Potęgi

 76
Potęgowanie, to nic innego, jak wielokrotne mnożenie liczby przez samą siebie.
Potęga składa się z wykładnika i podstawy potęgi:
podstaw

Potęgi

user profile picture

Megi

201 Followers

9

Udostępnij

Zapisz

Zasady potęgowania i budowa potęgi

 

5/6

Notatka

76 Potęgowanie, to nic innego, jak wielokrotne mnożenie liczby przez samą siebie. Potęga składa się z wykładnika i podstawy potęgi: podstawa potęgi MATEMATYKA 4 6 3 POTĘGI Zasady potęgowania: zawsze jeśli wykładnik jest równy 0, a podstawa potęgi jest równa lub większa niż 1, to wynik jest równy 1 → jeśli potęgując ułamek, chcemy, aby wykładnik odnosił się do całego ułamek, wówczas ułamek zapisujemy w nawiasie: wykładnik 3 (4) ³ 6 4.4.4 6 = 4 4 4 6 6 6 64 6 . ● ➜ jeśli potęgując ułamek, chcemy, aby wykładnik odnosił się tylko do licznika lub tylko do mianownika, wówczas zapisujemy go w odpowiednim miejscu: 4 76 = 7-7-7-7-7-7 2² = 2.2 555-5-5-5-5 = 3 64 216 4 6.6.6 = 4 216 kiedy chcemy pomnożyć potęgi o tej samej podstawie, dodajemy ich wykładniki, a podstawę zostawiamy bez zmian: 7³. 75 = 7³+5 = 78 kiedy chcemy podzielić potęgi o tej samej podstawie, odejmujemy ich wykładniki, a podstawę zostawiamy bez zmian: 3 6 3 6-3 4 : 4 = 4 = 4 → kiedy chcemy pomnożyć przez siebie potęgi o tym samym wykładniku, a różnej podstawie, to mnożymy przez siebie podstawy, a wykładnik zostawiamy bez zmian: 55.25 = 5 5 (5 · 2)` = 10 → kiedy chcemy podzielić przez siebie potęgi o tym samym wykładniku, a różnej postawie, to dzielimy przez siebie podstawy, a wykładniki zostawiamy bez zmian: 65:25 = (6:2)5 = 35 jeśli chcemy podnieść do potęgi liczbę o wykładniku ujemnym, wówczas zamiast podstawy potęgi zapisujemy jej odwrotność, a potęgę zapisujemy, jako liczbę dodatnią: .-3 5 = 3 (³

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

user profile picture

Megi

201 Followers

 76
Potęgowanie, to nic innego, jak wielokrotne mnożenie liczby przez samą siebie.
Potęga składa się z wykładnika i podstawy potęgi:
podstaw

Otwórz

Zasady potęgowania i budowa potęgi

Podobne notatki

Know Potęgi thumbnail

551

Potęgi

notatka z potęg

Know Logarytmy thumbnail

3

Logarytmy

Pojęcie logarytmu, założenia, najważniejsze wzory oraz przykłady.

Know Działania na ułamkach thumbnail

1

Działania na ułamkach

W tej notatce dowiesz się jak działać na ułamkach zwykłych i dziesiętnych:)

Know Pierwiastki thumbnail

4

Pierwiastki

Omówione zagadnienia: - czym jest pierwiastkowanie? - wzory ogólne pierwiastków - potęgowanie pierwiastków - mnożenie pierwiastków - wyłączanie/włączanie współczynnika przed/pod pierwiastek - usuwanie niewymierności z mianownika - dodawanie i odejmowanie

Know ułamki  thumbnail

11

ułamki

Ułamki - ułamki zwykle - Ułamki dziesiętne - Dodawanie ułamków- Odejmowanie ułamków - Mnożenie ułamków - Dzielenie ułamków - Rozszerzanie i skracanie liczb dziesiętnych- Jeśli pomogłam zostaw ❤️

Know WŁASNOŚCI LICZB - liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne, pierwsze, złożone thumbnail

272

WŁASNOŚCI LICZB - liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne, pierwsze, złożone

opis liczb

76 Potęgowanie, to nic innego, jak wielokrotne mnożenie liczby przez samą siebie. Potęga składa się z wykładnika i podstawy potęgi: podstawa potęgi MATEMATYKA 4 6 3 POTĘGI Zasady potęgowania: zawsze jeśli wykładnik jest równy 0, a podstawa potęgi jest równa lub większa niż 1, to wynik jest równy 1 → jeśli potęgując ułamek, chcemy, aby wykładnik odnosił się do całego ułamek, wówczas ułamek zapisujemy w nawiasie: wykładnik 3 (4) ³ 6 4.4.4 6 = 4 4 4 6 6 6 64 6 . ● ➜ jeśli potęgując ułamek, chcemy, aby wykładnik odnosił się tylko do licznika lub tylko do mianownika, wówczas zapisujemy go w odpowiednim miejscu: 4 76 = 7-7-7-7-7-7 2² = 2.2 555-5-5-5-5 = 3 64 216 4 6.6.6 = 4 216 kiedy chcemy pomnożyć potęgi o tej samej podstawie, dodajemy ich wykładniki, a podstawę zostawiamy bez zmian: 7³. 75 = 7³+5 = 78 kiedy chcemy podzielić potęgi o tej samej podstawie, odejmujemy ich wykładniki, a podstawę zostawiamy bez zmian: 3 6 3 6-3 4 : 4 = 4 = 4 → kiedy chcemy pomnożyć przez siebie potęgi o tym samym wykładniku, a różnej podstawie, to mnożymy przez siebie podstawy, a wykładnik zostawiamy bez zmian: 55.25 = 5 5 (5 · 2)` = 10 → kiedy chcemy podzielić przez siebie potęgi o tym samym wykładniku, a różnej postawie, to dzielimy przez siebie podstawy, a wykładniki zostawiamy bez zmian: 65:25 = (6:2)5 = 35 jeśli chcemy podnieść do potęgi liczbę o wykładniku ujemnym, wówczas zamiast podstawy potęgi zapisujemy jej odwrotność, a potęgę zapisujemy, jako liczbę dodatnią: .-3 5 = 3 (³

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację