Historia /

Powstanie listopadowe - notatka szczegółowa

Powstanie listopadowe - notatka szczegółowa

 POWSTANIE
LISTOPADOWE
Przyczyny wybuchu powstania listopadowego
Przyczyny wybuchu powstania
listopadowego:
• wzrost nastrojów niepodległośc

Powstanie listopadowe - notatka szczegółowa

user profile picture

Urszula Barcikowska

207 Followers

551

Udostępnij

Zapisz

mam nadzieje że pomogłam

 

4/3

Notatka

POWSTANIE LISTOPADOWE Przyczyny wybuchu powstania listopadowego Przyczyny wybuchu powstania listopadowego: • wzrost nastrojów niepodległościowych pod wpływem rewolucji we Francji i w Belgii, • łamanie konstytucji Królestwa Polskiego przez rosyjskich carów, niepokój przed wysłaniem polskich żołnierzy do tłumienia powstania w Belgii, rosyjskie represje wobec członków polskich organizacji patriotycznych, • twarde rządy wielkiego księcia Konstantego Romanowa w Królestwie Polskim. ● Przebieg powstania listopadowego Wybuch powstania listopadowego Do wybuchu powstania listopadowego doszło w Warszawie w nocy 29 listopada 1830 r. Inicjatorami zrywu byli członkowie tajnej organizacji sprzysiężenie podchorążych. Ich przywódcą był podporucznik Piotr Wysocki. Wojskowych konspiratorów wsparła część polskich inteligentów m.in. Maurycy Mochnacki i Joachim Lelewel. • W czasie nocy listopadowej cywilni spiskowcy ruszyli na Belweder. Zamierzali tam prawdopodobnie aresztować wielkiego księcia Konstantego, który jednak zdołał uciec. • Sukcesem zakończyło się zajęcie Arsenału (składu broni) przez powstańców i mieszkańców stolicy. • 3 grudnia 1830 r. Rada Administracyjna przeobraziła się w Rząd Tymczasowy. Z kolei 5 grudnia gen. Józef Chłopicki ogłosił się dyktatorem powstania. Początkowo polskie władze starały się porozumieć z carem. Jednak rosyjski władca odrzucił postulaty Polaków, m.in. przyznanie ziem zabranych Królestwu Polskiemu i przestrzeganie konstytucji. ● • Niepowodzenia rozmów z Rosją były przyczyną rezygnacji Józefa Chłopickiego ze stanowiska naczelnego wodza. Jego miejsce zajął gen. Michał Radziwiłł. ● • 25 stycznia 1831 r. sejm dokonał detronizacji cara Mikołaja I Romanowa jako monarchy Królestwa Polskiego. Kilka dni później utworzono Rząd Narodowy, któremu przewodził książę Adam Jerzy Czartoryski. Walki Walki były toczone głównie między regularnymi oddziałami wojskowymi. • Detronizacja...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

cara doprowadziła do wojny z Rosją. Na początku lutego 1831 r. wojska rosyjskie dowodzone przez feldmarszałka Iwana Dybicza zaatakowały Królestwo Polskie. Polacy pokonali Rosjan m.in. w bitwie pod Stoczkiem i Dobrem. Nierozstrzygnięte starcie pod Grochowem (25 lutego) zdecydowało o zaniechaniu przez wojska rosyjskie ataku na Warszawę. • 26 lutego 1831 nowym naczelnym wodzem został gen. Jan Skrzynecki. Zaakceptował on plan kontrofensywy przygotowany przez gen. Ignacego Prądzyńskiego. • Działania powstańców przyniosły sukcesy w postaci zwycięskich bitew pod Wawrem (31 marca), Dębem Wielkim (31 marca) i Iganiami (10 kwietnia). Dalsze ataki na nieprzyjaciela zostały wstrzymane przez Skrzyneckiego. • Do walk doszło również na ziemiach zabranych. Polaków na Wołyniu i Podolu wsparł oddział gen. Józefa Dwernickiego. Na Litwie walecznością zasłynął oddział partyzancki pod komendą Emilii Plater. • W czasie wojny Polacy bezskutecznie starli się uzyskać wsparcie któregoś z mocarstw europejskich. Wrogie wobec powstania były Prusy, które wyrażały chęć udzielenia pomocy Rosji. • 26 maja 1831 r. w bitwie pod Ostrołęką Polacy ponieśli porażkę. W następnych miesiącach Rosjanie zyskiwali przewagę i zdecydowali się zaatakować Warszawę. • Pod koniec powstania naczelne dowództwo otrzymał gen. Henryk Dembiński, a później gen. Jan Krukowiecki. 8 września 1831 r. armia rosyjskiego feldmarszałka Iwana Paskiewicza zdobyła polską stolicę. Upadek powstania listopadowego nastąpił w październiku 1831 r. W tym czasie padły ostatnie ośrodki oporu w Modlinie i Zamościu. Przyczyny upadku powstania listopadowego Przyczyny upadku powstania listopadowego: • brak pomocy ze stronny innych krajów, • przewaga wojsk rosyjskich nad polskimi, • brak wiary większości wyższego dowództwa w zwycięstwo, • niewielki udział chłopów w powstaniu. Skutki powstania listopadowego emigracja części powstańców, represje wobec uczestników powstania - utrata majątków i zesłania w głąb Rosji, likwidacja konstytucji Królestwa Polskiego i zastąpienie jej Statutem Organicznym (1832 r.), rozwiązanie armii polskiej i włączenie żołnierzy do wojska rosyjskiego, • nałożenie na Polaków obciążeń finansowych, • uzależnienie Kościoła katolickiego od władz świeckich, • zniesienie Kościoła unickiego (ziemie zabrane), • zakaz działania uniwersytetów w Warszawie i Wilnie oraz Liceum Krzemienieckiego, ● ● ● stopniowe wprowadzanie rosyjskiego systemu prawnego i administracyjnego w Królestwie Polskim, ograniczenie wolności w Wolnym Mieście Krakowie i Wielkim Księstwie Poznańskim.

Historia /

Powstanie listopadowe - notatka szczegółowa

user profile picture

Urszula Barcikowska

207 Followers

 POWSTANIE
LISTOPADOWE
Przyczyny wybuchu powstania listopadowego
Przyczyny wybuchu powstania
listopadowego:
• wzrost nastrojów niepodległośc

Otwórz

mam nadzieje że pomogłam

Podobne notatki
Know Powstanie listopadowe  thumbnail

0

36

Powstanie listopadowe

Notatka dotyczy powstania listopadowego.

Know Powstanie styczniowe  thumbnail

2

37

Powstanie styczniowe

Powstanie styczniowe - notatka, 1 temat rozdziału „Ziemie Polskie po wiośnie ludów”

Know Upadek powstania i represje wobec Polaków (WSiP kl 7) thumbnail

29

371

Upadek powstania i represje wobec Polaków (WSiP kl 7)

Upadek powstania styczniowego i represje Romuald Traugutt - konfiskata majątku, - kara pieniężna, - więzienie, - egzekucja, - zsyłka na Syberię, - katorga Kraj Przywiślański Michaił Murawjow rusyfikacja

Know powstanie listopadowe  thumbnail

417

4529

powstanie listopadowe

notatka z historii

Know powstanie listopadowe thumbnail

75

1168

powstanie listopadowe

rozszerzenie

Know I wojna światowa - notatka thumbnail

152

1961

I wojna światowa - notatka

Obszerna notatka do działu 5 - a w niej: Przyczyny światowego konfliktu Fronty Wielkiej Wojny Rewolucje w Rosji Klęska państw centralnych Polacy na frontach Wielkiej Wojny Sprawa polska na arenie międzynarodowej

POWSTANIE LISTOPADOWE Przyczyny wybuchu powstania listopadowego Przyczyny wybuchu powstania listopadowego: • wzrost nastrojów niepodległościowych pod wpływem rewolucji we Francji i w Belgii, • łamanie konstytucji Królestwa Polskiego przez rosyjskich carów, niepokój przed wysłaniem polskich żołnierzy do tłumienia powstania w Belgii, rosyjskie represje wobec członków polskich organizacji patriotycznych, • twarde rządy wielkiego księcia Konstantego Romanowa w Królestwie Polskim. ● Przebieg powstania listopadowego Wybuch powstania listopadowego Do wybuchu powstania listopadowego doszło w Warszawie w nocy 29 listopada 1830 r. Inicjatorami zrywu byli członkowie tajnej organizacji sprzysiężenie podchorążych. Ich przywódcą był podporucznik Piotr Wysocki. Wojskowych konspiratorów wsparła część polskich inteligentów m.in. Maurycy Mochnacki i Joachim Lelewel. • W czasie nocy listopadowej cywilni spiskowcy ruszyli na Belweder. Zamierzali tam prawdopodobnie aresztować wielkiego księcia Konstantego, który jednak zdołał uciec. • Sukcesem zakończyło się zajęcie Arsenału (składu broni) przez powstańców i mieszkańców stolicy. • 3 grudnia 1830 r. Rada Administracyjna przeobraziła się w Rząd Tymczasowy. Z kolei 5 grudnia gen. Józef Chłopicki ogłosił się dyktatorem powstania. Początkowo polskie władze starały się porozumieć z carem. Jednak rosyjski władca odrzucił postulaty Polaków, m.in. przyznanie ziem zabranych Królestwu Polskiemu i przestrzeganie konstytucji. ● • Niepowodzenia rozmów z Rosją były przyczyną rezygnacji Józefa Chłopickiego ze stanowiska naczelnego wodza. Jego miejsce zajął gen. Michał Radziwiłł. ● • 25 stycznia 1831 r. sejm dokonał detronizacji cara Mikołaja I Romanowa jako monarchy Królestwa Polskiego. Kilka dni później utworzono Rząd Narodowy, któremu przewodził książę Adam Jerzy Czartoryski. Walki Walki były toczone głównie między regularnymi oddziałami wojskowymi. • Detronizacja...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

cara doprowadziła do wojny z Rosją. Na początku lutego 1831 r. wojska rosyjskie dowodzone przez feldmarszałka Iwana Dybicza zaatakowały Królestwo Polskie. Polacy pokonali Rosjan m.in. w bitwie pod Stoczkiem i Dobrem. Nierozstrzygnięte starcie pod Grochowem (25 lutego) zdecydowało o zaniechaniu przez wojska rosyjskie ataku na Warszawę. • 26 lutego 1831 nowym naczelnym wodzem został gen. Jan Skrzynecki. Zaakceptował on plan kontrofensywy przygotowany przez gen. Ignacego Prądzyńskiego. • Działania powstańców przyniosły sukcesy w postaci zwycięskich bitew pod Wawrem (31 marca), Dębem Wielkim (31 marca) i Iganiami (10 kwietnia). Dalsze ataki na nieprzyjaciela zostały wstrzymane przez Skrzyneckiego. • Do walk doszło również na ziemiach zabranych. Polaków na Wołyniu i Podolu wsparł oddział gen. Józefa Dwernickiego. Na Litwie walecznością zasłynął oddział partyzancki pod komendą Emilii Plater. • W czasie wojny Polacy bezskutecznie starli się uzyskać wsparcie któregoś z mocarstw europejskich. Wrogie wobec powstania były Prusy, które wyrażały chęć udzielenia pomocy Rosji. • 26 maja 1831 r. w bitwie pod Ostrołęką Polacy ponieśli porażkę. W następnych miesiącach Rosjanie zyskiwali przewagę i zdecydowali się zaatakować Warszawę. • Pod koniec powstania naczelne dowództwo otrzymał gen. Henryk Dembiński, a później gen. Jan Krukowiecki. 8 września 1831 r. armia rosyjskiego feldmarszałka Iwana Paskiewicza zdobyła polską stolicę. Upadek powstania listopadowego nastąpił w październiku 1831 r. W tym czasie padły ostatnie ośrodki oporu w Modlinie i Zamościu. Przyczyny upadku powstania listopadowego Przyczyny upadku powstania listopadowego: • brak pomocy ze stronny innych krajów, • przewaga wojsk rosyjskich nad polskimi, • brak wiary większości wyższego dowództwa w zwycięstwo, • niewielki udział chłopów w powstaniu. Skutki powstania listopadowego emigracja części powstańców, represje wobec uczestników powstania - utrata majątków i zesłania w głąb Rosji, likwidacja konstytucji Królestwa Polskiego i zastąpienie jej Statutem Organicznym (1832 r.), rozwiązanie armii polskiej i włączenie żołnierzy do wojska rosyjskiego, • nałożenie na Polaków obciążeń finansowych, • uzależnienie Kościoła katolickiego od władz świeckich, • zniesienie Kościoła unickiego (ziemie zabrane), • zakaz działania uniwersytetów w Warszawie i Wilnie oraz Liceum Krzemienieckiego, ● ● ● stopniowe wprowadzanie rosyjskiego systemu prawnego i administracyjnego w Królestwie Polskim, ograniczenie wolności w Wolnym Mieście Krakowie i Wielkim Księstwie Poznańskim.