Historia /

Społeczeństwo państwa Jagiellonów w XVI w

Społeczeństwo państwa Jagiellonów w XVI w

 Społeczeństwo państwa Jagiellonów w XVI w.
Polska w XVI w.:
● Największy obszar w historii - ponad 800 km2 "Polska od morza do morza",
Pros

Społeczeństwo państwa Jagiellonów w XVI w

user profile picture

felix

4 Obserwujących

18

Udostępnij

Zapisz

Notatki zrobione są na podstawie podręcznika „Zrozumieć przeszłość” Nowa Era Zakres rozszerzony.

 

1/2

Notatka

Społeczeństwo państwa Jagiellonów w XVI w. Polska w XVI w.: ● Największy obszar w historii - ponad 800 km2 "Polska od morza do morza", Prosperita gospodarcza - zboże, Jagiellonowie mieli bardzo duże znaczenie w Europie, ● Szlachta była bardzo bogata, ● Królowa Bona - rozwój kultury, ● ● Tolerancja religijna, Mało wojen - spokój. ● Społeczność Polski: a. Polacy -40% b. Rusini - 25% c. Niemcy -15% d. Litwini-10% e. Żydzi - 5% f. Podział społeczny ludności 1. Szlachta nianie - zajmowali się handlem. Stan dominujący i uprzywilejowany. O przynależności do stanu decydowało urodzenie. Był to stan zamknięty. Uzyskać szlachectwo było niezwykle trudno. Zgodę na nobilitację udzielał sejm. Wszyscy członkowie stanu szlacheckiego mieli jednorodną pozycję prawną. Nie był to jednak stan jednorodny; dzielił się na warstwy ze względu na posiadany majątek: 11. magnateria - najbogatsza szlachta posiadająca olbrzymie majątki ziemskie (latyfundia), w skład których wchodziły klucze folwarków i miasta, szlachta średnia - w XVI w. najliczniejsza warstwa stanu szlacheckiego, najczęściej szlachcic średni był właścicielem folwarku lub kilku. szlachta zagrodowa - biedniejsza część szlachty posiadała majątek ziemski lecz nie folwark. szlachta gołota - najbiedniejsza część szlachty nie posiadająca ziemi. wieństwo Stan otwarty, do którego mógł wstąpić każdy po złożeniu święceń kapłańskich. Duchowieństwo było zróżnicowane pod względem majątkowym III. Mieszczanie Stan bardzo zróżnicowany pod względem majątkowym. W XVI w., na skutek przywilejów szlacheckich. IV. Chłopi Uprawiali ziemię, którą dzierżawili od szlachty lub duchowieństwa (panów feudalnych). W XV/XVI w. ich sytuacja bardzo...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

się pogorszyła. Wraz z rozwojem gospodarki folwarczno - pańszczyźnianej chłopi utracili prawa gwarantowane im w dokumentach lokacyjnych. Zostali przypisani do ziemi, stali się poddanymi - poddaństwo osobiste i gruntowe. Był to najbiedniejszy stan.