Biologia /

Komórka zwierzęca, roślinna, bakteryjna

Komórka zwierzęca, roślinna, bakteryjna

 bosom
parat
olgiego
aparat
Golgiego
Komórka roślinna
perolsysam
Toroplast
cytozal
centrosom perousysom
mitochondrium
mitochondrium
jąderka

Komórka zwierzęca, roślinna, bakteryjna

L

Lena Kox

23 Followers

Udostępnij

Zapisz

17

 

1/2/5

Notatka

Wytłumaczenie zagadnienia “Komóra zwierzęca” z biologii. budowa komórek

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

bosom parat olgiego aparat Golgiego Komórka roślinna perolsysam Toroplast cytozal centrosom perousysom mitochondrium mitochondrium jąderka iqdro homórkowe lizosom -jadro komórkowe biona kom. jąderko - Wodniczka biona homórkowa siateczua sirdaplazmatyczna wakuola cyto201 ·siateczka śródplazmatyczna gradua siateczka Śródplazmatyczna szorstha Siateczka śródplazmatyczna gradlia rybosom -ściana hom. Szorstua Budowa jądra komórkowego retikulum endoplazmatyczne Szorstkie Toy gu 22 rybosomy pory brona zewnetrzna otoczka ·błona wewnętrzna jądrowa Jaderko kariolimfa/ nukleoplazma chromatyna siateczka śrocl plazmatyczna wakuola * Wielki pechenyu pochodzący od siateczul środplazmatycznej i aparatu Golgiego zalicza się do systemu boon wewnętrznych komorui występowanie: * jej wnętrze wypernia kom.roślinne SOK KOMÓRKOWY kom.graybowe •protisty wakuole komórek roślinnych i grzybowych hom. ·liczne w kom.merystematy- cznych (kom. odpowiedzialne zu wzrost/rozwój roślin) w kom. dojnatych zazwyczaj jest jedna centralna wakuola (hom. roślinne) w kom. niektórych grzybów, a także uom.pnyszparkowych. liści roślin, wakuole moga powstawać na drodze rozpadu dużych wakuol w mniejsze otoczone tonoplastem zawierają sou komórkowy •powstają w młodych, dzielących się uomorkach przez zlewanie sie pechenylów pochodzących od ER lub AG stanowią ok. 50%. obj.dojrzałych wodniczki protistów sunkcje: utrzymanie turgoru prawiatowy stan uwadnienice komorele) SOK KOMÓRKOWY Skład: zw. nieorganiczne: woda (ok. 90%) jony (Na,K, Fe, Mg) gazy atmosferyczně (Hen, azot, dwutlenek węgla) drobne jest ich kilka (moze byc wodniczka TĘTNIĄCA i POKARMOWA) występują u protistów słodkowodnych asmatycznie usuwają nadmiar wody TONOPLAST biona wakuoli selektywna W stosunku do transportowanych przez nią roztworów regulacja gospodarki wodnej komorhi gromadzenie sub. zapasowych zw.Organiczne aminokwasy bictua (ω postaci ziaren aleuronowych) culry glikozydy antocyjaniny (odpowiedzialne 20 barwy czerwone-środ-kucone lub barwy niebiesuie-środ. zasadowe kryształy szczawianu wapnia allaloidy garbniki uwasy organiczne (nadają Owocom uwaśny smal) estry uwasów organicznych odpowiadają za trawienie pokarmu gromadzenie związków •) które nadają barwy prathom uwiatów i owocow •) o charautene ochronnym Mitochondria Comuneca, (mybauce, rasilinna) (hom. zwienąca, gnybowa, Budowa ona wnętrzna prestneń międzybłonowa dwie błony-zewnetrna i wewnętrzna MY inn błona wewnętrzna rybosomy komórki malo aktywne strama silne pofaidowanie biony wewnętrznej popravia wydajność procesu addychania kom. komórk aktywnie metabolicznie metabolicznie gnebien mitochondrialny matrix mitochondrium DNA biona wewnętrzna Chloroplasty blana zewnętrzna ziarno surobi rybosomy ONA •więcej enzymów Pheprowadzających oddychania kom. 1 wiecej ATP tylahoidy gran silnie pofałdowana. -twony gnebień mitochondrialny zawierają własne DNA, rybosomy • substancja wypełniająca whethe- MACIERZ MITOCHONDRIALNA/ MATRIKS MITOCHONDRIUM FUNKCJE preprowadzanie procesu oddychania Hienowego, dostarcza i produkuje w nim energie chemiczna w postaci ATP - to energię...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

mitochondria pozyskują z utleniania cząsteczek pokarmu tylahoidy stromy ciemność ATR (formy miodociane) proplastydy +2₂² amyloplasty magazynują surobię (cukier zapasowy) Leukoplasty •plastycy magazynujole (magazynuja sub. zapasowe w postaci skrobi-amyloplasty lub fluszczów -elapplasty) odpowiedniki-mezosomy Swiato etioplasty (kom raslinna) - FUNKCJE - wiarto chloroplasty mitochondria- pomnażane prez podziau 0 0-8- e Quiarto preprowadzanie fotosyntezy chromoplasty e leukoplasty odpowiedniki-tylahoidy chromatofory elajoplasty •magazynują uszcze •magazynują biatha (proteiny) proteinoplasty CO₂ + H₂0-glukoz + Hen Jądro komórkowe • struktura charakterystyczna dla kom. eukariotycznych większość kom. ma tylko jedno paro (com dwujądrowe- DIKARIOTYCZNE) •Otoczone podwójng błong bichowo- lipidoug (UARIOLEMMA) hom. dwujądrowe - dikariotyczne -B-U-D-O-W-A- relikulum endoplazmatyczne szorstkie with Ju 0.0 rybasomy pory brona zewnętrzna otoczka •błona wewnętrzna jadrowa Jaderko kariolimfa/ nukleoplazma chromatyna (ONA, biatha) siateczka Srict plazmatyczna gialla F-U-N-K-C-J-E- • kontrolowanie i sterowanie procesami życiowymi komórki powielanie i przekazywanie DNA homárkom potomnym i organizmom potomnym zba porów w jądrze kom. zależy aktywności metabolicznej komorur. morua bardziej ultywna metabolicznie ip. kom trusthi) produlinje dużo ałek, które powstają na bazie DNA, utego w musi ona zawierać dużą ść porów, by wypływaio 2 niej mRNA mRNA 000000000 tubotomy "przez pory w otoczce mogą wychodzić rybosomy, bluthia, mRNA, nukleotydy CHROMATYNA-DNA nawinięte na biatha histonowe liczba porow w otoczce jadrovej zależy od aut. metabolicznei Ciomórki wieluaść: 5-10miuro metrów wielkość zależy od: wielkość Lomórki ilesci chromatuny • stanu czymościowego Lomorui powieksza się nu suutel procesów transkrypcji i replikaci kariolemma podwójna otoczka jądrowa oddziela wnetrze jadra od cytozolu reguluje przemieszczanie się sub. do wnetna jedra i na zewn. komórki ma charakter perforowany (posiada pary, jądrowe) 2budowana 2 dwoch bion wewnetrina: gradua, wybiórcza, wyścielona od środka laming (biaikiem) zewnętnina: szorstua (na jej pow. sq rybesamy) wysoceprzepuszczalna, powstaje 2 blony siareczul środ. szorstulej

Biologia /

Komórka zwierzęca, roślinna, bakteryjna

L

Lena Kox  

Obserwuj

23 Followers

 bosom
parat
olgiego
aparat
Golgiego
Komórka roślinna
perolsysam
Toroplast
cytozal
centrosom perousysom
mitochondrium
mitochondrium
jąderka

Otwórz aplikację

Wytłumaczenie zagadnienia “Komóra zwierzęca” z biologii. budowa komórek

Podobne notatki

user profile picture

8

Struktury otoczone jedną błoną i rybosomy

Know Struktury otoczone jedną błoną i rybosomy  thumbnail

72

 

1/2/3

user profile picture

1

Komórki

Know Komórki thumbnail

1

 

5/6/7

M

3

Mitochondria i plastydy. Teoria endosymbiozy. (Biologia rozszerzone I liceum)

Know Mitochondria i plastydy. Teoria endosymbiozy. (Biologia rozszerzone I liceum) thumbnail

54

 

1

M

2

KOMÓRKI

Know KOMÓRKI thumbnail

4

 

1

bosom parat olgiego aparat Golgiego Komórka roślinna perolsysam Toroplast cytozal centrosom perousysom mitochondrium mitochondrium jąderka iqdro homórkowe lizosom -jadro komórkowe biona kom. jąderko - Wodniczka biona homórkowa siateczua sirdaplazmatyczna wakuola cyto201 ·siateczka śródplazmatyczna gradua siateczka Śródplazmatyczna szorstha Siateczka śródplazmatyczna gradlia rybosom -ściana hom. Szorstua Budowa jądra komórkowego retikulum endoplazmatyczne Szorstkie Toy gu 22 rybosomy pory brona zewnetrzna otoczka ·błona wewnętrzna jądrowa Jaderko kariolimfa/ nukleoplazma chromatyna siateczka śrocl plazmatyczna wakuola * Wielki pechenyu pochodzący od siateczul środplazmatycznej i aparatu Golgiego zalicza się do systemu boon wewnętrznych komorui występowanie: * jej wnętrze wypernia kom.roślinne SOK KOMÓRKOWY kom.graybowe •protisty wakuole komórek roślinnych i grzybowych hom. ·liczne w kom.merystematy- cznych (kom. odpowiedzialne zu wzrost/rozwój roślin) w kom. dojnatych zazwyczaj jest jedna centralna wakuola (hom. roślinne) w kom. niektórych grzybów, a także uom.pnyszparkowych. liści roślin, wakuole moga powstawać na drodze rozpadu dużych wakuol w mniejsze otoczone tonoplastem zawierają sou komórkowy •powstają w młodych, dzielących się uomorkach przez zlewanie sie pechenylów pochodzących od ER lub AG stanowią ok. 50%. obj.dojrzałych wodniczki protistów sunkcje: utrzymanie turgoru prawiatowy stan uwadnienice komorele) SOK KOMÓRKOWY Skład: zw. nieorganiczne: woda (ok. 90%) jony (Na,K, Fe, Mg) gazy atmosferyczně (Hen, azot, dwutlenek węgla) drobne jest ich kilka (moze byc wodniczka TĘTNIĄCA i POKARMOWA) występują u protistów słodkowodnych asmatycznie usuwają nadmiar wody TONOPLAST biona wakuoli selektywna W stosunku do transportowanych przez nią roztworów regulacja gospodarki wodnej komorhi gromadzenie sub. zapasowych zw.Organiczne aminokwasy bictua (ω postaci ziaren aleuronowych) culry glikozydy antocyjaniny (odpowiedzialne 20 barwy czerwone-środ-kucone lub barwy niebiesuie-środ. zasadowe kryształy szczawianu wapnia allaloidy garbniki uwasy organiczne (nadają Owocom uwaśny smal) estry uwasów organicznych odpowiadają za trawienie pokarmu gromadzenie związków •) które nadają barwy prathom uwiatów i owocow •) o charautene ochronnym Mitochondria Comuneca, (mybauce, rasilinna) (hom. zwienąca, gnybowa, Budowa ona wnętrzna prestneń międzybłonowa dwie błony-zewnetrna i wewnętrzna MY inn błona wewnętrzna rybosomy komórki malo aktywne strama silne pofaidowanie biony wewnętrznej popravia wydajność procesu addychania kom. komórk aktywnie metabolicznie metabolicznie gnebien mitochondrialny matrix mitochondrium DNA biona wewnętrzna Chloroplasty blana zewnętrzna ziarno surobi rybosomy ONA •więcej enzymów Pheprowadzających oddychania kom. 1 wiecej ATP tylahoidy gran silnie pofałdowana. -twony gnebień mitochondrialny zawierają własne DNA, rybosomy • substancja wypełniająca whethe- MACIERZ MITOCHONDRIALNA/ MATRIKS MITOCHONDRIUM FUNKCJE preprowadzanie procesu oddychania Hienowego, dostarcza i produkuje w nim energie chemiczna w postaci ATP - to energię...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

mitochondria pozyskują z utleniania cząsteczek pokarmu tylahoidy stromy ciemność ATR (formy miodociane) proplastydy +2₂² amyloplasty magazynują surobię (cukier zapasowy) Leukoplasty •plastycy magazynujole (magazynuja sub. zapasowe w postaci skrobi-amyloplasty lub fluszczów -elapplasty) odpowiedniki-mezosomy Swiato etioplasty (kom raslinna) - FUNKCJE - wiarto chloroplasty mitochondria- pomnażane prez podziau 0 0-8- e Quiarto preprowadzanie fotosyntezy chromoplasty e leukoplasty odpowiedniki-tylahoidy chromatofory elajoplasty •magazynują uszcze •magazynują biatha (proteiny) proteinoplasty CO₂ + H₂0-glukoz + Hen Jądro komórkowe • struktura charakterystyczna dla kom. eukariotycznych większość kom. ma tylko jedno paro (com dwujądrowe- DIKARIOTYCZNE) •Otoczone podwójng błong bichowo- lipidoug (UARIOLEMMA) hom. dwujądrowe - dikariotyczne -B-U-D-O-W-A- relikulum endoplazmatyczne szorstkie with Ju 0.0 rybasomy pory brona zewnętrzna otoczka •błona wewnętrzna jadrowa Jaderko kariolimfa/ nukleoplazma chromatyna (ONA, biatha) siateczka Srict plazmatyczna gialla F-U-N-K-C-J-E- • kontrolowanie i sterowanie procesami życiowymi komórki powielanie i przekazywanie DNA homárkom potomnym i organizmom potomnym zba porów w jądrze kom. zależy aktywności metabolicznej komorur. morua bardziej ultywna metabolicznie ip. kom trusthi) produlinje dużo ałek, które powstają na bazie DNA, utego w musi ona zawierać dużą ść porów, by wypływaio 2 niej mRNA mRNA 000000000 tubotomy "przez pory w otoczce mogą wychodzić rybosomy, bluthia, mRNA, nukleotydy CHROMATYNA-DNA nawinięte na biatha histonowe liczba porow w otoczce jadrovej zależy od aut. metabolicznei Ciomórki wieluaść: 5-10miuro metrów wielkość zależy od: wielkość Lomórki ilesci chromatuny • stanu czymościowego Lomorui powieksza się nu suutel procesów transkrypcji i replikaci kariolemma podwójna otoczka jądrowa oddziela wnetrze jadra od cytozolu reguluje przemieszczanie się sub. do wnetna jedra i na zewn. komórki ma charakter perforowany (posiada pary, jądrowe) 2budowana 2 dwoch bion wewnetrina: gradua, wybiórcza, wyścielona od środka laming (biaikiem) zewnętnina: szorstua (na jej pow. sq rybesamy) wysoceprzepuszczalna, powstaje 2 blony siareczul środ. szorstulej