Chemia /

Mechanika kwantowa

Mechanika kwantowa

 MECHANIKA KWANTOWA
Według hipotezy De Brolige'a poruszający się elektron jako cząstka materialna ma też
właściwości falowe. Pęd to wielkość

Mechanika kwantowa

user profile picture

kuba_study

5941 Obserwujących

69

Udostępnij

Zapisz

Chemia Mechanika kwantowa

 

1/2

Notatka

MECHANIKA KWANTOWA Według hipotezy De Brolige'a poruszający się elektron jako cząstka materialna ma też właściwości falowe. Pęd to wielkość fizyczna która opisuje ruch, pęd = masa × prędkość. Zasada nieoznaczności Heisenberga mówi że niemożliwe jest jednoczesne dokładne wyznaczenie położenia i pędu elektronu w atomie, co za tym idzie nie da się podać po jakim torze leci elektron, można tylko rozpatrywać prawdopodobieństwo znalezienia go w danym czasie w chmurze elektronowej ORBITALE ATOMOWE ● Py dxy ● LICZBY KWANTOWE Liczby kwantowe to wartości charakteryzujące wielkości fizyczne m.in. elektronów, jader atomowych, atomów czy cząsteczek. Są wykorzystywane do opisania stanu elektronu w atomie. Wyróżnia się 4 liczby kwantowe 2 n - główna liczba kwantowa 1- poboczna liczba kwantowa Orbital atomowy to funkcja falowa , opisuje stan energetyczny i przestrzenny elektronu w atomie. Orbitale atomowe opisują elektrony znajdujące się w stanie podstawowym i wzbudzonym. Stan podstawowy to trwały stan atomu, a wzbudzony nie jest trwały, ze względu na stan energetyczny wyróżnia się orbitale s (1), p (3), d (5) i f (7) m - magnetyczna liczba kwantowa ms - magnetyczna spinowa liczba kwantowa Główna liczba kwantowa n określa numer powłoki na której znajduje się elektron, tzn. podaje przybliżoną odległość elektronu od jądra, na jej podstawie określamy energię elektronu w atomie, która zależy od jego odległości od jądra. Liczba n może przybierać wartości 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oznaczające kolejno powłoki...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

K, L, M, N, O, P, Q. Na podstawie wielkości n można obliczyć liczbę stanów kwantowych (maksymalna liczba elektronów) jaka zmieści się na powłoce. Od n zależy też wielkość orbitali. Poboczna liczba kwantowa I określa orbitalny moment pędu elektronu, oraz onacza numer podpowłoki na jakiej jest obecnie dany elektron, liczba I przybiera wielkości całkowite 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 (od 0 do n-1 (wzór)), które odpowiadają podpowłokom s, p, d, f, g, h, i. Liczba I określa również kształt orbitali Magnetyczna liczba kwantowa m określa orientację przestrzenną orbitalnego momentu pędu elektronu, tzn. opisuje zachowanie chmury elektronowej w polu magnetycznym, wartość liczby m jest zależna od wartości liczby ↳, jaką posiada dany elektron. Jeżeli 1=2 to m=-2,-1,0,1,2 dla l=3 m =-3,-2,-1,0,1,2,3 a dla 1=0 m=0. Liczbę m charakteryzuję wzajemne ułożenie orbitali w przestrzeni. Magnetyczna spinowa liczba kwantowa ms określa orientację przestrzenną wektoru spinu elektronu tzn. kierunek obrotu elektronu wokół własnej osi. Elektron może obracać się tylko w 2 kierunkach dla tego przyjmuje tylko 2 wartości ½ i-2. Liczba m określa również liczbę stanów kwantowych dla jednego orbitalu. USTALANIE STANOW KWANTOWYCH Każdy elektron ma swój własny stan kwantowy więc ogólna liczba tych stanów = liczbie elektronów na danej powłoce/podpowłoce. Oczywiście jest na to wzór określający maks. liczbę elektronów na powłoce 2n². Jeśli nie chcesz korzystać ze wzoru wystarczy pamiętać maksymalną ilość elektronów na danych powłokach/podpowłokach (co swoją drogą potrzebne jest do rozpisywania konfiguracji elektronowej). n 2 3 4 Powłoka K L L M M M N N N N | O 0 | 0 1 2 0 1 2 3 Podpowłoka S S S P d S d f Nmax 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 Wzór 2n²2 dotyczy maks liczby elektronów na danej powłoce, natomiast dla podpowłok jest wzór 2(2×l +1), gdzie l to liczba poboczna.