyny i przejawy niepokoju duchowego wiązały się z sytuacją religijną i polityczną ● niepokoje budziły wizja nieskończonego świata i inne nowe odkrycia geograficzne były bodźcem do przemyśleń filozoficznych lub źródłem lęku wywołanego przez poczucie bezradności i zagubienia Powrót...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

do teocentryzmu, człowiek z rozpaczy i zagubienia przyjmował dwie postawy: gorączkowe używanie życia i żarliwa religijność ● 8. Specyfika baroku polskiego - SARMATYZM sarmatyzm jako kultura szlachty polskiej i panujące wśród niej przekonania o starożytnym pochodzeniu i wyjątkowości narodu. ● ● ten światopogląd przedstawiał charakterystyczną obyczajowość szlachty polskiej cechy sarmackie (oczekiwania): waleczność, rycerskość, zamiłowanie wolności kult,, złotej wolności szlacheckiej”, szlachta jako przedmurze chrześcijaństwa (mesjanizm) sarmatyzm - ksenofobia (niechęć/ strach w stosunku do innych nacji), megalomania (przekonanie o wyjątkowości własnej kultury i siebie) mesjanizm (misja obrony Europy - przez przekonanie o swojej szlacheckiej wyższości) WADY I ZALETY SARMATYZMUS ZALETY duma narodowa przywiązanie do wolności gościnność rycerskość, męstwo wierność tradycji kult wolności i demokracji wierność katolicyzmowi znajomość prawa, chęć rozwiązywania problemów umiejętność przemawiania WADY megalomania samowola, anarchia pijaństwo, obżarstwo skłonność do pojedynkowania, drażliwość wobec honoru, brawura sprzeciwienie się rozwojowi, zaściankowość warcholstwo (anarchia, wszystko mi wolno) dewotyzm, fanatyzm religijny, nietolerancja szukanie zaczepek, pieniaństwo, niezdolność do kompromisu gadulstwo, popisywanie się zwrotami obcymi, demagogia 9. Życie codzienne w baroku kościół, religia ● sztuka, malarstwo dla wyższych sfer społeczeństwa ● ciężka praca, marne zarobki, brak rozrywki dla niższych sfer / biedniejszych ● polscy sarmaci / szlachcice cenili sobie rozrywkę, zabawę, jedzenie i picie 10. Metafizyczna poezja w baroku - poważne, egzystencjalne tematy 11.Porównanie obrazu Boga zawartego w wierszach Mikołaja Sępa Szarzyńskiego z obrazem Boga w Hymnie Jana Kochanowskiego Mikołaj Sęp-Szarzyński przedstawia Boga i świat. Człowiekowi nakazuje dokonać wyboru między jednym a drugim. Bóg jest czymś idealnym a świat za to - niepojęty, wielki, chaotyczny. M. S Sarzyński i J.Kochanowski mieli podobne wizje, majac swiadomosc piękna i boskości świata. Ale pokazują konieczność odejścia od tego i zbliżenia się do Boga przez wiarę i religię. 12. Geneza utworu- ,,krótkość żywota" - Daniela Naborowskiego poezja metafizyczna • barokowego synkretyzmu ● dwie sprzeczne postawy: przerażenie przemijaniem oraz jego jednoczesna akceptacja. w wierszu " Marność" Naborowski porusza problematykę filozoficzną dot. egzystencji. utwór z odwołaniem do "Księgi Koheleta" i motywu vanitas 13. Nurty w Polskiej kulturze barokowej DWORSKI -ulegający wpływom zagranicznym -czerpiący z obcych wzorców -cel: rozrywka -swojskość ZIEMIAŃSKI (SARMACKI) -życie szlachcica/ ziemianina -hołdujący polskiej tragedii -zamykający się na nowiny zagraniczne -kultura żołnierska, wojna METAFIZYCZNY -powaga, egzystencjalizm w literaturze